Dienst Bijzondere Evaluatie

De Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DBE) is een externe dienst die bij Koninklijk Besluit werd opgericht: KB 2010 (PDF, 1.43 MB) en KB 2014 (PDF, 140.8 Kb). De DBE is belast met het plannen, opstellen en opvolging van evaluaties van de activiteiten van de federale staat die als officiële ontwikkelingshulp zijn erkend door het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De DBE is een beleidssteunpunt voor de officiële Belgische instellingen die bevoegd zijn voor ontwikkelingssamenwerking en voor hun partners.

De dienst stelt een programma van prioriteiten op in overleg met alle betrokken partijen.

De Bijzonder Evaluator maakt ook jaarlijks een verslag ten behoeve van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking over de bevindingen en de lessen die uit de evaluaties kunnen getrokken worden. De Minister maakt dit verslag over aan het Parlement.


Evaluatiebeleid van de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

"Lessen trekken uit ervaringen en rekenschap afleggen over behaalde resultaten" (PDF, 2.42 MB) (mei 2014)

Cover Evaluatiebeleid DBE


Contact

Algemeen
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel

Dominique de Crombrugghe
Bijzonder Evaluator
T: 02 501 36 06
Dominique.deCrombrugghe@diplobel.fed.be

Jacqueline Liénard
Adviseur
T: 02 501 44 79
Jacqueline.Lienard@diplobel.fed.be

Karel Cools
Zendinggelastigde
T: 02 501 45 90
Karel.Cools@diplobel.fed.be

Ivo Hooghe
Attaché
T: 02 501 37 01
Ivo.Hooghe@diplobel.fed.be

Marc Heirman
Adviseur
T: 02 501 49 66
Marc.Heirman@diplobel.fed.be

Corinne Machet
Administratie
T: 02 501 38 34
Corinne.Machet@diplobel.fed.be