Marokko

Kaart en vlag Marokko

Hoofdstad: Rabat
Menselijke ontwikkelingsindex (2011): 130/187 landen
Levensverwachting bij geboorte: 72,2 jaar
Alfabetiseringsgraad: 56,1%

Marokko is een van de belangrijkste partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Al bijna 45 jaar ondersteunen we de strategie en de inspanningen van de Marokkaanse overheid om de economische ontwikkeling te versnellen en de armoede te verminderen.

Historisch gezien richtte de Marokkaans-Belgische samenwerking zich op gezondheidszorg, onderwijs, plattelandsontwikkeling en waterbeheer.

Samenwerkingsprogramma
Met het nieuwe samenwerkingsprogramma voor 2010-2013 wil België zich nog meer inspannen voor de initiatieven van zijn Marokkaanse partners. Daarom werd beslist het budget te verhogen tot 80 miljoen euro, het dubbele van het voorgaande programma. Dat maakt van België nu de tweede grootste bilaterale donor in Marokko. Transversale thema’s van het nieuwe programma zijn gender, duurzaam milieubeheer en klimaatsverandering, en kinderrechten.

Prioriteit gaat naar de verbetering van de levensomstandigheden van de plattelandsbevolking in de oases en in de bergen, waar de ecosystemen het meest onder druk staan. Daarom zal het nieuwe programma prioritair focussen op waterbeheer en landbouw. Dit vooral in de Souss-Massa-Drâaregio, maar ook in het noorden van het land. Die keuze haakt ook in op het beleid van de Marokkaanse overheid die streeft naar een geïntegreerd beheer van de watervoorraden.

Onderwijs
Leercontracten in het beroepsonderwijs vormen een belangrijke hefboom om werkloosheid te bestrijden en jongeren vlotter in te schakelen op de arbeidsmarkt. Dit instrument wordt uitgebreid naar nieuwe projecten in het noorden. En het programma voor studiebeurzen en stages wordt niet alleen voortgezet, het wordt uitgebreid om het menselijke en institutionele potentieel in Marokko ten volle te benutten.

Tot slot ondersteunt de Belgische ontwikkelingssamenwerking ook inspanningen om de situatie van de vrouw te verbeteren via steun aan middenveldorganisaties in de prioritaire interventiezones Souss-Massa-Drâa, Grand Casablanca en l’Oriental.

Belgische vertegenwoordiging

Attaché:
- Herman Boonen
- Carlos Lietar 
- Mourad Guidiri (adjunct-attaché)

ContactgegevensExterne link