Jaarverslagen

Jaarverslag

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zette in 2015 haar schouders onder enkele ingrijpende hervormingen. Denk maar aan de nieuwe universele ontwikkelingsagenda rond armoedebestrijding en duurzame economische en sociale ontwikkeling – de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). België zette meer dan ooit in op de minst ontwikkelde landen en fragiele situaties, met twee nieuwe partnerlanden Burkina Faso en Guinee. Daar ligt de focus op een rechtenbenadering en een sterkere rol van de private sector.

Ook de relaties met de multilaterale partnerorganisaties en de samenwerking met de ngo’s, universiteiten en federale wetenschappelijke instellingen werden herzien. Bovendien streeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ernaar om digitalisering in te zetten als hefboom voor ontwikkeling. Daarnaast blijft de strijd tegen de klimaatverandering een prioriteit voor België. Vanwege de talrijke crisissen in de wereld komt ook humanitaire hulp meer op de voorgrond.

Ontdek de highlights en de waaier aan activiteiten van 2015 in het jaarverslag van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De digitale applicatie BE-COOPERATION is beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store.


Download het Jaarverslag 2015 


Archief

Zie deze pagina


Jaarverslagen van onze partners