Studie- en stagebeurzen

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiert studie- en stagebeurzen via verschillende kanalen:

Binnen de directe bilaterale samenwerking:

Het betreft hier beurzen die aansluiten bij de samenwerkingsprogramma’s in de partnerlanden van de Belgische bilaterale samenwerking en ingeschreven zijn in het hieraan verbonden beurzenprogramma. Deze beurzenprogramma’s worden beheerd en opgevolgd door de BTC.

Studie- en stagebeurzen in 2012 (PDF, 326.76 Kb)

Meer informatie hierover:

Binnen de programma’s van de actoren van de niet gouvernementele samenwerking:

In het kader van de programma’s van de actoren van de niet gouvernementele samenwerking worden studie- en stagebeurzen toegekend via de koepelorganisaties van de universitaire samenwerking CIUF-CUD en VLIRUOS, zowel binnen hun respectievelijke programma’s van institutionele samenwerking en projecten, maar ook via het beurzentoekenningsprogramma voor cursussen en opleidingen die specifiek gericht zijn op studenten afkomstig uit ontwikkelingslanden.

Meer informatie hierover:

Verder worden er ook beurzen toegekend door de actoren van de wetenschappelijke samenwerking via het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG), het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Meer informatie hierover: