Beleidsdocumenten

Beleidsnota minister

 

Wetteksten

 

Beheerscontract BTC

 

Plan voor de Harmonisatie en de Afstemming van de hulp

 

Verklaring van Parijs over de Doeltreffendheid van de Hulp (2005)

 

Verbintenissen van Accra voor een meer doelmatige ontwikkelingshulp (2008)

 

Mensenrechten

 

Beleidsnota's / strategienota's

Aide for trade

Communicatie

Fragiele situaties

Gender

Gezondheidszorg

Kinderrechten

Landbouw en voedselzekerheid

MIC

Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen

Onderwijs

Ontwikkelingseducatie

Steun aan de privésector

Strijd tegen aids

 

Multilaterale samenwerking