Beleidsdocumenten

Beleidsnota minister


Wetteksten


Beheerscontract BTC


Plan voor de Harmonisatie en de Afstemming van de hulp


Verklaring van Parijs over de Doeltreffendheid van de Hulp (2005)


Verbintenissen van Accra voor een meer doelmatige ontwikkelingshulp (2008)


Mensenrechten


Beleidsnota's / strategienota's

Aide for trade

Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid

Communicatie

Fragiele situaties

Gender

Gezondheidszorg

Humanitaire hulp

Kinderrechten

Landbouw en voedselzekerheid

Leefmilieu

MIC

Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen

Onderwijs

Ontwikkelingseducatie

Steun aan de privésector

Strijd tegen aids


Multilaterale samenwerking