Intrestbonificatie met gift

De intrestbonificatie met gift is een hulpinstrument waarbij volgens de regels van de OESO een schenkingsdeel van minimum 35 % moet worden gerespecteerd. Bij de intrest bonificatie met gift wordt de traditionele intrestbonificatie (koper betaalt terug aan een 0 % intrestvoet) gecombineerd met een gift. De intrestbonificatie met gift vormen samen een 35 %schenkingsdeel. De duur van de terugbetalingsperiode wordt voor elk dossier berekend door Finexpo.

Reden

Elk project dat hulp krijgt van Finexpo moet tegen risico’s verzekerd worden door de Nationale Delcrederedienst tegen betaling van een risicopremie. Deze premie hangt af van het risico van het land en is des te groter naarmate de terugbetalingstermijn langer is en het risico groter. Sommige klanten / landen willen een kortere terugbetalingstermijn om zo de delcrederepremie te verminderen.

Hoe

Als we het schenkingsdeel van de klassieke intrestbonificatie verminderen van bijvoorbeeld 35 % naar 30 % en het verschil van 5 % in het begin van de uitvoeringsperiode betalen onder de vorm van een gift, dan vermindert de terugbetalingstermijn. De gift van 5 % kan dienen om een deel van het voorschot te betalen of een deel of het geheel van de delcrederepremie en kan zo het probleem van de hoge delcrederepremie gedeeltelijk oplossen.

Bijvoorbeeld: In jaar X moet er voor een krediet met een intrestvoet van 0% en een schenkingsdeel van 35%, een terugbetalingstermijn van 12 jaar gebruikt worden.
Als Vietnam echter een terugbetalingstermijn zou willen hebben van 10,5 jaar, dan zal Finexpo een gift berekenen en zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een gift van 6% nodig is om te komen tot die terugbetalingstermijn van 10,5 jaar.

Toekenningscriteria voor een intrestbonificatie met gift

  • Project mag niet commercieel leefbaar zijn (geen positieve investeringscashflow gedurende de eerste 10 jaar)
  • Ontwikkelingsrelevantie van het project
  • Het project moet een prioriteit zijn voor het begunstigde land
  • Er moet concurrentie bestaan die ook hulp krijgt
  • Voldoende Belgisch belang

Het krediet moet uitgedrukt zijn in euro. Vanwege de beperkte budgettaire mogelijkheden mag het contractbedrag van de intrestbonificatie in principe niet meer bedragen dan 10 miljoen euro. Om dezelfde reden trouwens is de aanvullende gift totnogtoe beperkt tot 5 à 7 % van het contractbedrag.

Voordeel

  • voor de exporteur en de koper: het bedrag van de delcrederepremie is verminderd
  • voor de koper die een financiering wenst: het bedrag van de financiering is verminderd

Gebonden hulp

Een intrestbonificatie met gift is gebonden hulp: hulp die direct wordt toegekend aan een Belgische exporteur en waarbij er een schenkingsdeel is van 35%.

Aanvraagformulier intrestbonificatie met gift (DOC, 488.5 Kb) 
Toelichting aanvraagformulier (PDF, 415.6 Kb)
Algemene voorwaarden intrestbonificatie met gift (PDF, 13.36 Kb) 

Contact: finexpo@diplobel.fed.be