Aanvraag van een paspoort

U woont in het buitenland en u heeft een vraag over dienstverlening en documenten voor Belgen in het buitenland: raadpleeg dan eerst de website van de Belgische ambassade of het consulaat ter plaatse. Die geeft antwoorden die concreet rekening houden met de eigen werking in het land waar u woont. Heeft u nog vragen, dan kunt u de ambassade of het consulaat ook rechtstreeks contacteren. De websites en de contactgegevens van de ambassades en consulaten vindt u op deze pagina.


Belgen die in België wonen en zijn ingeschreven bij een gemeente, vragen een paspoort aan bij hun gemeente.

Belgen die in het buitenland wonen en zijn ingeschreven bij de Belgische ambassade of consulaat bevoegd voor hun woonplaats, kunnen bij hun ambassade of consulaat een paspoort aanvragen. Wensen ze hun paspoort bij een andere Belgische ambassade of consulaat, of bij doorreis in België bij een provinciale paspoortdienst aan te vragen, dan dienen zij vooraf hiervoor de toestemming te vragen bij hun ambassade of consulaat. Voor meer inlichtingen, zie onze rubriek Andere mogelijkheden.

Belgen die noch in een Belgische gemeente noch bij een Belgische ambassade of consulaat zijn ingeschreven, kunnen geen gewoon paspoort aanvragen. Ze kunnen, enkel in bepaalde noodgevallen, een voorlopig paspoort verkrijgen.