Reisadvies Egypte

Kaart Egypte
Datum: 25 januari 2016
Geldig op 10 februari 2016

Laatste update

Gezien de ernstige terroristische dreiging is in heel Egypte een verhoogde waakzaamheid geboden, ook in de toeristische zones.

Reizen naar Sharm el Sheikh  worden afgeraden tot er meer duidelijkheid komt over de veiligheid van de luchthaven.

Reizen naar de  Noordelijke Sinai, de Westelijke Woestijn en het grensgebied met Libië en Soedan worden afgeraden.

Houd u ver van demonstraties en onlusten.
Volg de richtlijnen van de lokale politie en de bevoegde overheden.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.beExterne link

 

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

ACTUALITEIT

Op respectievelijk 7 en 8 januari vonden aanslagen plaats tegen toeristen in Giza en Hurghada. Op 7 januari 2016 werd in Giza geschoten op een bus toeristen. Op 8 januari werden in Hurghada toeristen in hun hotelrestaurant aangevallen door met messen gewapende mannen. Het aantal gewonden was beperkt dankzij de snelle tussenkomst   van de veiligheidsdiensten.

Ook tijdens de zomermaanden vonden verschillende incidenten plaats die buitenlanders raakten: een bomaanslag tegen het Italiaanse Consulaat in Cairo, de ontvoering van en moord op een Kroaat op de weg naar de Westelijke Woestijn, een veiligheidsactie in de Westelijke Woestijn waarbij per vergissing 12 Mexicaanse toeristen omkwamen.

Op 31 oktober 2015 stortte een vliegtuig neer dat op weg was van Sharm el Sheikh naar Sint-Petersburg, mogelijk als gevolg van een terroristische actie. 

Op 25 januari 2016 zal het vijf jaar geleden zijn dat de revolutie tegen het regime van oud-President Mubarak uitbrak. Er kunnen dan demonstraties plaatsvinden, mogelijk gepaard met geweld.

ALGEMENE VEILIGHEID

1. Terroristische dreiging
Gezien de verhoogde terreurdreiging dient u extra waakzaam te zijn. De meeste aanvallen zijn gericht tegen politie- en legerdoelwitten, maar ook  buitenlandse en toeristische doelwitten werden geraakt.
Wees extra waakzaam, ook in de toeristische zones. Beperk uw aanwezigheid in de buurt van politie- en militaire gebouwen tot een minimum . Wees waakzaam in de buurt van religieuze gebouwen en metrostations. Vermijd verplaatsingen buiten Cairo in een geïsoleerd voertuig of bij nacht. U kunt geconfronteerd worden met extra veiligheidsmaatregelen, met name (maar niet alleen) op de luchthavens. Respecteer de instructies van politie- en veiligheidsdiensten.

2. Demonstraties en onlusten
Op 25 januari 2016 is het vijf jaar geleden dat de revolutie tegen het regime van oud-President Mubarak uitbrak. Er kunnen betogingen plaatsvinden, mogelijk gepaard met geweld. Ook de gebeurtenissen in de regio (Libië, Israël en de Palestijnse Gebieden, Syrië) kunnen aanleiding geven tot onlusten in Egypte. Het verschijnen in het westen van publicaties die als anti-islam worden gezien kunnen aanleiding geven tot plotselinge demonstraties, mogelijk in de omgeving van westerse ambassades. 
Houd u afzijdig van alle demonstraties en samenscholingen. Wanneer er zich spanningen voordoen, beperk dan  uw bewegingen buiten de hotelcomplexen.

3. Uw houding in het openbaar
U houdt best een laag profiel aan. Wees uiterst voorzichtig met fotograferen op straat, zeker in de buurt van demonstraties of openbare gebouwen. Fotograferen van militaire installaties en gebouwen is verboden. U kan worden opgepakt indien de ordediensten vinden dat u zich verdacht gedraagt, ook al is daar niet steeds een duidelijk aanwijsbare reden voor.

4. Criminaliteit
Kijk uit voor kleine criminaliteit zoals handtas- en portefeuillediefstallen, en ongewenste seksuele intimiteiten en agressie. Diefstallen, aanvallen en car-jackings kunnen voorkomen.
Het is afgeraden zich ’s nachts op snelwegen of op verlaten wegen te verplaatsen. Voor lange afstanden reist u best met meer dan één voertuig.

Er wordt geregeld melding gemaakt van oplichterij. Na het aangaan van een vriendschaps-, liefdesrelatie of huwelijk, kan het gebeuren dat vooral vrouwelijke toeristen worden gevraagd financieel bij te dragen tot een onbestaand project.

Belgen die een handelsactiviteit of de huur of aankoop van vastgoed overwegen, worden aangeraden zich te laten bijstaan door een onpartijdige Egyptische advocaat en geen enkele overeenkomst te tekenen vooraleer die werd vertaald door een erkend vertaalbureau.
Indien u het slachtoffer wordt van een criminele actie, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de toeristenpolitie (tel nummer : 126). 

RICHTLIJNEN PER REGIO

a. Cairo en Alexandrië
In de grote steden blijft verhoogde waakzaamheid geboden wegens de belangrijke terreurdreiging en de kans op gewelddadige confrontaties bij manifestaties . Vermijd gevoelige locaties op precaire momenten en volg de situatie in de media.

b. De Rode Zeekust (Hurghada, El Gouna en Marsa Alam)
U wordt aangeraden zich niet buiten de hotelcomplexen te begeven en zeer  waakzaam te zijn.. In januari 2016 werden toeristen in hun hotelrestaurant aangevallen met messen.
Verplaatsingen vanuit Cairo naar Hurghada, El Gouna en Marsa Alam gebeuren bij voorkeur per vliegtuig of over de weg samen met andere voertuigen en overdag.

c. Sharm el Sheikh en Zuid-Sinai
Op 31 oktober 2015 stortte een vliegtuig neer dat van Sharm el Sheikh op weg was naar Sint-Petersburg, wellicht als gevolg van een terroristische aanslag. Tot er duidelijkheid is over de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven van Sharm el Sheikh, worden alle reizen naar Sharm el Sheikh tijdelijk afgeraden. We raden de reizigers aan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of touroperator.
Reizen naar Zuid-Sinai, met inbegrip van de resorts in Taba en het Sint-Katarinaklooster, worden afgeraden.

d. Opper-Egypte (Luxor, Aswan, Abu Simbel)
Reizen naar Luxor, Aswan en Abou Simbel verlopen best in georganiseerd verband. Verhoogde waakzaamheid is geboden gezien de terroristische dreiging. Individuele verplaatsingen in deze regio langs de weg zijn zowel overdag als ’s nachts te vermijden. 
Op 10 juni 2015 werd een terroristische aanslag verijdeld door de Egyptische autoriteiten aan de Karnak tempel nabij Luxor.
Ook in deze steden kunnen betogingen en onlusten plaatsvinden. Houd u daarvan steeds afzijdig.

e. De Noordelijke Sinai en de grensovergang naar Gaza in Rafah
In de Noordelijke Sinai leveren leger en politie slag tegen terroristische eenheden, waarvan één zich bij IS (Islamic State) heeft aangesloten. Reizen naar de Noordelijke Sinai worden met klem afgeraden.
Het wordt afgeraden de grensovergang in Rafah te gebruiken.
Deze grensovergang is slechts sporadisch open. Eens in Gaza zijn de mogelijkheden van de Belgische ambassades en consulaten om bijstand te verlenen zeer beperkt.

f. Midden-Egypte, de Nijldelta en de steden aan het Suezkanaal
Niet-essentiële reizen naar Midden-Egypte (Minya, Qena, Assiout, Fayoum), de Nijldelta en de steden aan het Suezkanaal (Port Said, Ismailia, Suez) worden afgeraden wegens de terroristische dreiging en de mogelijkheid van onlusten.

g. De Westelijke Woestijn en het grensgebied met Libië en Soedan
Reizen naar deze regio’s worden afgeraden.
In de zomer van 2015 vonden ernstige incidenten plaats in de Westelijke Woestijn: ontvoering van en moord op een Kroaat op de weg naar de oases, en een actie van het leger waarbij per vergissing Mexicaanse toeristen en hun gidsen omkwamen.
Gezien de onrustige situatie in Libië wordt het sterk afgeraden naar de grensstreek tussen Egypte/Libië/Soedan en de Westelijke woestijn te reizen.
In deze regio vindt ook een smokkelhandel, onder andere van wapens, plaats.

In het grensgebied met Libië bevinden zich overigens nog talrijke landmijnen uit de Tweede Wereldoorlog.

 

 

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Het Egyptische wegennetwerk is in behoorlijke staat maar het verkeer is chaotisch en gevaarlijk. In de grote steden zijn er tweetalige wegwijzers (Arabisch / Engels). Daarbuiten zijn ze vaak enkel in het Arabisch. Taxi's vormen een eenvoudig en goedkoop verplaatsingsmiddel.

De autowegen zijn niet verlicht. Na zonsondergang naar een andere stad rijden wordt totaal afgeraden, ook met bussen die over het algemeen te snel rijden. Grotere trajecten dienen bij voorkeur met het vliegtuig te worden afgelegd. Sinds de gebeurtenissen van eind januari 2011 is de veiligheid op de wegen erop achteruit gegaan.

Er is gevaar voor mijnen in de Sinaï, de kuststreek aan de Rode Zee, de Libische woestijn, El Alamein en de grens met Soedan. Het is aangeraden voor uw vertrek informatie in te winnen en op de hoofdwegen te blijven. 

Veiligheid /info luchtvaart

Kwaliteit en veiligheid van de Egyptische luchtvaartmaatschappij Egyptair zijn goed. Meer informatie over veilig luchtverkeer, alsook de lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod, vindt u op de website van de Europese Commissie.

Veiligheid /info scheepvaart

De lokale veerboten passen niet altijd alle veiligheidsregels toe. Overladen veerboten dienen te worden vermeden. Het is in Egypte niet gebruikelijk dat veer- of zeilboten worden uitgerust met zwemvesten. Indien u inscheept voor een cruise, verifieert u beter eerst of uw veiligheid voldoende wordt gegarandeerd. Duikscholen aan de Rode Zee hanteren niet steeds de Europese normen. Daarom is het raadzaam de reputatie ervan na te gaan en het materiaal goed te (laten) controleren.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Egypte heeft een uitgebreid netwerk van treinen en bussen, dat qua uurregelingen relatief betrouwbaar is. Het spoornetwerk is verouderd en ongelukken gebeuren frequent, zij het eerder met derdeklassetreinen dan met toeristentreinen. Onverwachte treinstakingen kunnen het treinverkeer ernstig verstoren. Voor het busverkeer geldt dezelfde waarschuwing als voor het wegverkeer in het algemeen: bussen rijden gewoonlijk te snel, en men vermijdt best ’s nachts per bus te reizen gezien de slechte verkeersveiligheid. Vooral de minibussen die op middellange trajecten opereren hebben een zeer kwalijke reputatie op vlak van veiligheid.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Egypte heeft een woestijnklimaat met warme zomers en relatief koele winters. Het regent weinig, behalve tijdens de winter aan de Middellandse Zeekust. De meest aangename seizoenen om Egypte te bezoeken zijn lente en herfst, wanneer de temperaturen schommelen tussen 25 en 35°, naargelang men zich in het noorden, dan wel in het zuiden bevindt. In maart en april kan men worden geconfronteerd met de Chamsin-wind, een hete zanderige woestijnwind die zich vanuit het zuidwesten naar de Middellandse Zee verplaatst. Aan de kust van Alexandrië heerst een mediterraan klimaat, met iets lagere temperaturen.

Frequente natuurrampen

Grote natuurrampen komen in Egypte zelden voor. Heel uitzonderlijk wordt het land getroffen door een lichte aardbeving.

Mocht er zich tijdens uw verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt er van u verwacht dat u zo spoedig mogelijk uw gezinsleden of naaste vrienden in België van uw toestand inlicht en geruststelt. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunt u zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat van België.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische infrastructuur en verzorging zijn in Egypte van behoorlijke kwaliteit. Er bestaat een onderscheid tussen openbare en private gezondheidszorg. Sommige private ziekenhuizen bieden degelijke zorgverlening aan (moderne apparatuur, aanwezigheid van specialisten). De ziekenhuiskosten en honoraria zijn relatief laag.

Veiligheid water en voedsel

In de grote steden en toeristische centra is de hygiëne over het algemeen goed. Toch wordt aangeraden om de gebruikelijke hygiënetips op te volgen: bijvoorbeeld: flessenwater drinken, ijs en ijsblokjes vermijden, rauwe groenten en fruit enkel na grondige reiniging nuttigen.

Inentingen

Er zijn geen inentingen vereist om Egypte binnen te komen. Vaccinatie tegen hepatitis A is sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde  en van de Wereldgezondheidsorganisatie  voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaande wateren.

Hepatitis C

Hepatitis C komt veel voor in Egypte. Deze ziekte wordt overgedragen door besmetting met het hepatitis-C virus door het gebruik van besmette naalden of besmet medisch materiaal,  door transfusie met besmet bloed of door seksueel contact.

H5N1 (vogelgriep) en MERS Coronavirus

Sinds 2006 vielen in Egypte verschillende dodelijke slachtoffers door de H5N1-variant van de vogelgriep, steeds onder mensen op het platteland die pluimvee in en rond hun huizen hielden. Tot op heden wordt nog melding gemaakt van nieuwe gevallen.

In april 2014 werd een eerste geval van besmetting met het MERS coronavirus vastgesteld in Egypte, een aandoening van de ademhalingswegen die vooral in Saoedi-Arabië talrijke dodelijke slachtoffers heeft geëist. 

Om u tegen deze en andere virussen te helpen beschermen, houdt u best rekening met volgende basisvoorschriften: , 
- regelmatig handen wassen met zeep
- vermijd onvoldoende gekookt vlees (kip), of voedsel dat werd bereid in onhygiënische omstandigheden. Was groenten en fruit grondig voor ze op te eten
- onderhoud een goede persoonlijke hygiëne
- vermijd contact met boerderijdieren,, wilde en loslopende dieren

Reizigers kunnen meer details bekomen op de website van WHOde Wereldgezondheidsorganisatie te raadplegen.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Indien u toch zou worden opgepakt door de politie of leger, dient u onmiddellijk de Ambassade daarvan op de hoogte te stellen via het permanente wachtnummer 0122 210 34 33.

Drugs

Op de handel in, het bezit of het gebruik van drugs, hoe gering ook de hoeveelheid, staan zeer zware gevangenisstraffen en zelfs de doodstraf. Het is derhalve raadzaam zelf uw koffers te maken en ze tijdens de reis in het oog te houden.

Seksualiteit

Egypte is een conservatief religieus land waar nog steeds een zeker taboe heerst omtrent seksualiteit. Ongehuwd samenwonen is bij wet verboden.

Fotografie

Indien er geen uitdrukkelijk verbod geldt, kunt u onbeperkt de toeristische sites fotograferen. Het is echter ten strengste verboden om beelden van militaire sites en gebouwen vast te leggen, evenals van gevoelige plaatsen als bruggen en luchthavens. U wordt aangeraden uiterst voorzichtig te zijn met fotograferen op straat, ook als u niet meteen militaire of andere veiligheidsbelangen ziet. U kan worden opgepakt indien de ordediensten vinden dat u zich verdacht gedraagt, of u kan door wantrouwige burgers worden lastiggevallen, vooral als u foto’s neemt (in de buurt) van betogingen. Deze waarschuwing geldt ook voor geaccrediteerde journalisten.

Zeden en gewoonten

Gelieve de plaatselijke tradities, gebruiken en gevoelens te respecteren, ook op het vlak van klederdracht en zeden.

Varia

Het is ten strengste verboden antiquiteiten uit te voeren. Tevens wensen we uw aandacht te vestigen op het feit dat Egypte een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag opgelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten  worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

In Egypte wordt het internationale rijbewijs erkend.

Betaalmiddelen

De in- of uitvoer van Egyptische valuta is beperkt tot 1.000 EGP. U kunt contant geld afhalen met kredietkaarten aan internationale ATM-machines. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Alle Belgische GSM-operatoren bieden roaming facilities aan in Egypte. De lokale GSM-operatoren MobiNil, Vodafone en Etisalat bieden een waaier van mogelijkheden. Voor meer informatie: www.mobinil.comExterne link  , www.vodafone.com.egExterne link   en www.etisalat.com.egExterne link  .

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen. Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link

Ambassade van België in Cairo +2002-2794.74.94/95/96
Ere Consulaat van België in Alexandrië +2003-495.400.00
Ere Consulaat van België in Sharm el Sheikh +20010-005.74.00 of +20010-999.11.00
Ereconsulaat van België in Hurghada: +20 65 358 02 52