Reisadvies Egypte

Kaart Egypte
Datum: 05 november 2015
Geldig op 2 december 2015

Laatste update

In het kader van een reis naar Egypte, is een verhoogde waakzaamheid aangeraden. Reizigers worden gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/Externe link).

Op 31 oktober 2015 stortte een vliegtuig neer dat de verbinding verzekerde tussen Sharm el Sheikh en Sint-Petersburg. De oorzaken van dit ongeluk zijn nog niet bekend. Een onderzoek is aan de gang. Tot er duidelijkheid is over de oorzaken van het ongeval, worden alle reizen naar Sharm el Sheikh tijdelijk afgeraden. We raden de reizigers aan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of touroperator.

Tijdens de zomermaanden vonden verschillende incidenten plaats die buitenlanders of buitenlandse belangen raakten, onder meer een aanslag gepleegd bij het Italiaanse Consulaat in Down Town Cairo, de ontvoering van een buitenlander op de weg naar de oases in de Westelijke Woestijn en op 13/9 een veiligheidsactie in de Westelijke Woestijn waarbij per vergissing 12 personen omkwamen.

Er vinden over heel het land regelmatig terroristische aanslagen plaats, voornamelijk gericht tegen politie- of legerdoelwitten, maar ook met burgerslachtoffers tot gevolg. Wees extra waakzaam.

Alle reizen naar het grensgebied met Soedan en de Westelijke Woestijn evenals naar de Noordelijke Sinaï worden afgeraden.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.beExterne link

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Gezien de verhoogde terreurdreiging dient u extra waakzaam te zijn. De meeste aanvallen zijn gericht tegen politie- en legerdoelwitten, maar ook burgerdoelwitten werden geraakt. Op 11 juli 2015 werd het Italiaanse Consulaat getroffen door een bomauto. Eind juli werd een Kroatische burger ontvoerd op de weg die vanuit Cairo leidt naar de oases in de Westelijke Woestijn. Op 13/9 werden  12 personen per vergissing het slachtoffer van een veiligheidsactie in de Westelijke Woestijn in de buurt van de Bahariya Oase.

Wees steeds waakzaam en vermijd verplaatsingen buiten Cairo in een geïsoleerd voertuig of bij nacht.

Beperk uw aanwezigheid in de buurt van politie- en militaire gebouwen tot een minimum . Wees waakzaam in de buurt van religieuze gebouwen en metrostations. Wanneer er zich spanningen voordoen, beperk dan  uw bewegingen buiten de hotelcomplexen. U kunt geconfronteerd worden met extra veiligheidsmaatregelen, met name (maar niet alleen) op de luchthavens. Respecteer de instructies van politie- en veiligheidsdiensten.

De omwenteling van de zomer van 2013 gaf  aanleiding tot een sterke polarisatie tussen de aanhangers van de vorige president Morsi (de moslimbroeders) en de voorstanders van de nieuwe regering.. De protestacties en confrontaties  zijn nu kleinschaliger en beperkt tot enkele wijken waar weinig of geen buitenlanders komen, maar kunnen weer opflakkeren, In oktober-november zullen parlementsverkiezingen plaatsvinden, die ook tot spanningen aanleiding kunnen geven. Volg tijdens uw aanwezigheid de actualiteit van nabij op via de (sociale) media.

De gebeurtenissen in de regio (Libië, Gaza en de Palestijnse Gebieden, Syrië) kunnen aanleiding geven tot onlusten in Egypte.

In ieder geval dient u zich afzijdig te houden van alle demonstraties en samenscholingen.
U houdt als buitenlander best een laag profiel aan om vijandige reacties te vermijden. U kan worden opgepakt indien de ordediensten vinden dat u zich verdacht gedraagt, ook al is daar niet steeds een duidelijk aanwijsbare reden voor. Wees uiterst voorzichtig met fotograferen op straat, zeker in de buurt van politiek gevoelige gebouwen of installaties. Fotograferen van militaire installaties en gebouwen is verboden.

Cairo en Alexandrië

In de grote steden blijft verhoogde waakzaamheid geboden wegens de belangrijke terreurdreiging en de kans op gewelddadige confrontaties bij manifestaties . Vermijd gevoelige locaties op precaire momenten en volg de situatie in de media.

De Sinai

In de Noordelijke Sinai worden regelmatig aanslagen gepleegd tegen leger en politie, en vinden hevige militaire acties plaats tegen extremistische en terroristische eenheden. Reizen naar de Noordelijke Sinai worden met klem afgeraden.

Reizen naar Zuid-Sinai, met inbegrip van de resorts in Taba, worden afgeraden. Niet-essentiële reizen naar het Sint-Katarinaklooster worden afgeraden.

Op 31 oktober 2015, stortte een vliegtuig neer dat de verbinding verzekerde tussen Sharm el Sheikh en Sint-Petersburg. De oorzaken van dit ongeluk zijn nog niet bekend. Een onderzoek is aan de gang. Tot er duidelijkheid is over de oorzaken van het ongeval, worden alle reizen naar Sharm el Sheikh tijdelijk afgeraden. We raden de reizigers aan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of touroperator.

De grensovergang van en naar Gaza in Rafah is slechts sporadisch open sinds het begin van de Israëlische acties tegen Gaza. Het wordt hoe dan ook afgeraden deze grensovergang te gebruiken. Eens in Gaza kunnen de Belgische ambassades en consulaten van de regio geen bijstand bieden.

De Rode Zeekust (Hurghada, El Gouna en Marsa Alam)

Bezoeken aan deze badsteden zijn mogelijk, maar u wordt aangeraden zich niet buiten de hotelcomplexen te begeven. Verplaatsingen vanuit Cairo naar Hurghada, El Gouna en Marsa Alam gebeuren bij voorkeur per vliegtuig of over de weg samen met andere voertuigen en overdag.

Midden- en Opper-Egypte

Op 10 juni 2015 werd een terroristische aanslag verijdeld door de Egyptische autoriteiten aan de Karnaktempel nabij Luxor.

Sinds de gebeurtenissen van 30 juni 2013 vinden ook in Midden- en Opper-Egypte betogingen en onregelmatigheden plaats. Er vielen ook dodelijke slachtoffers.

Reizen naar Luxor, Aswan en Abou Simbel zijn mogelijk, maar in georganiseerd verband.
Waakzaamheid is geboden. Individuele verplaatsingen in deze regio langs de weg zijn zowel overdag als ’s nachts te vermijden

Niet-essentiële reizen naar Midden-Egypte (Qena, Assiout, Fayoum) worden afgeraden.

De grenzen met Libië en Soedan/ De Westelijke woestijn

Gezien de hogervermelde recente en eerdere incidenten in de Westelijke woestijn en de onrustige situatie in Libië, wordt het sterk afgeraden naar de grensstreek tussen Egypte/Libië/Soedan en de Westelijke woestijn te reizen.

In dit grensgebied bevinden zich overigens nog talrijke landmijnen uit de Tweede Wereldoorlog.

De Nijldelta en de steden aan het Suezkanaal

In verschillende steden in de Nijldelta en aan het Suezkanaal vinden regelmatig betogingen plaats, alsook sociale onlusten. Deze monden vaak uit in gewelddadige confrontaties met de ordediensten. Niet-essentiële reizen worden afgeraden.

Vooral de gouvernoraten Dakhleya, Sharkia en Gharbia kenden recent zware incidenten en aanslagen.
 
Terreurdreiging

Sinds de omwenteling van 30 juni 2013 is het risico op terroristische aanslagen sterk verhoogd. Afgelopen maanden vonden aanslagen plaats in Cairo, Gizah, Luxor alsook in andere gouvernoraten en in de Sinai. De meeste aanslagen vonden plaats in het Noordelijk gedeelte van de Sinai en waren gericht tegen de veiligheidsdiensten. In de andere steden waren het voornamelijk geïsoleerde acties gericht tegen de ordediensten en tegen overheidsinfrastructuur. De Egyptische overheid heeft verschillende terreurpogingen tijdig kunnen verijdelen. Sinds mei 2015 is er een toename van het aantal terroristische aanslagen. Op 10 juni 2015 werd een aanslag in Luxor verijdeld; het Italiaans Consulaat in Cairo werd op 11 juli 2015 zwaar getroffen, met één dodelijk slachtoffer tot gevolg.
 
Vermijd bijeenkomsten en manifestaties en druk bezochte plaatsen die mogelijk het doelwit voor aanslagen vormen, evenals politiekantoren, veiligheidsgebouwen, militaire installaties en andere overheidsgebouwen. Wees extra waakzaam in de buurt van religieuze gebouwen en metrostations.
Het verschijnen in het westen van publicaties die als anti-islam worden gezien of internationaal-politieke ontwikkelingen (bijvoorbeeld in Libië, Syrië of in de Gazastrook) kunnen aanleiding geven tot plotselinge en hevige demonstraties, mogelijk in de omgeving van westerse ambassades. 
     

Criminaliteit

Kijk uit voor kleine criminaliteit zoals handtas- en portefeuillediefstallen. Zware fysieke misdrijven zijn niet frequent, wel werden gevallen van ongewenste seksuele intimiteiten en seksuele agressie gemeld. Vooral bij massa-betogingenmassabetogingen lopen vrouwen het risico slachtoffer te worden van aanrandingen.

Het is afgeraden zich ’s nachts op snelwegen of op verlaten wegen te verplaatsen.
 
Diefstallen, aanvallen en car-jackings kunnen voorkomen.

Er wordt geregeld melding gemaakt van oplichterij. Na het aangaan van een vriendschaps-, liefdesrelatie of huwelijk, kan het gebeuren dat vooral vrouwelijke toeristen worden gevraagd financieel bij te dragen tot een onbestaand project.

Belgen die een handelsactiviteit of de huur of aankoop van vastgoed overwegen, worden aangeraden zich te laten bijstaan door een onpartijdige Egyptische advocaat en geen enkele overeenkomst te tekenen vooraleer die werd vertaald door een erkend vertaalbureau.
Indien u het slachtoffer wordt van een criminele actie, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de toeristenpolitie. 

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Het Egyptische wegennetwerk is in behoorlijke staat maar het verkeer is chaotisch en gevaarlijk. In de grote steden zijn er tweetalige wegwijzers (Arabisch / Engels). Daarbuiten zijn ze vaak enkel in het Arabisch. Taxi's vormen een eenvoudig en goedkoop verplaatsingsmiddel.

De autowegen zijn niet verlicht. Na zonsondergang naar een andere stad rijden wordt totaal afgeraden, ook met bussen die over het algemeen te snel rijden. Grotere trajecten dienen bij voorkeur met het vliegtuig te worden afgelegd. Sinds de gebeurtenissen van eind januari 2011 is de veiligheid op de wegen erop achteruit gegaan.

Er is gevaar voor mijnen in de Sinaï, de kuststreek aan de Rode Zee, de Libische woestijn, El Alamein en de grens met Soedan. Het is aangeraden voor uw vertrek informatie in te winnen en op de hoofdwegen te blijven. 

Veiligheid /info luchtvaart

Kwaliteit en veiligheid van de Egyptische luchtvaartmaatschappij Egyptair zijn goed. Meer informatie over veilig luchtverkeer, alsook de lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod, vindt u op de website van de Europese Commissie.

Veiligheid /info scheepvaart

De lokale veerboten passen niet altijd alle veiligheidsregels toe. Overladen veerboten dienen te worden vermeden. Het is in Egypte niet gebruikelijk dat veer- of zeilboten worden uitgerust met zwemvesten. Indien u inscheept voor een cruise, verifieert u beter eerst of uw veiligheid voldoende wordt gegarandeerd. Duikscholen aan de Rode Zee hanteren niet steeds de Europese normen. Daarom is het raadzaam de reputatie ervan na te gaan en het materiaal goed te (laten) controleren.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Egypte heeft een uitgebreid netwerk van treinen en bussen, dat qua uurregelingen relatief betrouwbaar is. Het spoornetwerk is verouderd en ongelukken gebeuren frequent, zij het eerder met derdeklassetreinen dan met toeristentreinen. Onverwachte treinstakingen kunnen het treinverkeer ernstig verstoren. Voor het busverkeer geldt dezelfde waarschuwing als voor het wegverkeer in het algemeen: bussen rijden gewoonlijk te snel, en men vermijdt best ’s nachts per bus te reizen gezien de slechte verkeersveiligheid. Vooral de minibussen die op middellange trajecten opereren hebben een zeer kwalijke reputatie op vlak van veiligheid.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Egypte heeft een woestijnklimaat met warme zomers en relatief koele winters. Het regent weinig, behalve tijdens de winter aan de Middellandse Zeekust. De meest aangename seizoenen om Egypte te bezoeken zijn lente en herfst, wanneer de temperaturen schommelen tussen 25 en 35°, naargelang men zich in het noorden, dan wel in het zuiden bevindt. In maart en april kan men worden geconfronteerd met de Chamsin-wind, een hete zanderige woestijnwind die zich vanuit het zuidwesten naar de Middellandse Zee verplaatst. Aan de kust van Alexandrië heerst een mediterraan klimaat, met iets lagere temperaturen.

Frequente natuurrampen

Grote natuurrampen komen in Egypte zelden voor. Heel uitzonderlijk wordt het land getroffen door een lichte aardbeving.

Mocht er zich tijdens uw verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt er van u verwacht dat u zo spoedig mogelijk uw gezinsleden of naaste vrienden in België van uw toestand inlicht en geruststelt. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunt u zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat van België.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische infrastructuur en verzorging zijn in Egypte van behoorlijke kwaliteit. Er bestaat een onderscheid tussen openbare en private gezondheidszorg. Sommige private ziekenhuizen bieden degelijke zorgverlening aan (moderne apparatuur, aanwezigheid van specialisten). De ziekenhuiskosten en honoraria zijn relatief laag.

Veiligheid water en voedsel

In de grote steden en toeristische centra is de hygiëne over het algemeen goed. Toch wordt aangeraden om de gebruikelijke hygiënetips op te volgen: bijvoorbeeld: flessenwater drinken, ijs en ijsblokjes vermijden, rauwe groenten en fruit enkel na grondige reiniging nuttigen.

Inentingen

Er zijn geen inentingen vereist om Egypte binnen te komen. Vaccinatie tegen hepatitis A is sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde  en van de Wereldgezondheidsorganisatie  voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaande wateren.

Hepatitis C

Hepatitis C komt veel voor in Egypte. Deze ziekte wordt overgedragen door besmetting met het hepatitis-C virus door het gebruik van besmette naalden of besmet medisch materiaal,  door transfusie met besmet bloed of door seksueel contact.

H5N1 (vogelgriep) en MERS Coronavirus

Sinds 2006 vielen in Egypte verschillende dodelijke slachtoffers door de H5N1-variant van de vogelgriep, steeds onder mensen op het platteland die pluimvee in en rond hun huizen hielden. Tot op heden wordt nog melding gemaakt van nieuwe gevallen.

In april 2014 werd een eerste geval van besmetting met het MERS coronavirus vastgesteld in Egypte, een aandoening van de ademhalingswegen die vooral in Saoedi-Arabië talrijke dodelijke slachtoffers heeft geëist. 

Om u tegen deze en andere virussen te helpen beschermen, houdt u best rekening met volgende basisvoorschriften: , 
- regelmatig handen wassen met zeep
- vermijd onvoldoende gekookt vlees (kip), of voedsel dat werd bereid in onhygiënische omstandigheden. Was groenten en fruit grondig voor ze op te eten
- onderhoud een goede persoonlijke hygiëne
- vermijd contact met boerderijdieren,, wilde en loslopende dieren

Reizigers kunnen meer details bekomen op de website van WHOde Wereldgezondheidsorganisatie te raadplegen.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Indien u toch zou worden opgepakt door de politie of leger, dient u onmiddellijk de Ambassade daarvan op de hoogte te stellen via het permanente wachtnummer 0122 210 34 33.

Drugs

Op de handel in, het bezit of het gebruik van drugs, hoe gering ook de hoeveelheid, staan zeer zware gevangenisstraffen en zelfs de doodstraf. Het is derhalve raadzaam zelf uw koffers te maken en ze tijdens de reis in het oog te houden.

Seksualiteit

Egypte is een conservatief religieus land waar nog steeds een zeker taboe heerst omtrent seksualiteit. Ongehuwd samenwonen is bij wet verboden.

Fotografie

Indien er geen uitdrukkelijk verbod geldt, kunt u onbeperkt de toeristische sites fotograferen. Het is echter ten strengste verboden om beelden van militaire sites en gebouwen vast te leggen, evenals van gevoelige plaatsen als bruggen en luchthavens. U wordt aangeraden uiterst voorzichtig te zijn met fotograferen op straat, ook als u niet meteen militaire of andere veiligheidsbelangen ziet. U kan worden opgepakt indien de ordediensten vinden dat u zich verdacht gedraagt, of u kan door wantrouwige burgers worden lastiggevallen, vooral als u foto’s neemt (in de buurt) van betogingen. Deze waarschuwing geldt ook voor geaccrediteerde journalisten.

Zeden en gewoonten

Gelieve de plaatselijke tradities, gebruiken en gevoelens te respecteren, ook op het vlak van klederdracht en zeden.

Varia

Het is ten strengste verboden antiquiteiten uit te voeren. Tevens wensen we uw aandacht te vestigen op het feit dat Egypte een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag opgelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten  worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

In Egypte wordt het internationale rijbewijs erkend.

Betaalmiddelen

De in- of uitvoer van Egyptische valuta is beperkt tot 1.000 EGP. U kunt contant geld afhalen met kredietkaarten aan internationale ATM-machines. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Alle Belgische GSM-operatoren bieden roaming facilities aan in Egypte. De lokale GSM-operatoren MobiNil, Vodafone en Etisalat bieden een waaier van mogelijkheden. Voor meer informatie: www.mobinil.comExterne link  , www.vodafone.com.egExterne link   en www.etisalat.com.egExterne link  .

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen. Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link

Ambassade van België in Cairo +2002-2794.74.94/95/96
Ere Consulaat van België in Alexandrië +2003-495.400.00
Ere Consulaat van België in Sharm el Sheikh +20010-005.74.00 of +20010-999.11.00
Ereconsulaat van België in Hurghada: +20 65 358 02 52