Reisadvies Ghana

kaart Ghana
Datum: 30 november 2015
Geldig op 12 februari 2016

Laatste update

Mits inachtneming van onderstaande veiligheidsregels, zijn reizen naar Ghana mogelijk.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij sterk aan om uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.beExterne link.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere veiligheidsproblemen in het zuidelijke deel van het land.

Af en toe zijn er etnische spanningen in het noorden. Waakzaamheid is geboden in deze regio.

Gezien het activisme van terroristische bendes die in de Sahelzone actief zijn, moeten Belgen die in Ghana wonen of er tijdelijk aanwezig zijn, blijk geven van een verhoogde waakzaamheid en dit voornamelijk in het noorden van het land. De veiligheidssituatie is verslechterd door het risico op represailles, het kidnappen van westerlingen inbegrepen.

Het is raadzaam om zich afzijdig te houden van elke manifestatie.

Criminaliteit

In het algemeen ondervinden bezoekers aan Ghana weinig problemen. Het land tracht zijn toeristische sector te ontwikkelen. Toch wordt het nog afgeraden zich na zonsondergang buiten de steden te verplaatsen. Het is ook beter 's nachts niet alleen uit te gaan, zeker niet in volksbuurten.

Fraude met kredietkaarten komt geregeld voor. Het is dus beter om  cash te betalen.

Vaak worden landgenoten in de val gelokt via allerlei pogingen tot bedrog via internet. Vervalsingen van officiële documenten zijn een ware plaag.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid/info wegen

De wegen in de toeristische streek zijn geasfalteerd en doorgaans in zeer goede staat, maar met de wagen rijden is gevaarlijk omwille van het negeren van de wegcode door  talrijke bestuurders, het onvoorspelbaar gedrag van de voetgangers en dieren en het verouderde wagenpark.

In het noorden waar er weinig mensen wonen is het verkeer minder druk maar zijn de wegen meer beschadigd.

Op spitsuren vertragen lange files het verkeer in de hoofdstad Accra, in Takoradi en in Kumasi.

Veiligheid /info luchtvaart

De internationale luchthaven van Kotoka bevindt zich op 10 km van Accra. Ze wordt door verscheidene luchtvaartmaatschappijen aangedaan: SN Brussels Airlines, British Airways, American Airlines enz.

De Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd met de namen van de maatschappijen die het Europese luchtruim wegens veiligheidsredenen niet mogen gebruiken. Gelieve deze lijstExterne link te raadplegen vooraleer u met een lokale maatschappij wenst te vliegen.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Er bestaan treinverbindingen tussen Accra en Kumasi en  tussen deze laatste stad en Takoradi. Met taxi’s kan je ook in het land circuleren. Waakzaamheid  blijft echter geboden aangezien deze transportmiddelen niet altijd betrouwbaar of beveiligd zijn.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Ghana kent twee regenseizoenen (het voornaamste loopt van mei tot september )De temperaturen overdag schommelen gedurende het jaar tussen 25° en 30°.

Natuurrampen

In Ghana bestaat er zeer weinig kans op een natuurramp.

Nochtans, als er zich toch een ramp of onvoorziene gebeurtenis zou voordoen, worden de Belgische reizigers verzocht zo vlug mogelijk hun familie of naaste vrienden in België over hun persoonlijke situatie in te lichten. Indien communiceren met het buitenland onmogelijk zou zijn, kunnen zij zich wenden tot het ereconsulaat te Accra of de Belgische ambassade te Abidjan.

 

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische infrastructuur is betrekkelijk goed en de apotheken zijn goed bevoorraad.Het is echter aanbevolen een degelijke reisapotheek te voorzien.

Hierna de namen van de belangrijkste goede ziekenhuizen in Accra:
Hospital Korle-Bu
St. Luke's Clinic, Accra Airport
Military HospitalTrust/SNNIT Hospital
Nyaho Clinic
Lister HospitalAkai House Clinic

Aangezien het hier gaat om privéziekenhuizen, kan bij de opname een (soms vrij hoge) betaling gevraagd worden.

Veiligheid water en voedsel

Het wordt aanbevolen:
- bij voorkeur mineraalwater uit flessen te drinken of, in ieder geval, gekookt en gefilterd water;
- geen kraantjeswater te drinken;
- voorzichtig te zijn bij het consumeren van groenten, fruit en schelpdieren;
- vlees en vis goed te laten doorbakken;
- regelmatig de handen te wassen met water en zeep.

Inentingen en vaccins

Enkel inenting tegen gele koorts is verplicht.

Onder voorbehoud van doktersadvies, wordt vaccinatie sterk aangeraden tegen tetanus, poliomyelitis, hepatitis A en B, difterie, tyfuskoorts en meningitis.

Raadpleeg 2 tot minstens 6 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link  en van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link voor meer gedetailleerde informatie maar denk er aan dat die informatie de raad niet kan vervangen die enkel de geneesheer kan verstrekken die de algemene toestand van een patiënt kent.

Vergeet uw officieel inentingsboekje niet mee te brengen (geel boekje, model Wereldgezondheidsorganisatie) want dit kan bij het verlaten van het vliegtuig worden gevraagd.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Hondsdolheid

In Ghana komt hondsdolheid voor. Vermijd ieder contact met honden.

Cholera

In het noorden is er een risico op cholera. Inentingen hiertegen hebben maar een beperkte werking. Volg nauwgezet de hygiënevoorschriften op .

Malaria

Malaria is sterk verspreid in Ghana. Je kan malaria in het algemeen vermijden door eenvoudige maatregelen te nemen zoals te slapen onder een muggennet of de naakte delen van het lichaam met een afwerende zalf of spray te behandelen. Doe dit in het bijzonder wanneer de muggen het meest actief zijn namelijk in de vroege ochtend en bij valavond.

In functie van de voorziene duur van het verblijf en het medische verleden van eenieder, zal een arts op een doeltreffende manier inlichtingen geven over de antimalariamiddelen .

Reizigersdiarree

Reizigersdiarree komt vaak voor in Ghana. Het risico op het krijgen van diarree kan verminderd worden door geregeld de handen te wassen, door drinkwater te ontsmetten en door voedsel goed te wassen voor het eten. In de behandeling van  diarree is het voorkomen en behandelen van dehydratie primordiaal. Daartoe kunnen speciale zoutoplossingen  gebruikt worden  die bij de apotheek verkrijgbaar zijn. Het is aan te raden om de anti-diarreemiddelen  in België aan te kopen want de producten die in de lokale apotheken verkocht worden zijn meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk.

Gele koorts

Inenting tegen gele koorts is verplicht vanaf 1 jaar. Deze inenting moet ten laatste 10 dagen voor het vertrek gebeuren en de geldigheidsduur ervan is 10 jaar.

AIDS, hepatitis B en C

Ghana is zwaar getroffen door het AIDS virus. Andere seksueel overdraagbare ziektes zoals herpes, syfilis en hepatitis B komen ook veel voor.  Bescherm u voldoende.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Drugs

De drugs waarvan het gebruik of bezit illegaal is, zijn dezelfde als deze in België.

Drugshandel wordt streng bestraft.

Seksualiteit

Seksuele relaties met minderjarigen zijn bij de wet verboden.

Fotografie

Het fotograferen van openbare gebouwen en plaatsen is verboden zonder toelating van de lokale autoriteiten.. Vraag ook de toestemming aan de personen die u wil fotograferen.

Zeden en gewoonten 

Het zuiden van het land is hoofdzakelijk katholiek. Het noorden van het land is dan weer hoofdzakelijk moslim. Het dragen van westerse kledij in Accra of in de toeristische streken is toegestaan. Het is in heel het land verboden militaire of paramilitaire kledij te dragen.

 

Praktische info

Praktische info

Visa en verblijfsvergunningen

De reiziger moet in het bezit zijn van een geldig paspoort met een geldig Ghanees visum dat voor het vertrek bij de diensten van de ambassade van Ghana te Brussel kan worden bekomen. Er worden in principe geen Ghanese visa afgegeven aan de grensposten, met als enige uitzondering en mits een lastige procedure, op de internationale luchthaven van Accra.

Mensen die zich in Ghana vestigen (d.w.z. die er meer dan 90 dagen per jaar verblijven), moeten zich laten registreren bij de National Identification Authority.

Betaalmiddelen

Het meest gangbare is contante betaling. Amerikaanse Dollars worden in sommige banken aanvaard evenals in grootwarenhuizen en hotels.

Kredietkaarten worden in de grote banken aanvaard evenals in sommige grootwarenhuizen en hotels  (enkel VISA).

De lokale munt is de Cedi. Voor de wisselkoers raadpleegt u best uw bank.

In geval van verlies, diefstal of fraude van uw bankkaart of Belgische kredietkaart, contacteer onmiddellijk Card Stop (00 32 70 344 344).

Reisverzekering

Een reisverzekering met voldoende risicodekking (rechtsbijstand, reisbijstand en repatriëring) is absoluut noodzakelijk gedurende de volledige duur van het verblijf in Ghana.  

Verscheidene maatschappijen bieden een dergelijke specifieke dekking aan, soms zelfs de reisverzekering van  de mutualiteiten

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in Ghana, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassade van België te Abidjan of het ereconsulaat in Accra. Die consulaire bijstand wordt aan landgenoten als laatste redmiddel gegeven nadat ze tevergeefs de hulp hebben ingeroepen van de lokale politie, verzekeringsagenten of banken en hun vrienden.
In Accra kan u in geval van nood terecht bij de ereconsul dhr.. Dimitri Avraam : consubel@vodafone.com.gh of avraam@vodafone.com.gh - (telefoon:  +233 030 2762281; +233 030 2762382 ; +233 030 2776561) of, indien nodig bij de Belgische ambassade in Abidjan (email: abidjan@diplobel.fed.be, tel +225-22 483 360). GSM van wacht in Accra (enkel in geval van hoogdringendheid en na de sluitingsuren van het consulaat): 00 233 248 130 433.