Reisadvies Guinee Bissau

kaart Guinee-Bissau
Datum: 07 januari 2016
Geldig op 10 februari 2016

Niet-essentiële reizen naar Guinee-Bissau worden afgeraden.  

Landgenoten worden verzocht om hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.beExterne link.   

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

De politieke situatie in Bissau blijft onzeker. Waakzaamheid blijft geboden. De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen worden best gevolgd (vermijd nachtelijke reizen, alleen reizen en het zichtbaar dragen van waardevolle voorwerpen). Het wordt steeds aangeraden alle samenscholingen te vermijden. Politieke betogingen en bijeenkomsten dienen ook vermeden te worden.

Reizigers worden tot voorzichtigheid aangespoord op de wegen in het binnenland. Informeer u bij de lokale overheid alvorens te reizen in het noorden (grensstreek met de Casamance, Senegal) wat een oude conflictzone is. De hoofdwegen worden best niet verlaten omwille van het risico op resterende landmijnen. Indien u zich in het binnenland wilt begeven en de grote wegen verlaat, neemt u best eerst contact op met de plaatselijke autoriteiten.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link

Criminaliteit

De criminaliteit en het banditisme nemen toe in Bissau. Bezoekers nemen dan ook best de gebruikelijke voorzorgen door geen geld of waardevolle voorwerpen zichtbaar te dragen. Een verhoogde waakzaamheid is geboden op markten en andere druk bevolkte plaatsen. Er valt tevens een stijging te noteren van de kleine criminaliteit, zowel in de hoofdstad Bissau als in het binnenland.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid/info wegen

Het verkeer in Guinee-Bissau is niet druk maar omwille van de gebrekkige staat van het wegennet en wagenpark is voorzichtigheid geboden. Zelfs in de hoofdstad is de verlichting zeer beperkt en is het af te raden om 's nachts te rijden. In geval van een verkeersongeval wordt aanbevolen het voertuig niet te verlaten om eventuele agressieve reacties van omstanders te vermijden, maar onmiddellijk aangifte te doen bij de dichtstbijzijnde politiepost.

Een terreinwagen uitgerust met 2 reservebanden is noodzakelijk in het binnenland, zeker in het regenseizoen. In het regenseizoen zijn verschillende wegen vaak onberijdbaar.

Veiligheid/info luchtvaart

De enige vlucht die Guinee-Bissau met Europa verbindt gaat via Lissabon (Tap Air Portugal). Vanuit Dakar wordt er eveneens op Bissau gevlogen (Senegal Airlines) maar deze vluchten worden regelmatig geannuleerd. De opvangcapaciteit en de dienstverlening van de internationale luchthaven "Osvaldo Vieira" te Bissau werden in 2006 verhoogd. Raadpleeg de lijst van luchtvaartmaatschappijen die aan beperkingen onderworpen zijn binnen de EU.

Veiligheid/info scheepvaart

Het is mogelijk de eilanden van de Bijagos-archipel te bereiken per boot. Het wordt echter sterk afgeraden daarvoor een pirogue te gebruiken. Enkele toeristische kampementen beschikken wel over boten, voorzien van de vereiste scheepsuitrusting voor de volle zee en met een competente bemanning.

Veiligheid/info treinverkeer en busverkeer

Er bestaat geen openbaar vervoer in Guinee-Bissau, maar wel een uitgebreid taxisysteem in en rondom de hoofdstad.

 

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat van België.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische voorzieningen in Guinee-Bissau zijn uiterst beperkt. In geval van nood kunnen reizigers zich eventueel richten tot het nieuwe hospitaal in Bissau (Sant-Egidio) of een vlucht naar Dakar nemen, waar het niveau van de medische infrastructuur en verstrekte zorgen beter is en van waaruit men indien nodig geëvacueerd kan worden. Een verzekering voor medische zorgen en medische repatriëring is onontbeerlijk.

Veiligheid water en voedsel

Gezien de gebrekkige gezondheidsomstandigheden en vanwege de regelmatig terugkerende cholera-epidemieën, dient de reiziger de elementaire regels inzake hygiëne strikt na te leven. Reizigers worden aangeraden om kraantjeswater en ijsblokjes te vermijden. Indien u tijdens uw bezoek aan Guinee-Bissau last ondervindt van diarree, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Inentingen en vaccins

De inentingen tegen gele koorts  hepatitis A en B en meningitis worden ten zeerste aanbevolen. Reizigers dienen hun voorzorgen te nemen tegen malaria en andere tropische ziekten die vaak voorkomen. Consulteer een arts of een centrum voor reisziekten voor uw vertrek. Voor meer informatie kunt u de websites raadplegen van het Instituut voor tropische geneeskunde (ITG ) en van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO ). 

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

Er is een hoog risico in heel het land, ook in de steden. Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die vooral overdag en aan het begin van de avondactief zijn. Dengue komt vooral voor in het regenseizoen in Guinee-Bissau. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijk huiduitslag. Er bestaat geen vaccin. Omdat Dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij het vaststellen van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muggennet slapen, lange kledij dragen). Dengue komt voor zowel in de steden als op het platteland.

Chikungunya

Chikungunya-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die vooral actief zijn in het warmere seizoen bij zonsopgang en zonsondergang. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en roodheid. Als voorzorgsmaatregelen dient u een muggenwerend product met DEET te gebruiken, te slapen onder een muskietnet en bij valavond lange kledij te dragen. Er is echter geen specifieke behandeling, noch vaccin. Chikungunya komt zowel voor in de steden als op het platteland.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratatie primordiaal. Ter preventie van dehydratatie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, in de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Gele koorts

De vaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk aangezien gele koorts in dit land voorkomt. Indien men vertrekt vanuit een ander land waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika), is vaccinatie ook officieel verplicht.  
 
Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaand water.

Cholera


De voornaamste oorzaak van het ontstaan van cholera zijn slechte hygiënische omstandigheden. Besmetting treedt op bij intermenselijk contact. Indien de nodige voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden, is het risico tot besmetting zeer beperkt.

Vermijd om in stilstaand water te baden en drink geen kraantjeswater. Consumeer geen eten – voornamelijk vis en zeevruchten - en dranken die op straat verkocht worden. Kook alle voedingswaren en eet ze terwijl ze nog warm zijn. Was uw handen zorgvuldig met zeep.
Het anticholera vaccinatie beschermt onvolledig en slechts tijdelijk. Het vormt dus geen effectieve bescherming tegen cholera.


 

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Reizigers worden gewaarschuwd dat er zware straffen staan op smokkel en gebruik van drugs. De plaatselijke gevangenisomstandigheden zijn wreed. 
 
Seksualiteit

Er bestaat geen wet die homoseksualiteit verbiedt en zolang koppels zich discreet gedragen stelt de gemeenschap zich over het algemeen verdraagzaam op.

Fotografie

Het fotograferen van alles wat van militair belang is of in het belang van de (staats-) veiligheid beschouwd kan worden, kan problemen met de autoriteiten opleveren.

 

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Visa

Belgische reizigers hebben naast een paspoort een visum nodig om Guinee-Bissau binnen te mogen. Dit visum kan verkregen worden op de ambassade van Guinee-Bissau in België of in Dakar (Senegal).

Rijbewijs

Een Guinees of internationaal rijbewijs zijn de enige geldige rijbewijzen.

Betaalmiddelen

Kredietkaarten worden zelden gebruikt en de mogelijkheden om geld uit de muur te halen zijn zeer beperkt. Betalingen per cheque worden niet aanvaard. Reizigers dienen zich voor hun reis te voorzien van CFA franken.

Reisverzekering

Een reisbijstandsverzekering en een verzekering medische zorgen worden ten stelligste aangeraden.

GSM - Communicatiefaciliteiten

De laatste jaren kent de (mobiele) telecommunicatiesector een enorme boost. Er zijn twee netwerkverdelers voor mobiele telefoons: Orange en Areeba.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende (privé) maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

In het geval dat in een bepaald land geen ambassade of consulaat van België gevestigd is, kunnen de Belgen consulaire bijstand vragen aan een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie.