Reisadvies Guinee

kaart Guinee
Datum: 16 oktober 2015
Geldig op 6 februari 2016

Laatste update

Reizen naar Guinee worden momenteel afgeraden, tenzij voor dwingende redenen. Reizigers dienen zich ervan bewust te zijn dat Guinee nog niet vrij van Ebola werd verklaard en dat een afname van de uitreismogelijkheden bijgevolg niet valt uit te sluiten indien het aantal besmettingsgevallen sterk zou toenemen.

De presidentsverkiezingen in de periode oktober-november 2015 kunnen aanleiding geven tot onlusten, in het bijzonder na de afkondiging van de resultaten.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Actualiteit

Een besmettelijke hemorragische koorts (Ebola) maakte sinds begin 2014 heel wat slachtoffers, voornamelijk onder de lokale bevolking, in verschillende delen van Guinée. De besmetting is later overgeslagen op de buurlanden  Het aantal nieuwe besmettingen neemt momenteel sterk af.

De maatregelen getroffen door de overheid ter indijking van een verdere verspreiding van het Ebola-virus en de beslissing van meerdere luchtvaartmaatschappijen om hun vluchten op te schorten, leiden ertoe dat de bewegingsvrijheid van de reiziger beperkter is dan voorheen. 

De medische faciliteiten ter plaatse staan momenteel onder druk ten gevolge van de Ebola-crisis.

Indien u zich in Guinée bevindt, wordt u aangeraden na te gaan bij uw reis- en bijstandsverzekeraar in hoeverre uw medische kosten in het buitenland en een eventuele repatriëring worden gedekt.  Het wordt afgeraden om u te verplaatsen of te verblijven in de gebieden die getroffen zijn door de hemorragische koorts. Het wordt tevens aangeraden om op de hoogte te blijven van de gezondheidsrichtlijnen van de plaatselijke autoriteiten, strikt de hygiënevoorschriften te respecteren, regelmatig de handen te wassen, fysiek contact te vermijden met zieken met een hevige koorts of buikgriepsymptomen en zich te onthouden van het eten van wild.

Het virus wordt via wilde dieren overgedragen op de mens en verspreidt zich nadien onder de bevolking via menselijk contact. In het eerste stadium van het virus zijn de symptomen gelijkaardig aan de griep : koorts, pijn, diarree en braken. In de volgende fase treedt hemorragische koorts op. Besmetting doet zich voor na direct contact met bloed, uitwerpselen, organen of biologische vloeistoffen van besmette personen.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het European Centre for Disease PreventionExterne link, de Wereldgezondheidsorganisatie Externe link en het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link .

Indien een persoon symptomen vertoont (koorts, spierpijn enz.), wordt u aangespoord contact op te nemen met de diensten van de Franse Ambassade , het medisch-sociaal centrum (+224) 656.44.87.45 (van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 12u00 en van 14u tot 17u15 en op zaterdag van 09u tot 12u) en (+224) 631 35 42 10 of (+224) 664.57.01.92 buiten de openingsuren.

Algemene veiligheid

De presidentiële verkiezingen (oktober-november 2015) kunnen mogelijk aanleiding geven tot onlusten en geweld, vooral in Conakry.

Reizigers die naar Guinee reizen, worden aangeraden zich goed te informeren over de ontwikkeling van de veiligheidssituatie. Het wordt afgeraden deel te nemen aan volksbijeenkomsten en demonstraties. Belgen die zich in Guinee bevinden, worden verzocht de nodige waakzaamheid en voorzorgsmaatregelen in acht te blijven nemen bij hun verplaatsingen in de gevoelige wijken van Conakry of buiten de hoofdstad en zich aan te melden bij het ereconsulaat te Conakry. Het wordt aangeraden een bevestiging van uw hotelreservatie in Conakry te vragen om zeker te zijn van uw logement. Aarzel niet om de Belgische Ambassade in Dakar of het ereconsulaat in Conakry te contacteren om u te informeren over de recente evoluties en om de Ambassade op de hoogte te brengen van incidenten waarvan u getuige bent. Om onze consulaire bijstand nog beter te kunnen organiseren raden wij ook aan uw reis voor vertrek te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link .

Met het oog op de gespannen situatie in de Sahelregio, meer bepaald in Mali, wordt het afgeraden te reizen in en naar het oostelijk grensgebied met Mali. Indien u zich toch in deze regio dient te begeven, wordt het ten stelligste aangeraden om specifieke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. U wordt tevens aangeraden om de Ambassade te Dakar te verwittigen.

Midden juli 2013 zijn er etnische gewelddadigheden uitgebroken in Guinée Forestière, met de dood van minstens 95 personen tot gevolg. Hoewel de rust teruggekeerd is in de Nzérékoré regio, is het voor personen die naar Guinée Forestière wensen te gaan aangeraden zich te informeren bij de Ambassade te Dakar voor elke verplaatsing in de regio, rekening houdend met het repetitief karakter van deze conflicten.

Criminaliteit

Diefstallen, overvallen en gewapende inbraak vinden geregeld plaats in Guinee. Verscheidene landgenoten werden het slachtoffer van gewapende overvallen thuis. Talrijke politiebarrages staan opgesteld bij het in en buiten rijden van de steden.

Als men zich met een wagen verplaatst, is het aangeraden om ramen en deuren te sluiten en niet te parkeren of stil te staan op amper verlichte of verlaten plaatsen. Het wordt afgeraden om zich ’s nachts in de wijken aan de rand van Conakry te begeven.

Ook in de provincies wordt het afgeraden om zich ’s nachts te verplaatsen. Er wordt bovendien best nooit alleen gereisd. Reizigers moeten zeer voorzichtig zijn en nemen best extra voorzorgen door geen geld of waardevolle voorwerpen zichtbaar te dragen en drukke openbare plaatsen zoals markten te mijden.

Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI)

Sinds begin 2012 wordt het noorden van Mali, buurland van Guinee, militair bezet door een Touareg rebellenbeweging en door Salafistische bewegingen gelieerd aan AQMI (Al Qaida au Maghreb Islamique). Deze groeperingen zijn verantwoordelijk voor meerdere ontvoeringen van Westerlingen in Mali, Niger en Mauritanië tijdens de afgelopen jaren. Omwille van terroristische bedreigingen door personen en groepen verbonden aan AQMI en met het oog op de gespannen situatie in de Sahelregio, meer bepaald in Mali, wordt het afgeraden in en naar het oostelijk grensgebied met Mali. Indien u zich toch in deze regio dient te begeven, wordt het ten stelligste aangeraden om specifieke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen: verplaats u enkel overdag, blijf discreet over uw reisroute voor uw vertrek, geef voorkeur aan het reizen in konvooi (minstens 2 à 3 voertuigen),… U wordt tevens aangeraden om de Ambassade te Dakar te verwittigen. In Guinee heeft tot op heden echter nog geen terroristische aanslag of ontvoering door AQMI plaatsgevonden.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Omwille van de vaak gebrekkige staat van het wegennet en het voorkomen van tal van ongevallen is voorzichtigheid geboden. In geval van een verkeersongeval wordt aanbevolen het voertuig niet te verlaten om eventuele agressieve reacties van omstanders te vermijden maar onmiddellijk aangifte te doen bij de dichtstbijzijnde politiepost.

Een terreinwagen uitgerust met 2 reservebanden is noodzakelijk in het binnenland. Zorg steeds dat u identiteitsdocumenten en vervoersdocumenten bij zich hebt. Controles komen vaak voor. Als u de grote wegen verlaat is het verkiesbaar in konvooi met twee of drie voertuigen te reizen uitgerust met radio of een ander communicatiemiddel (gsm). Er wordt afgeraden om 's nachts te rijden omwille van de wegversperringen en de afwezigheid van hulpdiensten bij geval van ongeval.

Veiligheid /info luchtvaart

Hoewel de veiligheid van de luchthaven in Conakry verbeterd is, wordt het afgeraden binnenlandse vluchten te nemen, omwille van de over het algemeen slechte staat van de vliegtuigen en de schommelende uurregeling. De werking van de luchtverbindingen tussen Guinee en Sierra Leone is wisselvallig. Het traject wordt verzorgd door luchtvaartmaatschappijen die niet steeds voldoen aan de gewoonlijke veiligheidsnormen. Enkele onder hen komen voor op de zwarte lijst van de Europese Unie. Daarom worden reizigers die zich van Conakry naar Freetown willen begeven, aangeraden met de auto te reizen. Voor meer informatie over de kwaliteit en veiligheid van de lokale luchtvaartmaatschappijen, kunt u de website van de Europese CommissieExterne linkconsulteren.  

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Als er al openbare vervoersmiddelen bestaan, zijn ze weinig betrouwbaar en onveilig. De taxi's en bussen zijn slecht onderhouden en het merendeel van de bestuurders onbekwaam.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Twee grote seizoenen: het droge seizoen van november tot mei en het regenseizoen van mei tot september (een van de belangrijkste van de wereld in deze regio met een gemiddelde van meer dan 4 meter regenval per jaar).
Vier regionale klimaatvarianten:
Aan de kust: zeer vochtig, weinig temperatuurschommelingen (gemiddelde van 25 à 30°C) en zes maanden regen
Midden Guinee - Fouta Djalon (noordwesten): hoogteklimaat, droger en kouder (sommige nachten slechts 3 à 4°C)
De bossen van Guinee (zuidoosten): tropisch, zeer hoge regenval vanaf mei
Hoog Guinee en Het land van Malinke (noordoosten): droog en zeer warm vanaf maart.

Natuurrampen

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Een reisbijstandsverzekering en een verzekering medische zorgen wordt ten stelligste aangeraden. De medische voorzieningen ter plaatse zijn beperkt en de kosten voor medische repatriëring kunnen hoog oplopen. Er bestaan in Conakry twee ziekenhuizen die elk over een ambulance en materiaal voor chirurgische ingrepen beschikken: Clinique Ambroise Paré en Clinique Pasteur.

Nuttige telefoonnummers:
Centre médico-social van de Franse Ambassade: 30.47.10.36, fax: 30.47.10.37
Clinique Pasteur: 30.43.00.74/75/76
Clinique Ambroise Paré: 30.41.13.68 of 63.35.10.10
Centre mère et enfants (pediatrisch hospitaal dat instaat voor het medische schooltoezicht): 60.21.73.25 of 60.21.17.81 of 60.21.21.90.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Veiligheid water en voedsel

Omwille van het frequente voorkomen van cholera-epidemieën (de laatste dateert van augustus 2013) wordt de nadruk erop gelegd om de elementaire regels inzake hygiëne strikt na te leven (zie infra). Het wordt aangeraden enkel mineraalwater uit nieuwe gesloten flessen te drinken en om groenten en fruit die rauw worden geconsumeerd met zorg te desinfecteren.

Inentingen en vaccins

Vaccinatie tegen hepatitis A en hersenvliesontsteking (meningokokkenmeningitis) is sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Noodzakelijk is ook het vaccin tegen gele koorts. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde  en van de Wereldgezondheidsorganisatie  voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Hemorragische koorts

Een besmettelijke hemorragische koorts heeft zijn intrede gemaakt in Guinee Forestière, in de prefecturen Macenta, Guéckédou en Kissidougou en maakte reeds dodelijke slachtoffers. Ook in Conakry werden een aantal gevallen van hemorragische koorts vastgesteld. In deze context wordt het afgeraden om zich te verplaatsen of te verblijven in de gebieden die getroffen zijn door de hemorragische koorts, tenzij om dwingende redenen. Het wordt tevens aangeraden om op de hoogte te blijven van de gezondheidsrichtlijnen van de Guineese autoriteiten, strikt de hygiënevoorschriften te respecteren, regelmatig de handen te wassen,  fysiek contact te vermijden met zieken met een hevige koorts of buikgriepsymptomen en zich te onthouden van het eten van wild. Het virus wordt via wilde dieren overgedragen op de mens en verspreidt zich nadien onder de bevolking via menselijk contact. In het eerste stadium van het virus zijn de beginsymptomen gelijkaardig aan de griep: koorts, pijn, diarree en braken. In de volgende fase treedt hemorragische koorts op. Besmetting doet zich voor na direct contact met bloed, uitwerpselen, organen of biologische vloeistoffen van besmette personen. Indien een persoon koorts heeft (koorts, spierpijn enz.), wordt u aangespoord contact op te nemen met de diensten van de Franse Ambassade , het medisch-sociaal centrum (+224) 656.44.87.45 (van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 12u00 en van 14u tot 17u15 en op zaterdag van 09u tot 12u) en (+224) 631 35 42 10 of (+224) 664.57.01.92 buiten de openingsuren.

Malaria

Malaria is in Guinee endemisch. Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die vooral overdag en aan het begin van de avond actief zijn. Dengue komt vooral voor in het regenseizoen in Guinee. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Er bestaat geen vaccin. Omdat Dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen). Dengue komt voor zowel in de steden als op het platteland.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan men speciale zoutoplossingen gebruiken die bij de apotheek verkrijgbaar zijn. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Gele koorts

De vaccinatie is strikt aanbevolen tot noodzakelijk aangezien gele koorts in dit land voorkomt. Indien men afreist vanuit een ander land waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid-Amerika) is vaccinatie wel officieel verplicht.

AIDS, hepatitis B en C

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn in Guinee zeer verspreid. U dient voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaand water.

Cholera

De voornaamste oorzaak van het ontstaan van cholera zijn slechte hygiënische omstandigheden. Besmetting treedt op bij intermenselijk contact. Indien de nodige voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden, is het risico tot besmetting zeer beperkt.

Vermijd om in stilstaand water te baden en drink geen kraantjeswater. Consumeer geen eten – voornamelijk vis en zeevruchten - en dranken die op straat verkocht worden. Kook alle voedingswaren en eet ze terwijl ze nog warm zijn. Was uw handen zorgvuldig met zeep.

De anticholera vaccinatie beschermt onvolledig en slechts tijdelijk. Deze vormt dus geen effectieve bescherming tegen cholera.

Meningitis

Er doen zich regelmatig epidemieën van meningitis voor in het land. Een vaccinatie ter voorkoming van meningitis is aanbevolen.
Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Guinee past de internationale wetgeving toe op het gebied van de strijd tegen verdovende middelen. Verkoop en gebruik van alcohol zijn toegelaten zonder beperkingen.

Fotografie

Fotografie is toegelaten hoewel het maar matig geapprecieerd wordt. Het is verboden in de omgeving van militaire gebieden, politiecommissariaten, de rijkswachtposten en in Conakry van het presidentiële paleis foto's te nemen.

Seksualiteit

Homoseksualiteit is strafbaar in Guinee, en de culturele, sociale en religieuze taboes blijven bestaan.

Zeden en gewoonten

Guinee is een wereldlijke staat. 90% is van de bevolking moslim en 10% christen.

Varia

Tevens wensen we uw aandacht te vestigen op het feit dat Guinee een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag opgelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumentenExterne linkworden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Om in Guinee te kunnen rondrijden moet men een internationaal rijbewijs kunnen voorleggen.

Betaalmiddelen

De munteenheid in Guinee is de Guinese Frank. Voor recente informatie over de wisselkoersen dient u uw bank of wisselagent te consulteren.

In sommige hotels in Conakry is gebruik van kredietkaarten mogelijk. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Er zijn vier gsm-operatoren actief in Guinee: INTERCEL Guinée, AREEBAExterne linkGuinea (MTN), Sotelgui sa (LAGUI) en Orange. Geen van deze operatoren heeft tot nog toe roamingovereenkomsten met Belgische operatoren.

Huisdieren

In Guinee geldt de zelfde reglementering met elektronische chip voor huisdieren. Meer informatie,klik hierExterne link.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

De reizigers die zich naar Guinee begeven worden uitgenodigd het Ereconsulaat van België in Conakry of de Ambassade van België in Dakar op de hoogte te brengen (adressen hieronder).