Reisadvies Kaapverdië

kaart Kaapverdië
Datum: 27 januari 2016
Geldig op 9 februari 2016

Laatste update

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in Kaapverdië doorgaans veilig gereisd worden.

Er werden verschillende gevallen van het Zika virus vastgesteld. Het virus, overgebracht door de Aedis mug, zou verantwoordelijk zijn voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen wordt gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact met hun geneesheer op te nemen en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Meer informatie is beschikbaar op de sites van het Ministerie van Volksgezondheid van Cabo VerdeExterne link, de WereldgezondheidsorganisatieExterne link en van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
Externe link

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

De onveiligheid in Cabo Verde is klein maar neemt toe (zakkenrollen, inbraken, enkele zeldzame moorden), voornamelijk in de hoofdstad Praia en de toeristenplaatsen (Mindelo, Boa Vista, Sal).

Hoewel de autoriteiten van de archipel verschillende maatregelen getroffen hebben om de toename van de criminaliteit in te dammen, dienen reizigers de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en waakzaam te blijven.

Zwemmen in zee kan gevaarlijk zijn door de sterke stroming en golfslag.

De eilandengroep heeft nog enkele actieve vulkanen (Pico do Fogo (Fogo) en een onderzeese vulkaan vlakbij het eiland Brava).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij de reizigers aan hun reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.

Criminaliteit

Zakkenrollen, overvallen en inbraken komen voor en kunnen zo goed mogelijk vermeden worden door de volgende adviezen op te volgen:
Bewaar uw paspoorten, fotokopieën van uw documenten en vliegtuigtickets op een veilige plaats;
Vermijd het (zichtbaar) dragen van grote sommen geld en waardevolle juwelen;
Vermijd de gevoelige stadsbuurten, in het bijzonder in Praia en in Mindelo;
Vermijd nachtelijke stadswandelingen;
Laat u vergezellen door een gids bij uw bergtochten.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Omwille van de geografische configuratie (eilanden van betrekkelijke kleine omvang), is het wegennet zeer beperkt. De hoofdwegen zijn geasfalteerd en in goede staat. Zandwegen worden tijdens het regenseizoen afgeraden en zijn in elk geval het best berijdbaar per 4x4. Voorzichtigheid aan het stuur is geboden, gezien de onvoorspelbare, gevaarlijke manier van rijden van de Kaapverdiaanse chauffeurs.

Veiligheid /info luchtvaart

Informatie over de kwaliteit en veiligheid van de lokale luchtvaartmaatschappijen, met de nodige referenties, o.a. (verplicht) naar de website van de Europese CommissieExterne link.

Veiligheid /info scheepvaart

Watersporters worden volgende aanbevelingen meegegeven:
Gelieve het kantoor van de havenmeester van uw komst en vertrek te verwittigen en nauwkeurig het aantal en de identiteit van de passagiers alsook de volgende aanmeerplaats aan de plaatselijke autoriteiten mee te delen ;
Licht uw familie of naaste verwanten in over de reisroute en de voorziene aanmeerplaatsen ;
Rust uw boot uit met adequaat en efficiënt communicatiemateriaal.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

De taxi's zijn in goede staat en relatief betrouwbaar. Hetzelfde geldt voor de autobussen.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Het regenseizoen loopt van midden juli tot midden oktober. Het droge seizoen loopt van oktober tot juni.

Natuurrampen

De vulkaan Pico do Fogo (op het eiland Fogo) is nog steeds actief. De laatste uitbarsting dateert van november 2014. Informeer u goed over de situatie. Volg de berichten in de media en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op.

Het kan voorkomen dat Kaapverdië getroffen wordt door een orkaan. Volg ook hier de berichten in de media en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Het is aanbevolen voor uw vertrek uw arts raad te plegen en een repatriëringverzekering aan te gaan. Aangezien het aanbod aan medicatie ter plaatse beperkt is, is het verkiesbaar enig EHBO verzorgmateriaal mee te nemen, alsook uw specifieke noodzakelijke medicatie. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

De gezondheidsinfrastructuur en de middelen van de ambulante medische diensten zijn zeer beperkt in Kaapverdië (omwille van de vele eilanden). Het wordt daarom sterk aanbevolen een repatriëringverzekering aan te gaan.

Veiligheid water en voedsel

Kraantjeswater is in principe drinkbaar. Aangezien er echter reeds gevallen van vervuiling werden gesignaleerd (tengevolge van een slechte kanalisatie), wordt het aangeraden mineraalwater te drinken.


Inentingen en vaccins

Geen enkele inenting is verplicht in Kaapverdië. Voor iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en van de Wereldgezondheidsorganisatie voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

Er bestaat een zeer beperkt malariarisico op het Soa Tiago Island van september tot november. Het wordt aangeraden onder een muggennet te slapen en een muggenwerend product met DEET te gebruiken. Het is echter niet nodig een profylactisch middel in te nemen.

Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die vooral overdag en aan het begin van de avond actief zijn. Dengue komt vooral voor in het regenseizoen. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Er bestaat nog geen vaccin. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen).

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Gele koorts

Gele koorts komt niet voor in Kaapverdië en bijgevolg is vaccinatie niet vereist indien u vanuit België vertrekt. Indien u echter vanuit een ander land afreist, waar gele koorts kan voorkomen dient u wel gevaccineerd te zijn, en dit vanaf de leeftijd van 1 jaar.

AIDS, hepatitis B en C

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn in Kaapverdië zeer verspreid. Bescherm u voldoende.

Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaande wateren.

 

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Het verbruik van en de handel in drugs zijn verboden en de straffen lopen op van een tot acht jaar gevangenis. Aangezien Kaapverdië tegen zijn wil, als draaischijf voor de tussenlanding van drugssmokkelaars uit Zuid-Amerika dient, hebben de autoriteiten van het land besloten om hun bestrijding van deze plaag te versterken. De verharding van de straffen is er reeds van toepassing.

Fotografie

Alvorens inwoners van Kaapverdië te fotograferen, kunt u hen best om hun toestemming vragen. Het is verboden foto's te nemen van openbare gebouwen (lokale administraties, luchthavens). Foto- en filmrolletjes dient u voor uw vertrek aan te kopen.

Varia

Tevens wensen we uw aandacht te vestigen op het feit dat Kaapverdië een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag opgelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumentenExterne link worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Automobilisten dienen in bezit te zijn van een internationaal rijbewijs om in Kaapverdië een auto te mogen besturen. In Kaapverdië wordt langs de rechterkant van de weg gereden.

Betaalmiddelen

Het gebruik van kredietkaarten in Kaapverdië is zeer beperkt. Enkel in de banken en grote hotels kan u VISA gebruiken.

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM /Communicatiefaciliteiten

Er is slechts een GSM-provider en die vooralsnog weinig roamingfaciliteiten aanbiedt. In Kaapverdië kunt u oproepen en berichten ontvangen, maar u zelf niet naar het buitenland bellen, tenzij u beschikt over een (drie-band) aangepaste telefoon. De telecommunicatiekosten liggen echter zeer hoog. CV Móvel, de mobiele telefoondiensten van CV Télécom werden pas gelanceerd in 1997, maar waren meteen al beschikbaar op alle eilanden van Kaapverdië met een hoog percentage van bereik (90%).

Huisdieren

In Kaapverdië geldt de zelfde reglementering met elektronische chip voor huisdieren. Voor meer informatie, klik hierExterne link.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.