Reisadvies Kameroen

kaart Kameroen
Datum: 04 maart 2015
Geldig op 1 december 2015

Laatste update


In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, is verhoogde waakzaamheid geboden. U wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/Externe link) .

Ten gevolge van de Ebola-uitbraak in West-Afrika heeft Kameroen besloten om alle reizen naar de landen waar momenteel Ebola heerst op te schorten. Reizen vanuit deze landen of transits via Kameroen worden eveneens opgeschort. Dit geldt zowel voor personen- als goederenvervoer en omvat alle reizen via lucht, land en water. Reizigers dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.


Na de ontvoering van Franse onderdanen op 19 februari 2013 en 14 november 2013 is het ten zeerste afgeraden naar het uiterste noorden van Kameroen te reizen (van het Tsjaadmeer tot het zuiden van Maroua) en naar de grens met Nigeria  (van het Tsjaadmeer tot het schiereiland Bakassi).

Personen die zich absoluut moeten verplaatsen in deze regio's dienen alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen en, vóór hun vertrek, de bescherming van de lokale overheden (escorte indien nodig) aan te vragen.

Niet-essentiële reizen naar grensstreken met de Centraal-Afrikaanse Republiek en met Tsjaad worden ook afgeraden.

Waarschuwing :
De Belgische Ambassade ontvangt meer en meer klachten van Belgen die het slachtoffer zijn van internetcriminaliteit.
De grootste oplettendheid is absoluut noodzakelijk in het kader van relaties of transacties via het internet.

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

De gebruikelijke voorzichtigheid is van toepassing in de grote steden (Yaoundé en Douala) en op toeristische plaatsen zoals Kribi en Limbé: draag geen waardevolle voorwerpen, verplaats u niet meer te voet na zonsondergang, zorg dat u altijd wat geld bij u heeft en maak nooit gebruik van geweld.

Het schiereiland Bakassi, waarover een grensgeschil bestond tussen Kameroen en Nigeria, werd terug aan Kameroen overgedragen op 14 augustus 2008. De veiligheidstoestand in deze regio blijft echter wankel en het wordt ten stelligste afgeraden naar deze regio te reizen.

De toestand in het extreme noorden van Kameroen is zeer gevaarlijk. Ten noorden van de stad Maroua heerst er een klimaat van wetteloosheid. Ook reizen ten noorden van Garoua zijn af te raden. Tot slot worden ook reizen naar de grensstreek met Nigeria formeel afgeraden.

Gewapende bendes maken momenteel de regio Mont de Manengouba et Lacs Jumeaux, nabij de stad Melong (ten noorden van Douala), onveilig. U wordt ten zeerste aangeraden deze regio, waar toeristen reeds het slachtoffer waren van gewapende aanvallen, te vermijden.

Zeeroverij: reizigers moeten op hun hoede zijn als ze de kuststeden Kribi en Limbé bezoeken.
Reizigers worden aangeraden om zich over de toestand in het land te informeren voor hun vertrek, en hun aanwezigheid te melden aan het consulaat van Yaoundé.

Internetcriminaliteit

Belgen worden soms het slachtoffer van oplichting via internet of naar aanleiding van ontmoetingen ter plaatse.

Vooral op dating websites komen dergelijke misbruiken voor waarbij jonge vrouwen contact zoeken met mogelijke partners in België. In bepaalde gevallen met als doel zich te kunnen vestigen in Europa, geld aftroggelen van slachtoffers of de hand te leggen op een erfenis.

Bovendien zijn Belgische burgers op een verdachte manier overleden nadat ze een huwelijk sloten met Kameroenese partners. De familieleden van enkelen onder hen hebben klacht ingediend bij de bevoegde rechterlijke autoriteiten.

Criminaliteit

Het wordt reizigers aangeraden om waakzaam te blijven en de hieronder beschreven voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
Op verschillende verbindingswegen in het binnenland zijn er gewapende bendes aan het werk (de 'coupeurs de route'). Het gaat hierbij vooral om secundaire wegen. De bendes zijn actief in het centrum en het noorden van het land: in de buurt van de grensgebieden met Nigeria, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek.
In grote steden als Douala en Yaoundé komt diefstal met geweld regelmatig voor. Regelmatig wordt er melding gemaakt van huisovervallen (met verkrachting in meerdere gevallen), alsook van carjackings.

De criminaliteit stijgt doorgaans rond de eindejaarsperiode.

Het is aangeraden om:
• op afgelegen wegen uitsluitend in konvooi en alleen overdag te rijden, best met vergrendelde portieren en gesloten raampjes. Dieven hebben het vooral op terreinwagens gemunt.
• niet de aandacht te trekken met juwelen, waardevolle voorwerpen of dure merkkledij. Laat deze in het hotel of bewaar ze op een veilige plaats. Neem van identiteits- en reispapieren alleen een fotokopie mee om uw identiteit te kunnen bewijzen bij de veelvuldige politiecontroles maar laat de originele papieren in het hotel.
• 's nachts zeker niet alleen in de stad rond te lopen
• alleen de benodigde hoeveelheid geld op zak te hebben en een kleine som apart te houden om overvallers die vaak gewapend zijn te paaien. Bied in geen geval weerstand.
• in de grote steden niet naar afgelegen wijken of volkswijken te gaan (met name de wijken Mokolo en la Briquetterie in Yaoundé)
• voorzichtig te zijn met taxi's. Niet alleen is er het risico van verkeersongevallen, maar passagiers worden ook overvallen. Stap niet in wanneer er onbekenden in de wagen zitten en laat de chauffeur onderweg ook geen nieuwe passagiers meenemen.
• dat zakenmensen zich vergewissen van de ernst en de goede faam van lokale partners alvorens zaken te doen.

Nuttige telefoonnummers

Het is ten zeerste aangeraden om steeds een mobiele telefoon met noodnummers binnen handbereik te hebben :
Ambassade van België Yaounde (wacht) : +237 96 94 22 01
Police Secours : 17 (of 117 van een gsm) in de steden Yaounde, Douala en Garoua
Gendarmerie : 13 (of 113 van een gsm) in de regio's Centre, Littoral Ouest en Nord-Ouest
Veiligheid in Douala Groene Nummer : +237 33 43 65 72

 

Vervoer

Vervoer

Veiligheid/info wegen

Het verkeer is algemeen risicovol omwille van de rijstijl van de chauffeurs (die vaak geen rijbewijs hebben of roekeloos of dronken zijn) en door zwaar vrachtwagenverkeer. De grote verkeersas tussen Douala en Yaoundé is gekend als één van de dodelijkste ter wereld.
Het is formeel afgeraden zich `s nachts of `s avonds langs de wegen of paden te verplaatsen. Wanneer men het openbaar vervoer neemt, doet men er goed zich over de aankomsturen te informeren zodat men 's nacht niet op de baan is.

Veiligheid/info luchtvaart

Het binnenlandse luchtvaartverkeer blijft onregelmatig. Het verdient aanbeveling zich ter plaatse te informeren. Raadpleeg ook de site van de Europese CommissieExterne link.

Veiligheid/info spoor- en busverkeer

Rekening houdend met de onregelmatigheid van het luchtvaartverkeer, gebruiken steeds meer toeristen de nachttrein van en naar Douala, Yaoundé en Ngaoundéré. De dienstverlening op deze trein is goed. Het wordt afgeraden met een voertuig te rijden of het openbaar vervoer te nemen bij het vallen van de nacht, de risico's voor ongevallen zijn dan bijzonder groot. Een grote voorzichtigheid wordt aangeraden tijdens verplaatsingen in de provincies van het noorden, waar dievenbendes actief zijn. (les coupeurs de route)

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Natuurrampen

Kameroen is gelegen in een vulkanisch gebied. Vooral de streek rond Mount Cameroun die nog in 1999 is uitgebarsten, is een risicogebied. Het is aangewezen om eerst informatie in te winnen over de veiligheid vooraleer een bepaalde streek te bezoeken. Meer informatie kan worden teruggevonden op deze linkExterne link.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde Ambassade of Consulaat van België.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Medische verzorging in Kameroen

In geval van eenvoudige medische problemen kunnen de consulaire diensten van het consulaat telefoonnummers van goede artsen meedelen. In geval van ernstige letsels (zwaar verkeersongeval bv) is de medische verzorging beperkt. Daarom wordt het sterk aangeraden om een goede reis-en repatriëringsverzekering af te sluiten voor vertrek.

Veiligheid drinkwater en voedsel

De klassieke hygiëne maatregelen dienen te worden genomen ten aanzien van het voedsel (enkel flessenwater of behandeld water, geen rauwe of ongekookte voedingswaren, zoals niet correct gespoelde groenten).

Vaccins

Inenting tegen gele koorts is verplicht. Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden moet tegen hepatitis A beschermd zijn. Vaccinatie tegen buiktyfus en meningitis is sterk aangeraden alsook een update van polio, tetanus en difterie. Goede raad over gezondheid en eventuele inentingen, wordt best gevraagd aan de huisarts en/of een medisch centrum gespecialiseerd in reisziekten. Raadpleeg de website van het Tropisch InstituutExterne link in Antwerpen.

Polio

Het poliovirus circuleert in Kameroen sinds oktober 2013.

Elke reiziger die minstens 4 weken in Kameroen heeft verbleven en die het land wenst te verlaten, dient ingeënt te worden mits inname van twee druppels van het Oraal Polio vaccin of een inenting met een Polio Vaccin.  Deze inenting - welke men kan bekomen in de Centra voor Internationale Inentingen en bij de gezondheidsdiensten van grensposten, is effectief sinds juni 2014 en moet worden vermeld in het internationaal inentingsboekje.

Reizigers die naar Kameroen komen, dienen in hun Internationaal inentingsboekje  over een inentingscertificaat te beschikken van maximum 12 maanden oud.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

Er is een groot malaria risico. Malaria kan dodelijk zijn als geen passende behandeling wordt ingesteld. Reizigers dienen waakzaam te zijn: 's avonds en 's nachts maatregelen nemen tegen muggenbeten (muggennet en crème of spray met DEET); goede antimalaria geneesmiddelen nemen zoals Malarone®, Lariam® of doxycycline.

Cholera

Regelmatig worden verschillende steden in Kameroen, waaronder Douala, geteisterd door cholera-epidemieën.

Cholera verspreidt zich via water, voedsel, maar vooral via menselijke besmetting. Het is daarom aangeraden om heel regelmatig de handen te wassen en om te vermijden water van onduidelijke herkomst te gebruiken.

Vogelgriep

Op 11 maart werden in Kameroen haarden van de dodelijke H5N1-variant van de vogelgriep ontdekt bij dieren. Vooralsnog zijn er geen menselijke besmettingen vastgesteld.

Met betrekking tot vogelgriep leggen de Wereld Gezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid (nog) geen enkele reisbeperking op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen aan om zo de contactrisico's met het virus van de vogelgriep te verkleinen (mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen).

Uitvoerige informatie vindt u terug in de rubriek "Alles weten over influenzaExterne link" of op de websites van de FOD VolksgezondheidExterne link, de WereldgezondheidsorganisatieExterne link, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVVExterne link) of de Wereldorganisatie van Diergezondheid (O.I.E.Externe link).

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Gebruik en bezit van drugs zijn verboden en strafbaar.

Seksualiteit

Homoseksualiteit wordt door de wet bestraft (Artikel 347bis van het gerechtelijk wetboek).

Fotografie

Vraag altijd eerst de toelating van de autoriteiten om te filmen en te fotograferen om geen overtreding van de voorschriften ter zake te begaan.
In Kameroen is het verboden om militaire installaties, openbaar gebouwen, luchthavens en havens te fotograferen.

Zeden en gewoonten

Van de reizigers wordt verwacht dat ze de tradities en plaatselijke gewoonten in acht nemen.

Praktische info

Vervoer

Veiligheid/info wegen

Het verkeer is algemeen risicovol omwille van de rijstijl van de chauffeurs (die vaak geen rijbewijs hebben of roekeloos of dronken zijn) en door zwaar vrachtwagenverkeer. De grote verkeersas tussen Douala en Yaoundé is gekend als één van de dodelijkste ter wereld.
Het is formeel afgeraden zich `s nachts of `s avonds langs de wegen of paden te verplaatsen. Wanneer men het openbaar vervoer neemt, doet men er goed zich over de aankomsturen te informeren zodat men 's nacht niet op de baan is.

Veiligheid/info luchtvaart

Het binnenlandse luchtvaartverkeer blijft onregelmatig. Het verdient aanbeveling zich ter plaatse te informeren. Raadpleeg ook de site van de Europese CommissieExterne link.

Veiligheid/info spoor- en busverkeer

Rekening houdend met de onregelmatigheid van het luchtvaartverkeer, gebruiken steeds meer toeristen de nachttrein van en naar Douala, Yaoundé en Ngaoundéré. De dienstverlening op deze trein is goed. Het wordt afgeraden met een voertuig te rijden of het openbaar vervoer te nemen bij het vallen van de nacht, de risico's voor ongevallen zijn dan bijzonder groot. Een grote voorzichtigheid wordt aangeraden tijdens verplaatsingen in de provincies van het noorden, waar dievenbendes actief zijn. (les coupeurs de route)