Reisadvies Kameroen

kaart Kameroen
Datum: 01 februari 2016
Geldig op 6 februari 2016

Laatste update


In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, is in het algemeen verhoogde waakzaamheid geboden bij reizen naar Kameroen. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/Externe link ) .

Voor bepaalde regio’s gelden reisbeperkingen (zie hieronder).

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Een verhoogde waakzaamheid is van toepassing in de grote steden (Yaoundé en Douala) en op toeristische plaatsen zoals Kribi en Limbé. In de hoofdstad Yaoundé is het afgeraden de wijk “Briqueterie” en de markt van Mokolo te bezoeken. In Yaoundé worden ook verplaatsingen te voet afgeraden gezien het risico op gewapende overvallen.  In de andere steden worden verplaatsingen ’s nachts afgeraden.

Daarnaast wordt aangeraden enkel in fysiek beveiligde residenties te verblijven. Er zijn een aantal grote hotels aanwezig maar geen enkele plaats is voldoende uitgerust om terdege weerstand te bieden aan een georganiseerde terroristische aanval.

Plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals markten, lokale festiviteiten en militair gevoelige plaatsen dienen vermeden te worden. Men dient steeds te waken over de persoonlijke veiligheid.

Het is raadzaam om goed op de hoogte te blijven van de politieke en sociale ontwikkelingen in het land.

Reizigers wordt ten stelligste aangeraden om zich over de toestand in het land te informeren voor hun vertrek, en hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.beExterne link  om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren.

Afgeraden regio’s

Kameroen is een land dat officieel in oorlog is met de terroristische organisatie Boko Haram. Alle verplaatsingen naar het noorden van Kameroen en zeker de grensgebieden met Nigeria worden strikt afgeraden.  Dit geldt van het Tsjaadmeer tot het zuiden van Garoua en daarnaast de grens met Nigeria, van het Tsjaadmeer tot het schiereiland Bakassi. Reizen naar het schiereiland Bakassi worden ten stelligste afgeraden. In deze regio’s lopen Westerlingen een reëel gevaar op gewelddadige criminaliteit, ontvoeringen en aanslagen. Ook toeristen en hulpverleners lopen gevaar.  Zowel de provincie Nord als Extreme-Nord zijn afgeraden. Consulaire diensten in deze regio’s zijn zeer beperkt omwille van de veiligheidssituatie. In sommige delen van deze provincies zijn bovendien militaire acties aan de gang.

Personen die zich absoluut moeten verplaatsen in deze regio's dienen alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen en, vóór hun vertrek, absoluut een veiligheidsescorte aan te vragen bij de lokale autoriteiten.

Niet-essentiële reizen naar grensstreken met de Centraal-Afrikaanse Republiek en met Tsjaad worden ook afgeraden . In de Oostelijke regio steken rovers soms de grens met de Centraal-Afrikaanse Republiek over om te stelen of Westerlingen te kidnappen met het oog op losgeld.

Gewapende bendes maken momenteel de regio Mont de Manengouba et Lacs Jumeaux, nabij de stad Melong (ten noorden van Douala), onveilig. U wordt ten zeerste aangeraden deze regio, waar toeristen reeds het slachtoffer waren van gewapende aanvallen, te vermijden.

Internetcriminaliteit

De Belgische ambassade ontvangt meer en meer klachten van Belgen die het slachtoffer zijn van internetcriminaliteit.

Vooral op dating websites komen dergelijke misbruiken voor waarbij jonge vrouwen contact zoeken met mogelijke partners in België. In bepaalde gevallen met als doel zich te kunnen vestigen in Europa, geld af te troggelen van slachtoffers of de hand te leggen op een erfenis.

Bovendien zijn in het verleden Belgische burgers op een verdachte manier overleden nadat ze een huwelijk aangingen met Kameroenese partners.

De grootste oplettendheid is dan ook geboden in het kader van relaties of financiële transacties via het internet.

Criminaliteit

Criminaliteit is een groot probleem in Kameroen.

Het wordt reizigers aangeraden om steeds waakzaam te blijven en de hieronder beschreven voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Op verschillende verbindingswegen in het binnenland zijn er gewapende bendes aan het werk (des 'coupeurs de route'). Het gaat hierbij vooral om secundaire wegen. De bendes zijn actief in het centrum en het noorden van het land: in de buurt van de grensgebieden met Nigeria, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sommigen onder hen kunnen zeer gewelddadig  te werk gaan.

In grote steden als Douala en Yaoundé komt diefstal met geweld vaak voor. Regelmatig wordt er melding gemaakt van overvallen in huizen (met verkrachting in meerdere gevallen), alsook van carjackings. Het is zeer belangrijk de eigen woonst goed te beveiligen.

De criminaliteit stijgt doorgaans rond de eindejaarsperiode.

Het is aangeraden om:
• op afgelegen wegen uitsluitend in konvooi en alleen overdag te rijden, best met vergrendelde portieren en gesloten raampjes. Dieven hebben het vooral op terreinwagens gemunt.
• niet de aandacht te trekken met juwelen, waardevolle voorwerpen of dure merkkledij. Laat deze in het hotel of bewaar ze op een veilige plaats. Neem van identiteits- en reispapieren alleen een fotokopie mee om uw identiteit te kunnen bewijzen bij de veelvuldige politiecontroles maar laat de originele papieren in het hotel.
• zich 's nachts niet alleen op straat te begeven.
• alleen de benodigde hoeveelheid geld op zak te hebben en een kleine som apart te houden om overvallers die vaak gewapend zijn te paaien. Bied in geen geval weerstand.
• in de grote steden niet naar afgelegen wijken of volkswijken te gaan (met name de wijken Mokolo en la Briquetterie in Yaoundé)
• voorzichtig te zijn met taxi's. Niet alleen is er het risico van verkeersongevallen, maar passagiers worden ook overvallen. Stap niet in wanneer er onbekenden in de wagen zitten en laat de chauffeur onderweg ook geen nieuwe passagiers meenemen. Werk bij voorkeur met een private taxi of huur zelf een wagen met chauffeur
• dat zakenmensen zich vergewissen van de ernst en de goede faam van lokale partners alvorens zaken te doen.

Nuttige telefoonnummers

Het is ten zeerste aangeraden om steeds een mobiele telefoon met noodnummers binnen handbereik te hebben :
Ambassade van België Yaounde (wacht) : +237 696 94 22 01
Police Secours : 17 (of 117 van een gsm) in de steden Yaounde, Douala en Garoua
Gendarmerie : 13 (of 113 van een gsm) in de regio's Centre, Littoral Ouest en Nord-Ouest
Veiligheid in Douala Groene Nummer : +237 633 43 65 72

Ebola

Bij binnenkomst via de internationale luchthavens wordt in het kader van de strijd tegen Ebola uw koorts gemeten. Reizigers met hoge koorts kunnen ondervraagd worden en eventueel gevraagd worden het land opnieuw te verlaten.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid/info wegen
 
Het verkeer is algemeen zeer risicovol omwille van de rijstijl van de chauffeurs (die vaak geen rijbewijs hebben, roekeloos of dronken zijn of slechtziend zijn) en door zwaar vrachtwagenverkeer. De grote verkeersas tussen Douala en Yaoundé is gekend als één van de dodelijkste wegen ter wereld. Sommige wegen zijn in zeer slechte staat en men ziet vaak grondverzakkingen of slecht geparkeerde wagens. Het is aangeraden steeds de snelheid  te matigen om voldoende te kunnen anticiperen op onverwachte obstakels (putten, inhaalmanoeuvres vanuit de andere rijrichting, dieren, natuurlijke barrières) of roekeloos overstekende voetgangers. Zeker aan scholen en andere druk gefrequenteerde plaatsen dient men uiterst voorzichtig te rijden. Veel voertuigen – ook het openbaar vervoer- zijn in bedenkelijke staat.

Het is formeel afgeraden zich `s nachts of `s avonds langs de wegen of paden te verplaatsen. Wanneer men het openbaar vervoer neemt, doet men er goed aan zich over de aankomsturen te informeren zodat men 's nachts niet op de baan is.

Veiligheid/info luchtvaart

Het binnenlandse luchtvaartverkeer blijft onregelmatig. Het verdient aanbeveling zich ter plaatse te informeren. Raadpleeg ook de zwarte lijst van de Europese CommissieExterne link. Het is aangeraden zich met één van de Europese luchtvaartmaatschappijen te verplaatsen naar Kameroen.

Veiligheid/info spoor- en busverkeer

Rekening houdend met de onregelmatigheid van het luchtvaartverkeer, gebruiken steeds meer toeristen de nachttrein van en naar Douala, Yaounde en Ngaoundéré. De dienstverlening op deze trein is tamelijk goed. Het wordt afgeraden om het openbaar vervoer te nemen bij het vallen van de nacht, de risico's voor ongevallen zijn dan bijzonder groot. Ook hier dient men waakzaam te zijn.

Veiligheid/ info scheepvaart

Piraterij is een reëel probleem in de gehele golf van Guinea. In het verleden werden boten gekaapt met het oog op het bekomen van losgeld.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Natuurrampen

Kameroen is gelegen in een vulkanisch gebied. Vooral de streek rond Mount Cameroun is een risicogebied. Het is aangewezen om eerst informatie in te winnen over de natuurlijke omstandigheden vooraleer een bepaalde streek te bezoeken.

Tijdens het regenseizoen zijn er regelmatig overstromingen en grondverzakkingen, ook stroomonderbrekingen doen zich dan geregeld voor.
Tijdens het droge seizoen kan er een tekort aan water zijn.

Frequente natuurrampen

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de Belgische ambassade in Yaoundé.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Medische verzorging in Kameroen

In geval van eenvoudige medische problemen kunnen de consulaire diensten van de ambassade telefoonnummers van betrouwbare artsen meedelen. In geval van ernstige letsels (vb. zwaar verkeersongeval) is de medische verzorging zeer beperkt. Daarom wordt het sterk aangeraden om een goede reis-en repatriëringsverzekering af te sluiten voor vertrek. Medische ingrepen gebeuren bij voorkeur in België.

Veiligheid drinkwater en voedsel

De klassieke hygiënemaatregelen dienen te worden genomen ten aanzien van het voedsel (enkel flessenwater of behandeld water, geen rauwe of ongekookte voedingswaren, grondig gewassen fruit en groenten).

Vaccins

Inenting tegen gele koorts is verplicht. Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden moet tegen hepatitis A beschermd zijn. Vaccinatie tegen buiktyfus en meningitis is sterk aangeraden alsook een update van polio, tetanus en difterie. Goede raad over gezondheid en eventuele inentingen, wordt best gevraagd aan de huisarts en/of een medisch centrum gespecialiseerd in reisziekten. Het wordt aangeraden 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek ook de websites van het Instituut voor Tropische geneeskunde Externe link en de Wereldgezondheidsorganisatie Externe link te raadplegen om meer gedetailleerde informatie in te winnen.

Polio

Het poliovirus circuleert in Kameroen sinds oktober 2013.

Elke reiziger die minstens 4 weken in Kameroen heeft verbleven en die het land wenst te verlaten, dient ingeënt te worden mits inname van twee druppels van het Oraal Polio vaccin of een inenting met een Polio Vaccin.  Deze inenting - welke men kan bekomen in de Centra voor Internationale Inentingen en bij de gezondheidsdiensten van grensposten, is effectief sinds juni 2014 en moet worden vermeld in het internationaal inentingsboekje.

Reizigers die naar Kameroen komen, dienen in hun Internationaal inentingsboekje  over een inentingscertificaat te beschikken van maximum 12 maanden oud.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

Er is een groot malariarisico. Malaria kan dodelijk zijn als geen passende behandeling wordt ingesteld. Ook de zeer gevaarlijke variant van malaria, gekend als de cerebrale malaria, komt voor. Reizigers dienen waakzaam te zijn. Ter preventie zijn individuele voorzorgsmaatregelen aangewezen (muggenwerende spray of crème, elektrische insecticidenverdampers, muggennetten, profylactische middelen op voorschrift van een arts …).

Cholera

Regelmatig worden verschillende steden in Kameroen, waaronder Douala, geteisterd door cholera-epidemieën.

Cholera verspreidt zich via water, voedsel, maar vooral via menselijke besmetting. Het is daarom aangeraden om heel regelmatig de handen te wassen en om te vermijden water van onduidelijke herkomst te gebruiken.

Vogelgriep

Op 11 maart werden in Kameroen haarden van de dodelijke H5N1-variant van de vogelgriep ontdekt bij dieren. Vooralsnog zijn er geen menselijke besmettingen vastgesteld.

Met betrekking tot vogelgriep leggen de Wereldgezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid (nog) geen enkele reisbeperking op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen aan om zo de contactrisico's met het virus van de vogelgriep te verkleinen (mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen).

Uitvoerige informatie vindt u terug in de rubriek "Alles weten over influenzaExterne link" of op de websites van de FOD VolksgezondheidExterne link, de WereldgezondheidsorganisatieExterne link, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVVExterne link) of de Wereldorganisatie van Diergezondheid (O.I.E.Externe link).

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Gebruik en bezit van drugs zijn verboden en strafbaar. In steden vormen gedrogeerde personen een extra veiligheidsrisico en kunnen zij onvoorspelbaar uit de hoek komen.

Seksualiteit

Homoseksualiteit wordt streng door de wet bestraft (Artikel 347bis van het gerechtelijk wetboek), en homo’s worden vervolgd.

Fotografie

Vraag altijd eerst de toelating van de autoriteiten om te filmen en te fotograferen.

In Kameroen is het verboden om militaire installaties, openbare gebouwen, luchthavens en havens te fotograferen.

Zeden en gewoonten

Van de reizigers wordt verwacht dat ze de tradities en plaatselijke gewoonten in acht nemen.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle reisdocumenten vermeld in de rubriek van deze website. Om Kameroen te bezoeken hebt u een visum nodig.

Rijbewijs

Een internationaal rijbewijs is officieel niet geldig. Er moet een Kameroenees rijbewijs aangevraagd worden. In de realiteit blijkt de aanvraag van een dergelijk rijbewijs administratief zeer omslachtig.

Betaalmiddelen

De munteenheid die gebruikt wordt is de Centraal Afrikaanse Franc (CFA).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Er zijn twee grote operatoren, Orange en MTN. Buiten de steden is er vaak geen bereik.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.