Reisadvies Libië

kaart Libië
Datum: 25 september 2014
Geldig op 11 februari 2016

Laatste update

Reizen naar Libië worden afgeraden.

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, wordt Belgen die zich in het land bevinden, gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/Externe link).

De Ambassade van het Koninkrijk België heeft slechts een zeer beperkte mogelijkheid om consulaire diensten aan Belgische staatsburgers aan te bieden, door het permanente geweld en de politieke instabiliteit. Indien u momenteel in Libië bent, zou u moeten beslissen om het land onmiddellijk te verlaten, rekening houdend met het feit dat alle verplaatsingen via de weg naar de buurlanden volstrekt afgeraden zijn.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Het is afgeraden in het land rond te reizen.

Indien een reis toch zou doorgaan, is het aanbevolen de ambassade hiervan te verwittigen, de hoofdstad niet te verlaten, nooit alleen rond te reizen en nachtelijke verplaatsingen te vermijden.

Criminaliteit

Criminaliteit tegenover buitenlanders blijft een risico-factor. De laatste maanden merkt men een toename van de criminaliteit.

Reizigers dienen het volgende in acht te nemen:

• U dient de nodige zorg te dragen voor uw geld, bankkaarten, vliegtuigtickets en paspoort. Bij voorkeur bewaart u deze documenten in een kluis in het hotel en neemt u kopieën met uw mee.
• Ingeval van verlies of diefstal, legt u best onmiddellijk een verklaring af bij de politie en verwittigt u de Belgische Ambassade in Tripoli.

 

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Alhoewel het wegennet, althans de hoofdwegen, in redelijk goede staat verkeert, is het raadzaam zeer voorzichtig te zijn omdat het verkeersreglement hoegenaamd niet wordt gerespecteerd door de Libische weggebruikers. 's Nachts rijden is zeker af te raden. Voor excursies naar woestijngebieden, dient men gebruik te maken van passend materiaal (terreinwagen) en dient men steeds vergezeld van minstens een tweede voertuig te reizen. In deze gebieden is het zo goed als verplicht om beroep te doen op een erkende lokale chauffeur en/of gids.

Veiligheid /info luchtvaart

De twee voornaamste Libische luchtvaartmaatschappij hebben een exploitatieverbod in de Europese Unie gekregen. Ze opereren wel sommige vluchten via lease agreement met andere luchtvaartmaatschappijen.

Veiligheid /info scheepvaart

Er is geen passagiersscheepvaart.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Libië heeft geen spoorwegnet. Er is geen nationale transportmaatschappij. Privé minibusjes zijn alom vertegenwoordigd in het stadsbeeld. Het is beter dit transport te vermijden gezien de roekeloze rijstijl van de chauffeurs.

 

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Libië is te onderscheiden in twee klimaatgebieden. Aan de noordkust heerst een mediterraan klimaat. In het binnenland begint al vrij snel een woestijnklimaat. Droogte, stof, zand en hitte zijn hier aan de orde van de dag. In het voor- en najaar waait af en toe de Ghibli, een hete, droge, zuidelijke Sahara-wind die vergelijkbaar is met de Sirocco.

Frequente natuurrampen
 
Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde Ambassade of Consulaat van België.

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische infrastructuur en zorgen staan niet op hetzelfde niveau als in België. De beste zorgen worden verstrekt door privé-instellingen zoals bv. St-James Clinic, Libyan British Medical Center, Oil Clinic. Een degelijke reisapotheek is aangewezen.

Veiligheid water en voedsel

Waakzaamheid is geboden. Drink alleen water uit flessen en vermijdt ongekookt voedsel.

Inentingen en vaccins

Voor wie naar Afrika reist, is vaccinatie tegen hepatitis A is sterk aangeraden, ongeacht de duur en de omstandigheden van de reis. Ook vaccinatie tegen tyfus is ten zeerste aanbevolen en een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (www.itg.beExterne link ) en van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.intExterne link ) voor meer gedetailleerde informatie.

Gele koorts vaccinatie is niet vereist indien men vanuit België vertrekt. gele koorts komt hier nergens voor. Indien men echter vanuit een ander land vertrekt, waar gele koorts kan voorkomen (Afrika of Zuid-Amerika) dient men gevaccineerd te zijn. Er is geen malariarisico.

Bijzondere gezondheidsrisico's
Reizigersdiarree


Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland. De grootste voorzichtigheid moet aan de dag gelegd worden wat betreft het uit het land meenemen van souvenirs die als "oudheden" zouden beschouwd kunnen worden. Reizigers die niet in hotels logeren dienen zich bij een willekeurige Libische politiepost te laten registreren. Deze registratie wordt in het Belgische paspoort vermeld.

Drugs

Het bezit en het gebruik van drugs (zelfs ter plaatse verworven) wordt zeer streng bestraft.

Seksualiteit

De moslimwetgeving is van toepassing.

Fotografie

Het is verboden foto's te nemen van officiële gebouwen of strategische plaatsen (kazernes, luchthavens, havens, bruggen). Wie iemand wil fotograferen, vraagt best eerst toestemming.

Zeden en gewoonten
 
Van de reiziger wordt verwacht de plaatselijke gewoonten en tradities in acht te nemen.. De moslimwetgeving is van toepassing met betrekking tot het verbod op invoer en verbruik van alcohol en op het vlak van seksueel gedrag. De kledingvoorschriften zijn vrij conservatief, vooral voor vrouwen.

Praktische info

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Visa

Te vervullen formaliteiten met het oog op het verkrijgen van een inreisvisum:
1. In het bezit zijn van een vanuit Libië verstuurde uitnodiging (reisagentschap of andere). De Belgische Ambassade levert geen dergelijke uitnodigingen af!
2. Het visum kan aangevraagd worden bij het Ambassade van Libië, Victorialaan 28 in 1050 Brussel, tel. 02/649.37.37. Men kan best op voorhand contact nemen want het consulaat is meerdere dagen per week gesloten. De regels om een visum te bekomen werden verstrengd, alsook de voorwaarden voor een verblijf terplaatse. Aangezien de wachttijden soms lang oplopen kan men ook best tijdig het visum aanvragen.

Libië binnenkomen over de weg is alleen toegestaan via de grenspost van Ras Jadir (Tunesië/Libië) en Amsaad (Egypte/Libië). In voorkomend geval moet de grenspost vermeld staan op het visum. Alle andere grensposten (met name die aan de grens met Algerije, Niger, Tsjaad en Soedan) zijn in principe gesloten voor niet-onderdanen van deze landen.

Voor de visumafgifte eist Libië niet langer dat de Belgische paspoorten naar het Arabisch vertaald worden.

Rijbewijs

De formaliteiten voor de tijdelijke invoer van een voertuig zijn vrij ingewikkeld. Men moet in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs. Om in het land te mogen rondrijden is een speciale vergunning en Libische verzekering vereist. Tevens moeten er aan de grens tijdelijke Libische nummerplaten verkregen worden.

Betaalmiddelen

Het gebruik van kredietkaarten staat nog in de kinderschoenen. Ze kunnen enkel in de belangrijkste hotels in de grote steden gebruikt worden. Er zijn verschillende geldautomaten te vinden in de hoofdstad, elders is men is verplicht valuta mee te nemen (vb. euro's). De munteenheid in Libië is Libische Dinar (LYD), gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM /Communicatiefaciliteiten

Alleen Proximus post-paid en Carrefour pre-paid mobile holiday hebben roaming in Libië.
 
Huisdieren

Inentingsboekje dient in orde te zijn. Er is geen quarantaine.
 
CONSULAIRE BIJSTAND

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende (privé) maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Wie alleen reist, wordt ten zeerste aangeraden op voorhand zijn persoonsgegevens, reisroute en een kopie van de houderpagina en de pagina met het Libische visum van het paspoort te faxen naar de Belgische ambassade in Tripoli:
Tel: +218-21-478.20.44 /45
Fax: +218-21-478.20.46
Mail: tripoli@diplobel.fed.be

LINKS

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden onder de rubriek Reis Wijs.