Reisadvies Marokko

kaart Marokko
Datum: 23 november 2015
Geldig op 7 februari 2016

Laatste update

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, is verhoogde waakzaamheid geboden.

Gezien de recente anti-terroristische acties in België en de gebeurtenissen in Syrië en Irak wordt aan landgenoten gevraagd extra waakzaam te zijn ingevolge de verhoogde terreurdreiging ten aanzien van Belgische belangen. In het licht van de verdere ontwikkelingen wordt aan expats en reizigers aangeraden de reisadviezen regelmatig te raadplegen en elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen. Het strekt eveneens tot aanbeveling de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

Landgenoten worden verzocht om hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.beExterne link.

Het wordt sterk aanbevolen de hieronder vermelde adviezen op te volgen en de veiligheidsmaatregelen te eerbiedigen.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Actualiteit

In juli 2014 heeft de Marokkaanse overheid de aandacht gevestigd op het feit dat Marokko het onderwerp uitmaakt van een serieus te nemen terreurdreiging, omwille van de stijgende aanwezigheid van Marokkaanse djihadisten in Syrie en Irak. Om aan deze dreiging het hoofd te bieden zijn door de overheid in geheel het land maatregelen genomen. Deze veiligheidsmaatregelen werden twee maal verscherpt, in november 2014 en november 2015.

Belgen die naar Marokko afreizen worden aangeraden de actualiteit op te volgen voorafgaand aan en tijdens hun verblijf, beducht te blijven voor alle ontwikkelingen die de openbare orde zouden kunnen verstoren en de instructies van de lokale veiligheidsautoriteiten strikt na te leven. Aan controles dient men geduldig mee te werken. Reizigers die het vliegtuig in Marokko nemen worden verzocht om op het luchthaven drie uur op voorhand aanwezig te zijn. 

Algemene informatie

Europese bezoekers, zowel in groep als alleen, zijn doorgaans welkom in Marokko. Demonstraties of individuele vijandige houdingen zijn echter niet helemaal uit te sluiten.

Belgische toeristen worden sterk aangeraden zich discreet op te stellen en eventuele betogingen en ongebruikelijke samenscholingen te vermijden, in het bijzonder in de buurt van moskeeën (vooral op vrijdag) en van universiteiten en voetbalstadions. Gezien het fenomeen van hooliganisme zijn voetbalmatchen niet zonder risico. Reizigers worden eveneens aangeraden zich te onthouden van discussies over politieke thema’s.


Terreurdreiging

Bij de waakzaamheidsraadgevingen werd reeds gewag gemaakt van het verhoogde terroristische risico te wijten aan de terugkeer van tientallen Marokkaanse djihadisten naar Marokko. Deze bedreiging wordt als ernstig beschouwd over het gehele Marokkaanse grondgebied.

De voorbije jaren vonden enkele ernstige terreuraanslagen plaats in Marokko.
Op 28 april 2011 vielen bij een bomaanslag tegen een toeristisch café op het wereldberoemde Jamaa El Efna-plein in Marrakech 17 doden, het merendeel buitenlandse toeristen. Vier personen werden gearresteerd, en de dader van de aanslag werd ter dood veroordeeld.

De Marokkaanse overheden berichten regelmatig over de ontmanteling van terroristische cellen of het verijdelen van aanslagen.

Gezien de gebeurtenissen hierboven, kan men beschouwen dat het risico van geweld tegen Westerse belangen wel reëel is.

In de huidige context van toegenomen terreurdreiging worden de Belgen aangeraden uiterst voorzichtig te zijn op plaatsen waar veel Westerlingen komen (toeristische steden en plaatsen, hotels, restaurants, clubs, commerciële centra, bioskopen, buitenlandse scholen, vervoermiddelen), omdat deze eventueel het doelwit van aanslagen zouden kunnen zijn. Het terroristische risico neemt vooral de vorm aan van aanslagen gepleegd door enkelingen (“lone wolfs”). Ontvoeringen en gijzelnemingen zoals gezien in Mauritanië en recentelijk in Mali behoren in Marokko minder tot de mogelijkheden.


Criminaliteit

Marokko heeft een vrij laag criminaliteitscijfer; nochtans zoals blijkt uit diverse bronnen nemen gewelddadige aanvallen toe, met name tegen vreemdelingen. Net zoals in alle toeristische centra dient men waakzaam te zijn voor kleine criminaliteit (diefstal van handtassen, portefeuilles, uurwerken, juwelen, GSM).

De productie en het verhandelen van drugs, voornamelijk in het noorden van het land (Rif), wordt van zeer nabij opgevolgd door de Marokkaanse autoriteiten. Inbreuken van deze aard worden streng gestraft. Hetzelfde geldt voor het bezit en de consumptie van drugs. Voor meer informatie kan u de sectie "Lokale wetgeving" raadplegen.

Potentiële beleggers,in het bijzonder in vastgoed, moeten oppassen voor bepaalde zwendelaars die op dat gebied actief zijn. Raadpleeg hierover de sectie "Lokale wetgeving".

Het is afgeraden om juwelen of andere waardevolle voorwerpen opzichtig te dragen. Zoals overal kunnen deze uiterlijke tekenen van rijkdom zakkenrollers aantrekken. Het is niet raadzaam 's nachts alleen op straat te gaan in de wijken aan de rand van de stad of in slecht verlichte straten. Men neemt beter een taxi.

Het is bovendien aangewezen bijzonder waakzaam te zijn op afgelegen plaatsen (waaronder stranden), waar eventuele aanvallen mogelijk zijn. In het bijzonder worden de vrouwen die niet wensen lastiggevallen te worden, aangeraden om een gepaste (bad)kleding te dragen. Let op de steeds meer indringerige houding van religieuze fundamentalisten op kosteloze of niet bewaakte stranden: men verkiest liefst de « beach clubs » of privé-stranden van hotels.

Op de nachttreinen werden reeds enkele toeristen beroofd. Wees waakzaam en vertrouw niet om het even wie.


Andere aanbevelingen

De hoogste waakzaamheid is geboden in de grenszones met Algerije en Mauritanië. Meer hierover in de sectie “Vervoer”.

In de context van het dossier van de Westelijke Sahara is het voor alle bezoekers aan de regio wijselijk om alle regelgeving en instructies van de plaatselijke overheden strikt op te volgen. In het bijzonder zal men in geen geval afwijken van de gemarkeerde wegen en het verbod inzake het fotograferen/filmen van gevoelige infrastructuur stipt naleven.

 

Vervoer

Vervoer


Veiligheid /Info wegen

Hoewel de staat der wegen relatief goed is (het snelwegennetwerk is uitstekend), is het wegverkeer gevaarlijk. Marokko kent een van de hoogste ongevallencijfers. Het aantal verkeersdoden neemt steeds toe ondanks de invoering van de nieuwe Wegcode in oktober 2010, de frequente controles door politie en de talrijke flitspalen.

Gezien deze talrijke ongevallen is het dan ook beter 's nachts niet te rijden, niet enkel op de grote verbindingswegen (Casablanca-Rabat, Casablanca-Marrakech, Rabat-Nador,…) maar ook op het gehele secundaire wegennet.

Voor excursies in woestijngebieden buiten de hoofdwegen wint men best eerst nauwkeurige informatie in over de reisroute. Het is aangeraden enkel beroep te doen op officiële gidsen en gebruik te maken van aangepast materiaal (terreinwagen, GPS, GSM of radio…). In het bijzonder is een goede voorbereiding van “trekkings” per motorfiets of quad onontbeerlijk: de pistes nooit alleen verlaten, regelmatige contacten voorzien tussen de leden van de groep onderling en met de organisatoren.

In het noorden is het tevens afgeraden zich te wagen in de Rif-regio zonder de begeleiding van een betrouwbare gids, meer bepaald langs de reisweg Chefchaouen - Ketama, (zie ook rubriek “Lokale wetgeving”).


Veiligheid /Info luchtvaart

De toestellen die vanuit Europa de vluchten naar en van Marokko verzekeren zijn van goede kwaliteit. Er wordt nochtans aangeraden de zwarte lijstExterne link van luchtvaartmaatschappijen op de website van de Europese Unie te raadplegen:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_nl.htmExterne link


Veiligheid /Info zeevaart

Vervoer van passagiers en voertuigen per boot is vrijwel uitsluitend beperkt tot de overvaart per ferry van Spanje of Frankrijk naar Marokko en omgekeerd. De scheepvaartmaatschappijen die voor deze verbindingen zorgen zijn veilig. Bij het begin en het einde van de zomervakantie is een lange wachttijd in de havens van inscheping te verwachten.


Veiligheid /Info trein, autobus en taxi

In de steden is de “petit taxi” het eenvoudigste en vlugste vervoermiddel. Zorg ervoor dat de taximeter ingeschakeld is en aanvaard geen “forfaitaire” rit. In Casablanca en Rabat doen comfortabele trams enkele stadswijken aan.
 
Tussen de steden is de spoorweg een betrouwbare, goedkope en aangename manier van reizen. Wel beschikken niet alle Marokkaanse steden over een treinverbinding (ONCF: nationale spoormaatschappij).

Tussen steden zonder treinverbinding hebben reizigers evenwel slechts de keuze tussen overbelaste “grote taxi’s” en busmaatschappijen van wisselende kwaliteit. Sommige maatschappijen die de verbinding België-Marokko verzekeren zijn evenmin betrouwbaar. Talrijke busongevallen vinden plaats, met een hoog aantal –ook dodelijke– slachtoffers tot gevolg, zowel binnen het land als op de reiswegen richting Marokko.


Veiligheid / gevoelige gebieden

Grensstreek met Algerije : elke poging – zelfs onopzettelijk – om de grens te benaderen of te overschrijden kan tot ernstige gevolgen leiden : inbeslagname van het materiaal en aanhouding door de overheden, ofwel overvallen door misdadige groepen.

Reizen door westelijke Sahara : in geen enkel geval van de toegelaten route afwijken (geasfalteerde kustweg). Er zijn namelijk mijnenvelden in sommige zones.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Natuurrampen

Noemswaardige natuurrampen zijn eerder zeldzaam in Marokko. Uitzonderlijk doen zich aardbevingen voor.. Het seismische risico is hoger in het Rifgebergte in het noorden, en in het Atlasgebergte.

Indien tijdens hun verblijf een ramp of een onvoorziene gebeurtenis plaats vindt, worden de reizigers verzocht zo spoedig mogelijk contact te nemen met hun familie of naasten in België om ze op de hoogte te houden van hun toestand. Als de verbindingen met het buitenland onmogelijk zijn kunnen ze zich wenden tot de diensten van de Ambassade (Rabat) of het dichtstbijzijnde Consulaat van België (Casablanca, Marrakech, Agadir).


Meteorologische problemen

Door de krachtige stroming aan de kust is het gevaarlijk in zee te baden, zelfs op de weinige bewaakte stranden. Verdrinkingen komen relatief vaak voor.

Tijdens de zomermaanden, vereisen de droogte en de warmte in de woestijngebieden van het zuiden en het oosten van Marokko een goede voorbereiding. Het is aangeraden zich te informeren over de meteorologische toestand ter plaatse vooraleer deze streken te bezoeken.

Hevige neerslag is nagenoeg elk jaar de oorzaak van aardverschuivingen, overlopen van rivieren (« oueds ») en overstromingen. Soms kost dit het leven aan tientallen mensen en wordt grote schade veroorzaakt aan wegen en bruggen in verschillende streken van het land, zoals in de herfst van 2010 en in de herfst van 2014.

Het is aangeraden om extra voorzichtig te zijn bij hevige regen, vooral in het gebergte en in de buurt van (soms ogenschijnlijk uitgedroogde) rivierbeddingen. Kamperen in de buurt van een bergstroom of een “oued” wordt steeds afgeraden. In geval van een grootschalig fenomeen zorgen de burgerlijke bescherming en de Rijkswacht voor de eerste hulpdiensten en voor de beveiliging van de getroffen zones. Volg steeds hun instructies en probeer niet om de wegversperringen te overschrijden.

 

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/medische verzorging

De medische infrastructuur en verzorging zijn van relatieve kwaliteit. De privé-klinieken geven een verzorging die de kwaliteit van Europa benadert.

Veiligheid water en voedsel

In de toeristische centra en in de grote steden is de hygiëne over het algemeen goed. Het is nochtans aangeraden de gebruikelijke voorzichtigheid in acht te nemen: flessenwater drinken, fruit en groenten grondig te wassen voor gebruik, enz.

Inentingen en vaccins

Geen verplichte inenting. Vaccin tegen hepatitis A is wel sterk aangeraden, alsook een update van vaccin tegen polio, difterie en tetanus.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Geen enkel bijzonder risico. Bijkomende informatie kan evenwel bekomen worden bij het Instituut voor Tropische ziektenExterne link en bij de WereldgezondheidsorganisatieExterne link.

Lokale wetgeving

Lokale wetgevingen

Als bezoeker van het land bent u aan de plaaatselijke wetgeving onderworpen net zoals de inheemse bevolking.

Drugs

Het verhandelen, het bezit en het gebruik van verdovende middelen, hoe klein ook de hoeveelheden voor persoonlijk gebruik, worden zwaar bestraft.

Reizigers maken best zelf hun bagage en houden ze in het oog tijdens de reis. Stem er nooit mee in brieven of pakjes mee te nemen van "vrienden" die men tijdens de reis heeft ontmoet. Als u zich met de auto of vrachtwagen verplaatst, vertrouw uw voertuig nooit aan een derde (ook kennissen) voor een herstelling toe. Op de weg, en vooral in de regio van de Rif (noorden van het land, as Chefchaouen – Ketama), zijn er vaak strenge politiecontroles. Worden er drugs gevonden, dan wordt het voertuig meestal in beslag genomen en de bestuurder aangehouden.

De levensomstandigheden in de Marokkaanse gevangenissen zijn zwaar, de meeste advokaten leveren povere prestaties af en de procedures voor overbrenging naar België duren lang.

Bij het zien van de duizenden hectaren cannabis die ongestraft worden gekweekt, kunnen sommige bezoekers van het Rif-gebied het gevoel hebben dat er een zekere tolerantie bestaat. In werkelijkheid is het niet zo, althans voor buitenlanders. De producenten-verkopers krijgen als opdracht om ze aan te geven. Vaak worden ze bij de eerste politie controlepost gestopt. Ofwel laat de politie het verdachte voertuig en de inzittenden doorrijden, maar deze worden onmiddellijk bij de grenspolitie gemeld. U moet weten dat elke verklikker wordt beloond, en dat toeristen niet welkom zijn in de exportfilière van drugs. Deze is in de handen van lokale maffia’s die met internationale illegale netwerken samenwerken.

Bestuurders van autobussen en vrachtwagens zijn gegeerde slachtoffers van illegale handelingen van misdadigers op het vlak van drugs en mensenhandel. Zij dienen er dus over te waken dat buiten hun weten geen pakken aan boord van hun voertuig worden verstopt en dat er niet ongemerkt personen aan boord kunnen komen, dit door :

• de aanhangwagen of bagageafdelingen met hangsloten, verzegeling of andere beschermingsmiddelen te beveiligen; 
• de nummers van de verzegelingen of sloten te vermelden op de boorddocumenten; 
• enkel stil te staan op goed zichtbare en goed verlichte plaatsen (waarbij bosranden dienen vermeden te worden); 
• erover te waken bij haltes in groep te parkeren en nooit het voertuig zonder bewaking achter te laten; 
• het voertuig na elke halte te controleren vooraleer te vertrekken.

Bij de minste twijfel moeten de chauffeurs vermijden in hun voertuig plaats te nemen en verwittigen zij best de politie.

Vastgoedhandel

Landgenoten die overwegen in vastgoed te investeren in Marokko moeten uiterst voorzichtig zijn wegens het groot aantal gevallen van oplichting in het hele land.  Gezien deze dossiers normaliter ingewikkeld zijn en gezien de wettelijke en gerechtelijke context in Marokko, is het in het algemeen moeilijk, langdurig en prijzig voor de slachtoffers om een gerechtelijke schadevergoeding te krijgen. Landgenoten worden aangeraden om zeer voorzichtig te zijn voordat ze een vastgoed kopen en het advies van bekwame en betrouwbare mensen uit de vastgoedsector (makelaarskantoren, notarissen, advocaten etc.) in te winnen. 

Voertuigensmokkel

Het smokkelen van voertuigen wordt nauw in het oog gehouden aan de grenzen en ernstig bestraft. Kijk uit voor voorstellen die u uitnodigen een voertuig in Marokko te komen halen in opdracht van een derde partij om het naar België te repatriëren. Het kan om een gestolen voertuig gaan, de papieren kunnen vervalst zijn, ja zelfs werden er drugs in verborgen.

Seksualiteit

Seksuele betrekkingen buiten het huwelijk en homoseksualiteit zijn een misdrijf dat door de wet wordt bestraft. Een zekere verdraagzaamheid bestaat weliswaar indien deze betrekkingen in discretie plaatsvinden. Prostitutie is een misdrijf. Er wordt benadrukt dat de seksuele meerderjarigheid in Marokko is vastgelegd op 18 jaar en dat seksuele betrekkingen met minderjarigen uiteraard bestraft worden.

Fotografie

Het is verboden om volgende plaatsen te fotograferen: militaire domeinen, gebouwen (en vertegenwoordigers) van de ordediensten en, zonder speciale toelating, de koninklijke paleizen en de binnenplaatsen van religieuze gebouwen.

Zeden en gewoonten

Van de reizigers wordt verwacht dat ze de plaatselijke gebruiken en tradities in acht nemen. Discussies van politieke of godsdienstige aard worden best vermeden. Marokko is een moslimland waar de Koning het Staatshoofd is en "Leider der Gelovigen". Men onthoudt zich best van kritiek ten aanzien van de koninklijke familie en de Islam en men neemt een houding en klederdracht aan die voor deze godsdienst aanvaardbaar is.

Tijdens de maand Ramadan is het vasten voor alle moslims verplicht Niet-moslims worden in principe niet geacht dit verbod in acht te nemen maar men onthoudt zich best om in het openbaar te eten of te drinken.

Hoewel niet-moslims in Marokko in zeer ruime mate hun godsdienst kunnen beoefenen, aarzelen de Marokkaanse autoriteiten niet om kordaat op te treden tegen elke poging om moslims tot een ander geloof te bekeren. De wet voorziet terzake gevangenisstraffen en boetes. Ook moslims die niet de soennitisch-malekitische rite aanhangen, nemen best de nodige discretie in acht.

Dubbele nationaliteit

Belgen die ook de Marokkaanse nationaliteit hebben, zijn tijdens hun verblijf in Marokko onderworpen aan de Marokkaanse wetgeving, in het bijzonder inzake hun persoonlijk statuut.

Varia

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat Marokko een aanzienlijke productie en verkoop van namaakvoorwerpen kent (o.a. merkkleding, handtassen). In de meeste landen van de EU is het aanschaffen van namaak onwettelijk. Reizigers die naar België terugkeren na een verblijf buiten de EU kunnen gecontroleerd worden. Namaakvoorwerpen worden dan in beslag genomen en de reiziger krijgt een boete die van 50 tot 20.000 euro kan oplopen.

Praktische info

Praktische info

Documenten

Informatie over reisdocumenten is beschikbaar in de rubriek “Reisdocumenten” op deze website. Regel voor een verblijf van maximum drie maandenin Marokko: 1 Belgische reiziger = 1 geldig reispaspoort. Dit geldt zowel om het land binnen te kunnen reizen als om het land te verlaten.

Rijbewijs

Het Belgisch rijbewijs (model van de Europese Unie) is aanvaard in Marokko, voor een periode van maximum drie maanden

Betaalmiddelen

Bij verlies, diefstal of fraude betreffende een Belgische bank- of kredietkaart, gelieve onmiddellijk Card Stop te contacteren (0032 70 344 344). De Marokkaanse valuta is het Dirham (MAD): raadpleeg uw bank of wisselagent om de wisselkoers te kennen.

De banken en wisselkantoren wisselen om  van euro naar dirham. Het omgekeerde is ook mogelijk maar voor beperkte bedragen, op vertoon van uw Belgisch paspoort en op voorwaarde dat u niet in Marokko woont.

Dirhams kan ook met de meeste in België gebruikte kredietkaarten (Visa, MasterCard) bij de bankautomaten afgehaald worden. Bij elke transactie kan u maximaal 2000 dirham afhalen. Om uw debetkaart (Bancontact met Maestro) in Marokko te kunnen gebruiken, dient u de “Maestro”-functie enkele weken voor uw vertrek te laten vrijmaken door de Belgische bank die de kaart heeft uitgegeven.


 
Reisverzekering


In noodgeval kan u van de medische basiszorg in Marokko genieten. U moet de kosten vooraf betalen, en een gedeelte daarvan zal door uw Belgische mutualiteit terugbetaald worden. Sinds 2015 moet u een formulier BM111 gebruiken, dat u voor uw vertrek aan uw mutualiteit moet vragen. Dit formulier is 3 maanden geldig. Onafhankelijken hebben er geen recht op. Gelieve na te gaan of de basisverzekering aangeboden door uw mutualiteit voldoende dekking verleent voor de risico’s gebonden aan uw bestemming en uw reisgewoonten. Hou er rekening met het feit dat deze dekking vervalt na een verblijf van 3 maanden in het buitenland.

Een bijkomende reis- en repatrieringsverzekering met een volledige risicodekking is onontbeerlijk (rechtsbijstand, hospitalisatie en repatriëring).


GSM en communicatiefaciliteiten

De Belgische GSM operatoren bieden roaming aan voor Marokko. Er wordt eveneens een waaier aan communicatie mogelijkheden aangeboden door de lokale operatoren (Maroc Telecom, Meditel, Inwi).

Huisdieren

Voor binnenkomst in Marokko moeten huisdieren een sanitair certificaat hebben dat afgegeven wordt door de bevoegde dienst in België. Het Europees dierenpaspoort voorzien van de geldige inentingen wordt aanvaard.

Bij de terugreis is een bloedproef voor rabies verplicht. Let op: deze test moet minstens 3 maanden voor de terugkeer naar Europa plaats vinden. De eenvoudigste oplossing bestaat erin om de test ruim voor uw reis naar Marokko uit te voeren op een erkende laboratorium in België. Om België binnen te komen moeten huisdieren ook met een microchip gekenmerkt zijn.

Herinnering: het in- en uitvoeren van beschermde speciëen is verboden (schildpadden, apen, enkele soorten vogels…)

 

Consulaire bijstand  


In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en de consulaten van België. Consulaire bijstand mag slechts worden ingeroepen wanneer alle andere mogelijkheden om uw probleem op te lossen zijn uitgeput nl hulp van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (politie) of dienstverlenende (privé)maatschappijen (verzekering, bank),  Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Adressen van de Belgische posten in Marokko:klik hierExterne link