Reisadvies Nigeria

kaart Nigeria
Datum: 22 januari 2016
Geldig op 12 februari 2016

Laatste update

Boko Haram is opnieuw actief in verschillende noordelijke deelstaten. Alle reizen naar de deelstaten Niger, Kaduna, Plateau, Nassarawa, Borno, Adamawa, Gombe, Yobe, Bauchi, Jigawa, Kano, Katsina, Zamfara, Sokoto en Kebbi worden dan formeel afgeraden. Ook in en nabij Abuja kunnen terroristische aanslagen plaatsvinden, zoals in juni 2014 en oktober 2015 nog het geval was.

Islamistische feesten kunnen mogelijk aanleiding geven tot gewelddadige acties in het gehele noorden, ook in Abuja. 

Alle niet-essentiële reizen naar de Nigerdelta (Akwa Ibom, Bayelsa, Abia, Imo, Delta, Rivers) worden eveneens afgeraden.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.beExterne link.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Actualiteit

De toestand in een aantal deelstaten van Nigeria is buitengewoon chaotisch; verschillende plaatsen zijn onveilig, vooral in het noordoosten en de Nigerdelta.

Nog altijd voert Boko Haram op geregelde tijden aanslagen uit in heel Noord-Nigeria en de Middle Belt, ondanks een recente actie van het leger in het noordoosten om de rebellie te bestrijden. Derhalve worden alle reizen naar de deelstaten Niger, Kaduna, Plateau, Nassarawa, Borno, Adamawa, Gombe, Yobe, Bauchi, Jigawa Kano, Katsina, Zamfara, Sokoto en Kebbi formeel afgeraden.

De regering tracht evenwel de terroristische activiteiten te isoleren in de drie noordoostelijke deelstaten, waar alle verplaatsingen onmogelijk zijn (Borno, Yobe, Adamawa).

Als gevolg van de terroristische acties vinden er bovendien in een aantal andere noordelijke deelstaten zeer strenge politiecontroles plaats.

Het aantal ontvoeringen in het deltagebied en voor de kust bij de Nigermonding, stijgen. Alle niet-essentiële reizen naar de Nigerdelta (Akwa Ibom, Bayelsa, Abia, Imo, Delta, Rivers) worden dan ook afgeraden.

Ook in de omgeving van de federale hoofdstad Abuja kwamen aanslagen voor. Hoewel de aanslagen tot op heden niet gericht zijn op Westerse doelwitten, is verhoogde waakzaamheid te allen tijde geboden. U wordt aangeraden grote menigtes, demonstraties, samenscholingen, openbare evenementen en drukbezochte locaties te mijden, de berichtgeving in de media te volgen en u te informeren over de actuele (lokale) ontwikkelingen alvorens af te reizen.

In alle delen van het land kunnen zich onverwachts etnische of religieuze spanningen voordoen. Het is ten zeerste aangeraden uit de buurt van ongewone volksoplopen en samenscholingen te blijven.

Bedreigingen per telefoon of per SMS, waarbij grote sommen geld worden geëist, komen nog steeds voor. Telefoonnummers worden best niet meegedeeld aan onbekenden.

Terreurdreiging

Sinds 2009 is de islamitische terroristische groep Boko Haram actief in het noorden en het centrum van het land. Er vonden ook acties plaats in de hoofdstad Abuja. De groep pleegt aanslagen tegen kerken, hotels, bars, markten, kranten, politiekantoren en regeringsgebouwen.

Sinds kerstmis 2011 houdt de groepering het hele noorden in haar greep. De regering kan het terroristische geweld vooralsnog niet indijken. Ook het centrum van het land lijdt onder de terreurdreiging. De grote hotels in Abuja (Hilton, Sheraton, Nicon) kregen terroristische bedreigingen maar hebben bijkomende maatregelen genomen ter beveiliging van hun infrastructuur. Hetzelfde geldt voor alle ambassades.

Op alle religieuze feesten, islamitische zowel als christelijke, is de kans op aanslagen reëel.

De olierijke Niger Delta is al jaren een gebied waar gewelddadige conflicten wijdverspreid zijn. Ontvoeringen (onder meer van buitenlandse werknemers) door militante groepen komen er frequent voor. Ook aanslagen en gewapende overvallen op olie- en gasinstallaties, kantoren en basiskampen van buitenlandse firma’s waren een probleem. Hoewel MEND – de voornaamste terroristische groep in de zuidelijke regio – de amnestiemaatregelen globaal lijkt te respecteren, werd er onlangs opnieuw melding gemaakt van ontvoeringen en aanslagen.

Criminaliteit

Lagos

Reizigers die in Lagos aankomen, dienen bijzonder oplettend te zijn. Bij aankomst op de luchthaven laten zij zich het best afhalen door iemand die zij kennen en die voor veilig vervoer naar de stad kan instaan. Het traject van het luchthavengebouw naar de nieuwe parking wordt gefrequenteerd door dieven en overvallers. Verschillende bronnen maakten ook gewag van ontvoeringspogingen van buitenlanders. Daders waren telkens personen die zich als agenten van protocoldiensten of douane voorstelden.

Sommige migratie- of anti-drugsambtenaren deinsden er in het verleden niet voor terug reizigers te intimideren door lastige vragen te stellen over hun identiteit of bagage. Doel is telkens geld af te troggelen. Reizigers moeten beleefd blijven, maar daar in de mate van het mogelijke niet op in gaan.

Criminaliteit in de rest van Nigeria

Gewelddadige criminaliteit (gewapende overvallen, kidnappings, carjackings) komt in vele delen van het land voor, maar vooral in Lagos, Abuja, het noordoosten en de Niger Delta. Soms worden die misdaden gepleegd door personen die een politie- of legeruniform dragen. Inbraken gebeuren vaak door zwaar bewapende gangsters.

Dieven schrikken er in Lagos, Abuja en Port Harcourt niet voor terug horecazaken, supermarkten en apotheken binnen te vallen, waar ze de klanten - onder bedreiging van wapens - verplichten geld, juwelen en waardevolle bezittingen af te geven. Vooral grensovergangen en douaneposten zijn een geliefkoosd doelwit voor diefstallen, aftroggelarij en bedreigingen.

In Abuja is het aangeraden de weg tussen de luchthaven en de stad niet alleen af te leggen en zeker `s nachts te vermijden.

Een stilstaand voertuig kan altijd overvallen worden, ook in een file. Overvallen of nepcontroles met misdadige intenties komen regelmatig voor, vooral op de verbindingswegen tussen steden.

Het wordt ten stelligste afgeraden 's nachts te rijden. Alle autoportieren en -ramen blijven best permanent gesloten. Bij langere verplaatsingen moet men zich ervan vergewissen dat het vervoermiddel zich technisch in orde is. Gewapende gangsters patrouilleren op de hoofdwegen en overvallen - soms op zeer gewelddadige wijze - gestrande passagiers.

Onbekenden die ongevraagd hun hulp aanbieden hebben dikwijls een crimineel oogmerk. Ga niet in op voorstellen waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld.

De georganiseerde corruptie is wijdverspreid in Nigeria. Geef geen gegevens over uw persoon, uw familie, creditcards of bankrekeningen door aan mensen die u niet goed kent, ook niet in correspondentie of per telefoon.

Het gebeurt niet zelden dat (zaken)mensen het slachtoffer zijn van oplichting door zogenaamde Nigeriaanse zakenlui. Tijdens handelsprospecties is het noodzakelijk voorzichtig te zijn bij het kiezen van lokale zakenpartners en over alle nodige garanties te beschikken vooraleer transacties aan te gaan.

Internetcriminaliteit

Internetcriminaliteit is een wijdverspreid fenomeen. Virtuele partners zijn in heel wat gevallen oplichters die enkel op geld uit zijn. Men dient ook voorzichtig te zijn bij verkoop via websites. De lay-out van de bank die zogenaamd betalingen uitvoert, wordt dikwijls geïmiteerd. Het is aangeraden eerst aan een Belgische bank te vragen of het om een authentiek bericht gaat.

Pogingen tot oplichting vanwege zogenaamde chat- en email-'vrienden' komen frequent voor. Er worden verhalen verzonnen over fictieve hospitalisaties, overvallen en ongevallen, waarbij het leven van het zogenaamde slachtoffer alleen kan worden gered door financiële bijstand (vanuit Europa). Het zogenaamde slachtoffer heeft meestal dringend geld nodig om terug te kunnen keren, het hospitaal te kunnen betalen, de politie- of immigratieofficieren te kunnen vergoeden. Ga hier nooit op in. Slachtoffers van zulke criminaliteit kunnen klacht indienen bij de Nigeriaanse Economic and Financial Crimes CommissionExterne link), al levert dat bijna nooit iets op.

 

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

De staat van het wegennet laat te wensen over, maar vooral onverantwoord rijgedrag maakt het wegverkeer in Nigeria bijzonder gevaarlijk.

Veiligheid /info luchtvaart

De veiligheid van vliegtuigreizen binnen Nigeria is niet gegarandeerd.

De laatste jaren vonden verschillende incidenten plaats;  één grote binnenlandse vlucht van DANA AIR eindigde met een dodelijke crash die een hondertal slachtoffers maakte. Best wint u inlichtingen in over de kwaliteit van Nigeriaanse vliegtuigmaatschappijen vooraleer uw selectie te maken. Van de binnenlandse maatschappijen laten ARIK en AERO Contractor zich controleren door gereputeerde buitenlandse maatschappijen.

Veiligheid /info scheepvaart

In de territoriale wateren en voor de havens van de Delta-regio komt piraterij vaak voor. Het probleem wordt thans internationaal aangepakt.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Het spoorwegnet is geen optie voor verplaatsingen. De (mini-)bussen die 's nachts tussen de stedelijke centra rijden, zijn veelvuldig het doelwit van gewapende gangsters.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Het  voornaamste meteorologisch probleem is de Harmattan, een wind die vanuit de Sahara waait en het meegevoerde zand soms duizenden kilometers verder afzet. Deze wind, die van november tot maart actief is, vooral in het noorden van het land, kan ademhalingsstoornissen en irritatie van de ogen veroorzaken. Verminderde zichtbaarheid omwille van de Harmattan kan vertraging te weeg brengen van vluchten. en zelfs afgelastingen.

Men dient erg voorzichtig te zijn bij het baden in zee. De zeestromen kunnen erg hevig zijn, zelfs voor goede zwemmers.

Frequente natuurrampen

Het Zuiden van Nigeria werd in 2013 geconfronteerd met zware overstromingen omwille van een hevig regenseizoen en de opening van een aantal dammen in Kameroen. Er  waren meer dan honderd slachtoffers , en ongeveer één miljoen mensen hebben hun woning  moeten  verlaten. 18 van de 36 Nigeriaanse staten waren hierdoor  getroffen  Dit kan zich nog voordoen. Het regenseizoen begint normaal in mei en duurt normaal tot eind oktober.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Medische zorgen die aan Europese normen voldoen zijn zeer duur. De andere geneeskundige centra worden best vermeden. Bij ernstige medische problemen is het aangeraden naar België terug te keren. Er worden veel namaakmedicijnen verkocht. Koop uw medicijnen dus enkel bij erkende apothekers en vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Veiligheid water en voedsel

De gebruikelijke voorzorgen voor tropische landen dienen gerespecteerd te worden. Het wordt aanbevolen flessenwater te nuttigen en fruit en groenten met gefilterd water te reinigen.

Inentingen en vaccins

Er zijn in het land een aantal geïsoleerde gevallen van poliobesmettingen vastgesteld. Er wordt aan de reizigers aanbevolen om bescherming tegen polio na te kijken en zich desnoods te laten vaccineren. Het verdient tevens aanbeveling de Internationale Vaccinatiekaart bij zich te hebben waaruit de vaccinatie blijkt. Meer info is beschikbaar op de site van de WHO: www.who.intExterne link

Vaccinatie tegen hepatitis A is absoluut aan te raden voor alle reizigers, ongeacht de reisduur en de reisomstandigheden. Dit geldt ook voor een update van tetanus en difterie en vaccinatie tegen meningitis en tyfus. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en van de Wereldgezondheidsorganisatie voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

Malaria is in Nigeria endemisch. Het is aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen (voor korte verblijven). In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die overdag en vooral bij valavond aanvallen. Dengue komt vooral voor in het regenseizoen. Symptomen zijn: hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijk huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk is (en in sommige gevallen zelfs dodelijk), is het belangrijk om onmiddellijk een arts te raadplegen als bovengenoemde symptomen zich voordoen en zich steeds tegen muggen te beschermen (door een muggenwerend product met DEET te gebruiken, onder een muskietnet te slapen, lange kledij te dragen). Dengue komt zowel in de stad als op het platteland voor.

Lassakoorts

In januari 2016 werd opnieuw een uitbraak van lassakoorts vastgesteld die volgens de Nigeriaanse autoriteiten al tientallen slachtoffers heeft geëist. De ziekte zou de deelstaten Bauchi, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Gombe, Kano, Kogi, Lagos, Nasarawa, Niger, Ondo, Oyo, Plateau, Rivers, Taraba en Zamfara, alsook het federaal hoofdstedelijk gebied Abuja, treffen. Het Lassavirus verspreidt zich na contact met voedsel of huishoudartikelen besmet met urine of uitwerpselen van ratten. Het virus is besmettelijk. De eerste symptomen zijn: koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijnen, overgeven,… Het is aangeraden de regels inzake hygiëne strikt op te volgen. Rechtstreeks contact met mensen die besmet zijn, is afgeraden. Het is eveneens aangeraden ieder contact met ratten te vermijden.”

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree (zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten), zijn essentieel. Voorkomen van deshydratie (uitdroging) is primordiaal. Ter preventie van deshydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen (in België in alle apotheken verkrijgbaar). Men vermijdt best producten die in lokale Nigeriaanse apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Gele koorts

Vaccin is verplicht als men uit een ander risicoland komt. Zo niet is het toch aanbevolen. Een epidemie woedde in de staat Cross River in het zuid-oosten van het land.

Vogelgriep

Met betrekking tot vogelgriep leggen de Wereldgezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid (nog) geen enkele reisbeperking op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen aan om zo de contactrisico's met het virus van de vogelgriep te verkleinen: mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen.

Uitvoerige informatie vindt u terug in de rubriek "Alles weten over influenza" op de websites van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen, FAVV, of de Wereldorganisatie van Diergezondheid, O.I.E.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

De verkoop, het bezit of het gebruik van drugs worden bestraft met levenslange opsluiting.

Seksualiteit

Homoseksuele daden zijn verboden en kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf tot 14 jaar. Seksuele relaties met -18 jarigen zijn eveneens strafbaar.

Recent werd een nieuwe wet goedgekeurd die het verbod op homoseksuele activiteiten nog versterkt. Onmiddellijk daarna werden verscherpte openlijke pesterijen en soms zelfs een regelrechte razzia op de homogemeenschap geconstateerd.

Fotografie

Het is verboden luchthavens te fotograferen, en ook elke andere strategische plaats. Die kwalificatie moet erg ruim geïnterpreteerd worden (bv. elk officieel gebouw, bruggen, dammen).

Zeden en gewoonten

Zowat de helft van de Nigeriaanse bevolking is moslim. In het Zuiden worden de islamitische voorschriften niet op de letter gevolgd. In het Noorden leidde de invoering sinds 2000 van de Sharia in 12 staten tot een soms strenge naleving van sociaal-religieuze regels. Men vermijdt best zichtbaar alcoholverbruik en, voor vrouwen, bepaalde kledij (minirokken, shorts, enz.).

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumentenExterne link worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Gedurende de eerste maanden verblijf kan een internationaal rijbewijs aanvaard worden.

Betaalmiddelen

Kredietkaarten worden slechts aanvaard op enkele plaatsen.(In de grote hotels in Abuja en Lagos en dan nog enkel VISA). Cash euro's (en dollars) worden probleemloos gewisseld. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk in Nigeria.

GSM en communicatiefaciliteiten

Vaste telefoonlijnen werken maar af en toe. Het GSM net werkt het best, al laat het ook soms te wensen over. De post is niet betrouwbaar. In de grote steden zijn er bevredigende internetverbindingen.

Huisdieren

Om huisdieren in te voeren moet voorafgaand de toestemming gevraagd worden aan het ministerie van landbouw. Daarbij moet een afschrift van het inentingboekje gevoegd worden.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

In Lagos kan u in geval van nood beroep doen op de Europese veiligheidspatrouille (EU Security Patrol) en haar interventie vragen. De Europese veiligheidspatrouille in Lagos is bereikbaar op de volgende nummers: 0802 290 46 97 en 0803 301 22 57.

Het Ereconsulaat in Lagos is bereikbaar op het volgende nummer: +234 803 535 29 86

Ambassade van België Abuja - 9 Usuma Street, Maitama, Abuja

Is steeds bereikbaar via: Wachttelefoon 24/24 – 7/7 + 234 803 884 10 03