Reisadvies Oeganda

kaart Oeganda
Datum: 13 juli 2015
Geldig op 26 november 2015

Laatste update

Reizen in Oeganda is mogelijk indien u rekening houdt met onderstaande adviezen.

 

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

In 2014 vonden in de districten Ntoroko, Bundibugyo en Kasese Interetnische conflicten plaats waarbij een zeventig tal doden vielen. Buitenlanders waren niet het doelwit van deze aanvallen en de rust lijkt te zijn teruggekeerd.  Het is echter raadzaam bij de officiële instanties en/of erkende reisagentschappen informatie in te winnen over de actuele veiligheid voordat men zich naar deze regio begeeft. Het Nationaal Park en het Reservaat van Semliki en de Rwenzori bergketen bevinden zich in deze districten.

Oeganda vormt een mogelijk doelwit van  terroristische aanslagen. Al-Shabaab in het bijzonder zou zich tegen Oeganda kunnen keren als reactie op de belangrijke deelname aan de militaire operaties van de Afrikaanse Unie in Somalië.

In het licht van de ernstige terroristische aanval op een winkelcentrum in Nairobi op 21 september 2013 hebben de Oegandese autoriteiten de algemene veiligheidsmaatregelen verhoord.

Reizigers worden aangeraden massabijeenkomsten, winkelcentra, markten, restaurants, sociale- en sportevenementen die het doel van aanslagen kunnen zijn, zoveel mogelijk te vermijden. Meer in het bijzonder zijn de  uitzendingen van grote evenementen op publieke plaatsen waar geen speciale veiligheidsdiensten voorzien zijn, een zeer makkelijk doelwit en van hoge symbolische waarde voor terroristen. Het is ook aangeraden om  de ambassade te verwittigen bij elke verdachte situatie.

Betogingen kunnen plaatsvinden. Het is aangewezen deze te vermijden.

Na landing in Entebbe is het aangeraden u te informeren over de toestand in de regio van uw bestemming en over de toestand in Kampala, waarlangs men steeds moet passeren.

Gebruik gerenommeerde en geregistreerde touroperators voor uw rondreis en voor de natuurparken en hun omgeving.  Informeer u over de veiligheidssituatie bij de Ugandan Wildlife Authority voordat u uw reis aanvat: (UWA). www.ugandawildlife.org/‎Externe link In geval van twijfel belt u best naar de wachttelefoon van de ambassade: tel. (+256) (0)772/704.400.

Hoewel de  veiligheidssituatie in  de Karamoja regio, de districten Nakapiripirit, Moroto en Kotido zich de laatste jaren verbeterend heeft, blijft het toch nog relatief onstabiel n.a.v. de conflicten tussen de clans en de wijdverspreide vuurwapens. Het is aangeraden deze regio en in het algemeen de grensstreek met Kenia te vermijden, tenzij u zich naar het nationale park Kidepo dient te begeven.

Wees voorzichtig in de grensstreek met de Democratische Republiek Congoen vooral Zuid-Soedan.  De rebellengroepen van deze twee landen steken soms de Oegandese grens over. Win informatie in  bij de lokale politie de stand van zaken na te gaan  voordat u zich in die omgeving begeeft. Indien u zich buiten de grote steden van deze zone begeeft (Lira, Gulu, Kitgum, Pader, Arua), gebruik dan een ervaren lokale gids.

Reizigers kunnen recente informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen in de verschillende toeristische regio's bij hun aankomst te Kampala bij de Belgische Ambassade op het nummer (+256) (0) 414/34.95.59 of per mail kampala@diplobel.fed.be . De Belgische ambassade heeft ook een noodnummer dat 24u/24 bereikbaar is: (+256) (0)772/704.400.Dit nummer is enkel voor Belgen die in nood verkeren en dient niet voor algemene inlichtingen.

Travellers Online - https://travellersonline.diplomatie.be/Externe link

In geval van een reis naar Oeganda – zoals voor alle bestemmingen buiten de Europese Unie – raden wij u aan om zich te registreren via de website www.travellersonline.diplomatie.beExterne link. Zo zullen de FOD Buitenlandse Zaken en zijn diensten in het buitenland geïnformeerd worden over uw reis- of verblijfplannen. Dit zal hen in staat stellen om u, indien nodig, steun te verlenen op de meest efficiënte manier.

Criminaliteit

Oeganda is een relatief veilig land voor toeristen (uitgezonderd bovenvermelde regio's). Toch doen zich incidenten voor van kleine criminaliteit, zoals diefstal van handtassen, gsm's, inbraken in huizen en auto's, enz. Bijgevolg wordt afgeraden onnodig waardevolle voorwerpen of grote sommen geld bij zich te hebben of in auto's achter te laten of zich ’s nachts te voet te verplaatsen in onverlichte en/of verlaten  buurten.


Vervoer

Veiligheid /info wegen

De meeste bestemmingen in Oeganda zijn per weg bereikbaar. De staat van sommige wegen en voertuigen, en het gedrag van bepaalde chauffeurs maken dat het verkeer in Oeganda een zeker risico inhoudt. Indien u niet vertrouwd bent met het rijden aan de linkerkant en de Oegandese wegen en rijstijl is het raadzaam een auto met chauffeur te huren via een erkend verhuurbedrijf en/of reisagent, die u een degelijke wagen, voorzien van de nodige boorddocumenten en verzekeringen, ter beschikking kan stellen. Rijden in het donker, buiten de steden wordt sterk afgeraden. Het beste is de verplaatsingen zo te regelen dat men steeds op zijn bestemming aankomt voor het donker wordt (19u).

Veiligheid /info luchtvaart

Veiligheid van enkele binnenlandse lijnen laat te wensen over. De lijst met de luchtvaartmaatschappijen op de door de EU vastgelegde 'zwarte lijst' kan hierExterne link geraadpleegd worden. 

Veiligheid /info scheepvaart

Het Victoriameer, dat door zijn omvang met een binnenzee te vergelijken is, houdt enige risico's in. Hevige stormen met hoge golven, kunnen zich (onverwacht) voordoen. Het is bijgevolg raadzaam zich niet te ver op het meer te begeven met vaartuigen (kleine kano's e.d.) die niet tegen dergelijk onweer opgewassen zijn en de staat van het vaartuig na te kijken voor vertrek. De ferryverbindingen met Kenia en Tanzania zijn redelijk betrouwbaar, maar ongevallen kunnen zich voordoen.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Regelmatig zijn er zware ongevallen met lange-afstandsbussen, doorgaans te wijten aan (combinatie van) overdreven snelheid, roekeloze inhaalmanoeuvres, slecht onderhouden voertuigen en slechte wegen. In de steden is het beroep doen op kleine matatu-busjes of scooter-taxis (boda bodas) ook niet zonder risico, vooral omwille van het vaak roekeloze rijgedrag van de chauffeurs maar ook wegens diefstallen en verkrachtingen. Het wordt aangeraden om vrienden op de hoogte te brengen als men ’s nachts een boda-boda neemt. Tevens is het dan verstandig een vaste, betrouwbare boda-boda te nemen.

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Tropisch klimaat. Gemiddelde temperatuur tussen de 20 en 27 graden. Regenseizoen in september tot november en van maart tot en met mei.

Frequente natuurrampen

Oeganda ligt op een breuklijn. Regelmatig vinden kleine aardbevingen plaats. In het regenseizoen kunnen zich in landelijke gebieden aardverschuivingen voordoen.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade van België of van de EU.

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische zorgen worden maar gedeeltelijk verzekerd, zelfs in grote steden. Voor bepaalde ziektes of zware verwondingen is het wenselijk zich in het buitenland te laten verzorgen, met name in Zuid-Afrika of in Europa. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen.

De regels inzake persoonlijke hygiëne dienen strikt te worden opgevolgd. De nodige waakzaamheid wordt aangeraden voor het gebruik van drinkwater. Verdachte gevallen kunnen gemeld worden via  de hotlines: 0794.66.10.95  / 0794661128.

Veiligheid water en voedsel

Men drinkt best enkel flessenwater en men eet ook best enkel in restaurants die goede hygiënische waarborgen bieden.  Vermijd het eten van rauwe groenten en fruit. 

Inentingen en vaccins

Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet tegen hepatitis A beschermd zijn. Ook vaccinatie tegen buiktyfus, is sterk aangeraden. Begin 2015 kende Kampala immers een epidemie van buiktyfus. Een update van polio, tetanus en difterie is eveneens aangewezen. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link en van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

In het verleden hebben de Oegandese autoriteiten verschillende uitbraken van virale hemorragische koorts gemeld inclusief Marburg en Ebola.

Men dient dus rekening te houden met het mogelijke gevaar van een dergelijke epidemie, de basisvoorschriften inzake hygiëne te volgen en de  gebieden te vermijden waar er een uitbraak is.

Ebola

Momenteel is er geen Ebola in Oeganda. Ten gevolge van de ebola-crisis  in West-Afrika , hebben de lokale autoriteiten strikte maatregelen genomen om te voorkomen dat de ziekte zich ook naar Oeganda zou verspreiden. Zo wordt op  de luchthaven elke aankomende passagier grondig gescreend voordat  hij of zij toegang tot het grondgebied krijgt.en gevolge van deze crisis  in West-Afrika , hebben de lokale autoriteiten strikte maatregelen genomen om te voorkomen dat de ziekte zich ook naar zou Oeganda verspreiden. Zo wordt op  de luchthaven elke aankomende passagier grondig gescreend voordat  hij of zij toegang tot het grondgebied krijgt.

De kans op besmetting met Ebola is gering tenzij men in direct contact komt met bloed, urine of speeksel van een geïnfecteerde persoon of dier, of in aanraking komt met het lichaam van een geïnfecteerde overledene. Het virus verspreidt zich namelijk via direct contact met lichaamsvochten.
Het is aangewezen om de basisvoorschriften inzake hygiëne te volgen en de volgende richtlijnen in acht te nemen :
- vermijd direct contact met personen die duidelijk zwaar ziek zijn (de symptomen van Ebola zijn o.a. koorts, hoofd-, gewrichts- en spierpijnen, diarree, braken, maagpijn en rode ogen);
- was regelmatig en grondig de handen met zeep en water of met een hydroalcoholische oplossing;
- vermijd contact met dode dieren, voornamelijk apen;
- eet geen bushmeat.

Meer informatie kan worden bekomen op de site van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link, het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link en het European Centre for Disease Control & Prevention.Externe link

Gezondheidswerkers die naar Oeganda komen voor werk, stage of training wordt aangeraden om waakzaam te zijn. Hulpverleners die de ziektesymptomen van Ebola (of Marburg) vertonen, worden verzocht onmiddellijk een bevoegde arts te raadplegen voor analyse en verzorging. Instellingen die stages en trainingen organiseren, worden gevraagd hun medewerkers en studenten op voorhand goed te informeren betreffende de mogelijke gezondheidsrisico’s en symptomen. 

Marburgvirus

Voor gezondheidswerkers die naar Oeganda komen voor werk, stage of training geldt hetzelfde advies als wat betreft ebola (zie hierboven).
 
Het Marburgvirus is een ernstige en vaak dodelijke ziekte, die gepaard gaat met hevige bloedingen. Mogelijkerwijze wordt deze ziekte overgedragen op mensen door vleermuizen en apen. Besmetting van mens tot mens gebeurt vermoedelijk door direct contact – waarschijnlijk via bloed, weefsel en andere lichaamsvochten. Reizigers die symptomen van deze ziekte vertonen (koorts, overgeven, diarree, hoofdpijn, uitslag) , worden verzocht onmiddellijk contact op te nemen met een arts.

Reizigers wordt verder aangeraden de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, direct contact te vermijden met mensen die symptomen vertonen, geen ‘bush meat’ te eten en door vleermuizen bewoonde grotten te mijden.

Raadpleeg de website van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link voor meer informatie. 

Malaria

Malaria is in Oeganda endemisch. Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.  
 
Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de producten die in lokale apotheken verkocht worden en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.  
 
Gele koorts

Inenting  is verplicht als u uit een gebied komt waar deze ziekte endemisch is. Voor België is dit niet het geval maar een inenting is sterk aan te raden. 

AIDS, hepatitis B en C

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn in Oeganda zeer verspreid. Bescherm u voldoende.  

Hepatitis E, cholera en polio 
 
Oeganda heeft vaak te kampen met epidemieën van Hepatitis E, die reeds aan verscheidene mensen het leven hebben gekost. De districten die het meest getroffen worden door Hepatitis E zijn Kitgum, Pader, Gulu in het noorden van het land. De ziekte wordt overgedragen door inname van voedsel en / of drank besmet met de uitwerpselen van reeds besmette personen. De reizigers worden aangeraden strikte hygiënische regels in acht te nemen en geen drank of voedsel te consumeren dat niet voldoet aan de hoogst hygiënische norm. Deze voorzorgsmaatregelen helpen eveneens om te voorkomen besmet te geraken met cholera en polio. Deze ziektes worden ook gerapporteerd in het land en zijn op dezelfde manier overdraagbaar zoals hepatitis E.

Indien reizigers te kampen krijgen met volgende ziektesymptomen:
geelkleurige ogen, gebrek aan eetlust, buikkrampen, misselijkheid, overgeven en koorts dienen zij onmiddellijk een arts te raadplegen.  
 
Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaande wateren en zwem niet in het Victoriameer.   
 
Hooggebergte

Reizigers die door de Oegandese bergen willen trekken, dienen er zich van te vergewissen dat hun fysieke toestand hen in staat stelt actief te zijn op dergelijke hoogtes. Hooggebergte houdt steeds een risico in - ook voor mensen die in goede gezondheid verkeren. Neem contact op met het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor vertrek.

Meningitis

Noord Oeganda maakt deel uit van de "meningitis belt". Vaccinatie is aangewezen voor mensen die naar Noord-Oeganda reizen.

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Bezit en gebruik van drugs is strafbaar. In Oeganda wordt regelmatig aan westerlingen voorgesteld om tegen betaling een koffer of een pakket mee te nemen naar Europa. Aan deze personen wordt niet verteld dat dit pakket drugs bevat, meestal wordt het omschreven als documenten of muziekopnames. Verscheidene personen die dit aanvaard hebben, zijn bij aankomst in Europa aangehouden en veroordeeld tot gevangenisstraffen van meer dan 10 jaar.

Seksualiteit

Prostitutie is bij wet verboden.

Van de reizigers wordt verwacht dat ze zich in het openbaar discreet opstellen en geen al te expliciete  handelingen tentoonspreiden.

Homoseksualiteit is verboden bij wet en is weinig aanvaard door een groot deel van de bevolking.

Op 24 februari 2014 werd het anti-homoseksualiteit wetsontwerp omgezet in wet. Deze wet zal de bestaande straffen verhogen en maakt nieuwe feiten strafbaar.
Homoseksuelen kunnen het voorwerp zijn van maatschappelijke intimidatie, discriminatie, pesterijen, bedreigingen en valse beschuldigingen. In dit licht is het aangeraden niet in het bezit te zijn van materiaal dat hiermee in verband kan gebracht worden.

Kleding

Sinds de invoering van de “anti-pornografie” wet op 6 februari 2014, wordt van vrouwen verwacht dat zij in het openbaar hun lichaamsdelen voldoende bedekken en zich niet uitdagend kleden.

Fotografie

Het nemen van foto's van militaire- en politie-installaties is verboden. Ook bruggen vallen hieronder.

Venters

Sinds de invoering van sectie 16 (1) in de wet op handelslicenties, is het verboden om artikelen te kopen van straatventers. Wees u ervan bewust dat zelfs de kopers in vervolging worden gesteld.

Praktische info

Reisdocumenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Informatie over de “East African Visa” kan u raadplegen op de website: www.visiteastafrica.orgExterne link

Rijbewijs

Internationaal rijbewijs of Oegandees rijbewijs.

Betaalmiddelen

De munteenheid in Oeganda is de Oegandese Shilling. Gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. Het gebruik van bank/betaalkaarten is weinig verspreid maar wordt wel aanvaard in luxe hotels, supermarkten, e.d. Vaak wordt er evenwel een extra kost aangerekend bij het betalen met kredietkaarten. Aangezien u voor kleinere coupures een lagere wisselkoers krijgt, kan u best grote (100, 200 euro of dollar) meenemen. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Verzekering medische kosten en repatriëring is absoluut aan te raden. Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Oeganda kent een groot aantal internetcafés. In de meeste steden en dorpen werkt het gsm netwerk. Uw Belgisch gsm-nummer zal in Oeganda bruikbaar zijn indien uw operator roaming in Oeganda voorziet.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden onder de rubriek Reis WijsExterne link en Visit UgandaExterne link. Toeristische informatie en algemene informatie over Oeganda kunt u bekomen bij de Oegandese ambassadeExterne link te Brussel.