Reisadvies Senegal

kaart Senegal
Datum: 07 januari 2016
Geldig op 13 februari 2016

Laatste update

Op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, is reizen in Senegal mogelijk.

In september 2015 werden in de streek van Kédougou enkele gevallen van besmetting met het Chikungunya-virus vastgesteld.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid
 

De algemene veiligheidssituatie is bevredigend. Waakzaamheid is echter geboden, in het bijzonder in de Casamance en in het oostelijk grensgebied met Mali en Mauritanië. Het is aangeraden de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen op vlak van gezondheid na te leven. Het is steeds aangeraden om samenscholingen en betogingen te vermijden. Er werd sinds enige tijd een toename vastgesteld van beroving van wandelaars op de “Corniche Ouest” en in andere wijken van Dakar.

Rekening houdend met het activisme van terroristische groeperingen in de Sahel regio, raden wij onze landgenoten, die in Senegal verblijven of er op doorreis zijn, aan tijdens hun plaatselijke bezoeken extra op te letten voor verdacht gedrag of verdachte pakketten. Het wordt aangeraden om vooral door westerlingen druk bezochte plaatsen te mijden.

Met het oog op de gespannen situatie in de Sahelregio, meer bepaald in Mali, wordt het afgeraden te reizen in en naar het oostelijk grensgebied met Mali en Mauritanië, meer bepaald vanaf Podor tot aan de grens met Guinee. Indien u zich toch in deze regio dient te begeven, wordt het ten stelligste aangeraden eerst navraag te doen bij de lokale autoriteiten. U wordt tevens aangeraden om de Ambassade te Dakar te verwittigen.

Om onze dienstverlening nog beter te organiseren, worden reizigers verzocht hun reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.beExterne link .

Casamance

Ondanks de opeenvolgende vredesonderhandelingen tussen de regering en de onafhankelijkheidstrijders, vonden er sinds 1982 verscheidene confrontaties plaats tussen leger en rebellen.

Hoewel de incidenten vooral plaatsgrijpen tussen het leger en de rebellen, wordt de burgerbevolking niet gespaard en werden er ook al toeristen beroofd door splintergroepen en/of bandieten die van de situatie gebruik maken. Het laatste incident waarbij toeristen betrokken waren, dateert echter al van enkele jaren terug. Indien een overval zich zou voordoen, wordt het aangeraden zich niet te verzetten tegen de aanvallers.

Reizigers wordt aangeraden zich te informeren bij de lokale overheid vooraleer zich naar de omstreken van Bignona, Diouloulou, Bounkiling, Sédhiou en Goudomp te begeven. Indien men de hoofdwegen verlaat, is het aangeraden een gids te nemen. U dient zich tevens te informeren over de mogelijke aanwezigheid van landmijnen. Een bezoek aan de toeristische kuststreek rond Cap Skiring vanuit Ziguinchor vormt in principe geen probleem.

Informeer u bij de lokale overheid vooraleer naar Bignona en Ziguinchor te rijden vanuit Gambia. Er bestaat een risico op baanrovers op de wegen tussen Bignona en Bounkiling en tussen Ziguinchor en Kolda langs de grens met Guinee-Bissau. Het wordt ten stelligste afgeraden om zich te verplaatsen in de ganse Casamance regio als het donker is. 

Toestand in Noord-Mali en in het Sahel-gebied

Gezien het activisme van terroristische groeperingen die werkzaam zijn in het Sahel-gebied en verantwoordelijk zijn voor meerdere ontvoeringen van westerlingen in Mali, Niger en Mauritanië in de afgelopen jaren, wordt het afgeraden, tenzij om dwingende redenen, zich te verplaatsen langs de grens met Mali, en meer bepaald tussen Podor en de Guinese grens. Indien u om dwingende redenen toch de route moet nemen die langs deze grens loopt, wordt het sterk aanbevolen om bepaalde raadgevingen op te volgen: geen nachtelijke verplaatsing, een totale discretie over uw route voor het vertrek, reizen in konvooi (met minstens 2 of 3 wagens)… Het wordt tevens aanbevolen om deze verplaatsing te melden bij de Ambassade in Dakar.

Tot op heden heeft Senegal nooit een terroristische aanslag gekend. Toch is het belangrijk dat de Belgen die in Senegal wonen of op bezoek zijn, een verhoogde waakzaamheid vertonen in de gebieden waar zij zich verplaatsen, ten aanzien van elk verdacht gedrag of pakket.

Criminaliteit

Hoewel Dakar niet bekend staat als een onveilige stad, wordt de stad toch geplaagd door zakkenrollen en straatcriminaliteit. Aangezien hierbij sporadisch ook geweld gebruikt wordt, is waakzaamheid zeker geboden. Toeristen dienen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen en de opvallende dracht van juwelen en andere waardevolle voorwerpen te vermijden. Ook op de door wandelaars of joggers druk bezochte “Corniche Ouest” komen berovingen voor. Indien een overval zich zou voordoen, wordt het aangeraden zich niet te verzetten tegen de aanvallers. Het is aangeraden ’s nachts niet te voet op stap te gaan. Ook op andere plaatsen van het land dient u steeds op uw hoede te zijn voor zakkenrollers of kleine criminaliteit. U laat zich best vergezellen door een gids indien u op excursie op afgelegen plaatsen gaat.

 

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Omwille van de gebrekkige staat van het wegennet en wagenpark wordt het afgeraden om na valavond via de weg te reizen. Indien U in Dakar in een ongeval betrokken raakt, contacteert u naargelang de zone het hoofdcommissariaat (33.842.35.75) of de gendarmerie (33.889.31.31).
Ook in geval van een verkeersongeval in het binnenland wordt aanbevolen het voertuig niet te verlaten om eventuele agressieve reacties van omstanders te vermijden, maar onmiddellijk aangifte te doen bij de dichtstbijzijnde politiepost.

Veiligheid /info luchtvaart

Geen enkele luchtvaartmaatschappij die Senegal met Europa verbindt, is onderhevig aan restricties van de Europese Commissie.

Veiligheid/ info scheepvaart

Zowel op de Senegalese wateren als op de rivieren in het binnenland is scheepvaart mogelijk, alhoewel slechts zelden alle veiligheidsvoorzieningen in acht worden genomen. Er zijn sterke stromingen langs het schiereiland van Dakar en tussen Dakar en Saint-Louis die gevaarlijk kunnen zijn voor zwemmers.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Het Senegalese spoornetwerk is weinig ontwikkeld en slecht onderhouden.  De reisduur is vaak langer dan aangekondigd.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Tijdens het droge seizoen, van november tot juni, blijven de temperaturen zowel op het vaste land als langs de oceaan relatief laag. Tussen maart en mei blijft het droog, maar stijgen de temperaturen, vooral in het binnenland. Tijdens het regenseizoen, van juni tot oktober, zijn er soms korte en hevige onweders vergezeld door zware regens die in bepaalde gebieden voor verkeersproblemen kunnen zorgen. In de periode van augustus tot oktober bereiken de temperaturen en de vochtigheidsgraad hun hoogtepunt.

Natuurrampen

De hevige regenval gedurende het regenseizoen kan ernstige schade (overstromingen) veroorzaken. De rivieroevers en waterlopen worden gedurende deze periode dan ook best vermeden.

Mocht er zich tijdens hun verblijf een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België over hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische voorzieningen zijn van een variabele kwaliteit en bieden meestal niet hetzelfde niveau van diensten aan als in meer ontwikkelde landen.  Alle moderne ziekenhuizen bevinden zich in Dakar, wat echter niet betekent dat deze voor alle medische interventies zijn uitgerust. De reizigers wordt aangeraden een verzekering medische zorgen te nemen die ook een medische repatriëring dekt.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Nuttige telefoonnummers:

SOS Médecin : 33.889.15.15
SUMA : 33.824.24.18
Hôpital Principal de Dakar : 33.839.50.50
Clinique privée de la Madeleine : 33.889.94.70.
Clinique Pasteur: 33.849.28.10
Clinique Casahous: 33.889.72.00.
Clinique du Cap: 33.889.02.02
Inlichtingen voor het verkrijgen van een telefoonnummer: 12.12


Veiligheid water en voedsel

Omwille van regelmatig terugkerende cholera-epidemieën in Senegal dient de reiziger de elementaire regels inzake hygiëne strikt na te leven. Het wordt afgeraden kraantjeswater te drinken.

Inentingen

Vanuit administratief oogpunt is voor de reizigers uit België geen enkele inenting vereist. Vaccinatie tegen gele koorts is echter wel vereist voor reizigers vanaf de leeftijd van 1 jaar afkomstig uit een besmet gebied. Aangezien Senegal zich in een regio van Afrika bevindt waar gele koorts endemisch is, wordt de inenting wel sterk aanbevolen. 
 
Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, moet tegen hepatitis A beschermd zijn. Ook vaccinatie tegen buiktyfus is sterk aangeraden alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en van de Wereldgezondheidsorganisatie voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

Malaria is in Senegal endemisch. Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die vooral overdag en aan het begin van de avond actief zijn. Dengue komt vooral voor in het regenseizoen. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Er bestaat nog geen vaccin. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen. Bescherm u  steeds tegen muggen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen). Dengue komt voor zowel in de steden als op het platteland.

Chikungunya

Chikungunya-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die vooral actief zijn in het warmere seizoen bij zonsopgang en zonsondergang. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en roodheid. Als voorzorgsmaatregelen dient u een muggenwerend product met DEET te gebruiken, te slapen onder een muskietnet en bij valavond lange kledij te dragen. Er is echter geen specifieke behandeling, noch vaccin. Chikungunya komt zowel voor in de steden als op het platteland.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals het regelmatig wassen van de handen en het ontsmetten van drinkwater, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan men speciale zoutoplossingen gebruiken die bij de apotheek verkrijgbaar zijn.

Gele koorts

Ofschoon de vaccinatie tegen gele koorts niet verplicht is in Senegal, behalve voor reizigers uit een ander land waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Zuid Amerika), is de vaccinatie strikt aanbevolen. Het gebeurt dat de Senegalese sanitaire autoriteiten het vaccinatiecarnet eisen, in het bijzonder op het internationaal vliegveld van Dakar, zelfs voor reizigers vanuit Europa.

AIDS, hepatitis B en C

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn in Senegal zeer verspreid. Men dient voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaande wateren.

Meningitis

Aan de reizigers die zich naar het centrale en oostelijke gedeelte van Senegal willen begeven, wordt het ten stelligste aanbevolen  om zich tijdens het droge seizoen (van februari tot juni) ten minste 10 dagen voor hun vertrek te laten vaccineren. Deze aanbeveling geldt voornamelijk voor personen die in contact zullen komen met kinderen en zieken.

Cholera

De voornaamste oorzaak van het ontstaan van cholera zijn slechte hygiënische omstandigheden. Besmetting treedt op bij intermenselijk contact. Indien de nodige voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden, is het risico tot besmetting zeer beperkt.

Vermijd om in stilstaand water te baden en drink geen kraantjeswater. Consumeer geen eten – voornamelijk vis en zeevruchten - en dranken die op straat verkocht worden. Kook alle voedingswaren en eet ze terwijl ze nog warm zijn. Was uw handen zorgvuldig met zeep.

Het anticholera vaccinatie beschermt onvolledig en slechts tijdelijk. Het vormt dus geen effectieve bescherming tegen cholera.

 

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Het gebruik en bezit van drugs zijn verboden en kunnen leiden tot zware gevangenisstraffen.

Seksualiteit

Homoseksualiteit is verboden in Senegal. De strafbaarheid gaat van één tot vijf jaar gevangenis. Er heerst homofobie in Senegal.

Fotografie

Het fotograferen van militaire sites, gebouwen en installaties is verboden.  Reizigers worden aangeraden zich te informeren alvorens foto’s te nemen.  Voor het fotograferen van de lokale bevolking kan men best eerst toelating aan de mensen vragen.

Zeden en gewoonten

Reizigers worden gevraagd de plaatselijke gebruiken en tradities te respecteren.  Gevoelige gespreksonderwerpen met een politiek of religieus karakter kan men beter vermijden.

Varia

Tevens wensen we uw aandacht te vestigen op het feit dat Senegal een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag opgelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Een internationaal rijbewijs is aan te raden.

Invoer van wagens

De invoer in Senegal van wagens ouder dan 8 jaar is verboden. Reizigers die met een voertuig ouder dan 8 jaar naar Senegal komen kunnen een tijdelijke toelating (ATA: autorisation temporaire d'admission). Dit document kan men bekomen bij de Kamers van Handel van het land waar het voertuig is ingeschreven. (bijkomende informatie en adressen van deze kamers van handel zijn beschikbaar op dit adres ). Bij het verlaten van het land dient het voertuig opnieuw geregistreerd te worden voor export.

Betaalmiddelen

De munteenheid in Senegal is Francs CFA. Voor recente informatie over de wisselkoersen dient u uw bank of wisselagent te consulteren.
Bankkaarten (Maestro) – mits aanvraag tot deblokkering bij uw bank - en kredietkaarten zijn bruikbaar in Dakar en, in mindere mate, in enkele grotere steden. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet of bankkaart, neemt u onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met volledige dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk om een gepaste medische behandeling te garanderen. Aangezien de medische voorzieningen ter plaatse ontoereikend zijn, wordt het ten stelligste aangeraden zowel een verzekering medische zorgen als een reisbijstandverzekering te nemen.

GSM en communicatiefaciliteiten

Eén operator voor vaste telefonie (Orange/Sonatel) en drie gsm operatoren (Orange, Tigo en Nespresso) zijn aanwezig in Senegal. Het communicatienetwerk is van goede kwaliteit. Er bestaan roamingakkoorden met de Belgische operatoren (Proximus, Mobistar en Base).

Huisdieren

Om huisdieren te kunnen invoeren dient men te beschikken over een toelating tot invoer die men vooraf dient te bekomen op de “Direction des Services vétérinaires” (Ministerie van Veeteelt).  Bij aankomst moeten de dieren gepresenteerd worden aan de veeartsenijkundige dienst.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Ambassade van België te Dakar: + 221 33 889 43 90, + 221 77 637 01 78