Reisadvies Togo

kaart Togo
Datum: 08 mei 2015
Geldig op 7 februari 2016

Laatste update

Zaterdag 25 april 2015 vonden presidentsverkiezingen plaats in Togo. De toestand is momenteel kalm in het hele land. Het wordt evenwel aangeraden openbare bijeenkomsten van partijaanhangers te vermijden, evenals manifestaties en betogingen.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Het is momenteel kalm in het hele land, maar deze situatie kan veranderen. Het is daarom aan te raden zich voor vertrek naar Togo, te vergewissen van de situatie ter plaatse en zich bij aankomst in Togo aan te melden bij het Consulaat (Consulat.tg@gmail.com) en bij de Ambassade (abuja@diplobel.be).

Criminaliteit

De criminaliteit (autodiefstal, inbraken en gewapende overvallen) blijft stabiel in Lomé en ligt lager dan in de meeste grote steden . Nochtans is het aangewezen voorzichtig te zijn (geen opvallende juwelen en andere waardevolle zaken dragen, niet te voet of met de brommer – in het bijzonder ‘s nachts – rondrijden in Lomé).

Zakenlui zijn niet zelden het slachtoffer van oplichting door zogenaamde zakenpartners. Tijdens handelsprospecties is het derhalve noodzakelijk voorzichtig te zijn bij het kiezen van eventuele lokale zakenpartners en over alle nodige garanties te beschikken in verband met hun betrouwbaarheid vooraleer men om het even welke transactie aangaat.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

De staat van het wegennet is heel variabel maar laat toe zich in het hele land zonder problemen te verplaatsen. Het is toch af te raden 's nachts te reizen wegens de verhoogde kans op een ongeval of overval.

Bij een ongeval is het aangeraden zelf de slachtoffer(s) naar een ziekenhuis over te brengen – dringende spoeddienst is alleen maar plaatselijk beschikbaar -, naar het dichtstbijzijnde politiebureau .te gaan en onmiddellijk de consulaat of de ambassade te informeren in geval van moeilijkheden.

In geval van een ongeval dient men zich te melden bij het dichtstbijzijnde politie- of gendarmeriecommissariaat. Men brengt best ook het consulaat zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het is aangeraden geen weerstand te bieden bij controles van de politie, gendarmerie of leger, zowel in de stad als op de weg, en steeds identiteitsdocumenten en de boorddocumenten bij zich te hebben.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

In het Noorden is het klimaat tropisch met afwisselend een regen- en een droog seizoen (mei-oktober). In het zuiden is het klimaat subequatoriaal, met twee regenseizoenen (maart-juli en september-oktober). In het centrum heerst een droger klimaat.

Frequente natuurrampen

De laatste jaren werd het Noorden van Togo getroffen door zware overstromingen.  De schade aan het wegennet werd ondertussen grotendeels hersteld.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU. 

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Naast de publieke klinieken bestaat er in Lomé een aantal privéklinieken die doorgaans goed uitgerust zijn en over bekwaam personeel beschikken. Binnen het land is het aanbod aan zorgen redelijk goed hoewel de infrastructuur en uitrusting vaak beschadigd zijn.Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Inentingen en vaccins

Een inenting tegen gele koorts is verplicht voor iedereen die ouder is dan 1 jaar( controle van het boekje op de luchthaven en mogelijke verplichte inenting ter plaats). Iedereen die naar Afrika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden moet tegen hepatitis A beschermd zijn. Ook vaccinatie tegen buiktyfus is sterk aangeraden alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link en van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link voor meer gedetailleerde informatie.

In het Noorden, vanaf Sokodé, bestaat er een risico op meningitis tussen de periode van november/december tot maart/april (Harmattan). Het kan nuttig zijn zich te laten inenten indien men nauwe contacten onderhoudt met de lokale bevolking.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Gezien de sterke stroming mag men niet baden buiten de aangeduide zones op de Togolese stranden.

Malaria

Malaria is in Togo endemisch. Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door de Stegomyia mug, die vooral overdag en aan het begin van de avond steekt. Dengue komt vooral voor in het regenseizoen in Togo. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen). Dengue komt voor zowel in de steden als op het platteland.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Gele koorts

Een inenting tegen gele koorts is verplicht voor iedereen die ouder is dan 1 jaar.

AIDS, hepatitis B en C

Prevalentie van HIV – AIDs en andere seksueel overdraagbare aandoeningen zijn zeer verspreid. Beschermt u voldoende.

De veiligheid van bloedtransfusies kan niet gewaarborgd worden. Het is bijgevolg noodzakelijk zich te vergewissen dat bij elke transfusie het bloed HIV-negatief is.

Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaande wateren.

Vogelgriep

Met betrekking tot vogelgriep leggen de Wereldgezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid (nog) geen enkele reisbeperking op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen aan om zo de contactrisico's met het virus van de vogelgriep te verkleinen: mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen.

Uitvoerige informatie vindt u terug in de rubriek "Alles weten over influenzaExterne link" op de websites van de Federale Overheidsdienst VolksgezondheidExterne link, van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen, FAVVExterne link, of de Wereldorganisatie van Diergezondheid, O.I.E.Externe link

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Het gebruik, het bezit, het vervoer, de herverkoop, de handel en de aanzet tot verkoop van verdovende middelen worden vervolgd, cannabis incluis. De wet voorziet straffen gaande tot 20 jaar gevangenis. Er bestaat geen specifieke wetgeving voor alcohol. Het is ten sterkste aangeraden zich te hoeden voor namaak.

Fotografie

Men is vrij foto's te nemen, tenzij van luchthavens en militaire installaties.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumentenExterne link worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Een Belgisch of internationaal rijbewijs wordt aanvaard hoewel het internationale rijbewijs aan de grenzen wordt geëist. De politieagenten vragen altijd naar een internationaal rijbewijs. Het is dus aangeraden dit document mee te nemen om alle mogelijke problemen te vermijden.

Betaalmiddelen

De munteenheid is de FCFA, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. Enkel een Visa kaart kan gebruikt worden voor geldafname of voor betalingen. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Het is aangeraden een aanvullende verzekering – voor zorgen, juridisch bijstand en repatriëring - te nemen. Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk in Togo.

GSM en communicatiefaciliteiten

Telefoon en GSM werken in het hele land. Het internationale net is overal probleemloos toegankelijk.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Het is sterk aanbevolen aan alle Belgen die naar Togo komen (korte of lange duur) hun komst en verblijfsduur aan te geven aan het Belgische Consulaat in Lome (adres rubriek Belgische Ambassade in Togo).