Reisadvies Tunesië

kaart Tunesië
Datum: 25 november 2015
Geldig op 25 november 2015

Laatste update

Omwille van de aanhoudende terreurdreiging in het land, blijven alle niet-essentiële reizen naar Tunesië afgeraden.

Na de aanslag van 24 november 2015, die aan minstens 13 personen in Tunis het leven kostte, hebben de Tunesische overheden de noodtoestand afgekondigd over het gehele grondgebied en dit voor een periode van 30 dagen. In de hoofdstad werd een avondklok ingesteld van 21u00 tot 5u00.

Belgen die zich absoluut ter plaatse moeten begeven, worden ten zeerste aangeraden een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen en zich in te schrijven via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link .

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Terrorisme

Op 26 juni 2015 vond een terroristische aanslag plaats in een hotel in Sousse. Eerder, op 18 maart 2015, vond er reeds een aanslag plaats in het Bardo museum in Tunis. Bezoekers dienen zich er dan ook bewust van te zijn dat het risico bestaat dat nieuwe aanslagen kunnen worden gepleegd en dit op het gehele Tunesische grondgebied.

Algemene veiligheid

Het is aangeraden om u afzijdig te houden van grote menigtes en betogingen (die gevaarlijk kunnen zijn en soms met geweld gepaard gaan). Incidenten kunnen heel snel uitbreken en kunnen overal voorkomen.

Het is ook aangeraden om vóór en tijdens uw verblijf de actualiteit te volgen. Verplaatsingen tijdens de nacht worden afgeraden. Verplaatsingen op geïsoleerde plaatsen of via afgelegen wegen dienen vermeden te worden. Op sommige wegen kunnen wegblokkades voorkomen. Het is belangrijk steeds in het bezit te zijn van gedetailleerde wegenkaarten.

Verplaatsingen naar de grenszones met Libië, de streken rond Medenine, de woestijngebieden gelegen ten zuiden van Tataouine en de grensstreken met Algerije en Libië worden ten zeerste afgeraden (mogelijkheid van gewapende incidenten, criminaliteit, wapensmokkel, terrorisme…).

De bergstreken ten westen en ten noorden van Kasserine zijn gevaarlijk (er vinden militaire operaties plaats) en verplaatsingen naar de stad of ruime omgeving worden, indien niet strikt noodzakelijk, best vermeden. Reizen in het gebied gelegen tussen de Algerijnse grens, Sidi Boubaker (Algerijnse grens), Gafsa, Sidi Bouzid, Siliana, Goubellat, Beja en Tabarka afgeraden zijn (incidenten kunnen evenwel op het gehele grondgebied plaatsvinden). Ook de ruime omgeving van de vermelde steden wordt best vermeden.

Criminaliteit

De criminaliteit en overvallen met geweld komen steeds vaker voor. Men dient zeer bedacht te zijn voor dieven op openbare plaatsen en plekken waar veel toeristen komen (markt, medina, hotel, strand). Eerder afgelegen straten, wijken en parken worden beter vermeden en zeker niet alleen bezocht. Overvallen komen echter ook steeds meer voor in residentiële wijken en op toeristische plaatsen. Ook alleen reizende vrouwen zijn steeds meer een doelwit van criminaliteit of geweld. Bij een gewelddadige overval wordt best alles onmiddellijk afgegeven en is ieder verzet gevaarlijk.

Ook taxi’s neemt men best indien mogelijk niet alleen. Afpersing met agressiviteit is steeds mogelijk.

U dient het volgende in acht te nemen: vermijden om grote hoeveelheden waarden (geld, juwelen, e.a. ) op zich te dragen. Steeds oplettend zijn voor de goede bescherming van handtassen en elektronische apparatuur (GSM,…) Bij voorkeur bewaart u de documenten (paspoort, identiteitskaart) in een kluis van het hotel en neemt u kopieën mee. Ingeval van verlies of diefstal, onmiddellijk een verklaring afleggen bij de dichtstbijzijnde politiepost en de Belgische Ambassade in Tunis verwittigen. Noodnummer van de politie: 197.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

De nationale wegen zijn over het algemeen in goede staat. Het rijgedrag van de Tunesiërs is vaak roekeloos en gevaarlijk. Het verkeer verloopt chaotisch, omdat het verkeersreglement in het algemeen niet nageleefd wordt. De chauffeurs rijden meestal veel te snel, zelfs in de steden. Vooral 's nachts dient men heel voorzichtig te zijn. Vele wegen zijn onvoldoende verlicht. Op de autosnelwegen is (bescheiden) autotol te betalen. Om in het zuiden van Tunesië rond te reizen is een voorafgaandelijke toestemming nodig van het Gouvernorat van Tataouine. Reizen in dit woestijngebied vereist trouwens een goede voorbereiding en een aangepaste uitrusting. Er bestaan geen uitgestippelde routes voor wandelaars.

Personen die zich verplaatsen in het Saharagebied, dienen zich vanaf het begin van de reis in verbinding te stellen met hun reisorganisator. Voor de randgebieden (waar de Sahara aan de grens komt) wordt het om veiligheidsredenen ten zeerste aangeraden om enkel georganiseerd te reizen onder begeleiding van lokale gidsen. Het wordt ook met klem afgeraden om van de wegen af te rijden.

Veiligheid /info luchtvaart

Binnenlandse vluchten stellen geen problemen en zijn over het algemeen betrouwbaar. Geen enkele Tunesische luchtvaartmaatschappij staat op de Europese lijst van luchtvaartmaatschappijen die een exploitatieverbod binnen de Europese Unie gekregen hebben.

Veiligheid /info scheepvaart

De scheepvaart stelt geen veiligheidsproblemen en is over het algemeen zeer betrouwbaar (aanzienlijke vertragingen zijn echter mogelijk).

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Het spoorwegnet beslaat ongeveer 2000 km en omvat bijna het gehele grondgebied. Het verbindt de meeste grote steden in het noorden, Tunis, Bizerte en Béja en de kuststreek in het oosten: Sfax en Gabès. De treinen zijn tamelijk traag, maar goedkoop en stipt. Men kan verschillende reductiekaarten (van 25 tot 50 % vermindering) kopen. De nationale transportmaatschappij SNTRI en Transtour beschikken over bussen die de meest afgelegen plaatsen in Tunesië bedienen. De uurregeling van de bussen die Tunis met de grote steden verbinden, staat elke dag in de dagbladen Le Temps en La Presse.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Tunesië kent aan de kust warme en vochtige zomers, in het binnenland zijn deze droger. 's Winters is het fris en regenachtig, voornamelijk in de kuststreek. Tijdens de winter kan het sneeuwen op de hoger gelegen gebieden. De winters kunnen ook tamelijk koud zijn. Elk jaar in de maanden september en oktober, heeft Tunesië te maken met hevige stortregens, die vaak plaatselijke overstromingen geven. Raadpleeg de webstek van het Tunesische Meteorologisch InstituutExterne link (Institut tunisien de météorologie).

Frequente natuurrampen

Zo nu en dan komen er zeer lichte aardbevingen voor. Indien er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoet, dan wordt er van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade van België of van de EU. Noodnummer van de civiele bescherming: 198.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische infrastructuur en zorgen staan niet op hetzelfde niveau als in België. De medische zorgen in privé-instellingen (klinieken) staan op een beduidend hoger niveau dan in hospitalen die tot de overheid behoren. Het is belangrijk te noteren dat de door de verzekering Eurocross terugbetaalde medische kosten zich over het algemeen beperken tot de prijzen die worden toegepast in de Tunesische openbare diensten. Gezien de geringe kwaliteit van de verleende zorgen is het aangeraden een gespecialiseerde bijkomende reisverzekering te nemen. Zorg ervoor het bewijs van uw aansluiting bij een verzekering altijd gemakkelijk bereikbaar bij te hebben.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen! Het noodnummer van de hulpdiensten in Tunesië is 190.

Veiligheid water en voedsel

Vermijd kraantjeswater en ijsblokjes. Flessenwater en frisdranken zijn veilig. Let wel op voor opnieuw gebruikte kroonkurken.

Reizigersdiarree helemaal voorkomen is een onmogelijke opdracht, en het is duidelijk dat preventieve maatregelen zelden op elk moment stipt kunnen opgevolgd worden. Het advies is om vóór het koken, het eten en na het gebruik van het toilet, de handen te wassen met water en zeep of met ontsmettende alcoholhoudende gels in speciale dispensers. Dehydratatie behandelen of voorkomen is belangrijk bij de behandeling van diarree. Om dehydratatie te voorkomen kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar.

Inentingen en vaccins

Vaccinatie tegen gele koorts is niet verplicht. Er is geen risico op deze ziekte of op malaria in Tunesië. Vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van hondsdolheid, polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en van de Wereldgezondheidsorganisatie voor meer gedetailleerde informatie

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Het gebruik en het bezit van verdovende middelen, zelfs voor een persoonlijk gebruik, worden streng bestraft door de autoriteiten: enkele grammen van een niet toegelaten substantie leidt tot een veroordeling van minimum één jaar gevangenisstraf.

Seksualiteit

Homoseksualiteit en overspel zijn strafbaar in Tunesië. Samenwonen (zonder gehuwd te zijn) is niet maatschappelijk aanvaard in Tunesië.

Fotografie

Het wordt ten sterkste aangeraden om de borden te respecteren die fotograferen of filmen verbieden (in de omgeving van militaire sites, openbare instellingen, paleis van Carthago, zetel van de Présidence enz.).

Zeden en gewoonten

Men dient de gewoonten en gebruiken die met de islam te maken hebben, te respecteren en er altijd een correcte houding en kleding erop na te houden. Monokini is verboden op stranden, die in Tunesië allemaal publiek zijn. Alcoholverbruik is toegestaan. Misbruik wordt bestraft, van zodra de openbare orde verstoord wordt of wanneer men rijdt in staat van dronkenschap.

Misbruik liefdesrelaties

Sommige jonge Tunesiërs, vaak van eenvoudige afkomst, tonen zich meester in de verleiding van Europese (vaak oudere) vrouwen in clubs en toeristische hotels. Onder het mom van grote liefdesverklaringen, proberen ze soms een financieel voordeel te bekomen. In andere gevallen trachten ze de vrouwen tot een huwelijk te overtuigen om op die manier een verblijfskaart voor België te bekomen. Een aantal misbruiken met geweld werden vastgesteld.

Het is belangrijk te weten dat het volgens de Tunesische traditie het absoluut niet de gewoonte is te huwen met een vrouw die ouder is dan de man. Het is daarom aangeraden voorzichtig en rationeel te blijven wanneer u een liefdesrelatie aanknoopt in dergelijke omstandigheden.

Aankoop van een onroerend goed

Indien u een onroerend goed wenst te kopen in Tunesië, dan wordt het u ten zeerste aangeraden om advies te vragen aan een advocaat die gespecialiseerd is in immobiliën. De verwerving van een onroerend goed in Tunesië door een buitenlander is onderworpen aan het voorafgaandelijk akkoord van de Gouverneur van de regio. Vermijd vooral om een onroerend goed te kopen door bemiddeling van "een vriend".

Antieke voorwerpen, archeologische resten

De export van antieke voorwerpen zonder een voorafgaandelijke toelating is strikt verboden door de wet. Deze toelating wordt slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden gegeven. De overtreding van dit verbod wordt streng bestraft.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumentenExterne link worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Een nationaal rijbewijs volstaat om te kunnen rijden in Tunesië. Als men Tunesië binnenkomt, wordt er rijvergunning voor drie maanden afgegeven. Na deze termijn dient men het voertuig aan te bieden bij de Tunesische douane voor regularisatie. Bij binnenkomst in Tunesië wordt het voertuig ingeschreven in het paspoort van de bestuurder. De bestuurder kan Tunesië ook niet verlaten zonder dit voertuig. Als het voertuig op naam staat van een derde (een vennootschap, een andere persoon) moet men een toelating voorleggen om het voertuig te besturen.

Betaalmiddelen

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344). Men kan op volgende manieren betalen: in cash: alle convertibele deviezen (waaronder de euro) worden in wisselkantoren aanvaard. Deze zijn zeer verspreid in Tunesië. Met internationale kredietkaarten (Carte Bleue Visa, American Express, Mastercard) worden in de meeste hotels en toeristische centra aanvaard. Anderzijds nemen weinig winkels en kleine restaurants deze kaarten aan. Benzinestations weigeren ze vaak. Een Maestro-kaart kan ook gebruikt worden voor geldafhaling. Aankopen met een Maestro-kaart kunnen soms problemen stellen. Geldautomaten zijn in de meeste steden aanwezig. De lokale munt (de Tunesische dinar) kan men niet aankopen buiten Tunesië. Het is eveneens verboden om Tunesische dinars het land uit te nemen.

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Als u roaming heeft, kunnen Belgische GSM’s zonder problemen gebruikt worden.Zo goed als alle bewoonde gebieden in Tunesië hebben GSM-bereik.

Huisdieren

Voor honden en katten dient u een officieel gezondheidsattest voor te leggen dat verklaart dat het dier in goede gezondheid is en geen enkel symptoom vertoont van een ziekte die eigen is aan de diersoort en dat het dier correct is gevaccineerd tegen hondsdolheid sinds minstens 30 dagen en maximaal 12 maanden. Als u met uw huisdier terugkeert naar België (bijvoorbeeld na een toeristisch bezoek), dan dient u in orde te zijn met de Europese reglementering terzake.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.