Reisadvies Azerbeidzjan

kaart Azerbeidzjan
Datum: 26 oktober 2015
Geldig op 11 februari 2016

Laatste update

Mits inachtneming van onderstaande specifieke veiligheidsmaatregelen, kan in Azerbeidzjan gereisd worden.

Echter dienen de bezette gebieden langsheen de grensstreek met Armenië, Nagorno-Karabakh en de omgeving van de linie waar een staakt-het-vuren geldt, kost wat kost te worden gemeden.

In het kader van de parlementaire verkiezingen die op 1 november 2015 plaatsvinden, is waakzaamheid geboden.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.beExterne link.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid


Azerbeidzjan is een seculier land en de hoofdstad Bakoe geeft een moderne Europese indruk.
Het is evenwel aan te raden rekening te houden met de gevoeligheden van de bevolking die voor de grote meerderheid traditioneel moslim en conservatief is, vooral buiten de hoofdstad. De straatcriminaliteit in de hoofdstad Bakoe is over het algemeen beperkt. Er zijn meldingen van pickpockets in Bakoe, vooral 's nachts en in de buurt van westerse bars en clubs. Vermijd grote sommen geld bij u te hebben en wees voorzichtig bij het gebruik van kredietkaarten om diefstal of vervalsing te voorkomen. Het word aangeraden, vooral voor vrouwen, om ’s nachts niet alleen op straat te lopen en om slecht verlichte plaatsen te vermijden.

Op 1 november vinden parlementaire verkiezingen plaats, wees waakzaam en vermijd grote bijeenkomsten. Bijeenkomsten verlopen meestal vreedzaam maar worden streng gesurveilleerd.

Alle reizen naar de grensgebieden met Rusland en Iran vragen voorzichtigheid. Het Russische grensgebied met Azerbeidzjan is de instabiele regio Dagestan. De reiziger die deze grens te dicht benadert, loopt het risico te worden gearresteerd en ondervraagd over de redenen voor zijn aanwezigheid daar.

Het conflict in Nagorno-Karabakh tussen Azerbeidzjan en Armenië is nog steeds niet opgelost en heeft geleid tot de bezetting van bijna 20% van het Azerbeidjaanse grondgebied alsmede tot een toevloed van meerdere honderdduizendenvluchtelingen. Het is raadzaam gesprekken te mijden met betrekking tot de binnenlandse politiek, de kwestie Nagorno-Karabakh en de Armeense kwestie.

De bezette gebieden langsheen de grensstreek met Armenië, Nagorno-Karabakh en de omgeving van de linie waar een staakt-het-vuren geldt, dienen kost wat kost te worden gemeden. Hoewel de situatie wat is gekalmeerd na zeer zware en dodelijke incidenten in september 2015, blijft de situatie nog altijd zeer gespannen met dagelijkse schendingen van het staakt-het-vuren.

De autoriteiten van de Republiek van Azerbeidzjan vestigen sterk de aandacht van de reizigers op het feit dat alle reizen, die in Nagorno-Karabakh en/of de 7 omliggende regio's (die als bezetten gebieden worden beschouwd) georganiseerd worden, als illegaal worden beschouwd zonder voorafgaande toestemming van de autoriteiten in Azerbeidzjan en dus aan sancties onderhevig zijn. Elke persoon, instelling of bedrijf die activiteiten (economisch, cultureel, enz) in de bezette gebieden uitvoert zal op een zwarte lijst geplaatst worden en zal niet in Azerbeidzjan toegelaten worden.

Reizigers in de bezette regio’s dienen er zich bewust van te zijn dat consulaire bijstand - in geval van acute problemen - moeilijk tot zelf onmogelijk kan worden verleend.
Mensen die houder zijn van een visum voor verblijf in Nagorno-Karabakh of in één van de zeven bezette regio’s worden niet binnengelaten in Azerbeidzjan  . 

Hoewel het risico op terroristische aanslagen momenteel als beperkt wordt beschouwd, wordt volgens sommige bronnen een sterkere radicalisering van bepaalde groepen waargenomen. Ook de verslechterde economische situatie in Azerbeidzjan kan aanleiding zijn tot publieke onrusten. Het is derhalve aangewezen de actualiteit en de evolutie van de situatie ter plekke te volgen.

Het is aangeraden steeds een kopie van uw paspoort bij zich te hebben voor eventuele controle van documenten. Het origineel dient veilig bewaard te worden. Er werden gevallen gesignaleerd waarbij individuen zich voordeden als Azerbeidjaanse politieagenten die buitenlanders intimideerden door na te gaan of ze al dan niet in overeenstemming waren met de verblijfsregels om hen vervolgens van belangrijke sommen geld te ontdoen (voor visum –en verblijfsregels zie praktische info).

Vervoer

Vervoer

Info wegen

Het wegverkeer is gevaarlijk en het risico op verkeersongevallen ligt hoog. Jaarlijks vinden er meerdere ernstige ongevallen plaats ( meerdere doden per dag in Bakoe alleen). Dit vereist een bijzonder aandacht van de reizigers. Zij dienen extra waakzaam te zijn op de weg. ’s Nachts met de wagen rijden buiten de grootstedelijke gebieden wordt afgeraden. Veel wegen zijn in slechte staat en slecht verlicht.

Wagens rijden rechts op de weg.

Verkeer is mogelijk in heel het land, met uitzondering van de regio's langs de frontlinie en de noordelijke Kaukasus. De internationale grens met Georgië is open (via de 2 grensposten van de noordelijke Lagodekhi-route of via de grenspost van de zuidelijke Rode Brug – route M27), maar private voertuigen zijn onderworpen aan een strenge regelgeving en het betalen van een belasting.
De grens tussen Azerbeidzjan en Rusland is voor buitenlanders gesloten.

Indien u met uw eigen voertuig in Azerbeidzjan aankomt, moet er een hoge waarborg voor worden betaald (die u achteraf terugkrijgt). Zoniet moet het voertuig binnen enkele dagen Azerbeidzjan verlaten.

Bij een verkeersongeval wordt een vaststelling opgemaakt door de politie (een formaliteit die meerdere dagen in beslag kan nemen). Aangezien de verplichte verzekering in Azerbeidzjan lang niet alles dekt, kan de stoffelijke schade ten laste zijn van de eigenaar van het voertuig die het ongeval veroorzaakte. Wanneer er slachtoffers zijn, is men verplicht zo snel mogelijk de politie te contacteren en verdient het ten zeerste aanbeveling contact op te nemen met de ambassade van België in Bakoe via telefoon (+994 12 437 37 70), via e-mail (embassy.baku@diplobel.fed.be) of buiten de openingsuren op het noodnummer (+994 50 291 88 22) .

Info luchtvaart

Geen enkele Azerbeidjaanse luchtvaartmaatschappij komt voor op de zwarte lijst van de EU van maatschappijen die de communautaire luchtruimte niet mogen overvliegen. Zie de website van de Europese Commissie. De Azerbeidjaanse luchtvaartmaatschappijen voor binnenlandse vluchten zijn betrouwbaar. De luchthaven Heydar Aliyev is gesitueerd op 25 km van de stad en  heeft vluchten met het merendeel van de Europese bestemmingen.

Info scheepvaart

Een belangrijke moeilijkheid is de onregelmatige dienstregeling van de ferry’s op de Kaspische Zee naar Turkmenistan en Kazachstan. Men kan bovendien slechts boeken op basis van het principe “first come, first served”, en dit enkel ter plaatse. Het is dus zeer moeilijk om een overvaart vooraf in een reisplanning in te passen. Lang moeten wachten is de regel.

Info treinverkeer en openbaar vervoer

Het treinverkeer is verouderd maar druk. De aankomst- en vertrektijden zijn onderhevig aan veranderingen. Het treinverkeer is traag en de treinen rijden dikwijls ’s nachts. Er zijn verbindingen vanuit Bakoe met de belangrijkste bestemmingen (richting Georgië via Gandja en Gazakh, richting Rusland via Khachmaz, richting de Iraanse steden Tabriz en Teheran). Reizigers worden aangeraden om gedurende de reis ’s nachts het slaapcompartiment langs binnen te sluiten en hun bezittingen niet uit het oog te verliezen.

Het netwerk van het openbaar vervoer in Bakoe is goed ontwikkeld, maar verouderd en bestaat uit een metro-netwerk en vele bussen. Deze bussen zijn vaak overbelast en betrokken in verkeersongevallen. In Bakoe zijn er taxi's in overvloed. Het wordt aangeraden om officiële taxi’s te gebruiken (London taxi’s in auberginekleur) voorzien van een meter, goedkoper en in het algemeen betrouwbaarder.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Azerbeidzjan onderscheidt zich door haar diversiteit aan klimaten. Langs de Kaspische Zee is het klimaat mediterraans. De zomers in Bakoe zijn zeer warm (40°C in juni, juli en augustus). De winters zijn er relatief zacht met evenwel krachtige winden. In de bergen zijn de seizoenen meer uitgesproken. De winters zijn er koud en zelfs streng.

Azerbeidzjan bevindt zich in een seismisch instabiele zone. Aardbevingen zijn niet uit te sluiten.
Bij zware aardbevingen tijdens het verblijf, worden reizigers aanbevolen de richtlijnen van de plaatselijke overheden te volgen en contact op te nemen met hun familie in België teneinde deze te informeren over hun gezondheidstoestand. Bij aardbevingen is het eveneens aanbevolen contact op te nemen met de Ambassade van België in Bakoe.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de Ambassade van België in Bakoe.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

In de zomer zijn de normale voorzorgen voor een warm en vochtig klimaat te nemen.

Inentingen en vaccins

Voor goede raad over gezondheid en voor eventuele vaccins, wendt men zich best voor het vertrek tot de huisarts en/of een medisch centrum gespecialiseerd in reisziekten. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en van de Wereldgezondheidsorganisatie voor meer gedetailleerde informatie.

Veiligheid water en voedsel

Het water in Azerbeidzjan is niet drinkbaar. Bijgevolg is het absoluut noodzakelijk water te drinken uit flessen die nog niet zijn geopend, en dit ook te gebruiken voor de verzorging van baby's en het poetsen van de tanden. Controles op de kwaliteit en bewaring van vlees-, vis-, zuivelproducten en van geïmporteerde verse producten laten te wensen over. Goederen worden niet steeds voldoende gekoeld, vooral tijdens de zomerperiode. Het wordt aangeraden de vervaldatum te controleren.

AIDS

Er is een sterke toename van seksueel overdraagbare aandoeningen, AIDS en tuberculose.

Hondsdolheid

Het is aan te raden te vaccineren tegen hondsdolheid. Hoewel de situatie wordt aangepakt, bestaat vooral buiten het centrum van Baku een risico door geïnfecteerde straathonden,

Malaria

Bij het reizen naar specifieke streken in het binnenland kan malaria een probleem vormen. In dit geval checkt u best uw reisdoel met het er eventueel voorkomen van malaria (zie website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde: www.itg.beExterne link ).

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de "antidiuretica" en "intestinale antiseptica" die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Het wordt afgeraden te baden in de Kaspische Zee omwille van de kustvervuiling.

Er zijn veel meldingen van gastenteritis bij reizigers.

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische infrastructuur buiten Bakoe is sterk beperkt. De publieke ziekenhuizen, in principe kosteloos, zijn slecht uitgerust en zieke buitenlanders worden "uitgenodigd" om het geneespersoneel zelf te betalen. Bij zware ongevallen of in andere levensgevaarlijke situaties is het zeker afgeraden om zich tot de publieke ziekenhuizen te wenden. De publieke tandartsklinieken en kabinetten hebben een kwalijke reputatie vanwege de verspreiding van Hepatitis. Privéklinieken en medische kabinetten in Bakoe zijn wel goed uitgerust en beschikken over de meeste geneesmiddelen, maar deze zijn dan ongeveer twee keer duurder dan in de andere apotheken. De gemiddelde prijs voor een consultatie bij een huisarts en bij een specialist is hoog.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen, ook antimuggen producten in de zomer!

Een lijst van enkele medische centra in Bakoe:

- AIDS Clinic, Mirgasimov street 1/8, +994 (12) 494 99 24, +994 (12) 494 85 18;
- Central Clinical Hospital, +994 (12) 492 10 92;
- Denthouse Dental Clinic, Izmir street 1033, ground floor, +994 (12) 490 76 76;
- Funda Medical Centre, Izmayil Hidayat-Zadeh street 45 +994 (12) 467 55 82, +994 (12) 466 28 44;
- International SOS (AEA Company), Rashid Behbudov street 30, +994 (12) 493 73 54, +994 (12) 493 40 89;
- Mediclub, Uzeyir Hadjibeyov street 45, +994 (12) 497 09 11, +994 (12) 497 09 12;
- Turkisch-American Medical Centre, Mardanov Gardashlari street 41/47, +994 (12) 497 37 84.
- Apotheek 24/24 en thuislevering in Bakoe: PHARMACY HAYAT, Bul-Bul ave 30, +994 (12) 493 61 61.
- Gomruk Hospital: K,Kazımzadə Str. 118. AZ 1065; Tel.: (+99412) 537 01 82/83/84/85; Fax: (+99412) 510 86 90
- Mərkəzi Klinika Xəstəxana, Adres : Parlament Ave. 76, AZ1006,Tel: +994 12 492-10-92, Call center: +994 12 105, Fax: +994 12 492-41-31

De Franse ambassade in Azerbeidzjan raadt volgende dokter aan: Dr. Petropoulos (pediater, diensthoofd afdeling cardiologie in het Merkezi ziekenhuis). Het is mogelijk dr. Petropoulos te contacteren via telefoon (050/286.98.28) of via mail (andrepetropoulos@gmail.com).

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Douanewetgeving

Private uitvoer van kaviaar (beperkt tot 125 gr.) is onderworpen aan beperkingen en belastingen. De uitvoer van voorwerpen van het nationaal cultureel erfgoed (tapijten, antiek), zelfs al hebben deze geen artistieke waarde, is ondergeschikt aan voorafgaande toelatingen, op straffe van beslag of betaling van een boete bij vertrek. Dit is meer bepaald het geval voor tapijten. Hun exportatie is onderhevig aan het tonen van een vergunning afgeleverd door het Staatsmuseum voor Tapijten.

Drugs

Alcoholgebruik is toegelaten, maar misbruik wordt streng gestraft (nultolerantie voor wagenbestuurders).

Op het bezit, de handel of het gebruik van drugs staan zeer zware straffen. Reizigers wordt aangeraden zelf hun koffers te pakken en deze goed in de gaten te houden tijdens de reis.

Seksualiteit

Er is geen wettelijke beperking naargelang het gedrag of de seksuele oriëntatie van personen, op voorwaarde dat de uiting van dit gedrag discreet blijft ten aanzien van de lokale bevolking, vooral buiten de toeristische trekpleisters.

Fotografie

Het is verboden militaire gebouwen of terreinen te fotograferen.

Zeden en gewoonten

Het is aangeraden de plaatselijke tradities en gebruiken te respecteren. Azerbeidzjan is een gelaïciseerde staat. Een groot deel van de bevolking (94%) is moslim en weinig praktiserend. Het wordt evenwel aangeraden een zekere gereserveerdheid aan de dag te leggen wat betreft kledij.

Varia

Azerbeidzjan kent een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag opgelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.

Praktische info

Praktische info

Visum

BELANGRIJK
: Het is het niet langer mogelijk om een visum te bekomen bij aankomst op de luchthaven of via een grenspost over land. Men moet een aanvraag doen bij één van de Azerbeidjaanse consulaten of ambassades, tenzij men expliciet uitgenodigd is door de Azerbeidjaanse autoriteiten. Bezitters van een diplomatiek of dienstenpaspoort kunnen tot nader order wel nog een visum voor 30 dagen bekomen op de luchthaven.


Reizigers die langer dan tien dagen in Azerbeidzjan verblijven, moeten zich binnen de eerste tien dagen laten registreren bij de Staatsdienst voor Migratie. Voor kortere bezoeken is dit niet nodig. De ontvangststructuur van de reiziger (hotel, immobiliënkantoor of eigenaar privé-appartement) dient aan de Staatsdienst voor Migratie een inschrijvingsformulier over te maken via post (State Migration Service of Azerbaijan, 202 Binagadi Highway, Baku AZ 1114) of e-mail (qeydiyyat@migration.gov.az) evenals een kopie van het paspoort van de buitenlandse bezoeker. Dit formulier is beschikbaar op de volgende website: www.migration.gov.azExterne link. Een certificaat van inschrijving zal vervolgens binnen de 48u aan de reiziger worden afgeleverd. De duur van de inschrijving is gelijk aan de duur van het visum. Ieder gebrek aan registratie kan worden beboet. Deze boete dient te worden betaald aan de Staatsdienst voor Migratie en mag in ieder geval niet worden betaald in de luchthaven van Bakoe of een andere grenspost. Elke wijziging in verblijf van de reiziger tijdens zijn reis, dient te worden gemeld aan de Staatsdienst voor Migratie.

Een visum kan verlengd worden voor maximum 3 maanden. Voor een verblijf langer dan 90 dagen: een dergelijk verblijf dient te worden gemotiveerd (werk, huwelijk,…). Een verblijfsvergunning dient te worden aangevraagd bij de Staatsdienst voor Migratie, ten minste 22 dagen voor het verstrijken van het visum van binnenkomst.

Binnenkomst in Azerbeidzjan is formeel verboden voor mensen die houder zijn van een visum voor verblijf in Nagorno-Karabakh of in één van de zeven bezette regio’s van Azerbeidzjan. Deze personen stellen zich bloot aan het risico op onmiddellijke aanhouding wegens illegale binnenkomst in het land.

Als algemene regel worden alle Armeniërs en buitenlanders met de Armeense dubbele nationaliteit geweigerd Azerbeidzjan te betreden als gevolg van het conflict tussen beide landen.

Rijbewijs

Een internationaal rijbewijs is geldig in Azerbeidzjan voor verblijven van minder dan drie maanden. Voor langere verblijven moet een lokaal rijbewijs verworven worden.

Betaalmiddelen

De munteenheid in Azerbeidzjan is de Manat (valutacode: AZN). Het is mogelijk om geld af te halen met internationale kredietkaarten: VISA. American Express, Maestro, Master Card. Er zijn vele ATM-machines en wisselkantoren in Bakoe. Het gebruik van kredietkaarten als betaalmiddel in winkels of de lokale administratie is mogelijk en wordt aanvaard in Bakoe.

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

GSM en communicatiefaciliteiten

Sinds 1 mei 2013 verplicht de regelgeving gebruikers van een GSM in Azerbeidzjan die gekocht werd in het buitenland en een lokale SIM kaart bevat, om zich te registreren bij de agentschappen van een van de lokale telecomoperatoren (Bakcell, Azercell en Nar) binnen een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de aankoop van de SIM kaart, of bij aankomst in Azerbeidzjan indien de gebruiker beschikte over een Azerbeidjaanse SIM kaart verworven voor 1 mei 2013. Bij gebreke aan een dergelijke inschrijving, zal er geen gebruik kunnen worden gemaakt van het lokale telefonienetwerk. Er is geen enkele financiële sanctie voorzien. In geval van vergetelheid, kan de telefoon worden gedeblokkeerd binnen een termijn van 3 dagen. De oproepcentrale van het Ministerie van Communicatie beantwoordt op alle vragen voor bijkomende informatie, in het Engels (1677).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Consulaire bijstand 

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de de Belgische Ambassade in Baku.
ISR Plaza (6th Floor), Nizami St. 69, AZ1005, BAKU
Tel: +994 12 437 37 70; Fax: +994 12 437 37 71
embassy.baku@diplobel.fed.be 

Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Nuttige telefoonnummers:

Brandweer: 101
Politie (dringende gevallen): 102
Politie (informatie): +994 (12) 490 91 15
Ambulance, dringende medische hulp: 103