Reisadvies Georgië

kaart Georgië
Datum: 27 januari 2015
Geldig op 31 maart 2015

Laatste update

Mits inachtneming van onderstaande specifieke veiligheidsmaatregelen, kan in Georgië gereisd worden.

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Belangrijk: Sinds de oorlog met Rusland in augustus 2008 zijn er twee bezette gebieden in Georgië: de regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië. Het wordt stellig afgeraden zich naar deze regio’s te begeven die ontsnappen aan de controle van de centrale autoriteiten. inclusief het gebied in de omgeving van de demarcatielijn tussen Georgië en deze twee gebieden (in het bijzonder de route M27, eveneens gekend onder M1, in de buurt van Gori, Kashouri, Stephantsminda, Gauduri en de vallei van Akhalgori).

Volgens de Georgische wet van 23 oktober 2008 betreffende de bezette gebieden, kan de toegang tot het grondgebied Abchazië enkel verleend worden door het gemeentebestuur van Zugdidi. Voor de toegang tot het grondgebied Tskhinvali (Zuid-Ossetië) is het gemeentebestuur van Gori bevoegd.

Het is illegaal om Georgië binnen te komen vanuit Rusland via Abchazië of Zuid-Ossetië aangezien er geen officiële grenscontrole is. Georgië op die manier binnenkomen kan leiden tot een gerechtelijke vervolging, met een gevangenisstraf tot 4 jaar.

Het is niet mogelijk om consulaire bijstand te verlenen in Abchazië en Zuid-Ossetië.

De andere te mijden regio is de Noord-Kaukasus. Georgië grenst aan de Russische republieken van de Noord-Kaukasus (Tsjetsjenië, Dagestan, Noord-Ossetië) en de vallei van Pankissi, boven Akhmeta. Geadviseerd wordt Georgië niet via Rusland binnen te komen of te verlaten en checkpoints van Russische troepen en militia in de grensstreek met de Noord-Kaukasus volledig te mijden.

Reizigers die belangstelling hebben voor recreatie in de bergen dienen zich te informeren bij gespecialiseerde gidsen. Dit geldt met name voor de streek rond Svanetië. Er is een risico voor onontplofte explosieven in gebieden waar gevochten werd tijdens de oorlog in augustus 2008.

In de rest van het land, evenals de hoofdstad Tbilisi, doen zich geen grote veiligheidsproblemen voor. In Tbilisi dient de reiziger aandachtig te zijn voor zijn persoonlijke bezittingen in de toeristische buurten (Vake, Saburtalo, de straat Akhvlediani evenals de omgeving van het Vrijheidsplein). Betogingen van oppositiepartijen kunnen zich in Tbilisi voordoen. Het wordt aangeraden plaatsen waar betogingen en samenscholingen plaatsvinden, te vermijden.

Het risico op terroristische aanvallen is beperkt, maar kan niet worden uitgesloten.
Geweld en zware criminaliteit komt voor. Men dient voorzichtig te zijn indien men zich alleen of ‘s nachts verplaatst.

In het algemeen is de kleine criminaliteit beperkt. Hoewel de criminaliteit de afgelopen jaren sterk is afgenomen, wordt de reizigers gevraagd waakzaam te zijn. Reizigers worden eveneens aangeraden voorzichtig te zijn in de keuze van plaatsen en personen die ze frequenteren.

Vervoer

Vervoer

Info wegen

Er wordt rechts gereden. De snelheid is beperkt tot 60 km/uur in de agglomeraties en tot 80km/uur indien er niet expliciet een snelheidsbeperking wordt opgelegd. Chauffeurs hebben nogal een roekeloze rijstijl, voetgangers dienen waakzaam te zijn. Er wordt gewerkt aan de verbetering van het wegennet, met name de belangrijkste verkeersassen. De transversale wegenas en de voornaamste verkeersassen in Kakhetie zijn in relatief goede staat. Bij een verkeersongeval dient de politie de vaststellingen te doen. Er geldt nultolerantie wat alcoholgebruik betreft. In geval van een inbreuk kan de boete tot 250 euro bedragen. Kinderzitjes zijn verplicht tot de leeftijd van 7 jaar.

Het wordt afgeraden om ’s nachts te rijden, in het bijzonder buiten de agglomeraties. 

Taxi’s hebben geen meter. Om onaangename verrassingen te vermijden, is het aangewezen vooraf over de prijs te onderhandelen.

Info luchtvaart

Tbilisi en Batumi beschikken over een moderne en functionele luchthaven. Georgië heeft een nationale luchtvaartmaatschappij, Georgian Airways.

Info scheepvaart

Er werden in het verleden ongelukken gerapporteerd met ferry's op de Zwarte Zee. Voorzichtigheid is geboden: men kan zich best informeren over de reputatie van een rederij alvorens aan boord te gaan.

Info treinverkeer en busverkeer

Het spoornetwerk is vrij beperkt en traag, het werd aanzienlijk beschadigd tijdens de oorlog in 2008. Het wordt afgeraden 's nachts alleen in “economy” te reizen. De dagtrein van Tbilissi-Batumi is wel comfortabel en laat toe door Georgië te rijden in aanvaardbare veilige omstandigheden. Er bestaat eveneens een spoorweg die ’s nachts Tbilisi en Baku met elkaar verbindt en over relatief moderne treinen beschikt.

Hoewel het busnetwerk goed uitgebouwd is en goedkoop is, zijn de meeste voertuigen verouderd.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Georgië bevindt zich in een zone van seismische activiteit. Aardbevingen zijn niet uit te sluiten.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot het ereconsulaat van België in Tbilissi (zie praktische info: consulaire bijstand) of de Belgische ambassade in Baku bevoegd voor Georgië (+994 12 437 37 70 (gedurende de openingsuren) of +994 50 291 88 22 (noodnummer), embassy.baku@diplobel.fed.be )

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Veiligheid water en voedsel

Mineraal water voldoet aan alle normen. Toch wordt aangeraden geen leidingwater te drinken, maar enkel water uit flessen.

Inentingen en vaccins

Indien u in onzekere hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een vernieuwing van de vaccinatie tegen polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 à 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link  en van de Wereldgezondheidsorganisatie Externe link voor meer gedetailleerde informatie.

Malaria

In Georgië is er een beperkt malariarisico in verafgelegen gebieden van juni tot en met oktober, in enkele dorpen in het oosten van het land, grenzend aan Azerbeidzjan.

Hondsdolheid

Sommige zwerfhonden hebben hondsdolheid. Het is aangewezen voorzichtig te zijn en inenting te voorzien voor risicovolle situaties (wandelingen, professionele contacten met dieren).

In geval van sanitaire problemen beveelt de Franse ambassade volgende artsen aan:
Mevrouw Nathalie Tchoisseli, Franstalig kinderarts, 37, rue Losseliani, Tbilisi (tel: 337.556 of 899.116.017); Mevrouw Maria Gogberichvili, Franstalig arts: 18, rue de Tachkent, Tbilisi (tel: 382.562 of 893.313.205).

Ook sluit men best een verzekering "medische zorgen en repatriëring" af.

Afrikaanse varkenspest

Eind januari 2014 werd in Litouwen Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij 2 wilde everzwijnen. De Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virale infectie die gedomesticeerde varkens en wilde everzwijnen treft en die zich potentieel op grote schaal en snel kan verspreiden en daarbij nationale grenzen oversteekt. Er bestaat geen enkele behandeling en geen enkel vaccin tegen deze ziekte. Het virus is evenwel niet gevaarlijk voor de mens.

Reizigers worden eraan herinnerd dat het ten strengste verboden is om vlees- of vleesproducten van zowel varkens als everzwijnen mee te brengen uit Georgië. Jagers die op jachtvakantie gaan moeten zeer goed oppassen omdat ze het virus met zich kunnen meedragen naar België aangezien het virus zeer resistent is.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Gebruiken en gewoontes

Het orthodoxe geloof speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de meerderheid van de Georgiërs. De Patriarch Elie II van Georgië is een zeer gerespecteerd figuur in het hele land. De reiziger kan vrijelijk de kerken betreden, eveneens tijdens de misvieringen, op voorwaarde dat hij zich discreet opstelt. Vrouwen worden aangeraden een hoofddoek te dragen bij bezoeken aan de kerken.

Drugs

Handel in, gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en kan aanleiding geven tot hoge straffen. Drugshandel kan worden bestraft met gevangenisstraffen van 5 tot 25 jaar. Voorzichtigheid is geboden. Georgië vormt een belangrijk doorgangsland voor drugs (heroïne) vanuit Afghanistan en Centraal-Azië – meer bepaald via Tsjetsjenië – richting Turkije en vervolgens Europa. Derhalve is het aangeraden waakzaam te zijn. Drugsmisbruik neemt toe.

Opgelet: Pijnstillers zoals Dafalgan codeïne, die in België zonder problemen worden voorgeschreven, zijn verboden in Georgië, net als alle middelen die opiaten bevatten. In geval van overtreding kan de boete oplopen tot duizenden euro’s. 

Seksualiteit

De meerderheid van de Georgiërs hebben een open mentaliteit, ook qua seksualiteit. Tbilisi is een kosmopolitische stad. In de landelijke gebieden is men eerder conservatief. Homoseksualiteit is niet langer strafbaar, maar wordt nog steeds moeilijk aanvaard. In mei 2013 vonden nog gewelddadige betogingen plaats tegen homoseksuelen. Het is derhalve aangewezen voor reizigers om een zekere discretie aan de dag te leggen in hun gedragingen en uitingen van affectie.

Fotografie

In het algemeen stelt het nemen van foto's weinig problemen. Men dient echter te vermijden om militaire installaties en bepaalde regeringsgebouwen, zoals het Presidentieel Paleis in Tbilisi. Respect en discretie zijn vereist bij het nemen van foto’s  binnen in de kerken.

Souvenirs

De export van antieke geschriften, schilderijen of iconen, tapijten,… die kunnen worden geclassificeerd als nationaal patrimonium kan leiden tot ernstige problemen aan de grens, indien dit niet gebeurt in overeenstemming met de wetgeving ter zake. Het wordt aangeraden aan de verkoper een document te vragen uitgegeven door het Ministerie van Cultuur (37, Rustavelilaan – tel : 932.255 of 987.430).

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Belgen zijn sinds 1 september 2014 in staat zijn om slechts voor een maximum van 90 dagen zonder visum in Georgië te verblijven, in plaats van de vorige 360 dagen. Een langdurig visum voor een verblijf langer dan 90 dagen kan worden verkregen bij de diplomatieke missies van Georgië in het buitenland en bij het Ministerie van Buitenlandse zaken in Georgië voor Belgen die reeds in Georgië verblijven.

Rijbewijs

Een Belgisch rijbewijs volstaat om een wagen te besturen in Georgië.

Betaalmiddelen

Hoewel prijzen vaak worden aangeduid in dollars of euro’s worden, moet alles volgens de wet betaald worden in de lokale munteenheid (de Georgische lari). Kredietkaarten worden vaak gebruikt in Tbilisi maar minder in de regio’s. Bankautomaten kunnen worden gevonden in steden en grote dorpen.

Reisverzekering

Een volledige reisverzekering, met inbegrip van gezondheidszorgen en repatriatie, is aangewezen.

GSM - Communicatiefaciliteiten

Belgische GSM toestellen zijn bruikbaar in Georgië mits de nodige raming in het abonnement van de gebruiker voorzien is.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene en ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de Ereconsul in Georgië, Mr. Pierre Orloff, (+995 32 237 22 20, pierre_orloff@access.sanet.ge) of aan om het even welke Ambassade van een Lidstaat van de EU, bijvoorbeeld aan de Ambassades van Frankrijk, Nederland en Duitsland ofwel aan de
Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een diplomatieke of consulair post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.