Reisadvies Georgië

kaart Georgië
Datum: 19 januari 2016
Geldig op 9 februari 2016

Laatste update

Mits inachtneming van onderstaande specifieke veiligheidsmaatregelen, kan in Georgië gereisd worden.

Opgelet: de aandacht van de reizigers wordt gevestigd op de zeer strikte wetgeving in Georgië wat betreft de binnenkomst en het bezit van verdovende middelen in Georgie. De Georgische wetgeving is zeer streng in de bestraffing van de handel in en het bezit van verdovende middelen en bepaalde producten die worden gebruikt als vervangingsmedicatie en tegen ernstige pijn. Deze recente wetgeving heeft enkele toeristen voor problemen gesteld, in het bijzonder in geval van binnenkomst via kleine grensposten aan de Turkse grens. Reizigers die van plan zijn om geneesmiddelen naar Georgië mee te nemen worden verzocht de verdere informatie in de rubriek "gezondheid en veiligheid" van het reisadvies te consulteren. 

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Belangrijk: Sinds de oorlog met Rusland in augustus 2008 zijn er twee bezette gebieden in Georgië: de regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië. Het wordt stellig afgeraden zich naar deze regio’s te begeven omdat ze ontsnappen aan de controle van de centrale autoriteiten en er geen consulaire bijstand kan verleend worden (inclusief het gebied in de omgeving van de demarcatielijn tussen Georgië en deze twee gebieden,in het bijzonder de route M27, eveneens gekend onder M1, in de buurt van Gori, Kashouri, Stephantsminda, Gauduri en de vallei van Akhalgori).

Volgens de Georgische wet van 23 oktober 2008 betreffende de bezette gebieden, kan de toegang tot het grondgebied Abkhazië enkel verleend worden door het gemeentebestuur van Zugdidi. Voor de toegang tot het grondgebied Tskhinvali (Zuid-Ossetië) is het gemeentebestuur van Gori bevoegd.

Het is illegaal om Georgië binnen te komen vanuit Rusland via Abchazië of Zuid-Ossetië aangezien er geen officiële grenscontrole is. Georgië op die manier binnenkomen kan leiden tot  gevangenisstraffen tot 4 jaar. Het uitvoeren van economische activiteiten in de bezette gebieden is streng verboden.

Het is niet mogelijk om consulaire bijstand te verlenen in Abchazië en Zuid-Ossetië.

De andere te mijden regio is de Noord-Kaukasus. Georgië grenst aan de Russische republieken van de Noord-Kaukasus (Tsjetsjenië, Dagestan, Noord-Ossetië) en de vallei van Pankissi, boven Akhmeta. Geadviseerd wordt Georgië niet via Rusland binnen te komen of te verlaten en checkpoints van Russische troepen en militia in de grensstreek met de Noord-Kaukasus volledig te mijden.

Reizigers die belangstelling hebben voor recreatie in de bergen dienen zich te informeren bij gespecialiseerde gidsen. Dit geldt met name voor de streek rond Svanetië. Er is een risico voor onontplofte explosieven in gebieden waar gevochten werd tijdens de oorlog in augustus 2008.

In de rest van het land, evenals de hoofdstad Tbilisi, doen zich geen grote veiligheidsproblemen voor. In Tbilisi dient de reiziger aandachtig te zijn voor zijn persoonlijke bezittingen in de toeristische buurten (Vake, Saburtalo, de straat Akhvlediani evenals de omgeving van het Vrijheidsplein). Betogingen van oppositiepartijen kunnen zich in Tbilisi voordoen. Het wordt aangeraden plaatsen waar betogingen en samenscholingen plaatsvinden te vermijden.  Geweld en grote criminaliteit bestaan. Reizigers wordt gevraagd waakzaam te zijn bij nachtelijke uitstappen, vooral indien men zich alleen verplaatst. Hoewel de criminaliteit de laatste jaren sterk is gedaald, dient men waakzaam te blijven. Het risico op terroristische aanvallen is beperkt, maar kan niet worden uitgesloten.

Vervoer

Vervoer

Info wegen

Er wordt rechts gereden. De snelheid is beperkt tot 60 km/uur in de agglomeraties en tot 80km/uur indien er niet expliciet een snelheidsbeperking wordt opgelegd. Chauffeurs hebben nogal een roekeloze rijstijl, voetgangers dienen waakzaam te zijn. Er wordt gewerkt aan de verbetering van het wegennet, met name de belangrijkste verkeersassen. De transversale wegenas en de voornaamste verkeersassen in Kakhetie zijn in relatief goede staat. Bij een verkeersongeval dient de politie de vaststellingen te doen. Er geldt nultolerantie wat alcoholgebruik betreft. In geval van een inbreuk kan de boete tot 250 euro bedragen. Kinderzitjes zijn verplicht tot de leeftijd van 7 jaar.

Het wordt afgeraden om ’s nachts te rijden, in het bijzonder buiten de agglomeraties. 

Taxi’s hebben geen meter. Om onaangename verrassingen te vermijden, is het aangewezen vooraf over de prijs te onderhandelen.

Info luchtvaart

Tbilisi en Batumi beschikken over een moderne en functionele luchthaven. Georgië heeft een nationale luchtvaartmaatschappij, Georgian Airways.

Info scheepvaart

Er werden in het verleden ongelukken gerapporteerd met ferry's op de Zwarte Zee. Voorzichtigheid is geboden: men kan zich best informeren over de reputatie van een rederij alvorens aan boord te gaan.

Info treinverkeer en busverkeer

Het spoornetwerk is vrij beperkt en traag, het werd aanzienlijk beschadigd tijdens de oorlog in 2008. Het wordt afgeraden 's nachts alleen in “economy” te reizen. De dagtrein van Tbilissi-Batumi is wel comfortabel en laat toe door Georgië te rijden in aanvaardbare veilige omstandigheden. Er bestaat eveneens een spoorweg die ’s nachts Tbilisi en Baku met elkaar verbindt en over relatief moderne treinen beschikt.

Hoewel het busnetwerk goed uitgebouwd is en goedkoop is, zijn de meeste voertuigen verouderd.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Georgië ligt in een gebied waar aardbevingen kunnen voorkomen. Bij zware regenval of smeltende sneeuw kunnen zich ook landverschuivingen voordoen.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot het ereconsulaat van België in Tbilissi (zie praktische info: consulaire bijstand) of de Belgische ambassade in Baku bevoegd voor Georgië (+994 12 437 37 70 (gedurende de openingsuren) of +994 50 291 88 22 (noodnummer), embassy.baku@diplobel.fed.be ).

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Geneesmiddelen

De wet op verdovende middelen, psychotrope stoffen en precursoren in Georgië voorziet in een lijst van gereguleerde stoffen. Bepaalde van deze stoffen bevinden zich in geneesmiddelen die kunnen worden verkregen in België maar niet gemachtigd zijn voor invoer door particulieren in Georgië. Dit geldt in het bijzonder voor geneesmiddelen die opiaten bevatten - waaronder codeïne - en geneesmiddelen die benzodiazepine bevatten. Het gaat hierbij onder meer om populaire geneesmiddelen zoals (Dafalgan) codeïne en Tramadol. De invoer van dit soort drugs voor eigen gebruik wordt enkel getolereerd onder zeer strikte voorwaarden waarbij een volledig dossier aan de douane moet worden overgemaakt.

Documenten die nodig zijn voor de toegang tot Georgië met geneesmiddelen die deze stoffen bevatten voor een maximaal gebruik van 31 dagen:
1. Een kopie van het voorschrift overeenkomstig de Belgisch wet in het Engels vertaald. Naam, geslacht, leeftijd, medisch rapport, de commerciële en generieke naam van het verdovende/ psychotrope geneesmiddel, de doseringsvorm, het aantal pillen of flesjes, de dosering en behandelingsduur moeten worden vermeld in de volgorde.
2. Certificaat van de arts, bekomen overeenkomstig de Belgische wetgeving en in het Engels vertaald. In sommige gevallen werd ook een vertaling in het Russisch of Turks gevraagd.
3. Een document uit het land van herkomst dat authenticiteit verleend het voorschrift en het certificaat. De naam van de instelling alsook het juridisch adres, de naam van uw contactpersoon met telefoonnummer en het land van bestemming moet worden vermeld.

Het wordt aangeraden om alle geneesmiddelen spontaan - ook de geneesmiddelen die geen gereguleerde stoffen bevatten – spontaan aan te geven aan de douane met het voorschrift.

Gezien de complexiteit van deze wetgeving, wordt aangeraden om in geval van twijfel contact op te nemen met de Georgische ambassade in België voor vertrek: 

Ambassade van Georgië in Belgie:
Telefoon : (+32) 2 761 11 90
Fax : (+32) 2 761 11 99
Email : geomission.eu@mfa.gov.ge
website: www.belgium.mfa.gov.geExterne link

Veiligheid water en voedsel

Mineraal water voldoet aan alle normen. Toch wordt aangeraden geen leidingwater te drinken, maar enkel water uit flessen.

Inentingen en vaccins

Indien u in onzekere hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een vernieuwing van de vaccinatie tegen polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 à 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link  en van de Wereldgezondheidsorganisatie Externe link voor meer gedetailleerde informatie.

Malaria

In Georgië is er een beperkt malariarisico in verafgelegen gebieden van juni tot en met oktober, in enkele dorpen in het oosten van het land, grenzend aan Azerbeidzjan.

Hondsdolheid

Sommige zwerfhonden hebben hondsdolheid. Het is aangewezen voorzichtig te zijn en inenting te voorzien voor risicovolle situaties (wandelingen, professionele contacten met dieren).

In geval van sanitaire problemen beveelt de Franse ambassade volgende artsen aan:
Mevrouw Nathalie Tchoisseli, Franstalig kinderarts, 37, rue Losseliani, Tbilisi (tel: 337.556 of 899.116.017); Mevrouw Maria Gogberichvili, Franstalig arts: 18, rue de Tachkent, Tbilisi (tel: 382.562 of 893.313.205).

Ook sluit men best een verzekering "medische zorgen en repatriëring" af.

Afrikaanse varkenspest

Eind januari 2014 werd in Litouwen Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij 2 wilde everzwijnen. De Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virale infectie die gedomesticeerde varkens en wilde everzwijnen treft en die zich potentieel op grote schaal en snel kan verspreiden en daarbij nationale grenzen oversteekt. Er bestaat geen enkele behandeling en geen enkel vaccin tegen deze ziekte. Het virus is evenwel niet gevaarlijk voor de mens.

Reizigers worden eraan herinnerd dat het ten strengste verboden is om vlees- of vleesproducten van zowel varkens als everzwijnen mee te brengen uit Georgië. Jagers die op jachtvakantie gaan moeten zeer goed oppassen omdat ze het virus met zich kunnen meedragen naar België aangezien het virus zeer resistent is.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Gebruiken en gewoontes

Het orthodoxe geloof speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de meerderheid van de Georgiërs. De Patriarch Elie II van Georgië is een zeer gerespecteerd figuur in het hele land. De reiziger kan vrijelijk de kerken betreden, eveneens tijdens de misvieringen, op voorwaarde dat hij zich discreet opstelt. Vrouwen worden aangeraden een hoofddoek te dragen bij bezoeken aan de kerken.

Drugs

Handel in, gebruik en/of bezit van verdovende middelen (soft- en hard drugs) is geheel verboden en kan aanleiding geven tot hoge straffen. Drugshandel kan worden bestraft met gevangenisstraffen van 5 tot 25 jaar. Voorzichtigheid is geboden. Georgië vormt een belangrijk doorgangsland voor drugs (heroïne) vanuit Afghanistan en Centraal-Azië – meer bepaald via Tsjetsjenië – richting Turkije en vervolgens Europa. Derhalve is het aangeraden waakzaam te zijn. Drugsmisbruik neemt toe.  

Seksualiteit

De meerderheid van de Georgiërs hebben een open mentaliteit, ook qua seksualiteit. Tbilisi is een kosmopolitische stad. In de landelijke gebieden is men eerder conservatief. Homoseksualiteit is niet langer strafbaar, maar wordt nog steeds moeilijk aanvaard. In mei 2013 vonden nog gewelddadige betogingen plaats tegen homoseksuelen. Het is derhalve aangewezen voor reizigers om een zekere discretie aan de dag te leggen in hun gedragingen en uitingen van affectie.

Fotografie

In het algemeen stelt het nemen van foto's weinig problemen. Men dient echter te vermijden om militaire installaties en bepaalde regeringsgebouwen, zoals het Presidentieel Paleis in Tbilisi. Respect en discretie zijn vereist bij het nemen van foto’s  binnen in de kerken.

Souvenirs

De export van antieke geschriften, schilderijen of iconen, tapijten,… die kunnen worden geclassificeerd als nationaal patrimonium kan leiden tot ernstige problemen aan de grens, indien dit niet gebeurt in overeenstemming met de wetgeving ter zake. Het wordt aangeraden aan de verkoper een document te vragen uitgegeven door het Ministerie van Cultuur (37, Rustavelilaan – tel : 932.255 of 987.430).

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Belgen zijn vrijgesteld van een visum voor een verblijf in Georgië tot maximum 1 jaar. Voor verblijven langer dan een jaar moet men een visum van lange termijn bekomen alsook een verblijfsvergunning.  Het langetermijnvismum kan vooraf worden verkregen bij de Georgische consulaten in het buitenland of tijdens verblijf in Georgië bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Tbilisi. De verblijfsvergunning kan vervolgens worden aangevraagd bij de publieke diensten van het Ministerie van Justitie.

Rijbewijs

Een Belgisch rijbewijs volstaat om een wagen te besturen in Georgië.

Betaalmiddelen

Hoewel prijzen vaak worden aangeduid in dollars of euro’s worden, moet alles volgens de wet betaald worden in de lokale munteenheid (de Georgische lari). Kredietkaarten worden vaak gebruikt in Tbilisi maar minder in de regio’s. Bankautomaten kunnen worden gevonden in steden en grote dorpen.

Reisverzekering

Een volledige reisverzekering, met inbegrip van gezondheidszorgen en repatriatie, is aangewezen.

GSM - Communicatiefaciliteiten

Belgische GSM toestellen zijn bruikbaar in Georgië mits de nodige raming in het abonnement van de gebruiker voorzien is.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene en ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de Ereconsul in Georgië, Mr. Pierre Orloff, (+995 32 237 22 20, pierre_orloff@access.sanet.ge) of aan om het even welke Ambassade van een Lidstaat van de EU, bijvoorbeeld aan de Ambassades van Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een diplomatieke of consulair post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen. 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.