Reisadvies Jordanië

kaart Jordanië
Datum: 23 december 2015
Geldig op 8 februari 2016

Laatste update

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS/Daesh, is verhoogde waakzaamheid geboden.

Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/Externe link).
Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.

Reizen in de omgeving van de Syrisch-Jordaanse en Iraaks-Jordaanse grensstreken is afgeraden, met uitzondering van de toeristische site Umm Qais in het noorden.

 

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Jaarlijks gaan heel wat Belgen op reis naar Jordanië. Doorgaans levert reizen in dit land geen problemen op.

Er is in het algemeen heel weinig criminaliteit en amper ten aanzien van buitenlanders. De veiligheidsdiensten zijn overal in het land aanwezig. Er bestaat bovendien ook een bijzondere politie-eenheid voor de toeristische trekpleisters. Reizigers dienen de richtlijnen van de lokale veiligheidsdiensten strikt op te volgen.

Er zijn soms betogingen in het land. Hoewel deze betogingen meestal vreedzaam verlopen, is occasioneel geweld niet uit te sluiten. Het is aangeraden wordt weg te blijven van grote samenscholingen en/of deel te nemen aan manifestaties, en dit vooral na het vrijdaggebed. 

Grensovergangen naar buurlanden zijn soms onverwacht gesloten. Door de woelige situatie in Syrië en Irak zijn de grensovergangen afgeraden. Ook bezoeken aan de Syrische en Iraakse grenzen zelf worden afgeraden.

Verhoogde waakzaamheid is geboden in de omgeving van de stad Ma'an wegens de historiek van burgerlijke onrust in de stad. Verhoogde waakzaamheid is geboden in de omgeving van de steden Ramtha en Mafraq, waar de aanwezigheid van grote groepen vluchtelingen en de nabijheid van het conflict de spanning kunnen doen oplopen. Vluchtelingenkampen dienen slechts om professionele redenen te worden bezocht.

Alle reizen naar Irak en naar Syrië worden afgeraden.
De Belgen die zich nog in Syrië bevinden worden met aandrang verzocht het land te verlaten.

 

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

De wegen en snelwegen zijn in goede staat maar niet verlicht; meestal wordt er veel te snel gereden. ‘s Nachts rijden dient vermeden te worden. Er wordt best rekening gehouden met radarcontroles op de hoofdwegen die er op toezien dat de snelheidsbeperkingen gerespecteerd worden. Het stadsverkeer verloopt vlot, maar soms wat chaotisch. Men rijdt rechts. Bij een ongeval waarin uw wagen betrokken is, mag deze niet verplaatst worden tot de politie (nationaal telefoonnummer: 191) een proces-verbaal heeft opgemaakt, en dit op straffe van verval van uw verzekeringspolis.

Voor personen die zich in de woestijn willen wagen, gelieve een aangepaste wagen (4x4) te nemen, uitgerust met schoppen & bijkomende benzine- en watertanks en te reizen onder begeleiding van een gids.

Veiligheid /info luchtvaart

Er is een betrouwbare luchtverbinding tussen Amman en Aqaba welke wordt verzorgd door de lokale luchtvaartmaatschappij Royal Jordanian.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Voor interstedelijk transport is het aangewezen beroep te doen op de gekende busmaatschappijen. Het openbaar vervoer binnen de steden is echter niet te bevelen. Er is ook een groot aanbod van taximaatschappijen en verhuurfirma’s die lokaal transport kunnen verzekeren en wagens al dan niet met chauffeur, kunnen leveren. Voor tijdelijke bezoekers kan het reisbureau of het hotel de reiziger een betrouwbare chauffeur aanraden.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

In de woestijn en in de Jordaanvallei is het in de zomer heel heet. In de winter is er risico op sneeuwval op de hoogvlakte en bergen en hevige regenval die kan leiden tot plotse overstromingen, "flash floods", in de valleien.

Frequente natuurrampen

Risico op grondverzakkingen langsheen de Dode Zee. Aardbevingen zijn niet uitgesloten.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Het nationaal noodnummer is 199. Een doktersbezoek kost ongeveer 20 dinar (ongeveer 22 euro). De medische infrastructuur is heel goed in de hoofdstad, maar beperkt in de rest van het land. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Veiligheid water en voedsel

Het stadsdistributiewater is drinkbaar, maar wordt slechts één keer per week verdeeld en dus bewaard in reservoirs. Daarom is het aangeraden mineraalwater uit flessen te drinken. Men vindt ze overal aan erg gunstige prijzen. Geen bijzondere voedingsrisico's.

Inentingen en vaccins

Vaccinatie tegen hepatitis A is aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link en van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link voor meer gedetailleerde informatie.


MERS coronavirus

Sinds 2012 worden sporadisch gevallen van besmetting met het ‘Middle East Respiratory Syndrome’  coronavirus (MERS CoV) gemeld aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Een beperkt aantal gevallen kende een dodelijke afloop. Het besmettingsgevaar van MERS CoV is niet van die aard om reizen naar Jordanië af te raden. Reizigers wordt wel aangeraden volgende basisvoorschriften na te leven:
- regelmatig handen wassen met zeep
- vermijd onvoldoende gekookt vlees, of voedsel dat werd bereid in onhygiënische omstandigheden. Was groenten en fruit grondig voor ze op te eten
- onderhoud een goede persoonlijke hygiëne
- vermijd onnodig contact met boerderij-, huis- of wilde dieren
Reizigers wordt tevens aangeraden de website van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link te raadplegen. Indien u bij terugkeer uit Jordanië symptomen vertoont zoals koorts of kortademigheid, wordt u aangeraden onmiddellijk een dokter te raadplegen.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland. U dient ook rekening te houden met de gewoonten tijdens de vasten (Ramadan): er wordt bij daglicht niet in het openbaar gerookt, gedronken of gegeten.

Drugs

Verkoop en gebruik van drugs is verboden en wordt zwaar bestraft in geval van veroordeling.

Seksualiteit

Prostitutie is verboden en wordt bestraft. Homoseksuele partners wordt ten zeerste aangeraden zich erg discreet op te stellen. Buitenechtelijke relaties worden zwaar bestraft en men riskeert wraakacties van familieleden (eremoord).

Fotografie

Geen militaire personen of installaties (kazernes, check-points...) fotograferen. Indien men personen wenst te fotograferen, moet men eerst om hun toelating vragen. Voor heel speciale fotoapparatuur en telescoopkijkers wordt best op voorhand een toelating aangevraagd bij de Ambassade van Jordanië te Brussel op risico van inbeslagname van het materiaal aan de grensovergang.

Zeden en gewoonten

Aangepaste kledij. Het wordt afgeraden rond te wandelen in badpak of in short. Kledij die armen en benen bedekt wordt aanbevolen.

Aangifte van Valuta

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld dient eennieder die meer dan 15.000 JD in cash of andere kostbaarheden binnenbrengt in Jordanië hiervan bij aankomst aangifte te doen .

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten Externe link worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Personen die wensen rond te reizen in de regio dienen met het volgende rekening te houden:

• Toegang tot Libanon is niet toegestaan wanneer in het paspoort een Israëlische stempel staat.
• Een visum voor Jordanië kan ofwel bekomen worden bij aankomst aan alle grensovergangen (40 Jordanian Dinar (JD), hetzij ongeveer 51 euro), ofwel voor vertrek bij de ambassade van Jordanië te Brussel. Gelieve wel te noteren dat men geen visum kan verkrijgen aan de Allenby/King Hussein bridge (passage tussen Jordanië en de Westoever). Iedere keer dat men Jordanië verlaat, dient men ook een "departure tax” te betalen. Voor diegenen die vertrekken per vliegtuig is de “departure tax” 15JD, normaal gezien inbegrepen in de prijs van het vliegtuigticket. Het is echter raadzaam dit bij de eigen reisorganisator na te vragen om problemen op de luchthaven bij vertrek te vermijden. Indien men Jordanië over land wenst te verlaten, dient een departure tax van 8JD per persoon betaald te worden.

Let op : in Aqaba bestaat er een mogelijkheid om voor passagiers van chartervluchten via een groepsvisum met een Belgische identiteitskaart Jordanië binnen te komen. Deze mogelijkheid bestaat enkel voor reizigers die in groep reizen en een groepsvisum hebben via hun reisorganisator. In geval van terugkeer naar België wegens een onvoorziene omstandigheid bestaat er een mogelijkheid dat, bij gebreke aan een binnenkomststempel en afwezigheid van een paspoort, het verlaten van Jordanië via Amman eventueel geweigerd kan worden door de lokale immigratieoverheden. Het is daarom aan te raden om altijd met een paspoort naar Jordanië te reizen.

Rijbewijs

Het Belgisch en internationaal rijbewijs worden aanvaard door de autoverhuur-maatschappijen.

Betaalmiddelen

De lokale munteenheid is de Jordaanse Dinar (JD). Gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. U kan Euro's wisselen in banken en wisselkantoren of lokale biljetten kunnen met uw bankkaart worden bekomen uit geldautomaten in de meeste grote steden. U kan betalen in lokale munt of met een kredietkaart in de grote hotels, grootwarenhuizen in de steden en verschillende winkels. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344). De Maestro-functie van een Belgische betaalkaart werkt niet in Jordanië, maar kan bij uw bank tijdelijk geactiveerd worden.

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, hospitalisatie, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Goede dekking over heel het land (behalve bepaalde delen van de woestijn). Er zijn roaming-contracten met de meeste Belgische gsm-operatoren.

Huisdieren

Het is niet aanbevolen huisdieren mee te brengen naar Jordanië.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Links

Raadpleeg voor nuttige informatie betreffende reizen in het buitenland zeker ook de algemene adviezen op onze websiteExterne link. Voor toeristische informatie over Jordanië kan u steeds terecht op Visit JordanExterne link