Reisadvies Nepal

kaart Nepal
Datum: 13 oktober 2015
Geldig op 26 november 2015

Laatste update


Omwille van de politieke situatie doen zich voornamelijk in het zuiden van het land sinds augustus 2015 betogingen voor die tot gewelddadige confrontaties met dodelijke afloop hebben geleid. Men dient dergelijke manifestaties absoluut te vermijden en advies in te winnen bij lokale veiligheidsinstanties en bij de reisorganisator. De politieke spanningen hebben tot vertragingen aan de grensovergang geleid, waardoor er een tekort aan o.a. brandstof en gas is. Dit kan het reizen bemoeilijken.

Voorts worden alle niet-essentiële reizen naar de volgende districten in Nepal afgeraden: Gorkha (Manaslu), Rasuwa (Langtang), Sindhupalchok en Dolakha. In de overige districten van Nepal kan gereisd worden, mits de nodige waakzaamheid wordt uitgeoefend.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij sterk aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.

 

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Nepal bevindt zich in een politieke en institutionele overgangsperiode die aanleiding kan geven tot betogingen en algemene stakingen. Gewelddadige acties kunnen daarbij voorvallen. Het is dus sterk aangeraden iedere vorm van samenscholingen te mijden. Tijdens algemene stakingen (zgn. `Bandhs') en protestacties zijn winkels en scholen gesloten en ligt het openbaar verkeer stil. Vrijblijvende informatie aangaande deze bandhs is terug te vinden op www.nepalbandh.comExterne link .

Vooraleer te reizen wordt sterk aangeraden om advies in te winnen omtrent de veiligheidssituatie bij lokale instanties, inclusief reisorganisatoren. Dit geldt in het bijzonder voor reizigers die trekkings, reizen doorheen het Teraigebied of het uiterste oosten van Nepal plannen.

Terreurdreiging

De terreurdreiging in het algemeen is na het beëindigen van tien jaar interne gewapende conflicten afgenomen. Kleine aanslagen en andere vormen van terreur blijven vooral in afgelegen gebieden wel mogelijk. Al blijft waakzaamheid geboden.

Het risico gerelateerd aan de aanwezigheid van landmijnen op of langs bruggen en wegen, vooral in een aantal afgelegen gebieden van het land, is een andere erfenis uit het recente verleden.

Hoewel de buitenlandse toeristen geen onmiddellijk doelwit vormen van eventueel geweld en aanslagen, lopen zij wel het risico om zich op het verkeerde ogenblik op de verkeerde plaats te bevinden. De gevallen waarbij buitenlanders gewond werden zijn zeldzaam, maar niet onbestaande.

Criminaliteit

Ernstige criminaliteit is beperkt in Nepal. 
 
Kleine straatcriminaliteit (gauwdiefstal, racketing of het bekogelen van de wagen door straatbendes) kan -zij het niet frequent- in de grootstad en toeristische plaatsen voorkomen. Voorzichtig en in de mate van het mogelijke kalm reageren is de boodschap.

Tijdens festivals en het festivalseizoen is verhoogde waakzaamheid geboden wegens verhoogd gevaar voor kleine criminaliteit, waaronder diefstal, inbraken en straatgeweld.

In Kathmandu dienen vrouwen verhoogde waakzaamheid uit te oefenen, in het algemeen is het zich ’s nachts alleen op straat begeven af te raden. In Thamel, Sanepa en Kupondol (Kathmandu) hebben in het verleden verkrachtingen van buitenlandse vrouwelijke toeristen  plaatsgevonden.


 

Vervoer

Vervoer

In het algemeen moet men er zich bewust van zijn dat zich verplaatsen langs de weg in het binnenland van Nepal gevaarlijk kan zijn, omwille van de slechte toestand van het wegennetwerk, slechte weersomstandigheden en de gevolgen ervan (aardverschuivingen en dergelijke), maar ook omwille van de politieke instabiliteit en de slechte veiligheidssituatie.
Demonstraties en stakingen kunnen, wanneer ze zich voordoen, uw verplaatsingen ernstig bemoeilijken.

Veiligheid /info wegen

Veruit de meeste wegen in Nepal zijn onverhard en moeilijk bereikbaar. De zogenaamde `highways' zijn in principe geasfalteerde wegen met twee rijstroken. Omwille van het drukke vrachtverkeer verloopt het verkeer moeizaam en vaak chaotisch. Aardverschuivingen en zware regenval in de moessonperiode (in de zomer) blokkeren vaak de wegen.
Er wordt links gereden (cf. het Engelse model). De verkeersveiligheid laat veel te wensen over. Chauffeurs rijden vaak zonder rijbewijs of verzekering en voetgangers zijn hoe dan ook de zwakke weggebruiker.

In Kathmandu is het verkeer traag en chaotisch. De reiziger moet hier rekening mee houden en voldoende tijd voorzien om zijn bestemming te bereiken (bijvoorbeeld als hij/zij zich naar de luchthaven moet begeven).

Het is absoluut afgeraden om 's nachts te reizen.

In de grote steden worden op de grote wegen vaak veiligheidscontroles uitgevoerd, zowel overdag als 's nachts (checkpoints). Men moet gehoor geven aan de instructies van de autoriteiten en steeds in het bezit zijn van de identiteitsdocumenten en de voertuig-documenten.

Wat de activiteiten in de bergen betreft

Alle niet-essentiële reizen naar de volgende districten in Nepal worden afgeraden: Gorkha (Manaslu), Rasuwa (Langtang), Sindhupalchok en Dolakha. In de overige districten van Nepal kan gereisd worden, mits de nodige waakzaamheid wordt uitgeoefend.

Wandelaars of liefhebbers van trekking moeten beroep doen op ervaren gidsen of betrouwbare lokale reisbureaus. Het wordt zeer sterk aanbevolen in groepsverband een trekking te doen. Omwille van veiligheidsredenen zijn individuele bergtochten of wild kamperen uit den boze. Het is reeds voorgevallen dat wandelaars en trekkers slachtoffer zijn van afpersing door gewapende groepen tijdens een trektocht. Voorzichtigheid en kalm reageren is de boodschap en bied in geen geval weerstand.

De Trekking Agency Association of Nepal (TAAN) en de Nepal Tourism Board (NTB) hebben samen het zgn. Trekkers' Information Management System (TIMS) uitgewerkt. Wandelaars en trekkers, ook zij die niet met een georganiseerde groep op wandel- of trektocht gaan, dienen over een TIMS kaart te beschikken die o.m. wordt uitgereikt door de TAAN, door de NTB of door erkende agentschappen.

In geval van nood helpt het TIMS de autoriteiten om trekkers juist te lokaliseren, maar uiteraard vermijdt men best zichzelf nodeloos in gevaar te brengen.

Voor een reeks gebieden heeft u 'permits' nodig, die u vooraf moet bekomen. De controles zijn frequent en de boetes kunnen hoog oplopen.

Veiligheid /info luchtvaart

Het luchtvaartverkeer is nog relatief onontwikkeld in Nepal. Er is slechts één internationale luchthaven (Tribhuvan, bij Kathmandu) die in staat is om langeafstandsvliegtuigen van internationale luchtvaartmaatschappijen te ontvangen. De belangrijkste steden van het land beschikken over een elementair uitgeruste luchthaven die geen landingen of vertrek 's nachts of bij slecht weer toelaten. Het is dus ten zeerste aan te bevelen om zich over de weersomstandigheden in te lichten vooraleer een verplaatsing te voorzien. Het is niet uitzonderlijk dat reizigers gedurende verschillende dagen geblokkeerd zijn zonder mogelijkheid voor een retourvlucht naar Kathmandu omwille van zware regen of dichte mist.
Verschillende Nepalese maatschappijen bieden regelmatige binnenlandse vluchten en charters aan door het hele land. Zij werken met kleine tweemotorige vliegtuigen aangedreven door propellers (turboprop) en met een beperkte passagierscapaciteit. Sinds 2010 hebben zich een aantal ongevallen met deze kleine vliegtuigen voorgedaan, waarvan 7 met dodelijke afloop voor internationale reizigers. Voor een aantal bergachtige gebieden doet men enkel beroep op helikopters. De Europese Unie publiceert een lijst van luchtvaartmaatschappijen die het voorwerp uitmaken van een exploitatieverbod in de EU. Om deze lijst te consulteren, klik hier. Sinds november 2013 staan alle Nepalese maatschappijen op deze lijst, dit wegens tekortkomingen van de Nepalese Civil Aviation Authority.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Als gevolg van de bergachtige topografie van het land is het spoorwegnet erg beperkt. De busdiensten zijn relatief goed georganiseerd maar er zijn geregeld ongevallen (vaak met tragische consequenties). Het is af te raden om bussen te nemen die een verplaatsing 's nachts impliceren. Buiten de hoofdstad verdient een 4X4 voertuig de voorkeur boven de bus of de autocar. Deze laatste zijn onaangepast aan het moeilijk berijdbare wegennet en geraken daarom vaak betrokken bij ongevallen.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Natuurrampen

Het land bevindt zich in een seismisch gebied. Aardbevingen van middelgrote kracht komen er regelmatig voor. Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.8 op de schaal van Richter, met epicentrum 80 km ten oosten van Pokhara in centraal Nepal. De aardbeving maakte meer dan 8.500 dodelijke slachtoffers. Naschokken, waarvan sommige een kracht van 6.6 op de schaal van Richter bereiken, vinden sindsdien plaats en kunnen zich nog voordoen. De aardbeving en de naschokken hebben landverschuivingen en lawines veroorzaakt. In de districten Humla, Mugu, Dolpa, Mustang, Manang, Lamjung, Gorkha, Dhading, Rasuwa, Nuwakot, Sindhupalchok, Kavrepalanchok, Dolakha, Ramechhap, Okhaldhunga, Solukhumbu, Sankhuwasabha en Taplejung valt bijkomende schade door nieuwe naschokken en het risico op landverschuivingen, overstromingen en schade niet uit te sluiten.


Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde Ambassade of Consulaat van België.

 

 

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Het is aan te bevelen om een goede reisverzekering (medische zorgen en repatriëring) af te sluiten alvorens de reis aan te vangen, vooral als men risicovolle activiteiten plant (alpinisme e.d.).
De ziekenhuizen met hygiënische en sanitaire standaarden die aansluiten bij die in Europa zijn zeldzaam (te vinden in Kathmandu en Pokhara) en duur. In de rest van het land zijn de hygiënische en sanitaire omstandigheden slecht. Het aantal beschikbare dokters is eveneens erg beperkt. Een evacuatie per helikopter naar Kathmandu is vaak de enige mogelijkheid bij een zwaar ongeval in een afgelegen gebied. De slechte weersomstandigheden beletten vaak dat hulp snel ter plaatse komt.

Inentingen en vaccins

Voor alle reizigers die in Azië gaan, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus, difterie, kinkhoest en mazelen. Indien men in minder goede omstandigheden reist, frequent of langdurig (bvb. 2 -3 weken) is ook vaccinatie tegen buiktyfus aangeraden. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link en van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

Malaria kan in de provincies Terai, vooral op de grens met India, Royal Chitwan Park. Het is ten stelligste aan te raden in deze streken onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue

In Nepal kan Dengue-koorts voorkomen, men raakt besmet door muggen en het is dus ten zeerste aan te raden anti-mug maatregelen toe te passen.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratatie primordiaal. Ter preventie van dehydratatie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Cholera

In de districten van Jajakot, Rukum, Salivan en Dailekh zijn er gevallen van cholera gedetecteerd. Ook in andere gebieden die momenteel niet getroffen zijn door cholera moet de aandacht erop gevestigd worden dat wegens het vochtige en warme klimaat - water en alle rauwe voedingswaren voldoende gedesinfecteerd moeten zijn alvorens zij geconsumeerd kunnen worden.

Hooggebergte

Nepal is een erg bergachtig land. De bezoeker wint voor het vertrek best informatie in over de risico's verbonden aan het reizen op grote hoogte. Reizigers die door de Nepal willen trekken, dienen er zich van te vergewissen dat hun fysieke toestand hen in staat stelt actief te zijn op dergelijke hoogtes. Hooggebergte houdt steeds een risico in, ook voor mensen die in goede gezondheid verkeren. Neem contact op met het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link voor vertrek.

Vogelgriep

In 2010 werden in het Zuidoosten van het land enkele gevallen van vogelgriep bij pluimvee vastgesteld, zonder menselijke slachtoffers. Ook in augustus en oktober 2013 werd vogelgriep vastgesteld in de Kathmandu vallei (Bagmati, Narayani en Bheri). Uitvoerige informatie vindt u terug in de rubriek "Alles weten over influenzaExterne link" op de websites van de FOD VolksgezondheidExterne link, van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen, FAVVExterne link, of de Wereldorganisatie van Diergezondheid, O.I.EExterne link.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

In het verleden verdiende Kathmandu misschien enigszins zijn reputatie als trekpleister voor gebruikers van allerlei soft drugs, maar dit is niet langer het geval: de lokale autoriteiten zijn nu veel strenger geworden. Het bezit van drugs, zelfs in kleine hoeveelheden, kan met gevangenis bestraft worden. Men moet zich ook hoeden voor "gidsen", erg talrijk in de toeristische wijk van Thamel, die westerse toeristen aanbieden om diverse "exotische" drugs te proberen. Het risico is groot dat men de volgende morgen vaststelt van alle bezittingen beroofd te zijn.

Fotografie

Het nemen van foto's of beelden wordt in het algemeen goed aanvaard door de lokale bevolking, maar voorzichtigheid is geboden en men vraagt best op voorhand de toelating van de persoon of personen in kwestie. Het is verboden foto's te nemen in een aantal belangrijke hindoetempels, dit om de pelgrims niet te verstoren. Een zekere terughoudendheid is ook geboden voor wat de rituele crematieceremonieën betreft (zelfs al is het nemen van foto's op een respectabele afstand niet verboden). Het is verboden om foto's te nemen van militaire installaties of van de politie.

Zeden en gewoonten

Reizigers wordt aangeraden om de plaatselijke tradities en gebruiken in acht te nemen. Aan vrouwen wordt aanbevolen op publieke plaatsen geen kledingstukken te dragen die de benen en schouders onbedekt laten.

Praktische info

Praktische info

Combinatie met verblijf in India

De Indiase autoriteiten hebben recentelijk de voorwaarden voor het toekennen van toeristenvisa gewijzigd. Indien u beslist uw reis naar Nepal te combineren met een verblijf in India, raden wij u aan bij het indienen van uw visumaanvraag de Indische Ambassade of het Consulaat in Antwerpen op de hoogte te brengen van uw vakantieplannen in de buurlanden. Na het voorleggen van bewijsstukken (vliegtuigtickets, bevestiging van georganiseerde tours, hotelreservaties, enz), zou een visum geldig voor drie binnenkomsten, binnen de voorziene duur van het visum, afgeleverd moeten worden. Voor verdere inlichtingen raden wij u aan om de informatie te lezen op de volgende link: http://www.indembassy.be/pages.php?id=18Externe link en http://in.vfsglobal.be/aboutyourvisas.htmlExterne link.

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumentenExterne link worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Belgen die resideren in Nepal wordt aangeraden om zich te registreren bij de Belgische ambassade in New Delhi of op het ereconsulaat van België in Kathmandu. Landgenoten die naar Nepal wensen te reizen worden eveneens uitgenodigd om hun reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.Externe link


Rijbewijs

België en Nepal hebben een akkoord inzake wederzijdse erkenning van het rijbewijs. Desondanks is het niet aan te raden om zelf te rijden, vooral als een verplaatsing buiten Kathmandu gepland wordt.

Betaalmiddelen

In de steden van Kathmandu en Pokhara vindt men relatief gemakkelijk geldautomaten die toelaten om lokaal geld af te halen met de Belgische bank- of kredietkaart (Maestro netwerk). Kredietkaarten worden eveneens gemakkelijk aanvaard in internationale hotels en in de grotere restaurants en winkels in deze steden. Het is echter toch aan te bevelen om op voorhand na te gaan of een specifieke kredietkaart wel aanvaard zal worden. Wat de rest van het land betreft, is het aangewezen om contant geld te gebruiken of travellers cheques (in Euro of in USD), die in de meeste grote banken en de betere hotels aanvaard worden.
De reizigers kunt ook de Indische cash roepies in Nepal gebruiken, maar alleen de kleine coupures (tot en met briefjes van 100 roepies). Het gebruik van grotere Indische bankbiljetten is wettelijk verboden.

Telecommunicatie

Telefonische communicatie blijft moeilijk in afgelegen regio's en ook in de hoofdstad Kathmandu kan het soms voorvallen dat de telefoonlijn niet werkt. Hiermee dient vooral rekening gehouden te worden wanneer bij lange trektochten naar afgelegen gebieden.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende (privé) maatschappijen (bank, reisverzekeringagentschap), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

In het geval dat in een bepaald land geen ambassade of consulaat van België gevestigd is, kunnen de Belgen consulaire bijstand vragen aan een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie. In Nepal (Kathmandu) hebben de volgende EU-landen een ambassade: Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het adres van het Belgische ereconsulaat in Kathmandu is het volgende:
Ereconsulaat van België in Kathmandu

Addres: Bhagawan Bahal, Thamel, Amrit Marg 643/26, (beter bekend als Astrek Climbing Wall), Kathmandu

Postadres : PO Box 3022, Kathmandu, Nepal

Tel:  +977 (1) 44 18 922
+ 977 (1)  44 32 867

Mob: +977 985 10 32 785

Fax: +977 (1) 44.10.330

E-mail: info@diplobelnepal.org

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in Reis WijsExterne link.