Reisadvies Qatar

kaart Qatar
Datum: 15 oktober 2015
Geldig op 29 november 2015

Laatste update

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep Daesh (IS), is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/Externe link).

Reizen naar Qatar en met een overstap in Qatar vormen doorgaans geen probleem, wel dient erop gewezen te worden dat de Qatarese Overheid strenge richtlijnen hanteert aangaande het vervoeren van bepaalde geneesmiddelen (zie pagina Gezondheid en Hygiëne).

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Terreurdreiging

Het risico op terroristische aanslagen is eerder gering. Sinds maart 2005 waren er geen terroristische incidenten meer. De Qatarese overheid houdt echter strikt toezicht op wie het land binnenkomt, en de veiligheidsdiensten zijn zeer waakzaam.

Criminaliteit

De criminaliteit is laag. Men doet er steeds goed aan de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen: voorzichtig met portefeuilles, kredietkaarten, handtassen, voor vrouwen die ’s nachts alleen reizen , etc. Er waren enkele geïsoleerde incidenten van overvallen op vrouwen die ‘s nachts alleen met taxi  reisden.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid / info wegen

Om de stad zo snel mogelijk te moderniseren startte de overheid op veel plaatsen grootscheepse wegen- en infrastructuurwerken. De staat van de wegen is over het algemeen behoorlijk. Alle verkeer moet langs enkele grote assen wat zeer vaak aanleiding geeft tot filevorming, verergerd door de wegenwerken.

De rijstijl is eerder agressief. De maximumsnelheden (50-80-100 km/uur) worden vaak niet gerespecteerd. Verkeersregels worden niet altijd gevolgd. Vooral op de rotondes is het gevaarlijk.
Om het rijgedrag te verbeteren, vaardigde de overheid in het najaar van 2007 strenge verkeerswetten uit, met zware boetes en gevangenisstraffen. Voor de vaststelling van overtredingen wordt uitgebreid en efficiënt gebruik gemaakt van camera's.

Het is mogelijk auto's te huren, met of zonder chauffeur. Men houdt er best rekening mee dat het verkeer gevaarlijk kan zijn en dat de weg vinden in Doha vaak moeilijk is. Huizen en straten hebben soms geen nummer of naam en de moderne woonwijken lijken sterk op elkaar.

Veiligheid /info luchtvaart

Er zijn geen binnenlandse vluchten. De nationale luchtvaartmaatschappij Qatar Airways, die een uitstekende reputatie geniet, breidt haar internationaal netwerk voortdurend uit. De luchthaven van Doha is zeer druk.
De passagiers die met Qatar Airways reizen en in transit zijn op weg naar andere bestemmingen, moeten erop letten de instructies van de luchtvaartmaatschappij en haar regels goed na te volgen (rookverbod, enz..) Het gebeurt regelmatig dat toeristen tot enkele dagen hechte gevangenis worden veroordeeld omwille van inbreuk op deze regels of wegens hun gedrag aan boord van het vliegtuig of tijdens de transit in Doha. In dergelijk geval is het hen dan ook verboden hun reis met Qatar Airways verder te zetten en zijn ze verplicht een reisticket te kopen om met een andere luchtvaartmaatschappij verder te reizen.

Veiligheid /info trein- en busverkeer, taxi

Er is geen vervoer per spoor. In Doha is er een netwerk van lijnbussen dat de stad bijna volledig omspant. Er bestaan ook lijnbussen naar andere steden en wooncentra (Al-Khor, Wakra, Messaieed, Dukhan). In de praktijk maken alleen minder gegoede buitenlandse werknemers er gebruik van. Taxi's en limousines zijn veilig. Vrouwen alleen worden aangeraden voorzichtig te zijn ‘s nachts. Er waren inderdaad geïsoleerde incidenten van overvallen op vrouwen die ‘s nachts alleen met taxi reisden.Bij de grote hotels, aan de luchthaven en bij de grote shopping malls is de beschikbaarheid van taxi’s goed, daarbuiten veel minder.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Natuurrampen

Zeer beperkt risico.

Meteorologische omstandigheden

De temperaturen variëren tussen 15°C in de wintermaanden en circa 45°C in de zomer met pieken tot 50°C in augustus, de warmste en vochtigste maand van het jaar. Alle gebouwen zijn voorzien van luchtkoeling maar niet van verwarming. Er wordt aangeraden altijd voldoende te drinken.
Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat van België.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten en infrastructuur medische verzorging

Er zijn behoorlijk uitgeruste hospitalen, Health Care Centres en dispensaria. Men doet er goed aan een overzeese medische verzekering te nemen.

Expats en buitenlandse toeristen die geen "health card" bezitten (verkrijgbaar enkel voor houders van een verblijfsvergunning) moeten in de openbare ziekenhuizen en medische centra zo'n 100 riyal per raadpleging betalen. Velen wenden zich echter tot de privéklinieken, die veel duurder zijn.
Veel geneesmiddelen zijn vrij beschikbaar. Er zijn voldoende apotheken die bijna permanent open zijn. Het is echter aan te raden een reisapotheek en de persoonlijke geneesmiddelen mee te nemen.

Beperkingen van de invoer/uitvoer van geneesmiddelen voor persoonlijk gebruik

Aan het in-en uitvoeren van geneesmiddelen voor persoonlijk gebruik die middelen met roesopwekkende werking of neuroleptica bevatten worden beperkingen opgelegd. Bepaalde substanties die op internationaal gebied of in Qatar verboden zijn worden niet op het grondgebied toegelaten. Voor anderen moet een invoerlicentie worden aangevraagd. Voor buitengewone geneesmiddelen is het aan te raden in het bezit te zijn van een voorschrift van de behandelende arts evenals een nota waarin wordt uitgelegd aan welke ziekte de patiënt lijdt en welk het nut is van dit geneesmiddel. In geval van twijfel is het aangeraden zich te richten tot de autoriteiten van Qatar (ambassade van Qatar in Brussel of Supreme Council of Health van Qatar www.sch.gov.qaExterne link).

Veiligheid water en voedsel

Met uitzondering van varkensvlees en alcoholische dranken zijn omzeggens alle voedingswaren probleemloos verkrijgbaar. In de supermarkten zijn veel Europese en Amerikaanse producten te vinden.

Alcoholische dranken kunnen in de luxehotels geconsumeerd worden. Er is slechts één winkel waar alcohol kan gekocht worden. Die is alleen toegankelijk voor verblijfhouders met een speciale licentie.
Het is strikt verboden alcohol te importeren. Alle alcohol wordt aan de grens of op de luchthaven in beslag genomen. Behalve in de luxehotels is het ook verboden in het publiek alcohol te gebruiken.

De overheid organiseert een strenge en efficiënte voedselinspectie die niet nalaat eethuisjes of afdelingen van supermarkten omwille van onregelmatigheden tijdelijk te sluiten. Hierdoor is het behoorlijk veilig om zelfs in de kleinste cafetaria's te eten.

Het drinken van het ontzilt leidingwater en het eten van rauwe groenten vormen geen enkel probleem. Ondanks de veiligheid van het leidingwater heeft het niet altijd een aangename smaak. Bij voorkeur wordt gebotteld water gedronken.

Inentingen en vaccins

Voor Qatar zijn geen bijzondere inentingen vereist. Het risico op besmettingen en epidemieëns  is klein.

Indien u in onzekere hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link (www.itg.beExterne link) en van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link (www.who.intExterne link) voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Rondvliegend woestijnzand en het stof van de talrijke bouwwerven in Doha zorgen voor een stoffige lucht. Reizigers met ademhalingsproblemen of gevoelige ogen kunnen hierdoor ongemakken ondervinden.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land, is men, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland. In Qatar geldt een mengeling van Islamitisch (sharia) en civiel recht.

Drugs

Alle drugs zijn verboden en wie betrapt wordt, wordt veroordeeld tot een celstraf.

Informatie over nieuwe beperkingen inzake de  in- en uitvoer naar en uit Qatar van geneesmiddelen voor persoonlijk gebruik die drugs of neuroleptica bevatten kan u vinden onder de rubriek ‘Gezondheid en Hygiène’.

Seksualiteit

Prostitutie, homoseksualiteit, buitenechtelijke relaties (niet alleen overspelige, maar elke relatie tussen personen die niet met mekaar gehuwd zijn) zijn onwettig. Dit wordt bestraft volgens het Islamitisch recht (sharia).

Fotografie

Het is verboden overheidsgebouwen en infrastructuur (bruggen e.d.) te fotograferen. Ook binnenin de shopping malls is het verboden om foto's te maken. Het fotograferen van Qatari vrouwen is alleen aanvaardbaar als zij erin toestemmen (bijna nooit).

Zeden en gewoonten

Op het vlak van openbare zeden is Qatar een conservatief land. Van vreemdelingen wordt respect verwacht voor de locale gewoonten. Kleding behoort bescheiden te zijn, zowel voor mannen als vrouwen: geen onthullende halsuitsnijdingen, bedekte knieën en schouders. Niet-Qatarese vrouwen hoeven echter het hoofd niet te bedekken.

Fysieke uitingen van affectie in het publiek zijn niet toegelaten en kunnen bestraft worden. Het wordt absoluut niet getolereerd voor mannen Qatarese vrouwen in het openbaar aan te spreken.
Met uitzondering van varkensvlees en alcoholische dranken zijn omzeggens alle voedingswaren probleemloos verkrijgbaar. In de supermarkten zijn veel Europese en Amerikaanse producten te vinden.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten/Externe link

Visa

Een visum is verplicht om Qatar te kunnen binnenkomen. Qatarese ambassades in het buitenland geven in principe geen bezoekersvisums af aan houders van Belgische paspoorten. Belgische staatsburgers kunnen een bezoekersvisum verkrijgen aan de grensposten (luchthaven, havens, landgrens) op voorwaarde dat het verblijf in Qatar niet langer duurt dan 30 dagen, dat het paspoort nog tenminste 6 maanden geldig bij aankomst is en dat het doel van de reis van privé-aard (toerisme, familiebezoek, zaken) is. Het visum kost 100 Qatari riyal. Betaling kan alleen met een kredietkaart.

Een bezoekersvisum kan ook vooraf geregeld worden via hotels, bedrijven, commerciële instellingen, verwanten die in Qatar resideren.
Er wordt aan alle Belgische burgers steeds aangeraden zich te informeren bij de bevoegde Qatarese administratie – Ministry of Interior, Departement of Immigration - op de officiële websites www.gov.qaExterne link  en www.moi.gov.qaExterne link  of bij de Qatarese ambassades in het buitenland.

Opgelet :

-Verblijfsvisums en werkvisums moeten altijd vooraf verkregen worden via de Qatarese werkgever of sponsor. Een bezoekersvisum dat op de luchthaven gekocht is kan in principe niet omgezet worden in een werk- of verblijfsvisum.

- Qatar erkent geen enkele vorm van voorlopig reisdocument (voorlopig passpoort, Emergency travel document,…) bij binnenkomst op zijn territorium.

De Belgische overheid en de Ambassade van België te Doha, kunnen niet tussenkomen voor het verkrijgen van Qatarese visums. Zij hebben niet de macht noch de bevoegdheid om tussen te komen wanneer Belgische burgers aan de grens zouden tegengehouden worden omdat zij geen visum hebben of kunnen krijgen.

Rijbewijs

Het gewone Belgische rijbewijs (type C) mag tot één week na aankomst worden gebruikt. Voor de volgende drie maanden moet een internationaal rijbewijs kunnen worden voorgelegd. Bezoekers kunnen ook een voorlopig rijbewijs bekomen van de Traffic Department van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, op basis van een erkend nationaal rijbewijs.

Personen die zich in Qatar vestigen moeten, na het bekomen van hun verblijfsvergunning, een Qatarees rijbewijs verkrijgen. Houders van een Belgisch rijbewijs kunnen normaal gezien een Qatarees rijbewijs verkrijgen op basis van hun Belgisch rijbewijs en na een oogtest.

Betaalmiddelen

De munteenheid in Qatar is de Qatari riyal. De wisselverhouding met de US dollar is vastgelegd op 1 USD = 3,64 QAR. De koersen van alle andere munten volgen de schommelingen op de deviezenmarkten. Gelieve voor de wisselkoers Euro/QAR een bank of wisselagent te consulteren.

De riyal is vrij inwisselbaar. De invoer en uitvoer van baar geld is niet beperkt. Buitenlandse valuta kunnen omgewisseld worden in banken en wisselkantoren.

Het betalen met kredietkaarten is algemeen aanvaard. Er is een uitgebreid netwerk van bankautomaten waar men met kredietkaarten en sommige Belgische betaalkaarten baar geld kan verkrijgen. Opgelet : met de Maestro-functie van Belgische bankkaarten is het niet mogelijk betalingen te doen of geld uit bankautomaten te halen. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM/ telefoon

Telefoongesprekken zijn redelijk duur. Een prepaid GSM kaart en nummer kunnen door buitenlandse bezoekers bij de lokale telefoonmaatschappijen Ooredoo en Vodafone aangekocht worden op vertoon van het paspoort.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt uitsluitend verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende (privé) maatschappijen (bank, reisverzekeringagentschap), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten hun reis kunnen verderzetten.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsadvies, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in Reis Wijs 

http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/Carnet_Voyageur_averti_Nl_revu_tcm314-94071.pdfExterne link)

 


Hukoomi – Qatar E-governmenthttp://portal.www.gov.qa/wps/portal/homepage/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzA0sjR18Lk9AgHycLA09vD1NTP3cjYwMDM6B8pFm8AQ7gaEBAdzjIPrz6_Tzyc1P1C3IjDHQdFRUBK7iwSA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/Externe link

Ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar  http://www.mofa.gov.qa/en/Pages/default.aspxExterne link

Ambassade van Qatar te Brussel  http://www.qatarembassy.be/Externe link

Talrijke websites en blogs van expatriates.