Reisadvies Syrië

kaart Syrië
Datum: 23 februari 2015
Geldig op 14 februari 2016

Alle reizen naar Syrië worden ten stelligste afgeraden. De Belgen die zich nog ter plaatse bevinden worden met aandrang verzocht het land onmiddellijk te verlaten. In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS/Da'esh wordt landgenoten die zich in het land bevinden, gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/Externe link).

De Ambassade van België in Damascus is sedert 30 maart 2012 gesloten. De consulaire bevoegdheden zijn overgenomen door de Ambassade van België in Amman (+962 6 465 57 30 - amman@diplobel.fed.be). Het ereconsulaat in Lattakia blijft open, maar met beperkte consulaire bevoegdheden.

De Belgen die, ondanks alles, verkiezen in Syrië te blijven, dienen zich ervan bewust te zijn dat de mogelijkheden om consulaire bijstand te krijgen uiterst beperkt zijn.

Het Strafwetboek omschrijft onder Titel I ter een reeks terroristische misdrijven die - zelfs in het buitenland gepleegd - in België kunnen worden vervolgd. Recent werden aan deze titel enkele artikelen toegevoegd waardoor nu ook het aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven, het werven van personeel alsook het opleiden of onderrichten van personen met het oog op het plegen van dergelijke misdrijven, strafbaar wordt gesteld.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

 
Omwille van de escalatie van het geweld en het aanslepende conflict worden alle reizen naar Syrië ten stelligste afgeraden. Er zijn geen veilige gebieden meer in Syrië.  De nog aanwezige Belgen in Syrië worden met aandrang verzocht om het land te verlaten.

De reizigers die zich toch naar Syrië zouden begeven of zich reeds in Syrië bevinden, worden met aandrang verzocht hun aanwezigheid in Syrië te melden bij de Ambassade van België te Amman (met opgave van persoonsgegevens, reisroute, aankomst- en vertrekdata, contactpersoon in België, eventueel GSM-nummer en verzekeringspolis met telefoonnummer voor noodgevallen).
Elke vorm van groepsvorming of manifestatie dient uit veiligheidsoverwegingen vermeden te worden. Het is uitdrukkelijk afgeraden incidenten of manifestaties te filmen of te fotograferen.

Mobiele telefoonnetwerken worden tijdens incidenten of operaties van de veiligheidsdiensten regelmatig uitgeschakeld. In bepaalde steden of regio’s kunnen alle communicatiemiddelen soms voor meerdere dagen, weken of maanden uitgeschakeld worden. Men houdt zich ook best afzijdig van elke politiek getinte discussie. Het is bovendien afgeraden om zich in moskeeën of in de buurt daarvan te begeven voor en na het vrijdaggebed. Betogingen of opstootjes zijn evenwel niet beperkt tot de weekends en kunnen zich op elk moment voordoen.

Het filmen of fotograferen van militaire installaties, overheidsgebouwen, ambassades of strategische infrastructuur (luchthavens, stations, bruggen,…) is strikt verboden, ook indien het verbod niet expliciet vermeld wordt. Ontvoeringen om politieke redenen of om geldgewin zijn frequent, met tragische gevolgen voor het slachtoffer.
 
Het wordt aangeraden voor alle reizigers om altijd hun identiteitsbewijzen (paspoort) bij te hebben.

Het Strafwetboek omschrijft onder Titel I ter een reeks terroristische misdrijven die - zelfs in het buitenland gepleegd - in België kunnen worden vervolgd. Recent werden aan deze titel enkele artikelen toegevoegd waardoor nu ook het aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven, het werven van personeel alsook het opleiden of onderrichten van personen met het oog op het plegen van dergelijke misdrijven, strafbaar wordt gesteld.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Door de vele checkpoints die zowel door regime als oppositie opgeworpen worden, zijn verplaatsingen over de weg erg gevaarlijk.

Veiligheid /info luchtvaart

De mogelijkheden om uit Syrië te vertrekken per vliegtuig zijn zeer beperkt omdat het aantal beschikbare vluchten richting Europa drastisch vermindert.
Syrian Arab Airlines mag sinds 24 juli 2012 geen commerciële vluchten meer organiseren naar de Europese Unie. Ook de meeste andere vliegtuigmaatschappijen hebben hun vluchten van en naar Syrië stopgezet.

 

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

In de zomer kunnen de temperaturen in bepaalde delen van Syrië 50° Celsius bereiken. In de winter kan het vriezen. Bij het uitkiezen van uw reisperiode kunt u best hiermee rekening houden.

Natuurrampen

Syrië is gelegen op een tektonische breuklijn wat theoretisch betekent dat er zich aardbevingen kunnen voordoen. In lager gelegen droge delen van gebergten en zelfs in de woestijn kunnen zich bij hevige regenval plotse stortvloeden en overstromingen voordoen die jaarlijks een tol aan mensenlevens eisen.

Wanneer er zich een ramp of een probleem voordoet tijdens het reizen in Syrië, wordt u verzocht zo snel mogelijk de Ambassade in Amman, Jordanië te contacteren. Indien mogelijk, vragen we u anderzijds uw gezinsleden of naaste vrienden in België zelf over uw toestand op de hoogte te houden en hen gerust te stellen.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Omwille van het aanslepende conflict in Syrië is de medische infrastructuur in het land in elkaar gestort. Vele ziekenhuizen zijn vernietigd of gesloten en er is een schrijnend tekort aan geneesmiddelen in het land.

Veiligheid water en voedsel

Als gevolg van het escalerende geweld in het land is de voedselvoorziening niet langer gegarandeerd. Water is niet altijd en overal voorhanden.

Inentingen en vaccins

Gelet op de endemische aanwezigheid van wild polio in het land en de richtlijnen die de Wereldgezondheidsorganisatie op 5 mei 2014 formuleerde, verdient het ten zeerste aanbeveling om zich te laten vaccineren, bij voorkeur en uiterlijk 4 weken vóór het vertrek. Het is tevens aangewezen in het bezit te zijn van de Internationale Vaccinatiekaart mocht hierom gevraagd worden aan de grenscontrole. Meer informatie kan worden gevonden op de website van de WHO: www.who.intExterne link.

Vaccinatie tegen hepatitis A en tegen buiktyfus is aangeraden, alsook een update van tetanus en difterie. U kan best bepaalde gezondheidsvoorzorgen in acht te nemen. Raapleeg hiervoor: Instituut voor tropische geneeskunde (www.itg.beExterne link) en Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.intExterne link) .

Bijzondere gezondheidsrisico's

Reizigersdiarree

Ter behandeling van diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar in België.

Rabiës (hondsdolheid)

Vermijd het contact met wilde of zwervende dieren (honden, katten, vleermuizen, vossen, e.a.). In geval van een beet, is het van het grootste belang om de wonde (hoe oppervlakkig of klein ook) grondig met water en zeep te wassen, goed te spoelen en vervolgens grondig te ontsmetten. Men dient erna een arts te raadplegen om verzorgende vaccinatie te overwegen.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Op drugsbezit staan in Syrië zeer strenge straffen. Op drugssmokkel staat de doodstraf.

Niet-toeristische locaties

Wanneer u zich buiten de toeristische trekpleisters begeeft, is voorzichtigheid geboden. Syrië is bezaaid met militaire zones en strategisch geachte gebieden en installaties, die niet noodzakelijk zijn afgebakend. Fotograferen, kamperen of enkel maar aanwezig zijn in de buurt van zulke zones kan de aandacht trekken van de veiligheidsdiensten en kan resulteren in arrestatie en opsluiting.

Seksualiteit

Naargelang de etnische en religieuze groep waartoe een Syriër behoort, varieert de tolerantie op seksueel gebied. Homoseksualiteit is illegaal en kan op weinig sympathie rekenen bij alle lagen van de bevolking.

Zeden en gewoonten

In de landelijke gebieden en steden als Aleppo wordt verwacht dat ook de vreemdelingen min of meer de eerder preutse lokale kledingvoorschriften en omgangsvormen in acht nemen. In het centrum van Damascus kan men Europese zomerkledij dragen, behalve bij het bezoeken van religieuze locaties.

Verlengen van het verblijf

Hoewel de wetgeving intussen gewijzigd werd, brengen de Syrische autoriteiten nog steeds de vermelding aan op het visum dat men zijn verblijf na 15 dagen dient te verlengen bij de immigratiediensten. Deze termijn werd echter verlengd tot 45 dagen. Voor een verblijf langer dan drie maanden moet een specifieke verblijfsgrond aangetoond worden, bijvoorbeeld studies of een taalopleiding.

Varia

Verkoop en uitvoer van archeologische vondsten is verboden. Uitvoer van wettelijke aangekochte antiquiteiten is mogelijk, maar men moet verplicht over een vergunning van de douanediensten beschikken.

Invoer van alcohol en tabak in Syrië is beperkt tot een liter alcohol en 200 sigaretten per persoon.

Tevens wensen we uw aandacht te vestigen op het feit dat Syrië een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen kent (merkkledij, handtassen, cosmetica, e.d.). In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag op gelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro. 

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website. Voor Belgische reizigers is een visum verplicht. Het visum moet in principe aangevraagd worden bij de Syrische ambassade in het land waar men woont. De entry card die u aan de grens ontvangt, moet opnieuw voorgelegd worden wanneer u Syrië verlaat. Individuele reizigers die zich zonder visum aan de grens aanmelden, worden in regel teruggestuurd. Wie in zijn paspoort een Israëlisch visum heeft of een stempel waaruit een bezoek aan Israël of de Palestijnse bezette gebieden blijkt (bijvoorbeeld een uitreisstempel die aan de Jordaans-Israëlische grens in het paspoort werd aangebracht) mag het land niet in.

Betaalmiddelen
 

De munteenheid in Syrië is de Syrische pond. Gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. Syrische ponden zijn in België niet verkrijgbaar. Euro's worden echter in de luchthaven en in alle banken en wisselkantoren probleemloos gewisseld. Geld op straat wisselen is verboden. Kredietkaarten als Visa en MasterCard en Maestrokaarten zijn niet meer bruikbaar in Syrië. Er is geen beperking noch controle op het binnenbrengen en uitvoeren van deviezen.
 

Reisverzekering

Gezien het conflict in Syrië, is het onwaarschijnlijk dat uw bijstandsverzekering of ziekenfonds überhaupt dekking biedt in het land.

GSM / Communicatiefaciliteiten

Omwille van het conflict in het land zijn er geen betrouwbare communicatiemiddelen. GSM netwerken worden regelmatig afgesloten waardoor contact met de buitenwereld erg bemoeilijkt wordt.

 

Consulaire bijstand
 

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende (privé) maatschappijen (bank, verzekeringsagent, reisorganisatie) en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

België heeft geen ambassade of consulaat in Syrië. Belgen ter plaatse kunnen consulaire bijstand vragen aan een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie. Men moet er echter rekening mee houden dat ook de bijstand die EU-partners in Irak kunnen verlenen in de huidige omstandigheden beperkt is.

De reizigers worden ten stelligste aanbevolen hun aanwezigheid in Syrië te melden bij de Ambassade van België te Amman(met opgave van persoonsgegevens, reisroute, aankomst- en vertrekdata, contactpersoon in België, verzekeringspolis met telefoonnummer voor noodgevallen).