Reisadvies Thailand

kaart Thailand
Datum: 14 december 2015
Geldig op 11 februari 2016

Laatste update

Laatste update

Sinds de staatsgreep van 22 mei 2014 wordt Thailand de facto bestuurd door het leger. Op grond van artikel 44 van de interim grondwet beschikt de eerste minister over ruime bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en de vrijheid van meningsuiting en vereniging te beperken. Kritiek geven op de staatsgreep, het koningshuis of de regering is strafbaar. Blijf weg van samenscholingen en leef steeds de instructies van de lokale autoriteiten na. Het risico op geweld blijft bestaan.

Op 17 augustus 2015 werd in het centrum van Bangkok een bomaanslag gepleegd, waarbij 20 dodelijke slachtoffers en honderden gewonden vielen. Wees alert en volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op.

Het reisadvies wordt aangepast indien nodig en is ook terug te vinden op de Facebookpagina van de ambassade. In geval van een crisis maakt de Ambassade tevens gebruik van de Twitteraccount “BEinThailand”.

Gelieve bij uw verzekeringsmaatschappij na te gaan of uw reisverzekering in geval van een staatsgreep nog een volledige dekking biedt.

De situatie op de luchthavens is normaal.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in Thailand veilig gereisd worden.

De politieke situatie in Thailand kent een graad van onvoorspelbaarheid en volatiliteit. De voorbije jaren vonden geregeld massale betogingen plaats in Bangkok en in de rest van het land, soms met dodelijke slachtoffers tot gevolg. Wij raden onze landgenoten aan alle plaatsen waar er betoogd wordt te mijden en om steeds het nieuws te volgen. 

Af te raden gebieden

Niet-essentiële reizen naar de provincies Narathiwat, Yala, Pattani alsook naar de provincie Songkhla worden afgeraden. Voor de drie meest zuidelijke provincies (Narathiwat, Pattani en Yala) gelden bijzondere voorzorgsmaatregelen. Sinds januari 2004 tot heden worden in deze provincies bijna dagelijks aanslagen gepleegd. Deze aanslagen zijn gericht tegen Thaise gezagsdragers, maar sporadisch vallen ook buitenlandse slachtoffers. In november 2015 vielen vier doden bij een bomaanslag aan een controlepost in Pattani. Personen die toch in deze provincies dienen te reizen worden aangeraden hun verplaatsingen bij daglicht te maken en extra waakzaam te zijn in de nabijheid van openbare gebouwen.

De regio van de tempel van Preah Vihear (grens met Cambodja) is via de Thaise kant onbereikbaar. 

Terreur bedreiging

Als algemene waarschuwing voor landen in Zuidoost Azië geldt dat de dreiging van terrorisme als verhoogd wordt ingeschat, in het bijzonder in toeristische gebieden die populair zijn bij buitenlandse reizigers.

In het algemeen dienen reizigers de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen op druk bezochte plaatsen, plaatsen met een druk uitgaansleven en in en rond openbare gebouwen, stations en luchthavens, zowel voor het risico op terreuraanslagen als voor het risico op criminaliteit.
De Thaise overheid heeft veiligheidsmaatregelen genomen om de kans op aanslagen tegen te gaan. Reizigers dienen de lokale veiligheidsinstructies na te leven. 

Criminaliteit

Thailand is een relatief veilig land voor toeristen.

Toch doen zich incidenten voor van kleine criminaliteit, zoals handtassenroof, kredietkaartenbedrog. Men moet waakzaam zijn voor oplichterij met sieraden en edelstenen, namaakproducten, producten van beschermde diersoorten.

Bezoekers maken geregeld melding van bedrieglijke praktijken in toeristische wijken en badsteden (Pattaya, Koh Samui, Phuket) bij de huur van materieel en voertuigen, zoals waterjets en bromfietsen, en van oplichterij door tuk-tuk/taxi- chauffeurs of personen die zich ten onrechte voordoen als overheidsambtenaren.

Er zijn geïsoleerde gevallen gemeld van seksuele agressie ten aanzien van vrouwelijke expats/toeristen.

Zij die ervoor kiezen om in Thailand zelf een reis te boeken bij een lokaal reisbureau, worden sterk aangeraden dat te doen bij een reisagent die geregistreerd staat bij de Thai Travel Agents Association (TTAA). Oplichterij in de vorm van woekerprijzen komt namelijk steeds meer voor.

Meer informatie vindt u op de volgende website: http://www.atta.or.thExterne link

Indien u het slachtoffer bent van een criminele daad neemt u onmiddellijk contact op met de toeristenpolitie op het nummer 1155. 

Reizen in de gebieden die grenzen aan andere landen

In het algemeen geldt dat men geen grens met een buurland oversteekt terwijl men de nodige formaliteiten niet heeft vervuld. De verleiding daartoe kan soms groot zijn, bv. aan de lange grens met Laos; maar de gevolgen kunnen bijzonder ernstig zijn (lange gevangenisstraffen zijn niet uitgesloten). Wie met de wagen de grens oversteekt moet hiervoor bijzondere formaliteiten vervullen.

Wie over land van Thailand naar Cambodja wil reizen, moet gebruik maken van één van de twee officiële grensovergangen: Aranyaprathet/Poipet en Koh Kong. Het is verboden en gevaarlijk om de grens op een andere plaats over te steken. De situatie aan de grens tussen Thailand en Cambodja is al enkele jaren gespannen ter hoogte van het tempelcomplex Preah Vihear. In het gebied rond de tempels vonden de voorbije jaren sporadisch vuurgevechten plaats tussen het Thaise en het Cambodjaanse leger, met dodelijke slachtoffers tot gevolg. De grenzen tussen Thailand en Cambodja blijven in deze regio gesloten en toegang tot de tempel van Preah Vihear vanuit Thailand is niet mogelijk. Het is ten stelligste aangeraden de regio van de tempel van Preah Vihear te vermijden.

Aan de grens tussen Thailand en Myanmar wordt aangeraden slechts de officiële grensovergangen te gebruiken.

Voor het grensgebied met Maleisië: zie supra.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid/info wegen

Het wegennet is in redelijk goede staat. In Thailand rijdt men links. In Bangkok is het verkeer chaotisch en is er een gebrek aan signalisatie. Wie een voertuig huurt, moet nagaan of de verzekeringsdekking volstaat. In Thailand komen jaarlijks talrijke toeristen om bij bromfietsongevallen.

Taxi’s vormen een eenvoudig en relatief goedkoop verplaatsingsmiddel. In principe zijn ze altijd voorzien van een meter. Vraag steeds de meter aan te zetten.

De officiële taxi's hebben een individueel identificatienummer dat in de wagen duidelijk zichtbaar is. Indien u problemen heeft met een taxi dient u het nummer te noteren. Dit nummer is ook nuttig wanneer u persoonlijke voorwerpen in de taxi heeft verloren. 

Veiligheid/info luchtvaart

Het netwerk van binnenlandse vluchten is zeer uitgebreid en verloopt zonder problemen.
Nauwgezette controles door de Thaise immigratiediensten, zowel bij aankomst als bij vertrek, veroorzaken soms lange wachtrijen in de luchthavens van Suvarnabhumi en Dong Muang.

Veiligheid / info scheepvaart

Aan de reizigers wordt de raad gegeven zich zorgvuldig te vergewissen van de kwaliteit van de aangeboden dienst: is de boot in goede staat, wordt hij niet overladen, zijn er zwemvesten? 

Veiligheid / info treinverkeer en busverkeer

Treinverkeer wordt hoofdzakelijk gebruikt op de verbindingen naar Chiang Mai. Er is een zeer dicht netwerk van bussen en minibussen. De veiligheid, vooral deze van minibussen, laat soms te wensen over.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Meteorologische problemen

Moessonregens (mei tot oktober) kunnen zwaar onweer en plaatselijke overstromingen veroorzaken. Modderstromen veroorzaken soms dodelijke slachtoffers.

De tropische hitte in Thailand speelt de onvoorbereide toerist soms parten. Fenomenen zoals zonnebrand, verhitting of uitputting door uitdroging kunnen een vakantie bederven.

 

Natuurrampen

De tsunami van 2004 gold als een eenmalige ramp. Tegenwoordig staat op de getroffen stranden een waarschuwingssysteem.

De regio wordt af en toe getroffen door aardbevingen, zoals op 5 mei 2014 toen een aardbeving van 6.3 op schaal van de richter aanzienlijke schade toebracht aan wegen en woningen in de buurt van Chiang Rai.

Indien een ramp of onvoorziene gebeurtenis zich voordoet, wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de Belgische ambassade in Bangkok (+66-2-1081800 of noodnummer +66-81-8339987 - www.diplomatie.belgium.be/thailand/Externe link).

 

 

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Meer informatie over de specifieke veiligheidsrisico’s voor reizen in Thailand, alsook informatie over de aangewezen medicijnen, vindt u op de volgende websites:

- Instituut voor Tropische Geneeskunde: http://www.itg.be/itg/Externe link
- WHO: http://www.who.int/countries/en/Externe link
- Tropimed: http://tropimed.ch/Externe link  

Ingevolge de bevestiging van een geval van het ‘Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus’ (MERS-CoV) op 18 juni 2015 hebben de Thaise autoriteiten detectietoestellen opgesteld voor reizigers afkomstig of op doorreis uit landen getroffen door het MERS-CoV.  Personen die symptomen van het syndroom vertonen, kunnen worden onderworpen aan een gezondheidsinspectie uitgevoerd door de Thaise gezondheidsautoriteiten.

Voor bijkomende inlichtingen en preventie tips kan u de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/Externe link) of uw huisarts raadplegen.

In Thailand kan u hiervoor contact nemen met het Ministerie van Volksgezondheid (Department of Diseases Control) via het “groene” nummer 1422 (informatie beschikbaar in het Engels).  Informatie is ook beschikbaar op de website van het voornoemde Ministerie : http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/files/corona_eng.pdfExterne link en http://pr.moph.go.th/iprg/Externe link (Situation Report on MERS).

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Het is aangeraden gedekt te zijn door een medische verzekering en een reisverzekering af te sluiten voor het verblijf in Thailand daar ziekenhuizen enkel buitenlandse patiënten aanvaarden die over een geldige medische verzekering beschikken met een voldoende hoge dekking. De tarieven van ziekenhuizen kennen een stijgende trend.

In de hoofdstad zijn kwalitatieve medische diensten beschikbaar. Ook in de grote provinciesteden zijn er degelijke privé- (of universiteits-) ziekenhuizen.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen. In geval van chronische ziektes, moet u een voldoende voorraad van uw gebruikelijke medicatie meenemen omdat deze vaak niet beschikbaar zijn in Thailand.

Veiligheid drinkwater en voedsel

Het drinken van kraantjeswater wordt afgeraden. Verifieer of de flesjes drinkwater die u koopt ook goed verzegeld zijn en niet werden nagevuld.

Ondanks het tropische klimaat wordt overal langs de straten voedsel aangeboden en verwerkt, in soms bedenkelijke hygiënische omstandigheden. Toch zijn er weinig gevallen van voedselvergiftigingen. Het is nuttig essentiële medicatie tegen buikloop en buikinfecties mee te brengen.

Inentingen en vaccins

Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en van de Wereldgezondheidsorganisatie voor meer gedetailleerde informatie.
Iedereen die naar Azië reist, ongeacht de duur en de omstandigheden, laat zich best vaccinateneren tegen hepatitis A, buiktyfus, polio, tetanus en difterie. 

Bijzondere gezondheidsrisico's

Reizen met kinderen


Het is mogelijk naar Thailand te reizen met jonge kinderen ondanks de aanwezigheid van een enterovirus (hand-, voet- en mondziekte) dat aanleiding kan geven tot ziekten die in bijna alle gevallen goedaardig zijn. Desondanks doet men er goed aan de handen met zeep te wassen.

Dengue koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die vooral overdag en aan het begin van de avond steken.

Dengue komt voor in Thailand, zowel in de steden als op het platteland, en vooral tijdens het regenseizoen (mei-oktober). Jaarlijks worden ruim 30.000 personen besmet met dengue, meestal in lichte vorm, maar dengue maakt ook elk jaar een tiental dodelijke slachtoffers in Thailand.

Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en huiduitslag. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij het vaststellen van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen). Aspirine en Ibuprofen hebben een nefaste werking omdat deze geneesmiddelen de symptomen verhevigen.

AIDS

Het aantal seropositieven in Thailand wordt geschat op 500.000 personen, onder andere, maar niet enkel, in de toeristische seksindustrie.

Vogelgriep

Zoals in andere landen van Zuid-Oost Azië, was Thailand een van de eerste landen waar gevallen van vogelgriep werden vastgesteld, ook bij mensen en soms met een dodelijke afloop. Met betrekking tot vogelgriep leggen noch de Wereld Gezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid reisbeperkingen op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel een aantal voorzorgsmaatregelen aan om de contactrisico’s met het virus van de vogelgriep te verkleinen (mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen).

Uitvoerige informatie vindt u terug:

- in de rubriek "Alles weten over influenza" (http://www.influenza.beExterne link)
- op de website van de FOD Volksgezondheid (www.health.belgium.be/eportalExterne link),
- op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.intExterne link),
- op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (http://www.favv.beExterne link)
- op de website van de Wereldorganisatie van Diergezondheid O.I.E (http://www.oie.intExterne link). 

Malaria

Aan de grens met Cambodja en Myanmar is er een verhoogd risico op malaria. Gelieve u te goed te beschermen en u te informeren voor vertrek.

In de risicogebieden is het aangeraden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

De reiziger moet er zich van bewust zijn dat vergrijpen, die in Westerse landen relatief licht bestraft worden, in Thailand zeer zwaar kunnen worden vervolgd, ook met een verbod om het land te verlaten in afwachting van een proces.

Meer informatie vindt u op de volgende website: http://www.thailawforum.com/tourst-guide-laws-Thailand.htmlExterne link

De aankoop en het bezit van voorwerpen vervaardigd in ivoor is strafbaar.

Wettig verblijf

De uiterste verblijfsdatum wordt met een stempel in het paspoort aangebracht. Indien u Thailand binnenkomt over land is de verblijfstermijn 15 dagen. Indien u via de internationale luchthavens het territorium binnenkomt, is de verblijfstermijn 30 dagen. Langer blijven dan die datum zonder geldig document/ visumextensie, is een strafbaar feit volgens de Thaise immigratiewetgeving. U riskeert in dit geval 500 baht per dag ‘overstay’, tot een maximum van 20.000 baht (en eventueel ook een bijkomende geldboete), in administratieve hechtenis te worden geplaatst en zelf de kosten te moeten dragen van repatriëring. 

Drugs

Op het bezit of gebruik van drugs, zelfs in zeer kleine hoeveelheden, staan zeer strenge straffen (50 jaar of levenslange opsluiting en zelfs de doodstraf). Het is van het grootste belang niet verwikkeld te raken in drugszaken. Pak zelf uw bagage in en houd deze tijdens uw reis in het oog. Neem geen pakjes mee voor onbekenden. 

Diefstal

Winkeldiefstal kan met zes maand tot een jaar effectieve hechtenis bestraft worden. Om alle verwarring te vermijden gelieve u ervan te vergewissen het ontvangstbewijs van uw aankopen op zak te hebben bij het verlaten van de winkel, vooral bij aankopen in de luchthaven. De winkels in de luchthaven worden permanent beveiligd met bewakingscamera’s.

Seksualiteit

Het organiseren en bedrijven van prostitutie is strafbaar in Thailand, ook al lijkt de praktijk der prostitutiebuurten van Bangkok, Pattaya en Phuket dit tegen te spreken. Prostitutie gaat vaak samen met gezondheidsrisico’s (HIV/AIDS, SOA’s) en criminaliteit (bedrog, diefstal, … ) 

Fotografie

Het is verboden militaire installaties te fotograferen. Men moet ook het nodige respect betonen tegenover de gefotografeerde persoon. Een kleine financiële vergoeding wordt soms gevraagd na het nemen van een foto, vooral bij toeristische attracties.

Zeden en gewoonten

Reizigers worden aangeraden de plaatselijke tradities, gebruiken en gevoelens te respecteren. Voor vrouwen is het verboden monniken aan te raken. De Thaise bevolking neemt een zeer strikt respect in acht voor de Thaise koninklijke familie, elke relativerende opmerking of geste wordt als zeer beledigend ervaren. Het Thaise volkslied wordt dagelijks in publieke plaatsen (ook in de bioscoop) gespeeld, en men toont respect door recht te staan. Er bestaat strenge wetgeving op majesteitsschennis en een aantal buitenlanders werden onlangs tot zware straffen veroordeeld wegens belediging van de koninklijke familie. 

Kleding

Door zijn kledij toont men respect. Daarom gelden er bij de ingang en binnenin boeddhistische tempels en koninklijke paleizen voorschriften zoals een verbod op shorts, blote armen, soms ook sandalen. Normaal gaat men een tempel of woning blootsvoets binnen. 

Varia

We wensen uw aandacht te vestigen op het feit dat Thailand een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen worden gecontroleerd. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, legt de douane daar beslag op en krijgt de reiziger een boete tussen 50 en 20.000 euro.

Verhuurders van bromfietsen en jetski’s in de badsteden eisen vaak om een paspoort als borgstelling. Het is aangeraden enkel een kopie van het paspoort te overhandigen.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website. 

Visa

Toeristen die in Thailand binnenreizen zonder visum (Non-Immigrant O of tourism) en die zich naar een ander land begeven worden aan een grenspost langs de weg slechts eenmaal opnieuw toegelaten voor een periode van 15 dagen maximum.  Toeristen die meermaals tussen Thailand en een ander land wensen te reizen dienen voorafgaandelijk in het bezit zijn van een visum met meerdere binnenkomsten.

Rijbewijs

Een internationaal rijbewijs volstaat. 

Betaalmiddelen

De Thai Baht is het gebruikelijke betaalmiddel. Met Europese bankkaarten en kredietkaarten kan men cashgeld uit de geldautomaten opnemen, aan normale voorwaarden. Voor gebruik van Maestro moet de functie eerst worden geactiveerd bij de bank in België. In hotels en grotere winkels betaalt men met kredietkaarten. Opgelet voor kredietkaartenfraude. Het is aangeraden enkel geld af te halen of om te wisselen bij banken (ATM of loket) en het ontvangstbewijs goed bij te houden.

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344) 

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. 

GSM - Communicatiefaciliteiten

Alle Belgische GSM-operatoren bieden roamingfaciliteiten aan in Thailand. Indien u vanuit Thailand een internationale oproep doet, vormt u eerst (vanaf een vast toestel of een GSM) het nummer 001, of (vanaf een GSM) het "+" teken (bv. voor een abonnee in Brussel: 001 32 2 xxx xx xx / of: +32 2 xxx xx xx). 

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt uitsluitend verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende (privé) maatschappijen (bank, reisverzekeringagentschap), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.  

Links

Andere nuttige informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/Externe link