Reisadvies Turkije

kaart Turkije
Datum: 20 augustus 2014
Geldig op 17 september 2014

Laatste update

Bij reizen in Turkije is waakzaamheid geboden, in het bijzonder in de hieronder vermelde regio's.

Gezien de recentste gebeurtenissen in Syrië volgt de Belgische overheid de situatie in de buurlanden op de voet.  In het licht van de verder ontwikkelingen wordt aan Belgische expats en reizigers in de regio aangeraden dit advies regelmatig te raadplegen. 

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Actualiteit

Reizen naar Turkije verlopen doorgaans zonder problemen en de beperkte verkiezingskoorts is nu weggeëbd. Reizigers worden aangeraden de actualiteit op de voet te volgen, zowel voor als tijdens hun verblijf.

Zoals steeds dienen reizigers zich afzijdig te houden van eventuele betogingen en manifestaties.  Houd ook rekening met ernstige verstoringen van het lokale openbaar vervoer in geval van betogingen.

Het conflict in Syrië en Irak laat zich voelen in de gensstreek tussen Turkije en deze landen.  Het gehele grensgebied met Syrië en Irak wordt afgeraden voor niet-essentiële reizen. 
 
Algemeen

Reizen naar Turkije verlopen doorgaans zonder problemen, maar sommige gebieden kunnen gevaarlijk zijn. In Turkije bestaat er momenteel een terreurdreiging en een aantal terroristische groeperingen blijft actief in het land.

De burgeroorlog in Syrië zorgt voor spanning in het grensgebied met Turkije. De regio wordt ook gekenmerkt door een hoge concentratie van Syrische vluchtelingen. Zuid-Turkije is voorts een doorgangsgebied voor Syrië-strijders. Sinds oktober 2012 zijn er al meerdere incidenten geweest met invallende mortieren en geweervuur op Turks grondgebied, in de nabijheid van grensovergangen. Daarbij zijn ook al burgerslachtoffers gevallen. De Turkse strijdkrachten reageren gewoonlijk prompt op dergelijke incidenten door re riposteren met artillerievuur. Op 11 mei 2013 vielen bij een dubbele bomaanslag in de grensstad Reyhanlı in de provincie Hatay meer dan vijftig doden en ruim honderd gewonden. Verdere incidenten vallen niet uit te sluiten waardoor we niet-essentiële reizen in het gehele Turks-Syrische grensgebied momenteel afraden. Mocht u toch een reis naar de Syrische grensstreek plannen, dan wordt u aanbevolen de ambassade in Ankara van uw reisplannen op de hoogte te brengen (ankara@diplobel.fed.be).

Het conflict tussen de terroristische groepering PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en de Turkse staat is geluwd. Sinds maart 2013 is een staakt-het-vuren van kracht dat door beide partijen gerespecteerd wordt. Daardoor is de veiligheidssituatie in het oosten van Turkije het voorbije jaar verbeterd (met uitzondering van de Syrische grensstreek, zie hoger). Desalniettemin is het conflict met de PKK niet opgelost en blijft waakzaamheid geboden, voornamelijk in het zuidoosten van het land in de provincies Elazığ, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Siirt en Tunceli, met inbegrip van de grensstreek met Irak. In dit verkiezingsjaar kan de veiligheidssituatie immers snel omslaan. Mocht u een reis naar Oost-Turkije plannen, dan wordt u aanbevolen de ambassade in Ankara van uw reisplannen op de hoogte te brengen (ankara@diplobel.fed.be).

Ook in de rest van Turkije bestaat het risico op terroristische aanslagen, zowel in grootsteden (Adana, Istanbul), als in de badsteden aan de Middellandse Zee (Antalya, Alanya) en de Egeïsche Zee (Marmaris, Bodrum). Het is belangrijk zich te schikken naar de instructies van de plaatselijke veiligheidsoverheden en vóór en tijdens het verblijf in Turkije de actualiteit te volgen.

Omdat betogingen en demonstraties in gewelddadigheden kunnen ontaarden, is het beter deze te mijden.

Criminaliteit

Zoals in andere grote steden in de wereld zijn in Istanbul zakkenrollers aan het werk op drukbezochte plaatsen (toeristische trekpleisters, bus- en treinstations), al dan niet gepaard gaand met geweld. Het kan gebeuren dat reizigers worden beroofd bij het omwisselen en afhalen van geld of na het nuttigen van een drankje met een slaapmiddel dat door een onbekende werd aangeboden. Het kan ook dat u door onbekenden uitgenodigd wordt om met hen mee te gaan (taxi, bar, restaurant, etc.) met als enige doel u te beroven. Wees dus voorzichtig! Het is aangewezen een fotokopie van uw paspoort of identiteitskaart bij u te hebben en het origineel in de kluis van uw hotelkamer te bewaren. Aangifte van gestolen documenten is vaak moeilijk en tijdrovend omdat de politie niet altijd vreemde talen beheerst.

In sommige toeristische sites en badplaatsen werden gevallen van seksuele intimidatie gemeld. Men dient er rekening mee te houden dat vrijmoedigheid in gedrag of kleding door sommigen als provocerend kan worden beschouwd. Sinds 2009 is er een toename van het aantal aanrandingen en verkrachtingen (van buitenlandse/westerse vrouwen) in Turkije. De meerderheid (van deze gevallen) vond plaats tijdens de zomervakantieperiode in de toeristische badsteden.

Er wordt aangeraden zeer voorzichtig te zijn met onafgewerkte of onduidelijke vastgoedtransacties. Er worden meer en meer gevallen van oplichting door vastgoedmakelaars gesignaleerd ten koste van Belgische burgers. Beroep doen op het lokale gerecht is niet gemakkelijk en brengt spijtig genoeg vaak geen doeltreffende oplossing teweeg. Geweld en intimidatie worden soms gebruikt om de slachtoffers te dwingen om te zwijgen of te betalen. Voor meer informatie, bezoek de websites: http://www.mfa.gov.tr/guidance-for-foreigners.en.mfaExterne link   en http://www.mfa.gov.tr/guide-des-formalites.en.mfaExterne link


 

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Het wegverkeer heeft een kwalijke reputatie. Jaarlijks doen zich tal van zware verkeersongevallen voor. De reiziger dient dus goed uit te kijken en vooral op de weg zeer voorzichtig te zijn. Het is niet aangeraden 's nachts met de auto te reizen buiten de agglomeraties. Een chauffeur die betrokken bij of aansprakelijk voor een verkeersongeval is met een dodelijk slachtoffer, wordt voor de duur van het gerechtelijk onderzoek in hechtenis gehouden. In de regel bedraagt de termijn minstens 7 dagen. Indien rijden bij dronkenschap wordt vastgesteld heeft dit automatisch de intrekking van het rijbewijs voor zes maanden tot gevolg.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

De verplaatsingen per trein tussen grote steden stellen geen specifiek risico. Voor wat betreft verplaatsingen per bus, worden de kleine lokale vervoermaatschappijen best vermeden. De meeste ongevallen worden door kleine maatschappijen veroorzaakt, die de veiligheidsregels niet naleven, vooral voor wat betreft het rusten van de chauffeurs.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Turkije ligt in een aardbeving gevoelig gebied. Lichte aardschokken zijn een zeer frequent fenomeen. Er bestaat ook een risico op zware aardbevingen, vooral in de regio rond Istanbul en het zuidwesten van het land. Zo heeft er in de nacht van 7 op 8 maart 2010 een zware aardbeving plaatsgevonden in streek rond Elazig (oosten van Turkije), waarbij 51 mensen zijn omgekomen. Daarnaast zijn er ook aardverschuivingen mogelijk in de getroffen gebieden, en sterke naschokken kunnen voorkomen tot 1 week na de eigenlijke aardbeving.

In de zomerperiode komen ook vaak grote bosbranden voor in het zuiden en zuidwesten van het land, in de buurt van belangrijke toeristische centra.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij de instructies van de plaatselijke autoriteiten opvolgen en dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU. Voor verdere informatie betreffende de natuurramp ter plaatse wordt aangeraden de berichtgeving in de media te volgen.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Omdat het in Turkije heel warm kan zijn, vooral tijdens de zomermaanden wanneer de temperaturen gemakkelijk kunnen oplopen tot boven de 40ºC, is het aangeraden om voldoende water te drinken en zonnebrandolie met een hoge beschermende factor te gebruiken.

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische infrastructuur is voldoende, maar de erelonen in de privé-instellingen kunnen zeer hoog oplopen. Het is geraadzaam vóór het vertrek een aanvullende reisverzekering voor gezondheidszorgen en repatriëring te sluiten.

Veiligheid water en voedsel

Voedsel stelt geen specifiek sanitair risico, maar het wordt aangeraden om mineraal water te drinken.

Inentingen en vaccins

Indien u in onzekere hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link en van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link voor meer gedetailleerde informatie.

Polio

De Turkse overheid kunnen passagiers die via Turkije naar Afghanistan, India, Pakistan, Nigeria en Tadzjikistan reizen, een oraal polio vaccin toedienen. In deze opgesomde landen is poliomyelitis immers een risico volgens de WHO.

In oktober 2013 werden ook poliogevallen in Syrië vastgesteld. Aangezien in Turkije honderdduizenden Syrische vluchtelingen verblijven, is inenting tegen polio een must bij reizen naar Turkije, en zeker naar gebieden met hoge concentraties aan Syrische vluchtelingen, zoals de grensstreek met Syrië en alle grote steden.  
 
Tekenkoorts en tekenencefalitis

Tekenkoorts wordt veroorzaakt door een virus (flavivirus). De ziekte kan voorkomen in de landelijke, bosrijke gebieden van Centraal Turkije en aan de Zwarte Zeekusten. Tekenkoorts wordt overgedragen via beten van besmette teken. In 2010 zijn er in Turkije verschillende mensen aan deze ziekte overleden.

De meest voorkomende symptomen van ziektes die door teken overgedragen worden, zijn: koorts, een blijvende rode vlek op de huid die groter kan worden, gewrichtspijn, vermoeidheid, grieperigheid, verlamming en hoofdpijn. 

Preventieve maatregelen tegen teken:
• Draag lichtgekleurde kledij die armen en benen bedekt
• Blijf op gebaande paden en vermijd hoog gras en struikgewas
• Gebruik insectenwerende middelen op de blootgestelde huid
• Inspecteer uw lichaam na mogelijke blootstelling en verwijder eventuele teken onmiddellijk d.m.v. een pincet of een speciaal tekentangetje. Een vlugge verwijdering vermindert de kans op overdracht van infectieuze agentia aanzienlijk. Let erop dat u de teek volledig verwijdert en dat u de plaats van de beet ontsmet. 

 


 

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Het is ten strengste verboden antiquiteiten, mineralen of voorwerpen ter plaatsen gevonden (stenen bijvoorbeeld), zelfs al vertonen deze geen enkele cultuur-historische waarde, te exporteren. Zware sancties zijn hieraan gebonden (zware boetes en gevangenisstraffen van 10 tot 20 jaar).

Een voorwerp, hoe klein ook, meenemen uit een archeologische vindplaats geldt in het Turkse strafwetboek als een misdrijf en wordt gelijkgesteld met de illegale uitvoer van antiek.

Wanneer u van plan bent om antieke voorwerpen die u gekocht heeft te exporter dan is het van het allerhoogste belang om u hieromtrent te informeren bij de Turkse autoriteiten voor uw vertrek. Als zij van oordeel zijn dat het object geëxporteerd mag worden dan heeft u hiervoor een een aankoopbewijs en een officieel exportcertificaat nodig (afgeleverd door de Turkse douane).

Dit verbod geldt tevens voor de export van beschermde dieren- en plantensoorten. Zie Turkey's Official Tourism Portal - Customs Regulations
Externe link

Drugs

Op het bezit van, de handel in of het gebruik van drugs, hoe gering ook de hoeveelheid, staan zeer strenge straffen, waaronder een gevangenisstraf van minimaal 10 jaar voor drugssmokkel. Aan reizigers wordt aangeraden zelf hun bagage te maken, deze tijdens de reis nauwlettend in het oog te houden, en nooit bagage of pakketjes van anderen aan te nemen. Het gebruik en bezit van Methadon is volledig verboden in Turkije.


Reizigers naar Turkije dienen ook in het bezit te zijn van een doktersattest dat het gebruik van voorgeschreven medicijnen rechtvaardigt en waarin tevens de voorgeschreven dosis vermeld wordt.

Seksualiteit

Er is geen wettelijke beperking naargelang het gedrag of de seksuele oriëntatie van personen in Turkije, op voorwaarde dat de uiting van dit gedrag discreet blijft ten aanzien van de lokale bevolking, vooral buiten de toeristische trekpleisters.

Fotografie

Militaire sites fotograferen is verboden.

Zeden en gewoonten

Het is aangeraden de lokale tradities en gebruiken te respecteren.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Op 17 april 2013 heeft Turkije een elektronisch visum geïntroduceerd (e-Visa).

Belgen kunnen nu hun visumaanvraag online indienen. Visumaanvragers moeten op de website www.evisa.gov.trExterne link de vereiste informatie in vullen. Zodra de aanvraag wordt goedgekeurd, moet een online betaling uitgevoerd worden. Het e-visum kan dan onmiddellijk gedownload worden. Het hele proces neemt maximum 10 minuten in beslag.

Er wordt voorzien in een overgangsperiode waarbij de huidige procedure van visumafgifte bij aankomst op een Turkse luchthaven behouden zal blijven tot minstens oktober 2014. Na afloop van de overgangsperiode zullen alle visumaanvragen via het e-Visa systeem moeten verlopen.

Rijbewijs

Het Europese (Belgische) rijbewijs is geldig in Turkije.

Betaalmiddelen

Kredietkaarten worden in het algemeen aanvaard. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Geen speciale beperkingen, de GSM-toestellen werken indien de roaming voor Turkije door de Belgische mobiele operator wordt voorzien.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt uitsluitend verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in Reis WijsExterne link.