Reisadvies Turkmenistan

kaart Turkmenistan
Datum: 26 januari 2015
Geldig op 28 mei 2015

Laatste update

Er wordt geadviseerd waakzaam te zijn.

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

De politieke situatie is kalm, met weinig terrorismedreiging.

Het toezicht van de veiligheidsdiensten is traditioneel zeer streng, zowel ten opzichte van buitenlandse bezoekers als eigen onderdanen. Vermijd daarom demonstraties of ongewone volksoplopen.

Buitenlanders worden in Turkmenistan nauwlettend in het oog gehouden.

De toegang tot bepaalde aan Afghanistan grenzende zones en steden is gereglementeerd of verboden. Bij de indiening van de visumaanvraag dient men bij de ambassade van Turkmenistan in Brussel hieromtrent informatie in te winnen alsmede over de tijdens de reis geldende binnenkomst- en registratievoorschriften.

Diefstallen worden soms gesignaleerd op markten te landen en in de hoofdstad, in het bijzonder de "Tolkoutchka" markt waar op het einde van de week veel volk samenkomt en bezocht wordt door toeristen uit Centraal-Azië en Iran. Waakzaamheid is geboden ten aanzien van kleine criminaliteit. Gewelddadige overvallen zijn zeldzaam. Na valavond buiten gaan wordt toch afgeraden, zeker voor vrouwen.

Reizen in Turkmenistan vereist meestal veel administratieve handelingen, zowel bij aankomst, vertrek of verplaatsingen in het binnenland. Turkmenistan is geen toeristische bestemming; de faciliteiten op dit vlak buiten de hoofdstad zijn dan ook zeer beperkt (qua vervoer, huisvesting, gezondheidsinfrastructuur, betaalwijzen). Het wordt aangeraden beroep te doen op een reisagentschap (georganiseerde en/of begeleide reis) om naar en in Turkmenistan te reizen.

Wees steeds in het bezit van een paspoort en een reglementair visum.  Er zijn regelmatig politiecontroles. Wie een toeristenvisum heeft moet zich binnen drie dagen na aankomst melden bij de overheidsdienst die, tegen betaling van 10 USD, de naam en de reden van het verblijf op een formulier noteert. Reizigers moeten steeds het dubbel van dit formulier, samen met het paspoort en het visum, kunnen tonen. Ze kunnen het land alleen verlaten tegen afgifte van het formulier aan de grenspost waar ze Turkmenistan zijn binnengekomen.

Vervoer

Vervoer

Info weg

Men rijdt aan de rechterkant van de weg. Het risico op verkeersongevallen is hoog.

Buiten de steden liggen de wegen er slecht bij (slecht wegdek, geen markering van wegwerkzaamheden, snel veranderende weersomstandigheden). Rijden in het donker buiten de steden wordt sterk afgeraden. Alle richtingsaanwijzers zijn in het Turkmeens. Het is raadzaam voorzichtig te rijden en het rijgedrag aan te passen. Vele chauffeurs zijn niet verzekerd en niet in staat de schade te betalen. Er bestaat een risico op corruptie door politieagenten tijdens wegcontroles. Er zijn altijd en overal politiecontroles, ook buiten de steden. Toch constateert men een (beperkte en recente) liberalisering van de vastgestelde politiecontroles op de autowegen.

Het wordt formeel afgeraden zich in de grensstreek met Afghanistan te begeven. De toegang tot alle grenszones en de regio Dashogouz is onderworpen aan reglementering en vereist het bezit van een speciale toestemming.Gebruik enkel officiële taxi’s. Deze zijn duidelijk herkenbaar en  hebben een gele kleur. Hoewel taxi’s een meter hebben, vragen taxibestuurders buitenlanders vaak om een vaste prijs die schommelt tussen 5 en 10 Manat. Taxi’s van de luchthaven kosten meer en taxibestuurders vragen vaak om een betaling in dollars. De meeste taxibestuurders spreken weinig of geen Engels.

Nuttige telefoonnummers van de wegpolitie (taal : Russisch en Turkmeens) :
- Directoraat-Generaal van de Wegpolitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Ashgabad: +993 12 34 08 05
- Directie van de Wegpolitie van de regio “Balkan” +993 2 22 488 85
- Directie van de Wegpolitie van de regio “Mary” +993 5 22 474 15
- Directie van de Wegpolitie van de regio “Lébap” +993 4 22 622 22
- Directie van de Wegpolitie van de regio “Dachogouz” +993 3 22 589 38

Info luchtvaart

Ashgabad beschikt over een functionele internationale luchthaven. Het is niet zeker of de vliegtuigen van binnenlandse maatschappijen voldoen aan internationale veiligheidsnormen. De nationale luchtvaartmaatschappij opereert, op de binnenlandse en op de buitenlandse routes, met een vernieuwde vloot van recente vliegtuigen van westerse makelij (Boeing). Consulteer hiervoor de website van de Europese Commissie. 
Externe link
 
Info openbaar vervoer

Met de trein reizen neemt veel tijd is beslag en is niet comfortabel.

Info scheepvaart

Een belangrijke moeilijkheid is de onregelmatige dienstregeling van de ferry’s op de Kaspische Zee tussen Turkmenistan en Azerbeidzjan. Men kan bovendien slechts boeken op basis van het principe “first come, first served”, en dit enkel ter plaatse. Het is dus zeer moeilijk om een overvaart vooraf in een reisplanning in te passen. Lang moeten wachten, is de regel.

 

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Meteorologische problemen

Turkmenistan heeft een woestijnklimaat met grote temperatuursverschillen tussen de seizoenen. Het land kent de hoogste temperaturen van Centraal-Azië. In juli en augustus kan het kwik oplopen tot 50 c°, hetgeen uitdrogingsverschijnselen kan veroorzaken. In het noorden van het land zijn de winters zeer streng. Tussen december en februari daalt het kwik vaak tot onder het vriespunt.

Natuurrampen

Turkmenistan is gelegen in een seismisch gebied. In geval dat er zich een aardbeving voordoet tijdens een verblijf, dient er in de mate van het mogelijke met de Ambassade van Frankrijk in Ashgabad en/of de Belgische ambassade in Bakoe in contact te treden. Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat van België.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Buiten Ashgabad zijn de gezondheidsvoorzieningen niet toereikend. In geval van ernstige ziekte is een medische repatriëring aangewezen. In de Turkmeense ziekenhuizen zijn alle zorgen, logies, beddengoed en medicijnen ten laste van de patiënt. Er kan betaald worden in lokale munt. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Veiligheid water en voedsel

In Turkmenistan is het leidingwater niet drinkbaar. Men moet dus gebruik maken van flessenwater met een verzegelde dop, ook om baby's te verzorgen of de tanden te poetsen.

Inentingen en vaccins

Tyfus en hepatitis A komen veel voor in Turkmenistan. Er zijn heel weinig medische voorzieningen. Vaccinatie tegen hepatitis A is sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Wereldgezondheidsorganisatie voor meer gedetailleerde informatie. In het zuiden van het land vormt malaria een mogelijk risico.  In de woestijn kunnen slangen- en schorpioenenbeten voorkomen. Draag beschermende wandelschoenen evenals lange kledij en voorzie een medische kit in geval u een trektocht onderneemt.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Het gebruik van enige vorm van softdrugs is verboden. De controles op het gebruik achter het stuur zijn frequent en indien de test positief is heeft dit de arrestatie van de betrokkene voor gevolg.

Seksualiteit

Intieme relaties van vreemdelingen met Turkmenen zijn scherp onder toezicht van de veiligheidsdiensten; zij kunnen negatieve gevolgen hebben voor de administratieve toestand van de reizigers. Prostitutie wordt zeer sterk bestraft, o.m. met gevangenisstraffen.     

Fotografie

Het fotograferen van openbare gebouwen is verboden. Het is aangewezen om raad te vragen alvorens foto's te nemen van personen, zeker in de nabijheid van gevoelige plaatsen (luchthaven, installaties van het leger of de politie, ...).

Zeden en gewoonten

Van de reizigers wordt verwacht dat ze de plaatselijke tradities en gebruiken in acht nemen. Elke respectloze gedraging ten opzichte van de nationale symbolen (standbeeld, vlag, portret, gebouw, ...) kan aanleiding geven tot arrestatie en een verschijning voor een rechtbank. De straf kan, naar gelang het geval, uiteen lopen van een boete tot een gevangenisstraf of een begeleide uitdrijving gecombineerd met een verbod om het grondgebied te betreden.

Douanewetgeving

Absoluut verbod op het invoeren van wapens, munitie, verdovende middelen, geneesmiddelen, psychetropische middelen, pornografische publicaties en andere documenten die « de politieke en economische belangen van Turkmenistan, haar veiligheid en de bescherming van de gezondheid en de publieke moraal in het gedrang kunnen brengen ».
De illegale uitvoer van antiek (goudwerk, tapijten, ...), kostbare adelstenen en sommige diersoorten is strikt verboden. Op de handel in kaviaar staat een strenge controle.
De uitvoer van antieke tapijten (ouder dan 50 jaar) wordt eveneens gecontroleerd: uitvoer wordt toegestaan mits voorlegging aan de douane van een toelating afgeleverd door het tapijtenmuseum van Ashgabad na een expertise, op het moment dat men het grondgebied verlaat. De expertise kan verschillende dagen in beslag nemen. In de staatswinkels kan men tapijten aankopen die reeds onderzocht werden.

Varia

Tevens wensen we uw aandacht te vestigen op het feit dat Turkmenistan een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag opgelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Het internationale (Belgische) rijbewijs is vereist.

Betaalmiddelen

Enkel betalingen in Manats of US Dollars worden aanvaard. Het heeft dus geen zin om Euro’s mee te brengen. Het is mogelijk om geld (US Dollars) af te halen met een internationale creditcard; enkel VISA. Het gebruik van bankkaarten (MAESTRO systeem) als betaalmiddel in winkels of de lokale administratie is onbestaande. Er zijn weinig geldautomaten. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (gezondheidszorgen, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. Voor het vertrek een aanvullende verzekering "gezondheidszorgen en repatriëring" afsluiten wordt dan ook ten zeerste aangeraden.

GSM en communicatiefaciliteiten

De nationale telefoonprovider Altyn Asyr heeft geen roaming service en de kwaliteit van het netwerk is slecht. Roaming wordt wel aangeboden door de Russische provider MTS. Het is mogelijk een lokale simkaart aan te schaffen. Toegang tot het Internet is moeilijk in de hoofdstad omdat er maar één leverancier is. Er zijn enkele Internetcafés. Buiten de hoofdstad is toegang tot het Internet nagenoeg onbestaande.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de bevoegde ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.  Gezien er in Turkmenistan geen Belgische ambassade of consulaat van België gevestigd is, kunnen Belgen consulaire bijstand vragen aan een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie. De Ambassade van Frankrijk te Asgabat verzorgt de consulaire bescherming van Belgische en Luxemburgse onderdanen in overleg met hun autoriteiten.

De andere EU landen die een ambassade in Ashgabat hebben: Groot-Brittannië, Duitsland, Roemenië en Italië.

Het is aangewezen dat de reiziger zijn aanwezigheid meldt aan de bevoegde Belgische Ambassade in Bakoe, Azerbeidzjan:

Ambassade van België
Suleyman Dadashov Street, 19
AZ 1073 Bakoe
Azerbeidzjan
+994 50 301 85 59 (noodnummer buiten de openingsuren)
+994 12 437 37 70
+994 12 437 37 71
embassy.baku@diplobel.fed.be