Reisadvies Verenigde Arabische Emiraten

kaart Verenigde Arabische Emiraten
Datum: 24 december 2015
Geldig op 10 februari 2016

Laatste update

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS/Daesh, is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/Externe link).
Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

De Verenigde Arabische Emiraten zijn tot vandaag gevrijwaard gebleven van terroristische aanslagen, maar bevinden zich toch in een onstabiele regio en op het kruispunt van verschillende probleemzones. Er is geen noemenswaardige bedreiging te vermelden. De algemene veiligheidstoestand is goed. Op plaatsen waar veel buitenlanders samenkomen, is wel extra waakzaamheid geboden.

Spanningen in het Midden-Oosten kunnen de publieke opinie in de Verenigde Arabische Emiraten beïnvloeden. Reizigers gedragen zich best onopvallend en blijven uit de buurt van betogingen of ongewone samenscholingen.

Criminaliteit

Samen met de enorme expansie van dit land neemt ook de criminaliteit toe, maar blijft tot nu toe beperkt. Gebruikelijke voorzichtigheid tegen diefstal van portefeuille, paspoort en kredietkaart is uiteraard geboden.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Er wordt snel en roekeloos gereden; voetgangers hebben nooit prioriteit. Indien u betrokken bent in een ongeval in Abu Dhabi  of Dubai, dient u wanneer er enkel stoffelijke schade is, uw auto te verplaatsen in afwachting  op de Saeed-vaststellingsdienst; teneinde het verkeer niet te hinderen. Het is belangrijk bij elk ongeval een vaststelling te laten verrichten. Dit rapport is vereist om een wagen te laten herstellen.

Voor het rijden onder invloed van alcohol (of drugs) is de tolerantie nul. Indien na een ongeval het gebruik van alcohol wordt vastgesteld, zelfs wanneer dit ongeval niet door u werd veroorzaakt, riskeert u onmiddellijke hechtenis. Dan kunt u het land niet meer verlaten tot de zaak is voorgekomen en uitgesproken.

Woestijntochten moeten met meerdere terreinwagens ondernomen worden, best onder begeleiding van een ervaren gids. Een minimum uitrusting is absoluut noodzakelijk: een grote voorraad water, een schop, een trekkabel, GPS, en goede kaarten .

Veiligheid /info luchtvaart

Momenteel worden de lokale luchtvaartmaatschappijen als veilig beschouwd. Voor de meest recente informatie, raadpleeg deze site

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htmExterne link)

Als gevolg van verscheidene recente gebeurtenissen, is het aangeraden aan alle reizigers, zelfs in transit, rekening te houden met de lokale wetgeving inzake het gebruik van alcohol. Elk niet respectvol gedrag aan boord kan bestraft worden met een arrestatie na landing, dit geldt ook voor de reizigers in transit.

Veiligheid /info scheepvaart

De watergrenzen van de eilanden van Abu Musa en Tunbs in de zuidelijke golf zijn betwist gebied door Iran en VAE.  Ter hoogte van de kusten van de Emiraten van Um Al Quwein en Ras Al Khaimah, of Khassab, moeten zeilers zo dicht mogelijk bij de Emirati kust blijven.

Veiligheid /info trein, bus en metroverkeer

Er bestaat geen treinverbinding tussen de steden ; het busverkeer tussen Dubai en Abu Dhabi is efficiënt en veilig.

Het gebruik van de metro in Dubai is veilig.

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

De temperaturen variëren tussen 15°C in de wintermaanden en circa 45°C in de zomer met pieken tot 50°C in augustus, de warmste en vochtigste maand van het jaar. Alle gebouwen zijn voorzien van luchtkoeling maar niet van verwarming. Er wordt aangeraden altijd voldoende te drinken.

Frequente natuurrampen

Naschokken van aardbevingen (met als epicentrum in Iran) worden geregeld gemeld.
Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Als gevolg van een nieuwe wetgeving zijn zowel toeristen als verblijfshouders verplicht een medische verzekering te hebben. U hebt er alle belang bij na te gaan wat uw verzekering voorziet en wat wordt uitgesloten. Ook al is het aanbod van medische verzorging, zeker in de steden, vrij breed en goed uitgebouwd, de kosten kunnen bijzonder hoog oplopen. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen maar kijkt u eerst na of gebruikte producten toegelaten zijn in de VAE. Hiervoor kan u de volgende website raadplegen : http://www.uaeinteract.com/travel/drug.aspExterne link of de Ambassade van de VAE te Brussel contacteren : http://uae-embassy.ae/Embassies/beExterne link

Nultolerantie

De Emirati-autoriteiten hanteren de nultolerantie betreffende mogelijk verslavende geneesmiddelen en bezit ervan. Zelfs een minieme hoeveelheid van deze geneesmiddelen volstaan om aan gerechtelijke vervolging onderworpen te worden én tot zware gevangenisstraf te worden veroordeeld. Grootste voorzichtigheid dient bijgevolg geboden te worden bij de samenstelling van de reisapotheek. Bij de minste twijfel wordt aangeraden een doktersvoorschrift voor betreffende geneesmiddelen op zak te hebben én de Ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten te Brussel te raadplegen http://uae-embassy.ae/Embassies/beExterne link .

Veiligheid water en voedsel

Leidingwater is niet drinkbaar indien niet eerst gefilterd. Flessenwater is overal beschikbaar en goedkoop.

Inentingen en vaccins

Indien u in onzekere hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link en van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland. Het niet respecteren van de lokale wetten – zelfs onbewust - kan tot een gevangenisstraf leiden, tot voorarrest of een tijdelijk reisverbod dat enkel door de rechter kan opgeheven worden.
De Ambassade geeft bijstand waar mogelijk maar kan geen veroordeling of gevangenisstraf laten opheffen.

Drugs

NULTOLERANTIE: De invoer, het bezit en het gebruik van drugs (dus ook 'soft' drugs) zijn absoluut verboden en hebben ernstige straffen als gevolg. Zelfs sporen in het bloed van eerder gebruik worden als bezit beschouwd en leiden eveneens tot de minimumstraf van 4 jaar. Indien de reiziger zich aanbiedt met substanties die voor de lokale autoriteiten onbekend of onduidelijk qua samenstelling blijken, wordt het paspoort van de reiziger ingehouden totdat er duidelijkheid is over het bewuste product.

Alcohol

De beperkingen tot het alcoholgebruik moeten gerespecteerd worden, ongeacht de nationaliteit en/of religie.

Voor alle moslims is het verboden om alcohol te drinken of te bezitten.

Niet-moslims kunnen alcohol kopen in de hiervoor bevoegde winkels en indien zij in het bezit zijn van een drankvergunning (kan verkregen worden onder bepaalde voorwaarden). Het verbruik van alcoholische dranken is toegestaan in hotels en restaurants voor niet-moslims, in alle Emiraten (met uitzondering van Sharjah, waar het bezit of gebruik van alcohol wordt beschouwd als illegaal en strafrechtelijk vervolgd kan worden).

Een beleidvan nultolerantie is van kracht voor rijden onder invloed (zie "transport").

Het verbruik van alcohol buiten de toegekende plaatsen (hotels en restaurants) is illegaal en kan leiden tot arrestaties en/of boetes en gevangenisstraf.

Anderzijds, kan men in de gevangenis terechtkomen voor dronkenschap op een openbare plaats of weg. Er is geen wettelijke drempel voor toegelaten alcoholgehalte in het bloed.

Seksualiteit

Seksualiteit buiten het huwelijk is strafbaar, net zoals samenwonen en homoseksualiteit. Openbare uitingen van affectie worden niet altijd geapprecieerd; kussen in het publiek heeft al tot arrestaties geleid. Dames zijn liefst niet te licht gekleed, zeker niet in de Noordelijke Emiraten, waar de Islamitische wetten streng worden toegepast.
 
Fotografie

Lokale mensen worden niet graag zonder toestemming gefotografeerd. Het fotograferen van ministeries, ambassades, officiële gebouwen en sommige gebieden kunnen leiden tot een prompte ondervraging of zelfs een veroordeling.

Het is aldus verboden om ministeries, ambassades en officiële gebouwen te fotograferen. U moet  bijgevolg zeer voorzichtig zijn alvorens een officieel gebouw te fotograferen. Het niet naleven van deze regel kan immers leiden tot een ondervraging door de autoriteiten, en in sommige gevallen zelfs een veroordeling.

Zeden en gewoonten

Het kan niet genoeg worden herhaald dat de VAE, ondanks de perceptie in het buitenland, een diep religieus moslimland is. Gedrag en kledijcodes zijn veel conservatiever dan in ons land.
Het is belangrijk in alle omstandigheden voorkomend en vriendelijk te blijven.
Obscene gebaren kunnen onmiddellijk aanleiding geven tot een arrestatie.

Praktische info

Praktische info

Visa

Alhoewel er voor landen van de Europese Unie een visa waiver geldt waardoor een verblijf van 90 dagen mogelijk moet zijn, wordt het paspoort afgestempeld voor een periode van 30 dagen. Een langer verblijf dan 30 dagen wordt in principe toegestaan, maar het kan voorkomen, hoewel zeer zelden, dat een bepaalde immigratiedienst niet al te goed op de hoogte is van deze regel.

Rijbewijs

In Abu Dhabi en Dubai is een internationaal rijbewijs nodig om een auto te huren. Alleen verblijfshouders kunnen hun Belgische rijbewijs inruilen tegen een lokaal rijbewijs.

Nieuwe regel inzake vervoer van valuta

Vanaf 1 juni 2011 dienen reizigers die in het bezit zijn van meer dan 100.000 AED (Dirham) of het equivalent daarvan in vreemde valuta, in traveller cheques of in cheques aan toonder, dit te verklaren aan de bevoegde douane-autoriteiten bij het binnenkomen of het verlaten van het land. Het niet naleven van deze regel kan leiden tot inbeslagname en gerechtelijke vervolging (December 2015 : 100.000 AED stemt overeen met 25.000€)

Betaalmiddelen

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344). De munteenheid in VAE is Dirham (AED), gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. Wisselkantoren aanvaarden buitenlandse deviezen; bijna overal kan met kredietkaart worden betaald.

Reisverzekering

Reisverzekering is verplicht. Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Uitstekend.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in Reis WijsExterne link.