Reisadvies Albanië

kaart Albanië
Datum: 16 november 2015
Geldig op 11 februari 2016

 

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

In Albanië kan ondanks bepaalde veiligheidsrisico’s doorgaans veilig gereisd worden, voor zover de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden.

Criminaliteit

Over het algemeen komt kleine criminaliteit (zakkenrollen en gauwdiefstal) vooral voor in de steden en de andere toeristische trekpleisters. Dit geldt eveneens voor het openbaar vervoer (bussen en stations). Waakzaamheid is geboden en de reiziger wordt aangeraden waardevolle zaken verborgen te dragen of – indien mogelijk – in de kluis van hun hotel te bewaren. Kopieën van identiteitspapieren kunnen van pas komen in geval van verlies of diefstal. Bedelaars kunnen soms zeer hardnekkig zijn, maar gewelddadigheid komt weinig voor.

Wapenbezit is algemeen verbreid en sporadisch zijn er gewelddadige episodes en schietpartijen. Deze zijn evenwel niet specifiek tegen buitenlanders gericht en lijken eerder gerelateerd aan interne afrekeningen (criminele milieus).

Bezoekers worden geadviseerd samenscholingen en demonstraties te mijden.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link 
 
Nuttige nummers

Wegpolitie                     126
Noodnummer politie       129
Brandweer                    128
Medisch noodnummer    127

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

De slechte staat van het wegennet(voornamelijk in de landelijke gebieden), het gebrek aan discipline bij de weggebruikers(onverantwoord, asociaal en agressief rijgedrag)en het verouderde wagenpark maken het weggebruik bijzonder gevaarlijk, zowel voor voetgangers als voor automobilisten. De zwakke weggebruiker (voetganger, fietser) wordt door de meeste autobestuurders als niet-prioritair beschouwd!

Het is aangeraden om uw snelheid aan te passen, vaak de weg te vragen en niet uit te gaan van afstanden maar van benodigde tijd. Wegen zijn doorgaans onverlicht, de signalisatie langs de weg is zeker bij de vele wegenwerken ondermaats (en de verkeerslichten werken niet altijd. In de winter zijn wegen in de bergen niet steeds vrij. Zowel in de winter als de zomer kunnen de wegen gevaarlijk glad zijn. Paard en kar, (brom)fietsen, voetgangers en verschillende andere soorten weggebruikers kan men ook op autosnelwegen tegenkomen. Zeker tijdens de nacht vormen deze onaangepaste weggebruikers (vaak onverlicht) een risico.

Het is verplicht steeds de dimlichten aan te houden, ook overdag. Het is verboden te rijden onder invloed van alcohol. De maximumsnelheden op de weg zijn 110km/u op de autostrades, 90km/u op de primaire wegen, 80km/u op de secundaire wegen en 40km/u in de bebouwde kom. De boetes voor overtredingen zijn drastisch verhoogd. Overdreven snelheid kan u tot 40.000 lek (€ 300) kosten.Wagens met buitenlandse nummerplaten worden strenger gecontroleerd dan weggebruikers met Albanese kentekens.

U kunt best nakijken of uw verzekering ook voor Albanië geldig is. In geval van twijfel neemt u contact op met uw verzekeraar.

Veiligheid /info luchtvaart

Albanië heeft één internationale luchthaven.De veiligheidsvoorzieningen op de luchthaven Moeder Theresa zijn conform de Europese normen.

Er is één low cost carrier die rechtstreekse vluchten aanbiedt van en naar Zaventem (al dan niet met een tussenstop in Pristina): Jet Air Fly. Deze vluchten zijn echter niet dagelijks beschikbaar en de frequentie hangt ook af van de seizoenen. Er zijn wel dagelijkse verbindingen met lijnvluchten via Wenen (Austrian), Rome (Alitalia), etc.

Veiligheid /info scheepvaart

Voor wat betreft de lokale scheepvaart worden de veiligheidsregels niet steeds gerespecteerd (vooral wat betreft overladen boten). Bovendien zijn er enkel verbindingen met Italië (Bari, Brindisi en Ancona) en Griekenland (Korfu).

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Er zijn geen internationale treinverbindingen met Albanië. Men kan over Belgrado tot in Montenegro geraken en van daar met de bus verder reizen. Het netwerk en aanbod binnen Albanië zijn bijna onbestaande en treinreizen zijn niet aan te raden omwille van de traagheid en de slechte toestand van de treinen. Het is beter, tenminste overdag, met de bus te reizen. Er opereren evenwel veel gauwdieven op de bussen.

 

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Het klimaat van Albanië is mediterraan aan de kust, met zeer warme zomers en regenachtige en koude winters. In de rest van het land is er een continentaal klimaat met koude winters en gematigde zomers. 's Winters zijn de bergstreken moeilijk bereikbaar, met besneeuwde en gladde wegen. Gedurende het regenseizoen, van december tot februari zijn hevige overstromingen mogelijk, voornamelijk in het Noorden van Albanië. In de zomer kunnen er bosbranden voorkomen. 

Frequente natuurrampen

Albanië is gelegen in een bergachtig gebied met risico op aardbevingen. Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde Ambassade of Consulaat van België (in Dürres).

 

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische voorzieningen, zeker buiten Tirana, laten te wensen over. Ook al halen sommige Albanese artsen een redelijk niveau, toch is - zolang repatriëring medisch mogelijk blijft - een hospitalisatie ter plaatsesterk af te raden omwille van gebrek aan betrouwbare medicijnen en geschikt medisch materiaal. Om een (medische) repatriëring te vergemakkelijken is het sterk aangeraden om een passende verzekering af te sluiten voor de duur van uw verblijf. De personen die aan een medische behandeling onderworpen zijn, consulteren vooraf best hun arts enmoeten het nodige meenemen voor hun vertrek. Hetzelfde geldt voor inentingen. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Universitair ziekenhuis van Tirana, Qendra spitalore universitare "Nen Tereza" Telefoon + (355) 4 362 627 of + (355) 4 363 644.

Indien u dringende medische hulp nodig zou hebben, bel dan het nummer 127 of +355 4 2222 235 en vraag voor een ambulance

Veiligheid water en voedsel

Kraantjeswater wordt best vermeden en zeker in de zomer: er bestaat nog steeds kans op hepatitisepidemieën vooral te wijten aan het drinken van besmet water. Algemeen kan gesteld worden dat het veiliger is steeds de voorkeur te geven aan dranken uit een fles, zonder ijsblokjes, en het eten van ijsjes/sorbets te vermijden.

De veelvuldige elektriciteitsonderbrekingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor het bewaren van voedsel (doorbreken van de koude keten). Ook al hebben een groot deel van de restaurants en voedingswinkels een eigen generator, is het toch aangeraden enkel goed bereide voedingswaren te eten om het risico van een voedselvergiftiging te beperken. Gastro-enteritis en reisdiarree komen zeer veel voor.

Inentingen en vaccins

Er zijn geen verplichte inentingen voor Albanië. Indien u echter in onzekere hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en van de Wereldgezondheidsorganisatie voor meer gedetailleerde informatie.

Naast de hierboven beschreven inentingen, zijn volgende vaccinaties aanbevolen aan diegenen die van plan zijn in beboste gebieden te gaan wandelen: hepatitis B en encefalitis (overgedragen via teken).

Bijzondere gezondheidsrisico's

Door de vele straathonden zowel in de steden als op het platteland bestaat er nog steeds een kans op hondsdolheid. In het algemeen zijn deze honden niet agressief, maar voorzichtigheid is toch geboden.
Gevallen van encefalitis en de ziekte van Lyme werden waargenomen in beboste gebieden.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, in de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de "antidiarreïca" en "intestinale antiseptica" die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.


 

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Op het bezit, het gebruik van en de handel in verdovende middelen staan gevangenisstraffen, die gaan van minimum 5 jaar tot maximum 15 jaar.

Seksualiteit

Prostitutie is verboden en strafbaar met een gevangenisstraf van drie jaar. Alle zedendelicten worden streng gestraft. Ook al is homoseksualiteit geen misdrijf meer, ze wordt nog steeds slecht aanvaard. Aanstootgevend gedrag kan best vermeden worden.

Fotografie

Het is verboden militaire installaties te fotograferen of te filmen.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website. Het is aangeraden kopieën van identiteitspapieren en reisdocumenten op zak te hebben in geval van diefstal of verlies.

Het gebeurt regelmatig dat reizigers die titularis zijn van een Belgische identiteitskaart die ooit als verloren of gestolen werd opgegeven, maar snel daarna werd teruggevonden,  geconfronteerd worden met problemen aan de grens, zelfs al werd de identiteitskaart geldig verklaard door een Belgische gemeente. Deze identiteitskaarten blijven in sommige internationale databanken geseind en worden niet aanvaard aan de grens. De reiziger zal in dit geval een ander reisdocument moeten voorleggen, zoals een internationaal paspoort. Indien dit niet mogelijk is, zal de reiziger een voorlopig paspoort moeten aanvragen bij de Belgische ereconsul om het land te mogen verlaten.

Rijbewijs

Het Belgisch nationaal rijbewijs volstaat.

Betaalmiddelen

De munteenheid in Albanië is de lek, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.Geldautomaten (Maestro) zijn meer een meer te vinden, maar blijven zeldzaam buiten de grote stadscentra. Toch is het relatief gemakkelijk om geld te wisselen bij de vele wisselbureaus. De vele privépersonen die op straat geld wisselen doen dit zonder licentie en vermijdt u dus best. Kredietkaarten worden meer en meer aanvaard.

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.


GSM en communicatiefaciliteiten

Vier operatoren verdelen onderling de markt.Twee operatoren bieden 3G diensten aan.De ontvangst is over het algemeen goed met uitsluiting van het bergachtige gebied in het Noordoosten. Controleer of uw operator een roaming-akkoord heeft met een Albanese operator.

Huisdieren

Huisdieren (kat/hond) hebben een paspoort nodig, een rabiësvaccinatie en een tatoeage of een ingeplante microchip.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de Belgische ambassade in Sofia of aan het ereconsulaat in Dürres. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in ‘Reis Wijs’ .

Nuttige link: www.albaniantourism.comExterne link