Reisadvies Duitsland

kaart Duitsland
Datum: 16 januari 2014
Geldig op 6 februari 2016

Laatste update

De Duitse autoriteiten blijven op hun hoede voor terroristische aanslagen en handhaven scherpe veiligheidsmaatregelen op luchthavens, stations en andere publieke plaatsen. Concrete bedreigingen zijn er momenteel niet.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzonder veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Duitsland.
Duitsland is, zoals België, een veilig land; in toeristische gebieden is waakzaamheid voor zakkenrollers en andere kleine criminaliteit geboden. Duitsland deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

Criminaliteit

Duitsland kent een lage criminaliteitsgraad. Straatcriminaliteit komt echter wel voor, o.a. zakkenrollers en diefstal uit geparkeerde wagens. In de steden stelt men toch geregeld gewelddaden vast gepleegd door jongeren; geweldplegers zijn zowel extreemrechtse groepen in de voormalige Oost-Duitse deelstaten als jongeren uit migrantenmiddens in de grootsteden.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Op vele wegen wordt de weggebruiker geconfronteerd met wegenwerken. Dit leidt tot opstoppingen en vertragingen, soms ongevallen. Voor informatie over het wegverkeer kunt u de site van het Duitse ministerie van vervoer consulteren: www.bmvbs.deExterne link
In Duitsland is de autoverzekering verplicht. Bij ongeval dient u de politie op te roepen om een vaststelling van de feiten te doen. Het is aangeraden de wagens in dit geval niet te verplaatsen. Om conflicten tussen de partijen en hun respectievelijke verzekeraars te beperken, is het in Duitsland de gewoonte dat de politie een vaststelling doet, de betrokken partijen en getuigen ondervraagt en de omstandigheden van het ongeval rapporteert. Het bereiken van een minnelijke schikking kan geïnterpreteerd worden als een vluchtmisdrijf waarvoor een boete gaande tot 1000 euro en meer kan opgelegd worden en de inbeslagname van het rijbewijs.
Voetgangers moeten weten dat het in Duitsland niet alleen gevaarlijk, maar onwettig is om bij rood licht een zebrapad over te steken. Personen die dit toch doen kunnen beboet worden en verplicht worden alle kosten te vergoeden die een eventueel ongeval, ten gevolge van hun gedrag, met zich mee brengt.
In het Duitse verkeer zijn er zeer veel fietsers. Voor hen is meestal een speciaal pad (doorgaans rood) voorzien dat tussen het pad voor voetgangers en de verkeerslichten en zebrapad liggen. Voetgangers moeten er acht op slaan niet op het fietspad te lopen omdat fietsers hun rechten op het pad opeisen. Aanvaringen tussen fietsers en voetgangers komen vaak voor.
Sinds 1 januari 2008 verplichten een aantal steden in Duitsland de autobestuurders een milieuvignet op hun wagen aan te brengen. Concrete informatie over dit vignet vindt u op http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/duitsland/Externe link  (Newsroom > Lokaal nieuws > Milieusticker).

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Het trein-, metro-, en busverkeer in Duitsland is uitstekend. Het beschikt over een uitgebreid netwerk. Voor inlichtingen, www.bahn.deExterne link .

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Frequente natuurrampen
Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Inentingen en vaccins

Geen bijzondere vereisten voor reizen in Duitsland.
Indien u in onzekere hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (www.itg.beExterne link ) en van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.intExterne link ) voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Met de lente begint jaarlijks het seizoen van de teken. Deze insecten zijn vooral in Beieren alomtegenwoordig (hoog gras, struiken, etc.) en kunnen drager zijn van ziektekiemen zoals de ziekte van Lyme of tekenencefalitis.

EHEC Bacterie

De consumptie van rauwe groenten, met name sla, tomaten en komkommers, wordt na een uitbraak van de EHEC-bacterie in de zomer van 2011, intussen niet meer afgeraden. Het blijft aangewezen oog te hebben voor de basishygiëne, handen vaak te wassen, en groenten grondig te spoelen voor consumptie.  Voor meer informatie kan men terecht op de webstek van het Robert Koch Instituut in Berlijn : http://www.rki.de/Externe link  of nog http://www.bzga.de/themenschwerpunkte/infektionsschutz/ehec-infektionen-hygiene-beachten/Externe link

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland. Evenals in België geldt in Duitsland de legitimatieplicht. De Duitse politie behoudt zich het recht om te vragen naar een legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort).

Drugs

Duitsland kent geen gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Het bezit van drugs is in Duitsland strafbaar. De strafmaat voor drugsdelicten kan in Duitsland hoog uitvallen.

Varia

Het gebruik of vertonen van Nazi-symbolen (groeten, liederen of materiaal als vlaggen, memorabilia e.a.) is bij wet verboden.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten Externe link worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Belgisch (Europees) rijbewijs.

Betaalmiddelen

Euro. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Huisdieren

Raadpleeg de Europese regelgevingExterne link voor huisdieren.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen kracht verder kunnen.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in Reis WijsExterne link .