Reisadvies Frankrijk

kaart Frankrijk
Datum: 08 januari 2016
Geldig op 10 februari 2016

Laatste update

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs op 13 november 2015, waarbij een zeer hoog aantal slachtoffers vielen, hebben de Franse autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen over het gehele grondgebied van Frankrijk. Dit leidt onder meer tot verscherpte grenscontroles en een versterking van de bewaking van gevoelige locaties.

Controles werden verlicht na het einde van de klimaatconferentie, maar het blijft aangeraden om in het bezit te zijn van de nodige identiteitsdocumenten om een grens over te steken. Belgen en EU-burgers, ook kinderen, zouden in het bezit moeten zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort. Niet EU-burgers die in België verblijven, moeten in het bezit zijn van hun geldige verblijfsvergunning en nationaal paspoort.

Belgen ter plaatse dienen waakzaam te zijn, grote bijeenkomsten te vermijden en de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Terreurdreiging

Frankrijk deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs op 13 november 2015, waarbij een zeer hoog aantal slachtoffers vielen, hebben de Franse autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen over het gehele grondgebied van Frankrijk. Dit leidt onder meer tot verscherpte grenscontroles en een versterking van de bewaking van gevoelige locaties. Maatregelen die het verkeer beperken kunnen worden genomen, ook wat het openbaar vervoer betreft, evenals beperking van parkeerruimte. Belgen ter plaatse dienen waakzaam te zijn, grote bijeenkomsten te vermijden en de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te volgen. 

Criminaliteit

Toeristen vormen geen specifiek doelwit van criminaliteit, doch opgelet voor zakkenrollers en diefstal in geparkeerde wagens. In de grootsteden en voorsteden kunnen er ten tijde van betogingen spanningen optreden tussen de betogers en de ordediensten.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Verplichting om een alcoholtest aan boord van gemotoriseerde voertuigen te hebben

Sinds 1 juli 2012 is elke bestuurder van een gemotoriseerd voertuig (ter land), op uitzondering van bromfietsen, verplicht een chemische of elektronische alcoholtest aan boord van zijn voertuig te hebben (decreet n°2012-284 van 28 februari 2012).

Het is aangeraden om twee alcoholtesten aan boord te hebben: één om zichzelf desgevallend te controleren en één ongebruikt exemplaar om in geval van controle aan de ordediensten te tonen.

Het bezitten van een alcoholtest blijft verplicht vanaf 01 maart 2013, maar het niet-bezit hiervan zal niet meer bestraft worden. (Décret n° 2013-180 du 28 février 2013 modifiant l'article R. 233-1 du code de la route)

Het wegennet van Frankrijk is een van de dichtste ter wereld.
De staat van het wegennet is, over het algemeen, goed. In en rond de grote steden zoals Parijs, Marseille, Lyon, vormen vooral de verkeersopstoppingen een groot probleem, in het bijzonder op autosnelwegen tijdens de vakantieperiodes.

Website van de autosnelweguitbaters.Externe link

De wegen zijn enkel verlicht in de bebouwde kom en op grote aanknopingspunten op de autosnelwegen. Een groot deel van deze wegen (blauwe verkeersborden) zijn tolwegen, indien de reiziger dit wil vermijden dient hij de nationale snelwegen (groene verkeersborden) te gebruiken.

Telefoonnummers in geval van nood:

Algemeen noodnummer: 112

Politie: 17

Ambulancedienst (SAMU): 15

Brandweer: 18
 
Snelheidslimieten:

binnen de bebouwde kom 50 km/u
buiten de bebouwde kom 90 km/u (bij regen 80 km/u)
autosnelwegen 130 km/u (bij regen 110km/u)
nationale snelwegen (tolvrije tweebaanswegen met middenafscheiding) 110 km/u (bij regen 90 km/u)

Over heel Frankrijk is het wegennet uitgerust met onbemande camera's om snelheidcontroles uit te voeren en de verkeersdrukte te meten.

Door de toename van het aantal flitspalen op Frans grondgebied, zijn snelheidscontroles steeds frequenter. Belgische weggebruikers die een snelheidsovertreding begaan worden geverbaliseerd en de boetes worden rechtstreeks naar het thuisadres in België verzonden. Er is dus geen straffeloosheid meer voor Belgische bestuurders die overtredingen begaan in Frankrijk.

Website voor Online betaling van boetesExterne link

Veiligheid /info luchtvaart

De belangrijkste lokale luchtvaartmaatschappij is Air France. Frankrijk is eveneens toegankelijk via de meeste internationale luchtvaartmaatschappijen. Verschillende maatschappijen bieden vluchten aan tussen de Franse regionale luchthavens en luchthavens in België.
De Franse luchthavens zijn goed georganiseerd en eveneens goed aangesloten op het wegen- en spoornet.

Website van de Franse luchthavensExterne link.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Na de verijdelde aanslag op de Amsterdam-Parijs Thalys-trein van 21 augustus 2015, besloten de  Europese ministers de controle van passagiers en bagage op internationale transporten te versterken en het systeem van treintickets op naam te veralgemenen. Het wordt treinpassagiers aangeraden zich te schikken naar de instructies van de spoorwegmaatschappijen en van het veiligheidspersoneel en uiteraard geen gevaarlijke voorwerpen mee te nemen in de bagage.


Het trein-, metro- en busverkeer in Frankrijk is doorgaans uitstekend, zeker in de grootsteden en in de door vele toeristen bezochte plaatsen. Informatie over het openbaar vervoer in en rond Parijs (Ile de France) deze zijn te raadplegen op deze website.Externe link .

Frankrijk heeft ook goede nationale TGV-verbindingen, de grote steden zijn in een minimum van tijd bereikbaar.

Klik hierExterne linkvoor meer informatie over het Franse spoornet.


 

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Frankrijk heeft in het algemeen een gematigd klimaat. Men kan evenwel drie klimaatzones onderscheiden: 

  • zeeklimaat met redelijk zachte winters en relatief koele zomers. Met frequente neerslag gedurende het hele jaar. 
  • Naar het zuiden toe wordt het zeeklimaat aangenamer, en bij de Pyreneeën gelijkt het op een continentaal klimaat. 
  • In het centrum van het land is het klimaat continentaal met een lichte invloed van het zeeklimaat. De regens zijn zwakker. De winters zijn streng en de zomers heet. 
  • Het mediterrane klimaat in het zuiden: de regels zijn onregelmatig en weinig talrijk en de zomers droog. 
  • Bergklimaat: de regens zijn weinig talrijk en de temperatuur varieert in functie van de hoogte.

Frequente natuurrampen

Tijdens de zomermaanden bestaat er gevaar voor bosbranden in het zuiden, vooral in de Var-streek en l'Hérault. In l'Hérault komen er jaarlijks (najaar omstreeks september) overstromingen voor. De toeristen worden opgeroepen waakzaam te zijn en de richtlijnen van de autoriteiten op te volgen.
Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU.

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!
De medische infrastructuur is van goede kwaliteit.

Veiligheid water en voedsel

Geen specifieke aanwijzingen nodig.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Er zijn geen bijzondere gezondheidsrisico's verbonden aan een reis naar Frankrijk.

Hooggebergte

Reizigers die door de Alpen of Pyreneeën willen trekken, dienen er zich van te vergewissen dat hun fysieke toestand hen in staat stelt actief te zijn op dergelijke hoogtes. Hooggebergte houdt steeds een risico in, ook voor mensen die in goede gezondheid verkeren. Neem contact op met het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link voor vertrek.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Het bezit van drugs is illegaal. Drugssmokkel wordt zwaar gestraft.

Fotografie

Geen speciale aanwijzingen.

Zeden en gewoonten

Geen speciale aanwijzingen.

Varia

Op de markten in de toeristische zones worden steeds meer namaakproducten aangeboden. Het kopen en verkopen ervan is strafbaar en kan oplopen tot een fikse boete. Ook aan de grens met Italië in het zuiden van Frankrijk worden vele controles uitgevoerd op toeristen die van de Italiaanse en Spaanse markten komen, waar het aanbod van namaakgoederen hoog en ook strafbaar is.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumentenExterne link worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Belgisch (Europees) rijbewijs volstaat.

Betaalmiddelen

Lokale munt: Euro
Internationale betaalkaarten zoals VISA worden aanvaard. Opgelet met de klassieke Belgische betaalkaarten, informeer eerst bij de financiële instelling of de betaalkaart internationaal kan worden gebruikt.
In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. Indien men met de wagen reist, is een degelijke reisverzekering aan te raden.

GSM en communicatiefaciliteiten

Het gebruik van GSM op toeristische plaatsen brengt geen problemen met zich mee. Opgelet, in afgelegen gebieden is er soms geen ontvangst.
Franse netwerken; SFR, Bouygues-telecom, Orange.

Huisdieren

De regels voor het verkeer van honden, katten en fretten (gezelschapsdieren) tussen de lidstaten van de Europese Unie werden geharmoniseerd. Deze regelgeving is op 1 oktober 2004 van kracht geworden. Een overzicht vindt u terug op http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/measures_en.htmExterne link.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (genre `Western Union', bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Consulaat MARSEILLE : +33 496116955, Permanentie : +33 0611130221

Ambassade PARIS: +33 144093939, Permanentie: +33 684531943

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in "Reis WijsExterne link".