Reisadvies Kroatië

kaart Kroatië
Datum: 30 april 2015
Geldig op 6 februari 2016

Laatste update

Er zijn geen bijzondere risico's verbonden aan reizen naar Kroatie.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid


Er zijn geen specifieke veiligheidsrisico’s.

Een aantal streken in het binnenland zijn evenwel nog niet volledig vrij van landmijnen. Aan wandelaars wordt aanbevolen om de waarschuwingsborden te respecteren en om zich bij de lokale autoriteiten te informeren of de website van het Croatian Mine Center (CROMAC) te raadplegen: www.hcr.hr/en/index.aspExterne link (Engelse versie).

Er zijn nog beren en wolven aanwezig in de bergachtige gebieden en in sommige nationale parken.

Criminaliteit

Zakkenrollers zijn hoofdzakelijk aanwezig in de toeristische steden (diefstal van documenten, handtassen, enz.). Neem vóór het vertrek fotokopieën (op papier of elektronisch) van alle identiteitsdocumenten, zodat de aangifte van diefstal (of verlies) bij de politie vlotter kan verlopen.

Vervoer

Vervoer

Veiligheid / Info wegen

In Kroatië kan doorgaans zonder noemenswaardige problemen worden gereisd.
De wet ivm verkeersveiligheid bepaalt onder meer het volgende:

• de dimlichten (kruislichten) van auto's moeten tijdens de periode van het winteruur (vanaf het laatste weekend van oktober tot het laatste weekend van maart) 24u op 24u branden; de dimlichten (kruislichten) van moto's moeten gedurende het hele jaar 24u op 24u branden
• het gebruik van de GSM tijdens het rijden is verboden 
• het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht 
• alcoholtolerantiegrens voor automobilisten is 0,5 promille. Voor automobilisten jonger dan 24 jaar en professionele automobilisten geldt 0,0 promille
• in geval van een verkeersongeval is men verplicht de politie te contacteren om een proces-verbaal op te maken
• het dragen van een helm is verplicht voor fietsers en motorrijders

Het Belgische rijbewijs is geldig en het voertuig moet voorzien zijn van een grijze kaart en een in Kroatië geldige verzekering.

Het verkeer verloopt aan de rechterkant.

De snelheidslimiet op de autosnelwegen is 130 km/u, op de nationale wegen 90 km/u en in de bebouwde kom 50 km/h.

Het telefoonnummer van de Kroatische wegenhulp (HAK) is 1987. Indien men van een niet-Kroatische GSM belt: 00385 1987.

Het telefoonnummer van de politie is: 192. Indien men van een niet-Kroatische GSM belt: 00385 192.

Het algemeen noodnummer is 112. Indien men van een niet-Kroatische GSM belt: 00385 112.
Informatie over het wegverkeer kan men verkrijgen via
• de radio op de frequentie 98.5 Mhz (tijdens de zomer in verschillende talen)
• via de telefoon: 00385 (0) 1 4640 800 (informatie verkrijgbaar 24u/24u maar enkel in het Kroatisch)
• via internet:  http://www.hak.hr/enExterne link  (Engelse versie).


Veiligheid / Info luchtvaart

De Europese veiligheidsmaatregel betreffende vloeistoffen in de handbagage is van kracht in Kroatië.

Veiligheid / Info scheepvaart

De eigenaars van boten moeten zich bij hun aankomst in een Kroatische haven aanmelden bij de havenautoriteiten (Lučka kapetanija), de boorddocumenten en een passagierslijst (crew list) voorleggen en een vaarvignet betalen. Men kan de website van het Ministerie van de Zee, Transport en Infrastructuur raadplegen op: http://www.mppi.hr/default.aspx?id=7397Externe link (Engelse versie).

Het noodtelefoonnummer voor hulp op zee is 9155. Indien men van een niet-Kroatische GSM belt: 00385 9155.

Veiligheid / Info bus en spoorwegen

In het hele land zijn uitstekende busverbindingen. Het treintransport blijft traag verlopen ondanks pogingen tot modernisering. Er is een nieuwe snelle spoorlijn Zagreb/Split.
De belangrijkste eilanden zijn bereikbaar via veerboten (goedkoop indien men reist zonder auto).

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

De hevige "Bura wind" (noordoosten wind, van het land naar de zee) kan voor zware zee zorgen en voor problemen bij het opstijgen en landen van vliegtuigen in Split en Dubrovnik. Het kan gebeuren dat zelfs het wegverkeer door dit fenomeen verstoord wordt.

Bosbranden in het midden en in het zuiden van het kustgedeelte komen vaak voor tijdens de zomer.

Tijdens de winterperiode kan zware sneeuwval in het bergachtige gedeelte in de omgeving van Lika en de Gorski Kotar het reizen bemoeilijken (sneeuwkettingen verplicht).
Het noodnummer is 112. Indien men van een niet-Kroatische GSM belt: 00385 112.

Rampen

Er zijn zeer zelden natuurrampen. Indien zich een ramp voordoet, worden de reizigers verzocht in de eerste plaats contact op te nemen met hun familie of vrienden in België om hen gerust te stellen. Voor bijkomende informatie of advies kan men zich wenden tot de Ambassade van België te Zagreb of tot het Ereconsulaat van België te Dubrovnik (zie coördinaten in de rubriek).

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Medische kosten opgelopen in een ziekenhuis van de openbare gezondheidsdienst in Kroatië worden in principe terugbetaald door de Belgische mutualiteit, op voorlegging van een factuur.

Opgelet : dit is niet het geval voor medische kosten opgelopen in privéziekenhuizen.

Over het algemeen zijn medische zorgen in Kroatië van goede kwaliteit.
Het noodnummer is 112. Indien men van een niet-Kroatische GSM belt: 00385 112.
In Kroatië bestaat een goed netwerk van apotheken. Sommige medicijnen dragen in Kroatië een andere merknaam dan in België.

Veiligheid drinkwater en voedsel

Het water van het openbaar waterleidingsnet in Kroatië is overal drinkbaar.
Een tekort aan drinkbaar water kan optreden op sommige eilanden die nog niet aangesloten zijn op het distributienet van het vasteland.

Inentingen

Geen enkele specifieke inenting is vereist.

Reizigers worden gewaarschuwd voor aanwezigheid van teken, meer bepaald ‘de Teek van de Donau’, die veelvuldig in Kroatië voorkomt en een besmetting met hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Bij een prik van deze teek is een behandeling met antibiotica noodzakelijk.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Toeristen zijn, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.
Drugs

Het bezit van marihuana of andere drugs is illegaal en wordt bestraft met een gevangenisstraf en een geldboete.

Seksualiteit

Prostitutie is illegaal (wordt bestraft met een gevangenisstraf en een geldboete). In dit eerder conservatief land wordt homoseksualiteit nog niet helemaal aanvaard.

Fotografie

Geen beperkingen, behalve wanneer het om militaire instellingen gaat.

Kamperen in het wild

Kamperen in het wild is strikt verboden

Praktische info

Praktische info

Reisdocumenten

Alle nodige reisdocumenten zijn vermeld onder de rubriek reisdocumenten op deze website.
Om het Kroatisch grondgebied te betreden en te verlaten dient iedere persoon in het bezit te zijn van een identiteitsdocument met foto (paspoort of identiteitskaart). Ook voor minderjarige kinderen is een "Kids-ID" of een paspoort noodzakelijk.

Het wordt ten zeerste aangeraden om tijdens de reis van de identiteitsdocumenten een papieren of een elektronische kopie in zijn bagage te hebben.

In geval van verlies of diefstal van uw identiteitsdocumenten (paspoort of identiteitskaart), dient men onmiddellijk DOC STOP te contacteren (00800 2123 2123 of 0032 2 518 2123).

Een Belgisch rijbewijs is geldig.

Betaalmiddelen

In geval van verlies, diefstal of fraude van een bankkaart of een Belgische kredietkaart, neemt men onmiddellijk contact op met CARD STOP (0032 70 344 344).

De Kroatische Kuna (HRK/Kn) heeft een vrij stabiele wisselkoers (1 Euro = ± 7,4 Kn) (Engelse versie:www.hnb.hr/eindex.htmExterne link. Bankautomaten zijn overal aanwezig. Betaling met creditcards (Amex, Visa, Master, Diners) is vrijwel overal mogelijk.

Reisverzekering

Reisverzekering is aan te bevelen. Het is aangeraden om na te gaan of de verzekering van het ziekenfonds voldoende dekking biedt voor de bestemming en de manier van reizen. Hou er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden.

GSM

Belgische GSM’s functioneren in principe zonder moeilijkheden. Het is aangeraden om bij uw operator na te gaan of uw GSM in Kroatië werkt.

WiFi is op vele plaatsen beschikbaar.

Huisdieren

Huisdieren zoals honden en katten moeten over een paspoort beschikken, ze moeten tegen hondsdolheid gevaccineerd zijn en een chip hebben.

Consulaire bijstand

In geval van ernstige moeilijkheden, kunnen de Belgen, naargelang de plaats waar ze zich bevinden, hulp vragen aan de Ambassade van België in Zagreb of aan het Ereconsulaat van België in Dubrovnik. Een Ereconsulaat heeft echter beperkte bevoegdheden en kan bijvoorbeeld geen visa of identiteitsdocumenten afleveren.

Links

Andere nuttige tips of informatie kan u terugvinden in Reis Wijs (PDF, 2.21 MB).

Enkele nuttige links:
• Nationale Dienst voor Toerisme (Nederlandse versie: http://croatia.hr/nl-NL/HomepageExterne link
• Croatia airlines (Nederlandse versie: http://www.croatiaairlines.com/nl?langid=nlExterne link)
• Brussels Airlines (Nederlandse versie: http://www.brusselsairlines.com/nl_be/Default.aspxExterne link)
• Ryanair (Nederlandse versie: http://www.ryanair.com/nlExterne link)
• HAK /Hrvatski Auto Klub - VAB of Touring in België (Engelse versie: http://www.hak.hr/enExterne link)
• Hrvatske zeljeznice - Kroatische spoorwegen (Engelse versie: http://www.hznet.hr/Default.aspx?sec=282Externe link)
• Autobusni Kolodvor Zagreb - busstation in Zagreb ( Engelse versie: http://www.akz.hr/default.aspx?id=260Externe link)
• Jadrolinija - ferrymaatschappij (Engelse versie: http://www.jadrolinija.hr/default.aspx?lang=2Externe link)