Reisadvies Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

kaart Macedonië
Datum: 20 augustus 2015
Geldig op 30 november 2015

Laatste update

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen kan in Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië doorgaans veilig gereisd worden.

 

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Opgelet: wijziging in het gebruik van het Belgische paspoort voor mensen met de dubbele Belgo- Macedonische nationaliteit bij reizen naar Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (zie “Praktische informatie”).

Reizen in het land vormt normaal geen probleem.

Na recente confrontaties tussen de politie en gewapende groepen, is echter extra waakzaamheid geboden in de grensregio’s met Servië, Albanië en Kosovo (fictieve lijn Tetovo-Kumanovo, en Struga-Tetovo). Nieuwe incidenten zijn niet uit te sluiten. In deze regio’s wordt aangeraden enkel overdag en op de hoofdwegen te reizen.

In de huidige gevoelige politieke context, is het ten zeerste aangeraden zich afzijdig te houden van manifestaties. Deze vinden regelmatig plaats, voornamelijk in Skopje.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.

Criminaliteit

In de hoofdstad neemt de criminaliteit toe: pickpockets en gauwdieven hebben het gemunt op buitenlanders, meer bepaald op de luchthaven en in de winkelcentra.

Nuttige nummers

Politie: 192
Ambulance: 194
Brandweer: 193
Wegenhulp: 196

Vervoer

Vervoer

Veiligheid /info wegen

De wegen zijn doorgaans in goede staat en goed onderhouden. Men moet echter rekening houden met trage, niet gemotoriseerde, weggebruikers en met de onvoorspelbare lokale rijstijl (voorrang en inhaalverbod worden niet steeds gerespecteerd). Er wordt tol geheven op autowegen. Bij ongeval de wagen niet verplaatsen vooraleer de politie de nodige vaststellingen heeft gedaan. Aan de grens moet de internationale verzekering van de wagen - 'groene kaart' met de vermelding “FYROM” - worden voorgelegd. 's Nachts rijden wordt best vermeden. Wegenhulpdiensten zijn onbestaande. Ook overdag is het verplicht altijd met dimlichten aan te rijden. Een alcoholgehalte tot 0,5 promille is toegelaten. Het dragen van de gordel is verplicht voor de chauffeur en zijn passagiers.

Veiligheid /info luchtvaart

De luchthaven van Skopje bevindt zich op de weg van Belgrado naar Athene (www.airports.com.mkExterne link).
Rechtstreekse vluchten Skopje Eindhoven (NL)

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

De staat van het spoornetwerk en de treinen is aanvaardbaar. Internationale treinen verbinden Skopje met Belgrado, Ljubljana, Zagreb, Pristina en Thessaloniki. Skopje heeft binnenlandse treinverbindingen met andere steden, behalve met Ohrid. Treinen rijden trager dan bussen Er zijn bussen voor binnenlands en internationaal verkeer.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

Bergachtig land, grenst niet aan zee. Gematigd continentaal klimaat, vier seizoenen. De weersvoorspelling vindt u op www.meteoonline.beExterne link .

Frequente natuurrampen

Bosbranden en aardschokken komen voor. De laatste grote aardbeving dateert van 1963 en verwoestte gedeeltelijk Skopje.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot het ereconsulaat van België en/of de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat van een EU-lidstaat.

 

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Er werden enkele gevallen van het Westelijk Nijlvirus vastgesteld in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De beste zorgen worden verleend in de universitaire en privéklinieken (Hopital d'Etat et universitaire: 00 389 2 3147147). Indien de ziekte hospitalisatie vergt, is repatriëring verkieslijk.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Veiligheid water en voedsel

In het algemeen stellen water en voedsel geen probleem. Het is echter aan te bevelen water in flessen te gebruiken.

Inentingen en vaccins

Geen specifieke inentingen vereist.

Indien u in onzekere hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (www.itg.beExterne link ) en van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.intExterne link ) voor meer gedetailleerde informatie.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de "antidiarreïca" en "intestinale antiseptica" die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Lokale wetgeving

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Bezit en gebruik worden streng gestraft. De politie voert vaak controles uit, vooral in de grensregio. Bij controles wordt de wagen doorzocht.

Seksualiteit

Prostitutie aanbod in bars en op straat. Homoseksualiteit wordt niet publiek tentoongespreid.

Fotografie

Verboden op bepaalde plaatsen (musea, militaire en openbare gebouwen).

Zeden en gewoonten

De Slavische Macedoniërs zijn orthodoxe christenen, de Albanese minderheid belijdt de islam. U dient hiervoor eerbied te tonen.

Varia

Tevens wensen we uw aandacht te vestigen op het feit dat de Voormalige Joegoslavische Republiek  Macedonië een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag opgelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.

Praktische info

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Het gebeurt regelmatig dat reizigers die titularis zijn van een Belgische identiteitskaart die ooit als verloren of gestolen werd opgegeven, maar snel daarna werd teruggevonden,  geconfronteerd worden met problemen aan de grens, zelfs al werd de identiteitskaart geldig verklaard door een Belgische gemeente. Deze identiteitskaarten blijven in sommige internationale databanken geseind en worden niet aanvaard aan de grens. De reiziger zal in dit geval een ander reisdocument moeten voorleggen, zoals een internationaal paspoort. Indien dit niet mogelijk is, zal de reiziger een voorlopig paspoort moeten aanvragen bij de Belgische ereconsul om het land te mogen verlaten.

Opgelet voor het gebruik van het Belgische paspoort door mensen met de dubbele Belgo-Macedonische nationaliteit

- Macedoniërs die langer dan drie maanden in het buitenland verblijven, zijn verplicht dit te melden bij hun laatste gemeente in Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië , bij de Macedonische politie of bij een Macedonische ambassade in het buitenland. De procedure is gratis.

- Macedoniërs die zich niet hebben afgemeld mogen bij hun vertrek uit Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië  het land enkel verlaten met een Macedonische reisdocument. Kost (dringend procedure): 4.800 denar (circa € 78)

-  Als de persoon in kwestie nog een andere nationaliteit heeft, in casu de Belgische, wordt het buitenlands reisdocument, in casu het Belgische, niet aanvaard.

- Er bestaat een mogelijkheid voor de personen die zich in deze situatie bevinden om toch met hun Belgische paspoort te vertrekken. Ze moeten dan aan de grens een verklaring ondertekenen waarin ze bevestigen dat ze in het buitenland wonen. Het volstaat deze verklaring één keer in te vullen. Bij hun volgend vertrek uit Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië kunnen ze dan met hun niet-Macedonische paspoort reizen. De afscheurstrook die zich onderaan de verklaring bevindt moet de persoon bijhouden. De afscheurstrook moet worden voorgelegd als de persoon zich definitief opnieuw komt vestigen in Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Het kan niettemin nuttig zijn voor personen met de dubbele nationaliteit om deze mee te nemen bij elk bezoek aan Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Als er problemen zijn, kan de persoon deze voorleggen om te bewijzen dat hij of zij uitgeschreven is en dus met een Belgisch paspoort kan vertrekken.
 
Als u bij een particulier verblijft, is het verplicht zich te laten registreren in het dichtstbijzijnde politiecommissariaat binnen de 24 uur na uw aankomst op Macedonisch grondgebied. Dit is niet verplicht bij het verblijf in een hotel of camping.

Niet-residenten kunnen tot € 10.000 en/of tot MKD 12.000 per persoon het land binnen brengen en meenemen uit het land. Als u meer dan € 10.000  en/of MKD 12.000 het land binnenbrengt/meeneemt, moet u hiervan aangifte doen bij de douane. U zal hiervan een attest krijgen. Meer informatie kan u vinden op de website van de douane: http://www.customs.gov.mkExterne link   .

Rijbewijs

Voor kort verblijf is het Belgisch rijbewijs voldoende.

Betaalmiddelen

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344). De munteenheid is de denar, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Roaming is mogelijk. Pay & go kaarten zijn aanbevolen.

Huisdieren

Huisdieren hebben een gezondheidsboekje nodig. De vaccinatie tegen hondsdolheid mag niet ouder zijn dan een jaar.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de Belgische ambassade in Sofia, aan het ereconsulaat in Skopje of aan een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

In Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië is geen ambassade of consulaat van België gevestigd. Er is enkel een ereconsulaat Belgen kunnen er consulaire bijstand vragen aan een het ereconsulaat of aan een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in Reis Wijs.