Reisadvies Suriname

kaart Suriname
Datum: 12 februari 2016
Geldig op 14 februari 2016

Laatste update

In sommige landen in Latijns-Amerika en de Caraïben wordt een snelle verspreiding van het Zika virus vastgesteld.

Het zikavirus wordt overgedragen door muggen die vooral overdag steken. Het virus veroorzaakt symptomen als koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijn, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om  zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenmelk die DEET bevat, door te slapen onder een muskietennet en kleren met lange mouwen en broekspijpen te dragen.
Er zijn aanwijzingen dat het virus verantwoordelijk zou zijn voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact met hun geneesheer op te nemen en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Meer informatie is beschikbaar op de sites van de FOD VolksgezondheidExterne link,deWereldgezondheidsorganisatieExterne linken van hetInstituut voor Tropische GeneeskundeExterne link.  

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

De criminaliteit is zorgwekkend in de hoofdstad, Paramaribo.

De luchtvaartmaatschappij “Blue Wings Airlines”, die Paramaribo met Georgetown (Guyana) en met Cayenne (Frans Guyana) verbindt, is op de zwarte lijst geplaatst door de Europese Unie na een derde ongeval sinds 2008. Deze dient daarom vermeden te worden.

Criminaliteit

De criminaliteit in Suriname is de voorbije jaren teruggedrongen maar blijft op een gemiddeld niveau. Zij concentreert zich in de hoofdstad en neemt meestal de vorm aan van (gewapende) roofovervallen. Het stadsdeel van Paramaribo waar zich de meeste internationale hotels bevinden kan als veilig worden beschouwd. Daartegenover wordt de toeristen aanbevolen om de niet-toeristische buurten, waar veel aanvallen worden gemeld, te vermijden. Het binnenland kan als veilig worden beschouwd. Aangezien er weinig politie aanwezig is buiten Paramaribo, is het echter raadzaam om zo veel mogelijk overdag te reizen.

Om risico's verbonden aan de onveiligheid te beperken, wordt u aangeraden om steeds de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen :
-  draag geen waardevolle voorwerpen in het openbaar (pc, gsm, horloge, juwelen) ; 
-  begeef u tijdens de avond/nacht niet op straat in de grote steden en verplaats u bij voorkeur in gezelschap ;
-  draag steeds een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak ;
-  contacteer meteen uw Ambassade ingeval van geschillen met de ordediensten.

Volgende noodnummers dient men steeds op zak te dragen :
• politie : 115
• kinderpolitie : 123
• brandweer : 110
• medische spoeddienst Eerste Hulp : 113
• medische spoeddienst artsen van wacht : 148
• crisis hulplijn : 114

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Het wegennet is matig in Suriname maar goed in en rond de hoofdstad. In het binnenland vindt men bijna uitsluitend zandpaden die praktisch onbegaanbaar zijn in het regenseizoen. Wegenverlichting is zeer beperkt, vermijdt dus het 's nachts rijden. Men rijdt links in Suriname.

Reizen naar het binnenland kan met een gids, standaard waakzaamheid is geboden.

Veiligheid /info luchtvaart

Op Suriname vliegen o.m. Surinam Airways, KLM, Meta, Caribbean Airlines, en enkele kleinere maatschappijen. Sommige privé-bedrijven nemen niet altijd de veiligheidsnormen voor de luchtvaart in acht. Het bedrijf “Blue Wing Airlines” staat op de zwarte lijst van de Europese Unie en dient vermeden te worden. Plan dus zeer zorgvuldig uw vliegreizen in het land.

Nadere informatie over veiligheid in het luchtverkeer kan worden gevonden op:
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_nl.htmExterne link en http://www.airsafe.comExterne link

Veiligheid /info scheepvaart

Aanvallen op vissersboten werden gemeld langs de kust van Suriname alsmede enkele gevallen van piraterij langs de grens met Guyana. Voorzichtigheid is daarom geboden.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

De mini-bussen van de Particuliere Lijnbus Organisatie laten toe om alle wijken van de hoofdstad te bereiken en een deel van het binnenland (zoals Lelydorp, Albina en Nickerie) voor een vast bedrag. Standaard waakzaamheid geboden.

Dagelijks vertrekken vanuit Paramaribo bussen naar het binnenland, de zgn. “jumbo’s”, met haltes te Brownsberg, Pokigron en Atjoni. Standaard waakzaamheid is geboden.

Reizen binnen en buiten Paramaribo is het snelst met taxi’s. Telefoongidsen vermelden de telefoonnummers van taxibedrijven en er zijn vaste standplaatsen.

Tot slot kunnen kan men terecht bij de autoverhuurbedrijven.

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

In Suriname heerst een tropisch klimaat: warm en vochtig het gehele jaar, met temperaturen tussen 23° en 32°C in Paramaribo. Het land heeft twee regenseizoenen (april-augustus en december-februari).

Een groot deel van het noorden en het centrum van het land is gevoelig voor overstromingen.

Frequente natuurrampen

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot (in deze volgorde) :
• de Ambassade van België bevoegd voor Suriname te Kingston :  per e-mail (kingston@diplobel.fed.be) of per telefoon (+1) 876 754 79 03) of, ENKEL in noodgevallen, via het 24u/24u noodnummer : (+1 )876  382 7850
• het Ereconsulaat van België te Paramaribo : per e-mail (belgconsparamaribo@gmail.com) of per telefoon (+59 7 472 545) ;
• in laatste instantie, bij de vertegenwoordiging van een andere Lidstaat van de Europese Unie :
- de Nederlandse Ambassade : Van Roseveltkade 5, Paramaribo, Tel: +597 477 211. E-mail : prm@minbuza.nl
- de Franse Ambassade : Henck Arronstraat 5-7, Paramaribo, Tel. : +597 475 222 en 476 455. E-mail : cad.paramaribo-amba@diplomatie.gouv.fr

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.

 

Gezondheid en hygiëne

Actualiteit

Een accurate lichaamshygiëne en verhoogde waakzaamheid bij ziektesymptomen zijn noodzakelijk voor elke reiziger die het Surinaams grondgebied betreedt.

Elke reiziger naar Suriname dient, ongeacht de duur en de omstandigheden, tegen Hepatitis A beschermd zijn.

Medische verzorging

De gezondheidszorg is zeer beperkt in Paramaribo en vrijwel onbestaande in het binnenland. Over het algemeen voldoet deze niet aan Europese normen.
Vóór de reis naar Suriname is het daarom sterk aan te raden zich te verzekeren voor "ziekte zorgen" en "repatriëring". Een degelijke reisapotheek is vereist.

• medische spoeddienst Eerste Hulp : 113
• medische spoeddienst artsen van wacht : 148

In de hoofdstad bevinden zich drie grote ziekenhuizen: het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het RK St. Vincentius Ziekenhuis en het Diakonessen Ziekenhuis.

Veiligheid water en voedsel

In Paramaribo is het kraanwater geschikt voor consumptie. In het binnenland is het raadzaam gebotteld mineraalwater te drinken.

De kwaliteit van het voedsel is doorgaans goed.

Inentingen

Raadpleeg best 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Elke reiziger naar Suriname dient, ongeacht de duur en de omstandigheden, tegen Hepatitis A beschermd zijn.

Vanaf de leeftijd van 1 jaar en indien men uit een land komt waar Gele Koorts endemisch is (hetgeen het geval is in bijna alle Zuid-Amerikaanse landen), dient men het internationaal inentingsbewijs tegen Gele Koorts bij aankomst in Suriname te kunnen voorleggen.

Inentingen en/of een preventieve malariakuur zijn vereist als u van plan bent : 
-  naar moerassige of oerwoudgebieden te reizen ;
-  in onzekere hygiënische omstandigheden te reizen ;
-  frequent of langdurig in het buitenland (waaronder Suriname) te verblijven.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria (moeraskoorts)

Malaria is endemisch in het volledige hinterland , met een concentratie in het zuidelijke deel en het grensgebied met Frans Guyana. In Paramaribo en de zeven andere kustdistricten (zone ten noorden van de 5° NB-graad) is er zeer laag tot verwaarloosbaar malariarisico.

De volgende voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen in de risicogebieden :
-  inname van profylactisch middelen (malariatabletten) is steeds nodig
-  insect repellent aanbrengen : ’s avonds, ’s nachts en in de vroege ochtend
-  onder een muggennet slapen, dat vooraf geïmpregneerd is met permethrine of deltamethrine : bij reizen van het avontuurlijke type in de concentratiegebieden of overnachtingen in primitieve omstandigheden

Dengue (knokkelkoorts)

Dengue is endemisch in het hele land, met een concentratie in steden en gedurende het regenseizoen. In tegenstelling tot malaria komt deze infectieziekte evengoed voor in de steden als op het platteland. Tegen Dengue bestaat geen vaccin. De zelfde insectwerende maatregelen als tegen malaria zijn noodzakelijk. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn, dient men bij de vaststelling van symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen.

Diarree (buikloop)

Maatregelen ter preventie van Diarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van Diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de "antidiarreïca" en "intestinale antiseptica" die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs schadelijk zijn.

Gele koorts

De inenting tegen gele Koorts is strikt aanbevolen vanaf de leeftijd van 9 maanden. Zij is enkel verplicht vanaf de leeftijd van 1 jaar en indien men uit een land komt waar Gele Koorts endemisch is (hetgeen het geval is in bijna alle Zuid-Amerikaanse landen). In dat geval dient men het internationaal inentingsbewijs tegen Gele Koorts bij aankomst in Suriname voor te kunnen leggen.

AIDS, Hepatitis A, B en C

Er is een hoge prevalentie van AIDS in Suriname. Bijzondere voorzorgsmaatregelen dienen gerespecteerd te worden.

Elke reiziger naar Suriname dient, ongeacht de duur en de omstandigheden, tegen Hepatitis A beschermd zijn.

Schistosomiasis (voordien : Bilharzia)

Een concentratiegebied van Schistosomiasis in Suriname is het kustgebied. Schistosomiasis kan worden opgedaan bij huidcontact met zoet, stilstaand water. Vermijd daarom best het contact met dergelijke wateren. Ook het drinken van ongekookt water uit een natuurlijke waterbron is een bron van infectie. In een gechloreerd zwembad loopt men geen risico.

Filariasis

Filariasis is endemisch in het hele land. Tegen Filariasis bestaat geen vaccin. Dezelfde insectwerende maatregelen als tegen malaria zijn noodzakelijk. Symptomen zijn zwelling en verdikking van het weefsel. Omdat Filariasis gevaarlijk kan zijn, dient men bij de vaststelling van symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen.

Neem contact op met het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor vertrek.

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

De lokale overheid neemt het bezit van of de handel in drugs zeer ernstig.  Er staan gevangenisstraffen op drugsbezit,  ongeacht de hoeveelheid drugs. Dronkenschap is verboden op de openbare weg.

Seksualiteit

In Suriname bestaan geen wettelijke beperkingen voor homoseksualiteit, betrekkingen buiten het huwelijk en betrekkingen met de plaatselijke bevolking. Seksuele omgang met minderjarigen is een misdrijf en en kan een gevangenisstraf opleveren.

Fotografie

Het fotograferen van militaire bouwwerken is verboden. Wanneer u foto's van mensen maakt, vraag dan eerst toestemming.

Zeden en gewoonten

Zoals in alle andere landen, worden reizigers aangemoedigd respect te betuigen voor de lokale zeden en gewoonten.

Varia

De invoer van dieren en planten is gereglementeerd. De reiziger wordt aangeraden om zich tijdig op de hoogte te stellen van de formaliteiten bij de Ambassade van Suriname te Brussel.

Praktische info

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Voor een Belgische toerist die wil autorijden in Suriname, volstaat een geldig internationaal rijbewijs. Dit rijbewijs kan u in uw gemeente aanvragen.

Betaalmiddelen

In de meeste hotels, etablissementen en winkels worden Europese bankkaarten (zowel krediet- als debetkaarten) courant aanvaard als betaalmiddel. MasterCard en Maestro worden veel couranter aanvaard dan Visa. In de hoofdstad laten de vele geldautomaten u toe om met uw Europese bankkaarten baar geld af te halen. In het binnenland is men aangewezen op de geldautomaten in de belangrijkste steden. Het overbrengen van baar geld via Western Union is ook mogelijk.

Ingeval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische bankkaart, neem onmiddellijk contact op met CardStop (0032 70 344 344).

De munteenheid in Suriname is de Surinaamse Dollar (SRD). Het is niet steeds mogelijk om SRD aan te kopen of te verkopen in België.De vele wisselkantoren in Paramaribo laten u echter toe de nodige deviezen te wisselen.

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

De telefoonverbindingen zijn over het algemeen goed van kwaliteit. Alle Surinaamse mobiele netwerken werken op GSM900 en DCS1800 ; de Belgische gsm’s met dual-band en triple-band functioneren dan ook doorgaans perfect in Suriname. De belangrijkste operatoren van mobiele telefonie zijn TeleG (van TeleSur), Uniqa en Digicel.

Internet is doorgaans van goede kwaliteit en goed beschikbaar. Mobiel internet werkt vooral in de hoofdstad goed, met snelheden tussen de 5 en 30 kilobit/sec.

De plaatselijke voltages zijn 115 Volt en  230 Volt, ter onderscheid worden verschillende types stopcontacten en stekkers gebruikt. Hou daarmee rekening bij het gebruik van uw elektrische apparaten.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

De bevoegde Belgische ambassade voor SURINAME is de Ambassade van België te Kingston (Jamaica).
In Suriname zelf is er enkel een Belgisch Ereconsulaat gevestigd, namelijk te Paramaribo. Communicatie verloopt bij voorkeur per e-mail (belgconsparamaribo@gmail.com) of per telefoon (+59 7 472 545). Het adres van het Ereconsulaat is : Domineestraat 32, Paramaribo, Suriname.

In laatste instantie kunnen Belgische onderdanen consulaire bijstand vragen bij een vertegenwoordiging van een andere Lidstaat van de Europese Unie, met name de Nederlandse Ambassade (Van Roseveltkade 5, Paramaribo, Tel: +597 477 211. E-mail : prm@minbuza.nl) of de Franse Ambassade (Henck Arronstraat (ex Gravenstraat) 5-7, Paramaribo, Tel. : +597 475 222 en 476 455. E-mail : cad.paramaribo-amba@diplomatie.gouv.fr).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.