Reisadvies Barbados

kaart Barbados
Datum: 28 januari 2016
Geldig op 9 februari 2016

Laatste update

Reizen in Barbados brengt geen specifieke risico’s met zich mee.

In sommige landen in Latijns-Amerika en de Caraïben wordt een snelle verspreiding van het Zika virus vastgesteld. Het virus, overgebracht door de Aedis mug, zou verantwoordelijk zijn voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen wordt gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact met hun geneesheer op te nemen en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.
Meer informatie is beschikbaar op de sites van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link en van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Barbados is een vreedzaam land, dat vrij goed georganiseerd is en een hoge levensstandaard heeft voor de regio. Door de verslechterde economische situatie werd er het voorbije jaar wel een toename van de criminaliteit vastgesteld.

Criminaliteit

Criminaliteit tegenover bezoekers komt niet vaak voor. Er is het probleem van zakkenrollers en soms komen problemen voor wanneer toeristen drugs willen kopen (drugs zijn ook in Barbados illegaal en er staan strenge straffen op bezit en gebruik!).

Geen racisme of vijandige houding tegenover bezoekers, de meeste toeristen verplaatsen zich op het eiland in een huurwagen, zonder gids, en ondervinden weinig problemen. Barbadians zijn vriendelijk tegenover toeristen en zullen waar nodig helpen.

Het is niettemin aan te raden de volgende maatregelen in acht te nemen:
• geen waardevolle voorwerpen of grote geldsommen meenemen;
• gebruik maken van de kluis in het hotel voor het bewaren van reisdocumenten, paspoorten en geld;
• best reizen met officiële taxi's die vanuit het hotel zijn gereserveerd;
• waakzaam zijn ingeval van reizen met het openbaar vervoer;
• 's nachts niet rondwandelen of met het openbaar vervoer reizen.

Vervoer

Veiligheid /info wegen

In Barbados rijdt men links. Er zijn enkele hoofdwegen die in goede staat zijn, maar veel wegen (vooral in het binnenland) zijn in slechte staat. Momenteel is men overal wegenwerken aan het uitvoeren, wat voor de nodige overlast zorgt (files).

Veiligheid /info luchtvaart

Grantley Adams International Airport is volledig in regel met de internationale vereisten en functioneert goed.

Veiligheid /info scheepvaart

De haven van Bridgetown is een haven van wereldklasse, die meermaals de prijs 'Caribbean Port of the Year' heeft gekregen. Goede terminals voor zowel cruise- als cargoschepen met alle nodige faciliteiten. Geen problemen met veiligheid.

Voor zeilers: piraterij komt voor in de regio, maar het aantal incidenten is de laatste jaren beperkt gebleven. Afzijdig blijven van alle verdachte vaartuigen.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Naast de officiële taxi's en bussen ('Standard Buses'), zijn er de niet-officiële taxi's (minibussen, de zgn. "ZR" buses) waarvan de chauffeurs een erg agressieve rijstijl hebben. Het is dus aan te raden enkel gebruik te maken van officiële taxi's en bussen. Er vinden regelmatig ongevallen plaats ten gevolge van niet-officiële taxi’s die te snel rijden.

Klimaat en rampen

Klimaat en rampen

Barbados bevindt zich niet direct in de 'Caribbean hurricane belt', dus er is weinig kans dat het rechtstreeks getroffen wordt door een orkaan. De laatste grote orkaan die Barbados trof dateert al van 1955. Tijdens het jaarlijkse orkaanseizoen (van eind mei tot eind november) is er wel risico op schade door hevige winden en overstromingen.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot het Ereconsulaat van België in Bridgetown.

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Er is een heel goed Algemeen Ziekenhuis (Queen Elizabeth Hospital), en er zijn poliklinieken in elke provincie. Daarnaast zijn er private dokters en private ziekenhuizen waar de medische verzorging heel goed, maar ook heel duur is.

Hoewel de kwaliteit van de gezondheidszorg erg hoog is, kampt het Algemeen Ziekenhuis met organisatorische problemen, wat resulteert in lange wachttijden, vooral aan de Spoedgevallen. Er zijn publieke ziekenwagens, maar ook hier kunnen er lange wachttijden zijn. Privaat ziekenvervoer bestaat echter ook.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Veiligheid water en voedsel

Water is drinkbaar, en geeft normaal geen problemen. Er zijn strenge wetten wat betreft voedselveiligheid, dus er zijn weinig of geen klachten wat betreft voedselvergiftiging. Er zijn restaurants in alle klasses, en zelfs de straatventers die eten verkopen, moeten voldoen aan bepaalde regels, dus het is ook veilig om van hen voedsel te kopen.

Inentingen en vaccins

Geen verplichte inentingen indien u vanuit België reist.

Vaccinatie tegen gele koorts is enkel verplicht voor iedereen ouder dan 1 jaar die uit een besmet gebied komt (Afrika, Latijns-Amerika). Iedereen die naar Latijns Amerika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden moet tegen hepatitis A beschermd zijn. Een update van polio, tetanus en difterie is sterk aangeraden. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link en van de Wereldgezondheidsorganisatie Externe link voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Dengue-koorts

Dengue-koorts komt voor, dus bescherming tegen muggen is nodig.

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door de Stegomyia mug, die vooral overdag en aan het begin van de avond steekt. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen). Dengue komt voor zowel in de steden als op het platteland.
 
Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de "antidiarreïca" en "intestinale antiseptica" die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.
 
AIDS, hepatitis B enC

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn in Barbados zeer verspreid. Bescherm u voldoende.

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Net als in andere landen in de regio komt drugsgebruik vaak voor. Gebruik van marihuana of andere drugs is echter illegaal en er staan strenge straffen op indien men betrapt wordt op bezit of gebruik.

Seksualiteit

Homoseksualiteit is wettelijk verboden en kan strafrechtelijk vervolgd worden, wat in de praktijk echter bijna niet gebeurd. De all-inclusive hotels die speciaal gericht zijn op koppels aanvaarden trouwens ook boekingen voor homoseksuele koppels. Het is wel aangewezen op te letten met publieke uitingen van homoseksualiteit, want de lokale bevolking is veeleer homofoob en afkeurende reacties (al dan niet gewelddadig) komen frequent voor.

Fotografie

Toestemming vragen alvorens te fotograferen.

Zeden en gewoonten

Barbados is een relatief conservatief en erg gelovig land.

Naakt of topless zonnen kan strafrechtelijk vervolgd worden. In Barbados bestaan geen privéstranden, alle stranden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.
Als bezoeker wordt verwacht dat u de plaatselijke gebruiken en gewoonten respecteert.

Praktische info

Documenten, Valuta, Communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Om een auto te kunnen huren, moet u ter plaatse een tijdelijk rijbewijs kopen.

Betaalmiddelen

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

De munteenheid in Barbados is de Barbadiaanse Dollar, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.

De Barbadiaanse dollar is in België niet te krijgen. Het is aangeraden US Dollars mee te nemen die u ter plaatse kan gebruiken of wisselen in Barbadiaanse Dollars.

Kredietkaarten worden overal aanvaard.

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Geen problemen met communicaties. Goede verbindingen per telefoon, fax, internet.

Check met uw provider in België wat betreft uw gsm.

Huisdieren

Dieren vanuit België moeten eerst 6 maand in quarantaine doorbrengen in het Verenigd Koninkrijk, waarna een importvergunning kan bekomen worden van de Chief Veterinary Officer in Barbados.
 
Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

In Barbados is er geen Belgische ambassade. Ons land beschikt er wel over een ereconsul, die een lokale persoon is die zijn diensten zonder vergoeding ter beschikking stelt van België. Deze persoon kan u indien nodig bijstaan, maar in het algemeen zal zijn/haar tussenkomst eerder beperkt zijn. Indien nodig kunnen Belgen consulaire bijstand vragen aan een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een lidstaat van de Europese Unie ter plaatse (de Britse Hoge Commissie in Bridgetown is de enige Europese diplomatieke vertegenwoordiging in Barbados).

De Belgische ereconsul in Barbados is: Mevr. Jennifer FIELD. Zij kan gecontacteerd worden via: (+1246) 435 7704, of (+1246) 826 1517. Fax: (+1246) 435 6433 of e-mail: jfieldbusiness@caribsurf.com.