Reisadvies Canada

kaart Canada
Datum: 22 juli 2015
Geldig op 13 februari 2016

Laatste update

Reizigers naar de provincies Brits Colombia, Alberta en Saskatchewan en naar de Noordwestelijke Territoria dienen rekening te houden met de mogelijke gevolgen die (wilde) bosbranden kunnen veroorzaken in de zomerperiode. Blijf daarom op de hoogte via het plaatselijke nieuws en volg de raadgevingen van plaatselijke autoriteiten omtrent brandpreventie.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Canada. Het land wordt jaarlijks bezocht door talrijke toeristen, waaronder vele Belgen. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is iedereen zich evenwel bewust geworden van het wereldwijd verhoogde risico op terreurdaden.

Vermits op luchthavens en bij grensovergangen specifieke veiligheidsmaatregelen gelden, is het ten zeerste aangeraden ruimschoots vóór uw vertrek op de luchthaven te zijn en de controles te respecteren. Meer informatie vindt u op www.cbsa.gc.caExterne link en www.publicsafety.gc.caExterne link.

Samengevat wordt aan reizigers naar Canada gevraagd de gebruikelijke voorzichtigheid en waakzaamheid aan de dag te leggen en de raadgevingen van de plaatselijke autoriteiten op te volgen. U vindt meer informatie op de websites van de Ambassade van Canada in BelgiëExterne link  en de Ambassade van Canada in ParijsExterne link .

Criminaliteit

Om te vermijden het slachtoffer te worden van kleine criminelen, zoals zakkenrollers, dienen volgende aanbevelingen in acht te worden genomen:

• Houd persoonlijke bezittingen en reisdocumenten goed in het oog, vooral in de luchthavens, op het openbaar vervoer en op druk bezochte toeristische plaatsen; 
• Grote steden zoals Montreal, Toronto en Vancouver kunnen het werkterrein zijn van kleine straatcriminelen; 
• Draag geen dure sieraden en/of loop niet rond met grote hoeveelheden contant geld op zak; 
• Laat bagage en/of waardevolle zaken niet onbewaakt en zichtbaar achter in de wagen en/of de hotelkamer; 
• Alleen-reizende rugzaktoeristen zijn een gemakkelijk doelwit voor kleine criminelen. Daarom is het raadzaam niet te liften en enkel te overnachten in betrouwbaar logies waar men niet alleen verblijft.

Om in contact te komen met de hulpdiensten, vormt u in Canada normaliter 911. In sommige afgelegen gebieden van de provincies British Colombia, Saskatchewan, Newfoundland en Labrador is sprake van lokale noodnummers. Ook in de North West Territories, Nunavut en Yukon kan u best ter plaatse informeren naar de lokale noodnummers.

Vervoer

Rondreizen in Canada

Canada is het op één na grootste land ter wereld en beslaat een oppervlakte die 325 maal zo groot is als België. De afstand over land bedraagt  4 634 km van Zuid naar Noord en 5 514 km van Oost naar West. Dit kan bezoekers die reizen buiten de toeristische streken voor onverwachte moeilijkheden plaatsen. Avontuurlijke reizigers wordt daarom ten stelligste aangeraden familie en/of vrienden in België steeds op de hoogte te houden van hun reisroutes en verblijfplaatsen.

Wie naar afgelegen en dunbevolkte gebieden wenst te reizen, doet er goed aan zich grondig voor te bereiden, steeds voldoende drinkwater te voorzien en vooraf advies in te winnen bij de plaatselijke politie- of toerismedienst over potentiële moeilijkheden of gevaren (sneeuw- en ijsstormen, gevaar voor beten of vergiftiging door ongedierte, aanwezigheid van beren enz.).

Daarnaast is het aangeraden de nieuwsberichten te volgen en plaatselijke websites te raadplegen. Houd er rekening mee dat communicatiemiddelen niet altijd voorhanden zijn voor een noodoproep wanneer u hulp nodig heeft. In de grootsteden kan u probleemloos telefoneren met een GSM, maar buiten de stedelijke agglomeraties is GSM-ontvangst niet verzekerd.

De (snel)wegen zijn over het algemeen goed onderhouden. In het zuiden en tussen de belangrijkste steden kunt u zich probleemloos verplaatsen. De strenge winters doen het wegennet geen goed, pas dus op voor kuilen. In Canada gelden strikte snelheidsbeperkingen. De rijstijl is over het algemeen voorzichtig en hoffelijk.

Veiligheid/ info luchtvaart

Gezien de omvang van het land is vliegen de snelste en handigste manier om te reizen over langere afstanden. In het noorden is het zelfs vaak de enige manier om bepaalde bestemmingen te bereiken. De vliegtuigmaatschappijen zijn van goede kwaliteit en worden regelmatig onderworpen aan ernstige controles.

De extreme winterkoude kan voor een (tijdelijke) verstoring van het luchtverkeer zorgen (nationaal en internationaal) . Reizigers worden aangeraden om steeds hun luchtvaartmaatschappij te contacteren voor meer informatie. De evolutie van het weer kan opgevolgd worden op de site http://weather.gc.ca/canada_f.htmlExterne link.

Air Canada  is de grootste vliegmaatschappij en heeft een monopoliepositie. Andere maatschappijen met beperktere dienstverlening zijn Westjet , Canadian North , First Air , Air Inuit  en Porter.
Er staan geen Canadese vliegmaatschappijen op de EU-lijst van maatschappijen die om technische tekortkomingen aan een vliegverbod onderworpen zijn. Meer informatie over deze lijst vindt u op volgende website: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_nl.htmExterne link  .

Veiligheid/ info scheepvaart

Langs de Canadese oost- en westkust vormen veerboten  een belangrijke schakel in het vervoersnetwerk. Op tal van plaatsen kan eveneens de oversteek worden gemaakt naar de Verenigde Staten. 
 
Veiligheid/ info treinverkeer en busverkeer

Alle grote steden zijn per trein  bereikbaar, maar er zijn enorme gebieden zonder spoorwegverbinding. Vaak wordt de Greyhound langeafstandsbus  verkozen boven de trein omdat busreizen goedkoper zijn en vooral minder lang duren.
 

Klimaat en rampen

Canada kent extreme weersomstandigheden, zoals warme en droge zomers en winters met sneeuw- en ijsstormen. Gezien de uitgestrektheid van het land - Canada is 325 maal groter dan België en verdeeld over 6 tijdszones - verschillen de weertypes enorm.

Voor een groot deel van Canada zijn de winters lang en streng. Zo hebben de maritieme provincies een gemiddelde wintertemperatuur van -15°C en wordt in de Prairie-provincies een gemiddelde wintertemperatuur van -25°C opgetekend.

In de North West Territories kan het kwik zakken tot onder -40°C. Bovendien moet men rekening houden met de zogenaamde wind chill-factor. Hierdoor ligt de gevoelstemperatuur flink lager.

De wegen zijn soms moeilijk berijdbaar door sneeuwval en ijzel. Het is dus raadzaam op voorhand te informeren naar de plaatselijke weersomstandigheden en de adviezen van de lokale overheden in acht te nemen. De website www.weatheroffice.gc.caExterne link   is een goede informatiebron.

Frequente natuurfenomenen en rampen

Voor een overzicht van bepaalde natuurfenomenen en het risico op rampen (stormen, tornado’s, bosbranden, aardbevingen en tsunami’s) kan u best volgende website raadplegen: http://www.publicsafety.gc.ca/res/em/nh/index-eng.aspxExterne link

Bij natuurrampen evolueert de situatie op het terrein constant. Reizigers worden daarom aangeraden zich te informeren over de laatste stand van zaken via één van de volgende websites:
• Public Safety Canada: http://www.publicsafety.gc.ca/index-eng.aspxExterne link
• Canadian Hurricane Centre: http://www.ec.gc.ca/ouragans-hurricanes/Externe link
• Natural Resources Canada: http://earthquakescanada.nrcan.gc.ca/index-eng.phpExterne link
• West Coast and Alaska Tsunami Warning Centre: http://wcatwc.arh.noaa.gov/Externe link
• Environment Canada: http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=enExterne link
• Health Canada:  http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.phpExterne link
• Canadian Nuclear Safety Commission: http://www.cnsc.gc.ca/eng/Externe link
• Bosbranden in Canada: http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/homeExterne link
• Weersinformatie:  www.weatheroffice.gc.caExterne link 

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot het Consulaat-generaal in Montréal en de Ambassade in Ottawa.

 

Gezondheid en hygiëne

De gezondheidszorgen in Canada zijn goed, maar de kosten voor medische verzorging en/of opname in het ziekenhuis kunnen oplopen. Het is bijgevolg aanbevolen op voorhand een goede reisverzekering af te sluiten die dit soort kosten en een eventuele repatriëring dekt. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen.

Om in contact te komen met de hulpdiensten, vormt u in Canada normaliter 911. In sommige afgelegen gebieden van de provincies British Colombia, Saskatchewan, Newfoundland en Labrador is sprake van lokale noodnummers. Ook in de North West Territories, Nunavut en Yukon kan u best ter plaatse informeren naar de lokale noodnummers. U vindt uitgebreide info over geneeskundige zorgen in Canada op de volgende webstek : http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.phpExterne link

Reizigers die in moeilijkheden geraken, dienen - in de mate van het mogelijke - zo vlug mogelijk de eigen familie te contacteren of zich in verbinding te stellen met het Consulaat-generaal in Montréal, het dichtst bijgelegen ereconsulaat (of de Ambassade van België in Ottawa).

Veiligheid water en voedsel

Geen specifieke problemen.

Inentingen en vaccins

Voor reizigers uit Europa zijn geen speciale inentingen vereist. Voor de meeste bezoekers heeft een bezoek aan Canada geen speciale gevolgen voor de gezondheid. Wees bij uitstappen in de natuur op uw hoede voor tekenbeten (ziekte van Lyme), muggenzwermen (West-Nijlvirus).

Indien u in onzekere hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en van de Wereldgezondheidsorganisatie voor meer gedetailleerde informatie.

 

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u onderworpen aan de wetten en reglementering van het gastland.

Drugs

Het gebruik van niet medisch voorgeschreven narcotische middelen is verboden en strafbaar.

Seksualiteit

In geval van seksueel contact moeten steeds de nodige veiligheidsvoorzorgen worden genomen. Prostitutie is illegaal.

Fotografie

Het fotograferen van militaire basissen en installaties is niet toegelaten. Gezien de vrees voor terroristische aanslagen dient u er rekening mee te houden dat andere onderwerpen eveneens gevoelig kunnen zijn omwille van veiligheidsredenen.

Zeden en gewoonten

De Noord-Amerikaanse zeden en gewoonten zijn verwant aan deze in Europa. De Canadese samenleving is zeer open en multicultureel, in het bijzonder in de steden.

Varia

Er gelden in Canada strenge regels voor de invoer van dierlijke en plantaardige landbouwproducten. Zelfs na aangifte zullen de meeste van deze goederen in beslag worden genomen. U neemt deze producten dus beter niet mee. Voor meer informatie: inspection.gc.caExterne link

Praktische info

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link

Vereiste formailiteiten voor reizen naar Canada:

Voor toeristische en zakenreizen zijn Belgen vrijgesteld van visumplicht. Het maximaal verblijf is 6 maanden te rekenen vanaf de datum van binnenkomst. Let wel : onder zakenreis wordt verstaan dat men noch aangeworven noch betaald wordt door een werkgever in Canada.


Voor de beoefening van elke andere activiteit op Canadees grondgebied, ongeacht de duur van het verblijf (bv. vakantiejob, au pair werken, seizoensarbeid, stagewerken, studies, wetenschappelijk onderzoek, deelname aan het programma International Experience Canada , al dan niet tijdelijke tewerkstelling, enz…), zijn Belgische onderdanen verplicht een studie- of werkvergunning aan te vragen en te bekomen. 


OPGELET : AANGEKONDIGDE NIEUWE PROCEDURE

Voor toeristische en zakenreizen
In de nabije toekomst wordt de vrijstelling van visumplicht aangevuld met een verplichte elektronische registratie vóór de afreis.


Voor de beoefening van elke andere activiteit op Canadees grondgebied, ongeacht de duur van het verblijf, blijft de studie- of werkvergunning verplicht. Men hoeft zich echter niet  te registreren zoals voor toeristische en zakenreizen. 

VOOR MEER INFO EN LINKS NAAR DE BEVOEGDE CANADESE OVERHEDEN SURF NAAR : http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/canada/op_reis_in_canada/Externe link

 


Rijbewijs

Houders van een nationaal Belgisch rijbewijs kunnen hiermee in Canada rijden op voorwaarde dat zij tevens in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs. De reglementering inzake rijbewijzen hangt af van de provinciale overheden. Het is daarom aan te raden deze verschillende reglementeringen te verifiëren via de webstek http://www.servicecanada.gc.ca/eng/subjects/cards/drivers_licence.shtmlExterne link


Betaalmiddelen

Er zijn talloze ABM- of ATM-bankautomaten (de plaatselijke Bancontact) waar u geld kunt afhalen met uw kredietkaart of met uw Belgische bankkaart, indien deze voorzien is van de functie Maestro of Cirrus (raadpleeg uw bank).

Het gebruik van Visa, Master Card en American Express is ruim verspreid. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

De munteenheid in Canada is de Canadese dollar (CAD). Gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.


Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.


GSM en communicatiefaciliteiten

Niet-Canadese mobiele telefoons werken mogelijks niet in Noord-Amerika. Het is noodzakelijk om een telefoon met twee of meer bandbreedten te hebben. In Canada zijn er twee verschillende systemen voor mobiele telefoons: CDMA en GSM. Bell Mobility, Rogers en Telus zijn enkele belangrijke aanbieders van mobiele telefonie.

Electriciteit

In Noord-Amerika is zowel de vorm van de elektrische stekkers als de stroom en voltage (120 volt-(60Hz)  verschillend van deze in Europa.


Huisdieren

U mag huisdieren meenemen naar Canada indien ze niet langer dan 12 maanden geleden zijn ingeënt tegen rabiës. U dient uiteraard het vaccinatieboekje mee op reis te nemen.


Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt uitsluitend verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, reisverzekeringsagent). Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.