Reisadvies Dominikaanse Republiek

kaart Dominicaanse Republiek
Datum: 12 februari 2016
Geldig op 14 februari 2016

Laatste update

FLASH :
In sommige landen in Latijns-Amerika en de Caraïben wordt een snelle verspreiding van het zikavirus vastgesteld. Het zikavirus wordt overgedragen door muggen die vooral overdag steken. Het virus veroorzaakt symptomen als koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijn, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om  zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenmelk die DEET bevat, door te slapen onder een muskietennet en kleren met lange mouwen en broekspijpen te dragen.

Er zijn aanwijzingen dat het virus verantwoordelijk zou zijn voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact met hun geneesheer op te nemen en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Meer informatie is beschikbaar op de sites van de FOD VolksgezondheidExterne link, de WereldgezondheidsorganisatieExterne link en van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link.

Sinds 30/04/2012 kunnen Belgische of Luxemburgse reizigers niet langer met een identiteitskaart (eID) naar de Dominicaanse Republiek reizen. Een paspoort dat geldig is gedurende de gehele duur van het verblijf, zal op het moment van aankomst in de Dominicaanse Republiek moeten kunnen voorgelegd worden. Dit geldt ook voor reizigers via chartervluchten.

Voor zover de hierna volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen kan men zonder probleem naar de Dominicaanse Republiek afreizen.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Actualiteit

De reiziger wordt er aan herinnerd, dat het jaarlijkse orkaanseizoen in de ganse Caribische regio, met mogelijke zware gevolgen, zich situeert van eind mei tot eind november.
Verdere informatie onder 'Klimaat en natuurrampen'.

Algemeen

De Dominicaanse Republiek is al jarenlang een geliefkoosde bestemming voor Belgische toeristen. Meestal zijn er geen problemen. Hoewel de misdaadcijfers niet verontrustend zijn, moet men in de omgeving van toeristische plaatsen op zijn hoede zijn voor kleine criminaliteit.
Een bezoek vanuit de Dominicaanse Republiek aan buurland Haïti is omwille van de onveilige situatie in dat land absoluut af te raden, tenzij het om dwingende familiale of professionele redenen niet anders kan.

Criminaliteit

De kleine criminaliteit bestaat uit diefstallen waarbij tassen of andere voorwerpen worden losgerukt, wat soms gepaard gaat met geweld. Men laat identiteits- en reisdocumenten best in de kluis van het hotel achter en draagt een eensluidende kopie van het paspoort bij zich. Het is raadzaam zo min mogelijk contant geld en waardevolle voorwerpen bij zich te hebben. Zakkenrollers zijn vooral actief in het openbaar vervoer en nachtclubs. Voorzichtigheid is dan ook geboden. In de luchthaven moet de bagage zowel bij aankomst als bij vertrek nauwlettend in het oog worden gehouden. Onbewaakte stranden en wild kamperen worden afgeraden.

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Het wegverkeer wordt vooral gekenmerkt door roekeloos en onvoorspelbaar rijgedrag. 's Nachts rijdt men beter niet. Het Dominicaanse gerecht treedt bijzonder streng op ten aanzien van verkeersongevallen. Buitenlanders die hierbij betrokken zijn krijgen soms geen toestemming om het land tijdens het onderzoek of het proces te verlaten. Het is doorgaans beter gebruik te maken van een taxi dan zelf een voertuig te huren. Vooral het gebruik van motorfietsen door toeristen moet met grote voorzichtigheid gebeuren.

Veiligheid /info luchtvaart


Internationale carriers en charters zijn professioneel en bieden de nodige waarborgen. Kleine carriers voor lokale vluchten en voor de verbindingen met de buurlanden kennen soms onderhoud- en veiligheidsproblemen.

Veiligheid /info scheepvaart

De cruiselijnen die de Dominicaanse Republiek aandoen zijn professioneel en bieden de nodige waarborgen. Voor zeilers en andere individuele pleziervaart: piraterij komt voor in de regio, al dan niet in samenhang met drugshandel. Voorzichtigheid bij benadering door verdachte of ongeïdentificeerde vaartuigen is geboden. Verzeker u van de nodige communicatiemiddelen op zee.

Klimaat en rampen

De reiziger wordt er aan herinnerd, dat het jaarlijkse orkaanseizoen in de ganse Caribische regio, met mogelijke zware gevolgen, zich situeert van eind mei tot eind november. Indien u zich reeds ter plaatse bevindt en er een orkaan dreigt, dient u minutieus de instructies van de autoriteiten op te volgen, evenals de richtlijnen van uw reisagentschap of de directie van uw hotel.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot het Ereconsulaat van België in Santo Domingo.

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Private medische infrastructuur is goed maar zeer duur. Een goede reisverzekering is aan te bevelen. Openbare medische infrastructuur en verzorging laten veel te wensen over.
Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Veiligheid water en voedsel

Leidingwater is niet altijd drinkbaar en het drinken ervan kan de oorzaak van ernstige besmetting zijn. In het algemeen wordt het afgeraden kraantjeswater te drinken.

Inentingen en vaccins

Indien u in onzekere hygiënische omstandigheden reist, frequent of langdurig in het buitenland verblijft, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Externe link en van de Wereldgezondheidsorganisatie Externe link voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's


In de Dominicaanse Republiek komt meningitis voor.

In bepaalde gebieden (platteland) komen door muggen overdraagbare ziektes voor en is er een beperkt risico voor malaria, dengue en nijlkoorts.

Malaria

In bepaalde regio's van Dominicaanse Republiek heerst malaria, vooral in de provincie Altagracia, zelf in de goede hotels van Punta Cana. Het is ten stelligste aan te raden in deze regio's onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door de Stegomyia mug, die vooral overdag en aan het begin van de avond steekt. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen). Dengue komt voor zowel in de steden als op het platteland.
 
Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de "antidiarreïca" en "intestinale antiseptica" die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Rabiës (hondsdolheid)

Vermijd het contact met wilde of zwervende dieren (honden, katten, vleermuizen, vossen, e.a.). In geval van een beet door een dier, is het van het grootste belang om de wonde (hoe oppervlakkig of klein ook) grondig met water en zeep te wassen, goed te spoelen en vervolgens grondig te ontsmetten. Men dient erna een arts te raadplegen om verzorgende vaccinatie te overwegen.

AIDS, hepatitis B en C

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn in de Dominicaanse Republiek zeer verspreid. Bescherm u voldoende.

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Wegens toenemende drugshandel is de waakzaamheid op de Dominicaanse luchthavens, inclusief in de toeristische zones, verscherpt. Na een aantal recente arrestaties kunnen toeristen terugreizend naar Brussel aan extra controles worden onderworpen. Neem dus geen enkel risico aangezien de straffen zwaar zijn, de procedures lang aanslepen en de gevangenissen beantwoorden aan lokale normen. Op overtreding van de wet inzake drugshandel, ook al gaat het om kleine hoeveelheden, evenals voor drugsbezit en -gebruik staan jarenlange gevangenisstraffen. Men houdt dan ook best zijn bagage in het oog zodat er niets ongemerkt kan worden ingestopt. Ook mag onder geen beding worden ingegaan op de vraag van onbekenden pakjes mee te nemen, zelfs al worden daarvoor de meest overtuigende argumenten aangevoerd. De pakjes in kwestie kunnen immers drugs bevatten.

Seksualiteit

De lokale wetgeving is zeer streng voor misbruik van minderjarigen en in het bijzonder voor verkrachtingen. Seks wordt vaak als lokmiddel gebruikt voor oplichting, diefstal en inbraak.
 
Fotografie

Toestemming vragen vooraleer foto's te nemen.

Zeden en gewoonten

Van reizigers wordt verwacht dat zij zich houden aan de plaatselijke gebruiken en gewoonten.
 
Varia

Landgenoten die zinnens zijn ter plaatse te investeren of zaken te doen, moeten zich nauwgezet houden aan de lokale wetgeving. Wie zijn verbintenissen tegenover zakenpartners of de Dominicaanse autoriteiten niet nakomt, kan in ernstige moeilijkheden geraken.

Wie zich op het eiland een woning wil aanschaffen, moet erop toezien dat de aangeboden onroerendgoedtransacties (timesharing) voldoende garanties bieden (zich vooraf vergewissen van de ernst van de verkoper en de reputatie van de maatschappij die hij vertegenwoordigt) vooraleer een contract aan te gaan.

Praktische info

Documenten, Valuta, Communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Sinds 30/04/2012 kunnen Belgische of Luxemburgse reizigers niet langer met een identiteitskaart (eID) naar de Dominicaanse Republiek reizen. Een paspoort dat geldig is gedurende de gehele duur van het verblijf zal op het moment van aankomst in de Dominicaanse Republiek moeten kunnen voorgelegd worden. Dit geldt ook voor reizigers via chartervluchten.


Rijbewijs

Belgisch rijbewijs volstaat voor het huren van voertuigen.

Betaalmiddelen

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Bij betaling met kredietkaart verlies u deze best niet uit het oog, omdat er frauduleus gebruik van kan worden gemaakt.
De munteenheid in de Dominicaanse Republiek is de peso, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.

De peso is niet verkrijgbaar in België. Cash automaten in de hoofdstad en in de toeristische centra laten meestal gebruik van Europese betaal- of kredietkaarten toe. Het is aangewezen Euro's of US dollars bij zich te hebben, die ter plaatse kunnen worden gebruikt of gewisseld.

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Uw Belgische gsm zal normaal werken. Gelieve dit na te gaan met uw provider voor uw vertrek.

Huisdieren

Om uw hond of kat te kunnen invoeren in de Dominicaanse Republiek is een onderzoek door een erkend dierenarts nodig binnen de dertig dagen voor vertrek waaruit blijkt dat het dier in goede gezondheid verkeert en behandeld werd voor parasieten. Tevens is een bewijs van inenting tegen hondsdolheid tussen 12 maanden en 30 dagen voor vertrek nodig.
Voor meer info: ambassade van de Dominicaanse Republiek te Brussel.
 
Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.