Reisadvies Haïti

kaart Haïti
Datum: 28 januari 2016
Geldig op 11 februari 2016

Laatste update

FLASH :
In sommige landen in Latijns-Amerika en de Caraïben wordt een snelle verspreiding van het Zika virus vastgesteld. Het virus, overgebracht door de Aedis mug, zou verantwoordelijk zijn voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen wordt gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact met hun geneesheer op te nemen en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.
Meer informatie is beschikbaar op de sites van de
WereldgezondheidsorganisatieExterne linken van hetInstituut voor Tropische GeneeskundeExterne link.

Ongeacht of het te wijten is aan politieke of sociale instabiliteit, medische problemen of natuurrampen, de situatie in Haïti blijft karakteristiek vrij instabiel. Aangeraden wordt het land enkel te bezoeken voor dringende professionele of familiale aangelegenheden. Het is bovendien wenselijk ter plaatse in goede en ervaren begeleiding te voorzien.

Op hygiënisch vlak lijkt de Cholera epidemie die het land in oktober 2010 trof nog niet helemaal ingedijkt. De algemene en specifieke maatregelen onder de rubriek ‘Hygiëne en Gezondheid’ blijven echter hoe dan ook van toepassing.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Niet-essentiële verplaatsingen naar Haïti blijven sterk af te raden. In de hoofdstad Port au Prince blijft de algemene veiligheidstoestand slecht en onvoorspelbaar, ondanks de aanwezigheid van internationale troepen. De toestand kan onverwacht beter of slechter worden. Ontvoeringen voor losgeld zijn geen zeldzaamheid. Omwille van de sterke aanwezigheid van gewapende bendes, bestaat er gevaar voor de persoonlijke veiligheid van vreemdelingen. Onvergezelde verplaatsingen naar de lage stadsdelen bij de zee in de wijken tussen de zee en de luchthaven (Cité Soleil, Cité Militaire) en ten oosten van Lalue (Avenue J. Brown) dienen absoluut te worden vermeden. De onveiligheid verplaatst zich soms naar nieuwe zones. Neem steeds actuele informatie. Reizen naar het binnenland worden afgeraden indien men niet begeleid wordt door personen die het terrein goed kennen.
Men wordt ook verzocht zich te informeren over de veiligheidstoestand via de media en regelmatig contact te houden met het ereconsulaat van België.

Criminaliteit

Ontvoeringen zijn het grootste risico. Hoge losgelden worden gevraagd en gewelddadige afloop is niet uit te sluiten.
Volgende veiligheidsmaatregelen dienen in acht genomen te worden:

• ga niet alleen naar de volksbuurten en loop 's avonds niet te voet op straat; 
• rij met vergrendelde autoportieren en gesloten vensters; 
• neem liefst niet het openbaar vervoer of een taxi (tenzij van een erkend taxibedrijf); 
• draag niet opzichtig juwelen, waardevolle voorwerpen of duur materiaal (camera's, enz.); 
• blijf uit de buurt van betogingen en samenscholingen; 
• raak niet in conflict met politieagenten; 
• bied geen verzet in geval van een overval (zeker niet in geval van een gewapende overval)

Vervoer

Veiligheid /info wegen

Zelf met de auto rijden is in elk geval af te raden tenzij men lange ervaring met het land heeft.
Rij met vergrendelde autoportieren en gesloten vensters en neem liefst niet het openbaar vervoer of een taxi (tenzij van een erkend taxibedrijf).

Veiligheid /info luchtvaart

Wegens de zeer slechte staat van het wegennet is beroep op binnenlandse charters zeer verspreid. De kwaliteit van de diensten en het onderhoud van de toestellen is zeer wisselvallig. Informeer u grondig.

Veiligheid /info scheepvaart

Zeilers: piraterij komt voor in de regio, aantal gevallen lijkt nochtans terug te lopen. Ontmoetingen met clandestiene migranten op zee (boat people) mogelijk. Dit kan in noodsituaties gebeuren waarbij bijstand wordt gezocht.
Illegale cocaïne- en wapenhandel komt veel voor in Haïtiaanse wateren. Wees omzichtig met verdachte vaartuigen en verzorg goed uw radiocommunicaties.
De boten die de binnenlandse verbindingen verzorgen zijn verouderd en vaak overladen.

Klimaat en rampen

In de Antillen kunnen van eind mei tot eind november orkanen voorkomen, die overstromingen en grondverschuivingen tot gevolg kunnen hebben. Wegens verregaande ontbossing is Haïti bijzonder gevoelig voor dit soort rampen.
National Hurricane CenterExterne link

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot het ereconsulaat van België te Port au Prince.

Gezondheid en hygiëne

Specifieke hygiënische maatregelen tengevolge van de uitbraak van cholera

• enkel proper en behandeld water drinken;
• minstens 4 maal per dag de handen wassen met zeep, en zeker na elk gebruik van het toilet (vermijd het delen van handdoeken);
• systematisch alle vruchten en groenten schillen voor deze te koken en op te eten;
• geen rauwkost eten (tenzij deze gewassen zijn met water behandeld met bleekwater en ook geen zeevruchten. Wees eveneens voorzichtig met ijs, ijsjes of sorbet.

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Medische verzorging in de openbare hospitalen is ondermaats en de hygiëne zeer slecht. In Port au Prince kunnen enkele private artsen of ziekenhuizen worden geraadpleegd maar in het algemeen moet medische verzorging in het land worden afgeraden.
Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Veiligheid water en voedsel

Behalve in de internationale hotels en enkele restaurants is de hygiëne in het land meestal zeer slecht.

Inentingen en vaccins

In Haïti komen verschillende ernstige en/of besmettelijke ziekten voor.
Inentingen zijn niet verplicht, behalve indien u naar Haïti zou reizen vanuit een land waar gele koorts kan voorkomen (Afrika, Latijns-Amerika). Dan is inenting tegen gele koorts nodig. Iedereen die naar Haïti reist, ongeacht de duur en de omstandigheden moet tegen hepatitis A beschermd zijn. Een update van polio, tetanus en difterie is sterk aangeraden. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde  en van de Wereldgezondheidsorganisatie  voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria en dengue-koorts blijven voorkomen, al is de piek van 2006-2007 blijkbaar gepasseerd. Bescherm u in elk geval grondig tegen muggen. Indien u naar één van volgende streken zou reizen is het aangeraden om anti-malariapillen te nemen: Gros Horne, Hinche, Maïssade, Chantal and Jacmel.

Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door de Stegomyia mug, die vooral overdag en aan het begin van de avond steekt. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen). Dengue komt voor zowel in de steden als op het platteland.

Chikungunya

Chikungunya wordt overgedragen door muggen. Sedert enkele maanden is het virus zeer verspreid in Haïti en zelfs endemisch. Symptomen ervan zijn : hoge koorts, spier- en gewrichtspijnen en huiderupties. Naargelang de algemene gezondheidstoestand en het weerstandsvermogen kunnen de symptomen nog dagen tot weken duren. Er bestaat geen enkele behandeling noch een medicijn tegen het virus. Het is aangeraden onmiddellijk een geneesheer te raadplegen bij het vaststellen van deze symptomen en zich te allen tijde te beschermen tegen muggen (door het gebruik van anti-muggenmiddelen die DEET  bevatten, door onder een muskietennet te slapen en door het dragen van lange kledij).
 
Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de "antidiarreïca" en "intestinale antiseptica" die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.
 
AIDS, hepatitis Ben C

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn in Haïti zeer verspreid. Bescherm u voldoende.

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Transit en verkoop van cocaïne zijn erg frequent. Vermijd elke betrokkenheid ook als u getuige bent van drop-offs of transacties. Het bezit of gebruik van drugs wordt bijzonder streng gestraft. Men doet er goed aan zijn bagage zelf te maken en deze tijdens de reis in het oog te houden opdat er niets kan worden in gestopt. Het is tevens noodzakelijk te weigeren om goederen van onbekende personen te bewaren.

Seksualiteit

Haïti is een van de eerste landen waar AIDS is opgedoken en bewaart daarom een zeer negatief imago op dit vlak, namelijk door de afwezigheid van iedere efficiënte gezondheidspolitiek. Het is ten stelligste aan te raden geen enkel risico op dit vlak te nemen. Prostitutie is zeer verspreid en kan samengaan met ontvoering/diefstal of afpersing.

Fotografie

Toestemming vragen vooraleer u foto's neemt.

Zeden en gewoonten

Reizigers worden aangeraden de plaatselijke tradities en gewoonten in acht te nemen. Voodoorituelen kunnen aanzienlijke risico's inhouden als de organisatoren niet gekend zijn en toeristen niet welkom.

Praktische info

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Een internationaal rijbewijs is nodig. Het is echter aan te raden een auto emt chauffeur te huren.

Betaalmiddelen

De munteenheid in Haïti is Gourde, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.
Gourdes zijn in België niet te krijgen. Het is aangeraden US Dollars mee te nemen die u ter plaatse kan gebruiken of wisselen in Gourdes. In bepaalde restaurants en hotels kan u zelfs in euro betalen. De meest gangbare internationale credit cards kunnen worden gebruikt in een beperkt aantal internationale hotels/restaurants en kunstgalerijen. Cash-automaten zijn schaars zelfs in de hoofdstad.

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Belgische gsm's kunnen operationeel zijn. Raadpleeg de website van uw provider.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Belgen die van plan zijn om naar het platteland te reizen en in het bijzonder zij die er langere tijd zullen verblijven, worden verzocht contact op te nemen met het ereconsulaat van België in Port-au-Prince (fax: 702 5070047 - tel: (509) 3477 9636, (509) 3454 0650, (509) 3792 3309, (509) 3633 9175 - mail: jdresse@gmail.com, gerritdes@yahoo.com).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link.