Reisadvies Jamaica

kaart Jamaica
Datum: 28 januari 2016
Geldig op 8 februari 2016

Laatste update

FLASH :
In sommige landen in Latijns-Amerika en de Caraïben wordt een snelle verspreiding van het Zika virus vastgesteld. Het virus, overgebracht door de Aedis mug, zou verantwoordelijk zijn voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen wordt gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact met hun geneesheer op te nemen en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.
Meer informatie is beschikbaar op de sites van de
WereldgezondheidsorganisatieExterne linken van hetInstituut voor Tropische GeneeskundeExterne link.

Mits inachtneming van de hieronder vermelde specifieke veiligheidsmaatregelen, kan in Jamaica gereisd worden.

Travellers OnlineExterne link

Algemene veiligheid

Actualiteit

Momenteel vallen geen bijzonderheden te melden. De situatie is rustig, en afgezien van deze hieronder vermeld, zijn er geen specifieke risico’s.

Algemeen

De toeristische infrastructuur in Jamaica functioneert goed. Toch dienen reizigers zich bewust te zijn van de op heel het eiland voorkomende criminaliteit, die met geweld kan gepaard gaan. Het Jamaicaanse toerisme is grotendeels gevestigd in 'all inclusive' resorts. Bij verplaatsingen buiten deze resorts of buiten de vakantieoorden is voorzichtigheid geboden.
Het oude stadscentrum en de meer marginale wijken van Kingston zijn te vermijden, meer bepaald: "Downtown", "Kingston Waterfront" en de wijken ten westen van het centrum. Het nieuwe centrum ("New Kingston", rond Knutsford Boulevard) is relatief veiliger. Het is tevens aangeraden weg te blijven van eventuele manifestaties en ongewone bijeenkomsten van grotere menigtes.

Criminaliteit

Op straat is het aan te raden volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
- geen waardevolle voorwerpen of grote geldsommen meenemen, 
- gebruik maken van de kluis in het hotel voor het bewaren van reisdocumenten, paspoorten en geld 
- best reizen met officiële taxi's die vanuit het hotel zijn gereserveerd; waakzaam zijn ingeval van reizen met het openbaar vervoer, 
- 's nachts niet rondwandelen of met het openbaar vervoer reizen, 
- openbare niet-afgesloten stranden mijden, 
- geen weerstand bieden bij een overval, omdat criminelen niet aarzelen een wapen te gebruiken.

Vervoer

Veiligheid /info wegen

In Jamaica wordt links gereden. Aan de noordkust is een nieuwe autosnelweg tussen Montego Bay en Port Antonio aangelegd. Deze weg is goed maar het rijgedrag is vaak onaangepast. De staat van het oudere wegennet is meestal matig tot eerder slecht. De lokale bevolking rijdt snel, agressief en onvoorzichtig (vooral vrachtwagens en niet-officiële taxi's). Het verkeer buiten de toeristische zones en in de centrale bergachtige gebieden is dan ook eerder gevaarlijk voor niet ingewijden.

Veiligheid /info luchtvaart

Twee internationale luchthavens (Kingston en Montego Bay) die voldoen aan de internationale normen en die goed functioneren. Binnenlandse vluchten verbinden vnl. Montego Bay en Kingston met elkaar.

Veiligheid /info scheepvaart

Voor zeilers: piraterij komt voor in de regio, maar het aantal incidenten is de laatste jaren beperkt gebleven. Drugs- of wapenhandel in zee is frequent. Afzijdig blijven van alle verdachte vaartuigen. Goede communicatie is essentieel.

Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Aan te raden enkel gebruik te maken van de officiële taxi's die in elk hotel ter beschikking zijn. Er gebeuren regelmatig ongevallen met niet-officiële taxi's en minibussen door hun onaangepaste rijstijl. Er zijn geen passagierstreinen in Jamaica.

Klimaat en rampen

Klimaat en meteorologische fenomenen

De regio van de Caraïben kan uitzonderlijk getroffen worden door aardbevingen, die in sommige gevallen gevolgd kunnen worden door een tsunami.

Reizigers worden eraan herinnerd dat in het gehele Caribische gebied van eind mei tot eind november het jaarlijkse orkaanseizoen optreedt, met potentieel ernstige gevolgen. Volg bij orkaandreiging nauwkeurig de instructies van de overheid. Indien u zich reeds ter plaatse bevindt bij orkaandreiging, dient u strikt de veiligheidsadviezen van uw touroperator of de hoteldirectie op te volgen en de plaatselijke media te raadplegen. Jamaica ligt ook in een tektonisch actieve zone, en lichte aardbevingen komen vrij frequent voor. Zware aardbevingen zijn niet uit te sluiten: in het begin van de 20ste eeuw werd Kingston daarbij grotendeels tot puin herleid.
National Hurricane Center: www.nhc.noaa.govExterne link

Mocht er zich tijdens hun verblijf in Jamaica een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de Ambassade van België te Kingston.

Gezondheid en hygiëne

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Indien medische verzorging nodig is, wendt men zich best tot een privé-ziekenhuis, wat betekent dat de kosten aanzienlijk zijn. Het is dus belangrijk om een goede reisverzekering te voorzien.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

Veiligheid water en voedsel

De sanitaire toestand is over het algemeen bevredigend, zeker in de toeristische centra. Het drinken van ongefilterd water wordt afgeraden. Drink alleen flessenwater.

Inentingen en vaccins

Iedereen die naar Latijns Amerika reist, ongeacht de duur en de omstandigheden moet tegen hepatitis A beschermd zijn. Een update van polio, tetanus en difterie is sterk aangeraden.

Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische GeneeskundeExterne link en van de WereldgezondheidsorganisatieExterne link voor meer gedetailleerde informatie.

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

In bepaalde regio's van Jamaica kan malaria voorkomen, met name te Kingston en in de provincie Sainte-Catherine. Het is aan te raden in deze regio's onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen, die vooral overdag en aan het begin van de avond steken. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen). Dengue komt voor zowel in de steden als op het platteland. Het aantal gevallen van Dengue in Jamaica blijft heel beperkt en concentreert zich vooral in en rond Kingston.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Rabiës (hondsdolheid)

Vermijd het contact met wilde of zwervende dieren (honden, katten, vleermuizen, vossen, e.a.). In geval van een beet door een dier, is het van het grootste belang om de wonde (hoe oppervlakkig of klein ook) grondig met water en zeep te wassen, goed te spoelen en vervolgens grondig te ontsmetten. Men dient erna een arts te raadplegen om verzorgende vaccinatie te overwegen.

AIDS, hepatitis B en C

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn in Jamaica zeer verspreid. Bescherm u voldoende.

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Houdt vooral bij vertrek de bagage goed in het oog opdat er niets ongemerkt kan worden ingestopt. Neem ook geen pakjes van onbekenden mee. Hoewel marihuanagebruik zeer verspreid is, blijft het illegaal en kan de repressie zeer streng zijn. Op overtredingen van de drugswetgeving staan zware gevangenisstraffen en de leefomstandigheden in de gevangenis zijn hard. Neem dus geen risico's. Beteugeling van cocaïne is vaak nog strenger.

Seksualiteit

Homoseksualiteit is wettelijk verboden maar wordt in de praktijk niet vervolgd. De all-inclusive hotels die speciaal gericht zijn op koppels, aanvaarden trouwens boekingen voor homoseksuele koppels. Men dient wel op te letten met publieke uitingen van homoseksualiteit, want de lokale bevolking is erg homofoob en zal niet nalaten (al dan niet gewelddadig) te reageren

Fotografie

Toestemming vragen vooraleer foto's te nemen van monumenten en personen.

Zeden en gewoonten

Het is aangeraden om de plaatselijke tradities en gebruiken te respecteren.

Praktische info

Documenten, Valuta, Communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Als toerist kunt u met uw Belgische rijbewijs een wagen huren.

Betaalmiddelen

De munteenheid in Jamaica is Jamaicaanse dollar, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.
Jamaicaanse Dollars zijn in België niet te krijgen. Het is aangeraden US Dollars mee te nemen die u ter plaatse kan gebruiken of wisselen in Jamaicaanse Dollars. Bankautomaten zijn wijd verspreid. U kan geld afhalen met een bankkaart met CIRRUS-functie of met een kredietkaart. De meeste winkels en restaurants aanvaarden de courante kredietkaarten (Visa, MasterCard, American Express). In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 70 344 344).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Geen problemen met communicaties. Goede verbindingen per telefoon, fax en internet. Check met uw provider in België wat betreft uw gsm.

Huisdieren

Huisdieren worden niet toegelaten in Jamaica. Enkel dieren die geboren zijn in het Verenigd Koninkrijk en het Verenigd Koninkrijk nooit hebben verlaten kunnen worden ingevoerd.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.beExterne link