FAQ

Legalisatie van documenten

 1. Wat is een legalisatie?Externe link
 2. Wat zijn de openingsuren van de Dienst Legalisatie? Waar bevindt deze zich?Externe link
 3. Worden de documenten aan het loket sneller gelegaliseerd? Worden de documenten onmiddellijk gelegaliseerd?Externe link
 4. Moet ikzelf mijn document komen aanbieden?Externe link
 5. Legaliseren jullie diploma's uitgereikt in België?Externe link
 6. Legaliseren jullie kopieën van paspoorten of identiteitskaarten?Externe link
 7. Moeten notariële akten afgegeven door een Belgische post gelegaliseerd worden door de Dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken?Externe link
 8. Waar moeten buitenlandse documenten gelegaliseerd worden om ze in België te kunnen gebruiken?Externe link
 9. Ik wil een buitenlands document in het buitenland gebruiken.Externe link
 10. Moet ik een identiteitsbewijs meebrengen?Externe link
 11. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands zijn of het Duits?Externe link
 12. Vertaalt uw dienst de documenten?Externe link
 13. Wat is de kostprijs van een legalisatie of een apostille?Externe link
 14. Hoe kan men betalen?Externe link
 15. Wat is het adres voor de briefwisseling of naar welk adres de documenten te sturen?Externe link
 1. Wat is een legalisatie?

  De legalisatie bevestigt de oorsprong van een document. Het is de certificatie door een officiële autoriteit van de echtheid van een handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of de stempel op het stuk.

  TerugExterne link
 2. Wat zijn de openingsuren van de Dienst Legalisatie? Waar bevindt deze zich?

  Openingsuren :

  Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 15u30.

  Adres: Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel.

  TerugExterne link
 3. Worden de documenten aan het loket sneller gelegaliseerd? Worden de documenten onmiddellijk gelegaliseerd?

  Ja, voor zover er per aanvrager niet meer dan 10 documenten worden voorgelegd.

  Wanneer u méér dan 10 documenten wil laten legaliseren aan het loket:

  • dient u de documenten af te geven 
  • dient u bij het afgeven te betalen 
  • kunt u uw documenten binnen de 48 uren komen ophalen

  TerugExterne link
 4. Moet ikzelf mijn document komen aanbieden?

  Neen. Eender wie kan uw document ter legalisatie aanbieden.

  TerugExterne link
 5. Legaliseren jullie diploma's uitgereikt in België?

  Ja, als ze voorafgaandelijk gelegaliseerd werden door een van de Gemeenschappen waarvan de onderwijsinstelling afhangt:

  Vlaamse Gemeenschap
  Hendrik Consciencegebouw - 1 B 01
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel
  tel.: 0491/99.68.42
  De legalisatie gebeurt gratis door de betreffende dienst.

  Communauté française
  City Center
  Kruidtuinlaan 20-22/3de verdieping
  1000 Brussel
  tel.: 02/6908052 of 02/6908033
  De legalisatie gebeurt gratis door de betreffende dienst.

  Deutschsprachigen Gemeinschaft
  Gospertstrasse 1-5
  4700 Eupen
  tel.: 087/596361

  TerugExterne link
 6. Legaliseren jullie kopieën van paspoorten of identiteitskaarten?

  Neen. Indien het een Belgisch document betreft, dan kunt u aan uw gemeente een attest vragen dat de voornaamste gegevens van het betreffende document herneemt. Dit attest moet getekend worden door de burgemeester of een schepen. U kunt zich ook wenden tot een notaris. Het attest moet de foto van het identiteitsbewijs niet bevatten.

  Indien het een buitenlands paspoort betreft, gelieve u te wenden tot de ambassade van het betreffende land. De eensluidend verklaring van dit document moet daarna gelegaliseerd worden door de Dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

  TerugExterne link
 7. Moeten notariële akten afgegeven door een Belgische post gelegaliseerd worden door de Dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken?

  Ja voor de documenten die afgeleverd zijn vóór 15/06/2014.
  Nee voor de documenten afgeleverd na 15/06/2014.
  Referentie: Consulair Wetboek.

  TerugExterne link
 8. Waar moeten buitenlandse documenten gelegaliseerd worden om ze in België te kunnen gebruiken?

  Buitenlandse documenten moeten in hun land van oorsprong worden gelegaliseerd. Tenzij op deze documenten de apostille werd aangebracht (zie Verdrag van Den Haag), moeten ze in laatste instantie gelegaliseerd worden door een ambassade of een consulaat van België in het buitenland.

  Een buitenlands document gelegaliseerd door een ambassade of een consulaat van België door middel van een zelfklever voorzien van een controlecijfer van minstens 16 cijfers, is rechtstreeks geldig en bruikbaar in België (afschaffing van de "dubbele legalisatie" door de Dienst Legalisatie in Brussel).

  TerugExterne link
 9. Ik wil een buitenlands document in het buitenland gebruiken.

  U dient zich te informeren bij de bevoegde overheden van het land waar het document moet gebruikt worden.

  TerugExterne link
 10. Moet ik een identiteitsbewijs meebrengen?

  Neen.

  TerugExterne link
 11. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands zijn of het Duits?

  Neen. Maar het document moet getekend zijn door een openbaar ambtenaar.

  TerugExterne link
 12. Vertaalt uw dienst de documenten?

  Neen. Te vertalen documenten moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler. De handtekening van de beëdigd vertaler wordt gelegaliseerd door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg waaraan de vertaler verbonden is.

  Daarna wordt de handtekening van de Voorzitter van de rechtbank gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie - Waterloolaan 115, 1000 Brussel - metro Hallepoort. Tel. 02 542 65 32. Dit nummer is verbonden aan een automatisch antwoordapparaat. Het e-mailadres is: legal@just.fgov.be. Pas daarna kunt u de vertaling en het origineel document aanbieden op onze dienst om er ofwel de apostille (zie Verdrag van Den Haag) of een legalisatie te bekomen.

  TerugExterne link
 13. Wat is de kostprijs van een legalisatie of een apostille?

  20 euro.

  TerugExterne link
 14. Hoe kan men betalen?

  De documenten worden aan het loket afgegeven

  • Cash of via bancontact
  • Wachttijd: van 0 tot 48 uren (naargelang het aantal documenten)


  De documenten worden met de post verstuurd

  FOD BZ Legalisaties en Consulaire Zaken B&B1.3
  Egmont II-B&B1.3
  Karmelietenstraat 15
  1000-Brussel
  Nummer : 100-0086141-39 bij de Nationale Bank van België 
  IBAN : BE13100008614139
  BIC : NBBEBEBB203

  • Mededeling:
   C3.5 - Legalisatie + aard van het document + betrokkene persoon + land/gemeente van bestemming
  • Wachttijd: minstens 10 werkdagen

  TerugExterne link
 15. Wat is het adres voor de briefwisseling of naar welk adres de documenten te sturen?

  FOD Buitenlandse Zaken
  Dienst C3.5 - Legalisaties
  Karmelietenstraat 15 in 1000 Brussel

  TerugExterne link