Bibliotheek

De bibliotheek heeft als algemene opdracht het bewaren, ontsluiten, valoriseren en verspreiden van documentatie en informatie ten behoeve van de diensten van het hoofdbestuur, de posten en het publiek.

De bibliotheek zorgt ervoor dat de meest relevante tijdschriften en boeken die er verschijnen over diplomatie, internationaal recht, ontwikkelingssamenwerking en Afrika ter beschikking kunnen gesteld worden van de diensten of de posten.

De leeszaal van de bibliotheek is voor iedereen toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur.

Inlichtingen vragen en documenten reserveren kan via het mailadres biblio@diplobel.fed.be.