Jaarverslagen

Activiteitenverslag FOD Buitenlandse Zaken

Het jaarlijkse activiteitenverslag van onze FOD stelt beknopt de belangrijkste thema’s en gebeurtenissen van het voorbije jaar uit zijn diverse beleidsdomeinen voor en brengt recent cijfermateriaal over onder meer de personeels- en gebouwenbestanden.

 Activiteitenverslag 2015


 Download het activiteitenverslag (PDF, 1.37 MB)

 
Archief


Jaarverslag van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Zie deze pagina


Jaarverslag Directie-Generaal Europese Zaken

 Jaarverslag 2014 (PDF, 1.3 MB)


Jaarverslag Directie-Generaal Juridische Zaken

J2 - De Belgische vertegenwoordiging voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie