Beleidsdocumenten

De Minister heeft op 9 december 2015 een nieuwe algemene beleidsnota voorgesteld in de Commissie Externe Betrekkingen van de Kamer. De voornaamste krachtlijnen van ons buitenlands beleid zijn: De Europese integratie verderzetten en verdiepen, binnen een internationaal kader bijdragen tot het oplossen van crisissen in onze nabije omgeving, onze waarden overal ter wereld promoten, onze economische en commerciële belangen verdedigen en een optimale dienst verlenen aan onze landgenoten in het buitenland.

 Lees deze beleidsnota (PDF, 647.81 KB)