Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) behartigt de verschillende aspecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. DGD valt onder de bevoegdheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

DGD bestaat uit vier directies:

De Geografische directie D1 legt zich toe op de geografische context van onze ontwikkelingssamenwerking, vanuit een regionale invalshoek en met een context-specifieke benadering gericht op de noden van de landen in het Zuiden. Het bereiken van ontwikkelingsresultaten staat daarbij centraal. De Geografische directie D1 bestaat uit één cel en twee diensten:

D1.1 – Administratieve en financiële ondersteuning
D1.2 – Noord- en West-Afrika en Arabische wereld
D1.3 – Centraal-, Oost- en Zuidelijk Afrika

De Thematische directie D2 is verantwoordelijk voor de strategische bepaling, de inzet en de opvolging van Belgische thematische ontwikkelingsinstrumenten voor het bereiken van ontwikkelingsresultaten. De Thematische directie D2 bestaat uit één cel en vijf diensten:

D2.0 – Administratieve en financiële ondersteuning
D2.1 – Humanitaire hulp
D2.2 – Inclusieve groei
D2.3 – Sociale ontwikkeling
D2.4 – Klimaat, milieu en natuurlijke rijkdommen
D2.5 – Maatschappijopbouw

De directie Civiele Maatschappij D3 behartigt de relaties met de niet-gouvernementele actoren van het Belgische ontwikkelingsbeleid: niet- gouvernementele organisaties, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, onderwijsorganisaties, lokale besturen en vakbonden. Deze organisaties spelen een belangrijke rol op het vlak van armoedebestrijding, capaciteitsontwikkeling en kritische beleidsondersteuning. De directie Civiele Maatschappij D3 bestaat uit één cel en vier diensten:

D3.0 – Administratieve en financiële ondersteuning
D3.1 – Ontwikkelingseducatie in België
D3.2 – Noord- en West-Afrika en Arabische wereld
D3.3 – Centraal-, Oost- en Zuidelijk Afrika
D3.4 – Azië en Latijns-Amerika 

De directie Organisatiebeheer D4 ondersteunt de strategische opdracht van de DGD en legt zich daarbij toe op de kwaliteit en de doeltreffendheid van de hulp. Daarbij zal speciale aandacht gaan naar het behalen van ontwikkelingsresultaten, het afleggen van rekenschap daarvoor, het delen van lessons learned en de uitbouw van een adequate interne controle en risicobeheer. De directie Organisatiebeheer bestaat uit één cel en twee diensten:

D4.0 – Administratieve en financiële ondersteuning
D4.1 – Algemeen beheer
D4.2 – Kwaliteitsbeheer en Resultaten

Naast deze vier directies wordt een Strategisch Comité opgericht, dat belast is met het bevorderen van de interne coherentie van het Belgische ontwikkelingsbeleid, met het ontwikkelen van beleidsvoorstellen aan de minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking en met de dialoog met de verschillende partners van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

 Organigram van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) (PDF, 627.95 KB)