Werken bij internationale organisaties


Werken bij de Verenigde Naties

Civiele EU-missies

Detacheren van statutaire Belgische ambtenaren naar de Europese Commissie 


Vacatures

 
Vacature voor een Senior Advisor/Advisor van de Bestuurder van de kiesgroep van Frankrijk, Spanje en België bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank 

De Afrikaanse Ontwikkelingsbank werd in 1964 opgericht en is de eerste pan-Afrikaanse ontwikkelingsinstelling. De Bank is een regionale, multilaterale ontwikkelingsbank met Abidjan (Ivoorkust) als hoofdzetel. De Bank bestaat uit drie instellingen: de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds en het Speciaal Fonds van Nigeria.

De lidstaten van deze instellingen zijn op het niveau van de Raad van Bestuur in kiesgroepen verdeeld, waarbij elke kiesgroep een eigen Bestuurder naar de Board afvaardigt. De Raad van Bestuur van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank bestaat uit 20 Bestuurders, waarvan 7 een kiesgroep vertegenwoordigen van niet-regionale landen.

In de Board vormt België samen met Frankrijk en Spanje een kiesgroep. De posities van Bestuurder, Plaatsvervangend Bestuurder, Senior Advisor en Advisor worden volgens een onderling afgesproken rotatieschema onder de drie landen verdeeld. Tot 30 juni 2018 beschikt België over de post van Senior Advisor, en van 1 juli 2018 tot 30 juni 2020 de posten van Plaatsvervangend Bestuurder en Advisor.

Meer informatie over de post :  Klik hier (PDF, 104.46 KB)

Kandidaten dienen uiterlijk tegen 28 november 2016 hun sollicitatie te richten aan pierre.warnotte@diplobel.fed.be

 

Subsidieprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij internationale organisaties

Studenten en jongvolwassenen kunnen via dit programma een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten van verblijf en levensonderhoud ter plaatse alsmede een eenmalige tussenkomst in de reiskosten. Kandidaat-stagiairs dienen zelf een stageplaats te bemachtigen, waarna zij bij het Departement internationaal Vlaanderen, dat het programma beheert, een subsidieaanvraag kunnen indienen. Meer hierover...