Detacheringen naar Europese Commissie

Hoe kunt u zich kandidaat stellen?

Deze vacatures zijn enkel voor ambtenaren of personeelsleden van overheidsinstellingen toegankelijk. Het departement of de overheidsinstelling waartoe de gedetacheerde ambtenaar behoort, blijft immers zijn wedde betalen tijdens de detachering, terwijl de Commissie alleen de aanvullende vergoedingen betaalt. Een detachering is dus alleen mogelijk mits de goedkeuring van de bevoegde minister of de bevoegde overheidsinstelling.

De kandidaturen moeten elektronisch ingediend worden via de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. De Europese Commissie zal rechtstreeks aan haar gerichte kandidaturen niet in overweging nemen. Kandidaten dienen een curriculum vitae in het Engels, Frans of Duits op te stellen dat overeenkomt met volgend model:

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitaeExterne link


Adresgegevens

Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
Ter attentie van mevrouw Corinne Cuyl: Corinne.Cuyl@diplobel.fed.be
Wetstraat 61-63
1040 Brussel
Tel.: +32 2 233 21 37


Vacatures

Januari 2016

 

SelorExterne link