België is het komende jaar voorzitter van de Benelux

  1. Zuletzt aktualisiert am
Image
Logo van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux 2021

Deze maand neemt België voor één jaar het voorzitterschap van de Benelux over. Aanvankelijk zou vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de prioriteiten van dit voorzitterschap voorstellen op een plechtigheid in Brussel in aanwezigheid van haar Nederlandse en Luxemburgse collega’s Stef Blok en Jean Asselborn, maar gezien de sanitaire evolutie en de uitbraak van nieuwe Covid-varianten, is deze bijeenkomst geannuleerd.

De prioriteiten van dit Belgische voorzitterschap zijn de versterking van de interne markt, duurzaamheid (op vlak van economie, energie en mobiliteit) en veiligheid (met name de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit en radicalisme). Deze prioriteiten zijn gericht op het bereiken van tastbare resultaten voor burgers en bedrijven. Zij maken deel uit van het jaarlijks werkplan voor 2021 en het meerjarenprogramma 2021-2024 van de Benelux-Unie. België zal tijdens zijn voorzitterschap waken over de continuïteit en zich tegelijk flexibel opstellen.

Het versterken van de band tussen de Benelux en de Europese Unie wordt een belangrijke leidraad doorheen het Belgische Voorzitterschap. Historisch gezien kan de Benelux bogen op een voortrekkersrol binnen Europa, waarbij zij heeft aangetoond hoe belangrijk het is om gezamenlijk het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen op economisch, sociaal, veiligheids- en gezondheidsgebied. Het Belgisch Voorzitterschap zal eveneens de politieke samenwerking van de Benelux voortzetten over onderwerpen die centraal staan op de Europese agenda en het Europees buitenlands beleid, wat de zichtbaarheid en het gewicht van onze standpunten vergroot.

Minister van Buitenlandse Zaken Wilmès: "De samenwerking in Benelux-verband is meer dan ooit relevant en nodig. Niet alleen als proeftuin voor de Europese samenwerking, maar ook als exemplarisch model van regionale integratie en als bron van inspiratie voor andere regio's binnen Europa en ver daarbuiten. Het is daarom essentieel dat we ons gerichte doelen stellen en concrete resultaten boeken. Het is mijn uitdrukkelijke wens en ambitie dat het Belgische voorzitterschap daar in belangrijke mate toe kan bijdragen."

 

  1. Nachrichtentyp
  1. Fächer