Belgisch Bureau Ontwikkelingssamenwerking in Bolivia
Bureau belge de la Coopération au Développement en Bolivie
Oficina de Cooperación para el Desarrollo de Bélgica en Bolivia